Demonstratie voor Gaza: indrukken van een deelnemer

Zoals een uitdrukking dat zo mooi zegt: de thuisblijvers hadden vandaag ongelijk (tenzij er ziekte of overmacht in het spel was, uiteraard). De demonstratie vandaag tegen het Israëlische geweld op Gaza was niet alleen dringende noodzaak; het was tegelijk een goede ervaring om mee te doen aan een, qua opkomst en sfeer zo mooie demonstratie.

mooie demonstratie

mooie demonstratie

Over de noodzaak ga ik het niet uitvoerig hebben hier, lees mijn eerdere berichten, volg het nieuws, de urgentie van protest tegen Israël ’s misdaden is glashelder. Vandaag gaven ettelijke duizenden mensen gehoor op de oproep tot protest. Bij het verzamelpunt Museumplein schatte ik nog tegen de 5000; tijdens de tocht door de binnenstad keek ik nog eens goed, bijvoorbeeld toen de stoet een grote bocht om ging en ik de lengte beter kon zien. Tienduizend lijkt me alles bij mekaar geen overdreven schatting, en het was ook het getal dat ik om me heen genoemd hoorde worden. De NRC noemt intussen 10.000 als schatting van de organisatoren; “de politie telde er 1500”. Hahahaha. Tienduizend demonstranten op een actie die pas dinsdag werd aangekondigd en pas woensdag definitief vastlag qua plek en tijd – dat is een indrukwekkend aantal.

 

grote demonstratie

grote demonstratie

Indrukwekkend waren ook een aantal sprekers. Wim Lankamp van het Nederlands Palestina Komitee schetste helder, en op de onverzettelijke toon die ik van hem gewend ben, uiteen waar het om ging. Andere sprekers varieerden, met verschillende invalshoeken en accenten, op dezelfde thema’s: wat Israël op Gaza doet is misdadig en onaanvaardbaar, het stilzwijgen van de Nederlandse regering schandalig, Palestijnen hebben het recht zich te verzetten. Hoogtepunten vond ik de toespraak van Jaap Hamburger, van Een Ander Joods Geluid, bijna aan het eind; en het slotwoord van Pepijn Brandon, die als Internationaal Socialist en tegelijk vanuit het organiserende comité sprak.

Jaap Hamburger wees erop wie er allemaal ontbrak vandaag: minister Verhagen, die altijd spreekt over mensenrechten die ondeelbaar zijn. Misschien moet daar aan worden toegevoegd: ‘geldt niet voor Palestijnen’, zo voegde Hamburger er aan toe. En waar zijn de rabbijnen, vroeg Hamburger ook nog. Wel imams, maar geen rabbijnen. Is het nu al zover dat het opkomen voor slachtoffers is uitbesteed aan imams, tenzij het om joodse slachtoffers gaat?!

Pepijn Brandon begin met het noemen van de namen van vijf zussen die in één Israelisch bombardement omkwamen, en zei vervolgens dat er één woord was dat hij niet meer kon horen: disproportionaliteit. Alsof je ook proportioneel kunt bombarderen, dat was de strekking (letterlijke teksten heb ik hier niet). Brandon riep ons ook op om opnieuw te komen demonstreren, , en de volgende keer allemaal nog vijf mensen mee te brengen, en door te gaan tot het niet meer nodig is, tot Palestina vrij is.

Dat was aan het eind van de demonstratie. Vóór die tijd hadden we gelopen en leuzen geroepen. Klassiekers (met variatie) als “Palestina Vrij”, “Bush, Olmert, Mubarak, Balkenende: terrorist!”, “Palestina Intifada”, “Hun Strijd  Onze Strijd Internationale Solidariteit”. Nieuwkomers: “Verhagen, schande, bloed zit aan je handen” en “Ne-der-land; me-de-plich-tig!” Ik gooide er een enkel eigen probeersel in: “Israël Stop – schoenen naar je kop” (of: “Olmert Stop – schoenen naar je kop”), wat hier en daar nog lachend werd overgenomen ook.

Natuurlijk werd er veel in het Arabisch geroepen. Het meeste daarvan was onverstaanbaar, maar “Allah Akhbar” (God is groot) was prominent aanwezig. Er zullen vast lezers van dit blogh zijn die daaruit concluderen  hoe terecht het was dat ze zijn thuisgebleven, maar ik kan het roepen van deze leus niet shockerend en niet schandalig vinden. Mensen drukken hun woede en hun hoop nu eenmaal uit in de taal van hun levensovertuiging, en dat is voor veel mensen nu eenmaal hun religie. Dat Moslims, in wanhoop én hoop, God aanroepen en vaststellen dat hij groot is – gróter dan het machtige Israël en het nog machtiger Amerika bij elkaar – ik vind dat tamelijk logisch.

Dat ik er als atheist anders over denk is daarmee niet in strijd, ik roep dan ook niet mee bij deze leus, maar roep weer andere leuzen waar ik wél achter sta. Maar een demonstratie als deze ontleent juist haar kracht aan het feit dat mensen met de meest uiteenlopende opvattingen samen voor een gemeenschappelijk doel actie voeren. Meningsverschil hoort  daarbij. Overigens was er één spreker – zelf van Palestijnse achtergrond – die tijdens Arabische spreekkoren fel opriep om de leuzen te beperken tot het onderwerp Palestina, en geen eigen agenda’s te propageren verder.

Wat voor mensen deden mee, wat voor stromingen? Ik schat dat tweederde van de betogers migranten waren, Marokkanen, ook Turken en ongetwijfeld vele anderen, mannen, vrouwen, kinderen, hele gezinnen tegelijk. Ik zag een handvol rood-wit-groene vlaggen met cedersbomen: Libanese vlaggen neem ik aan, logisch gezien het feit dat Israël in 2006 met Libanon deed wat het nu met Gaza aan het doen is.

Ik zag enkele groene, in het Arabisch bedrukte vlaggen: ik vermoed Hamas-vlaggen maar dat weet ik niet zeker. Ook dat kan ik niet raar vinden: Hamas is de beweging die een meerderheid van Palestijnen in Gaza via verkiezingen achter zich heeft gekregen, en nu Gaza onder vuur ligt uit een deel van de solidariteit zich via steunbetuigingen aan Hamas. Alweer:  dit wil niet zeggen dat ik het met de politiek van Hamas eens ben, maar  ik zie in openlijke steunbetuigingen aan Hamas geen speciale reden om verontwaardigd weg te blijven van een demonstratie als deze.

Naast deze vlaggen zag ik heel weinig uitingen van Islamistische politiek (‘fundamentalisme’). Ik zag twee meegevoerde portretten: een van Arafat, leider van de PLO en ondanks zijn treurig einde ans corrupte potentaat in stukjes Palestina jarenlang gezichtsbepalend figuur van de pelestijnse vrijheidsstrijd geweest. Hij stond in de seculiere, niet in de Islamistische, traditie van het Palestijns nationalisme. Van ‘fundamentalisme’ was daar geen sprake. Ik zag ook een portret van – als ik het goed gezien heb – Nasrallah, de leider van Hezbollah. Ik val in herhalingen maar ook dít vind ik logisch: de man voerde in de zomer van 2006 de succesvolle weerstand tegen Israeels aanvalsoorlog tegen Libanon aan, en wordt sindsdien door heel vele tegenstanders van de Zionistische staat als held gezien.

Al deze uitingen vielen in het niet bij de gezichtsbepalende symbolen van de dag: Palestijnse vlaggen, Palestijnse vlaggen en meer Palestijnse vlaggen. Zoals het hóórt op een dag als deze!Ik heb zelf, op verzoek va een kameraad die even op zijn gemak een sigaretje wilde roken,  ook even met zo’n doek lopen wapperen. Het is vandaag de dag de énige nationale driekleur waar ik mee wil lopen, omdat het bij uitstek een symbool van onbuigzaam verzet tegen ogenschijnlijk oppermachtige onderdrukking is.

Naast Palestijnse vlaggen waren er veel borden van de Internationale Socialisten (IS) te zien. Als die er niet waren, was het trouwens voor Nederlandstalige omstanders een stuk moeilijker geweerst om te zien waar de demonstratie over ging. IS-borden, door flink veel mensen gedragen: “Balkenende & Verhagen Schade: bloed aan jullie handen”, “Stop Israelische aanval op Gaza”en “Vrijheid vor Palestina” maakten het duidelijk.

De IS was één van de zeer weinige linkse groeperingen die de demonstratie zichtbaar met hart en ziel steunde (de andere was de Turkse linkse groepering DIDF). Dat strekt die organisatie tot eer, en de rest van links tot schande. Ja, GroenLinks – dat een week lang zweeg op haar website – leverde een spreker, met ultra-gematigde taal. Ja, de SP – in Rotterdam actief met solidariteit, maar landelijk sloom en met uitspraken van Van Bommel waarin beide partijen vrijwel op één lijn werden gezet – mocht er ook één leveren: Van Bommel zelf, die nu opeens wél hard en duidelijk stelling nam tegen Israël, en tegen de nalatigheid van de Nederlandse regering. Beter laat dan nooit , zullen we maar zeggen, maar het geeft geen prettige smaak in de mond. Ik zag welgeteld één iemand met herkenbare SP-symbolen onder de demonstranten.  Dat de PvdA er officieel niet was, verbaast dan weer niet – en een kritisch PvdA-lid, Clara Legêne, was wel één van de sprekers. Zij zegde toe dat ze zou blijven proberen haar eigen partij – regeringspartij ook nog – óm te krijgen in de goede richting.

Ik zag een paar mensen van Trotskistische groepering Offensief, ik zag een handjevol Maoisten van de Rode Morgen, en het neostalinisme van de Nieuwe Communistische partij NCPN was ook aanwezig in de vorm van één vlaggendrager.  Althans – voorzover ik zelf heb gezien, inmiddels heb ik op een fotoreportage ook een groot spandoek van NCPN en hun jongerenorganisatie CJB gezien; de correctie van JD uit één van de commentaren hieronder is terecht (1).  Maar hoewel de politiek van de laatste drie groepen  wat mij betreft uiteenlopen van twijfelachtig tot ronduit verkeerd, hebben ze één ding vóór op die andere stroming ter radicale linkerzijde: het anarchisme. Welk ding? Welnu: Offensief, Rode Morgen en NCPN wáren er in ieder geval, en namen de solidariteit met Gaza tenminste enigszins serieus. Van zichtbaar anarchisme heb ik niets bespeurd. Zelfs het aangekondigde anarchistische blok was kennelijk ten prooi gevallen aan de koude wind, want ik heb geen zwart uitgedoste openlijke anarchist gezien. Zij aan zij lopen met mensen met wie je een doel deelt is blijkbaar teveel gevraagd als een deel van die mensen een godsdienst aanhangt of een bepaalde staat of staatsvorm steunt. Dat je als anarchist  met zulke mensen ook , terwijl je samen strijd voert, discussie kunt voeren en aandacht voor je eigen gezichtspunten zou kunnen winnen is een inzicht dat blijkbaar ontbreekt. Hetzelfde argument heeft trouwens bredere geldigheid, en de afkeer van bijvooorbeeld Hamas speelt niet alleen bij anarchisten maar ook bij andere linkse mensen een rol als argument om weg te blijven of negatief te staan over deze demonstratie. Zo relevant als anarchisten zich toonden in december, in de solidariteit rond de opstand in Griekenland, zo irrelevant tonen ze zich nu. Triest is het.

De eerlijkheid gebiedt het echter om te zeggen dat bij de meeste mensen het gemis niet  zal zijn opgevallen. Logisch, er zijn belangrijker zaken – zoals de vraag: hoe nu verder? Die vraag klemt extra nu – zoals ik tijdens het intikken van dit verslag opving – het Israëlische grondoffensief is begonnen. Ongetwijfeld meer over Gaza op dit blog…

(1) de cursieve zin is een handvol uren later ingevoegd, naar aanleiding van het commentaar waar in die zin naar wordt verwezen

Nog een paar foto’s, zonder verder commentaar …

foto0151

foto016

foto020

foto033

Advertenties

24 Responses to Demonstratie voor Gaza: indrukken van een deelnemer

 1. Robert schreef:

  Peter, werd er o.a. dit geroepen:”Khaybar, Khaybar, ya Yahoud, jaish Muhammad sa yaoud”? Zo ja, volgende keer toch maar eens achter je oren krabben of je daarbij wilt lopen. Zie de link naar een goede uitleg van dit versje. (Hint: dit heeft alles te maken me de uitroeing van joden wereldwijd) Oh, en Allahu akbar is meer dan zomaar leuk religieus zijn. Zoals je zelf ook schreef, voor moslims is allah groter dan VS en Israel. Dit houdt echter voor veel moslims in dat ze niets anders dan allah en de sharia aanvaarden. Nu weten we allemaal wat dit betekent voor o.a vrouwen, anders-religieuzen, homoseksuelen enz.

 2. anarchist schreef:

  Dat anarchisten je niet plat willen gooien met partijpropaganda, van vlaggen tot krantjes en daarmee de deels Palestijnse kwestie gebruiken voor eigen gewin wil niet zeggen dat ze niet aanwezig waren..
  Laat staan dat alle anarchisten zich kunnen vinden in een slappe sektarische oproep om een blok te vormen dat zich nadrukkelijk distantieert van andere groeperingen binnen de demonstratie.
  Lekker kort door de bocht hoor..

  Hoe dan ook, voor de anarchie! Voor een brede solidariteit met de Palestijnse strijd!

 3. no-one schreef:

  Beste Robert,

  De demonstratie was een strijd tussen seculieren en gelovigen. Men heeft getracht deze religieuze leuzen zoveel mogelijk te overstemmen en deze mensen aan te spreken op hun leuzen. Dat dat niet altijd makkelijk is, is niet zo heel vreemd. Wel vervelend, maar daar kan je de organisatie niet op aanspreken.

 4. Joe schreef:

  Beste Robert, zouden alle Nederlanders in WOII het verschil hebben gezien tussen Duitsers en leden van de NSDAP? Dit is niet om het goed te praten, maar wel om te overwegen. Vooral omdat ik ten dele Duitser ben en nu nog steeds de discriminerende ‘grappen’ van veel Nederlanders door mijn strot gedrukt krijgt. Verkeerde leuzen zijn een reden om de discussie aan te gaan, maar niet om weg te lopen uit een zeer belangrijke demonstratie als deze vandaag.
  Daarbij komt dat ik me vandaag in de demonstratie als witte Nederlander bevond in een ‘Tsunami’ van ‘niet-westerse-allochtonen’ en ik me als provinciaaltje erg veilig en gewenst voelde… en dat in hartje Amsterdam! Pas op de thuisreis in de tram werd ik weer gewezen op zakkenrollers. Welkom in dat andere Nederland! 😛
  En best ‘no-one’ het slechts proberen te overstemmen van leuzen met eigen leuzen is ook niet de weg… zeker niet als ze soms zo saai zijn als vandaag. 😛
  Maar voor zowel Robert als ‘no-one’ geldt… je laat een kind toch niet verzuipen als ze voor de eerste keer van de hoge duikplank wil springen en blijkbaar niet kan zwemmen in het diepe? Maw een socialist dus die alleen maar kritiek levert en verder niks doet… en daar is een ander woord voor… dat is een commentator! (in de volksmond… een zeikert)

 5. JD schreef:

  Neostalinisme van de NCPN? De NCPN is dat niet.

  En btw er waren meerdere NCPN vlaggen en enkele tientallen NCPN’ers en CJB’ers aanwezig. Ik zou het weten, was er eentje van.

 6. matthijs schreef:

  Wat ik dus gewoon goor vind, peter, is jouw verontwaardigde uitroep dat er ‘wel imams, maar geen rabbijnen waren’. Het was sjabbat. Misschien niet de handigste dag om eventueel gewillige rabbijnen naar je demonstratie te trekken…

 7. peterstorm schreef:

  dank voor de opmerkingen tot zover, mensen, het maakt wat los, zo’n demonstratie, en dat is op zich alleen maar gezond, denk ik. een paar reacties terug:
  @ matthijs: de opmerking over afwezige rabbijnen was deel van de toespraak van Jaap Hamburger, van Een Ander Joods Geluid, en dus niet ‘mijn verontwaardigde uitroep’. Overigens lijkt het me dat de strijd voor rechtvaardigheid geen zes maar zeven dagen in de week gevoerd dient te worden, ongeacht welk geloof je aanhangt. Zo niet, dan zou ik graga ook op sjabbatsrust voor Israëlische militairen willen aandringen.
  @JD: tegen welk deel van het woord heb je bezwaar? Tegen neo? Of tegen stalinisme? 🙂
  Belangrijker: je hebt gelijk over de aanwezigheid van NCPN en CJB op de actie, en ook in de aanloop. Ik zag een CJB-oproep op Indymedia, ik zag op een fotoreportage een fors spandoek van NCPN/CJB. Ik zal in de tekst een correctie aanbrengen want ik doe de inzet van deze groeperingen te kort. Maar ja, tussen 10.000 mede-demonstranten zie je ook niet álles, ik althans niet. Ik had niet meer waargenomen dan die ene vlaggendrager.
  @anarchist: de afwezigheid van overmatige zendingsdrang die je uitstraalt vind ik plezierig. Toch denk ik dat je ook té terughoudend kunt zijn. Ik ben zelf geen anarchist maar ik vind dat anarchisten een welkome en goede bijdrage aan het verzet tegen oorlog en onrecht te leveren hebben. En ik vind het daarom, jammer dat de aanwezigheid van anarchisten op de demonstratie zo onzichtbaar, zonder merkbare impact, was. Deze opmerking wortelt eerder in waardering voor het anarchisme, dan in een veel te veel voorkomende aandrang om anarchisme en anarchisten maar wat af te lopen zeiken. Laat wapperen, dat mooie rood-met-zwart!

 8. JD schreef:

  @ Peterstrom
  “tegen welk deel van het woord heb je bezwaar? Tegen neo? Of tegen stalinisme?”

  Maakt niet uit, beide zijn niet toepasbaar op de NCPN noch CJB. Meeste leden hebben niks met Stalin. We zijn marxistisch leninistisch, dat is iets heel anders. Stalinisme is meer iets van historisch aanhang, neem als voorbeeld de CPGB-ML in Engeland of enigszins de Rode Morgen in NL. Over het algemeen is het ‘isme’ onterecht, ik ken geen ideologische bijdrages van Stalin. Had ie ook niet, was te ingewikkeld voor hem. Het was een persoon van beleid, niet ideologie, en naar mijn mening een grotendeels fout beleid. *Niet proberend de grote rol van de SU in de antifascistische oorlog te bagitaliseren.

  Over aanwezigheid
  Ja een paar van de vlaggendragers raakte te ver voorop en ééntje ook nog ver achterop (ik – sorry moet altijd ff kwekke als ik een bekende tegen kom). Maar groot deel van onze aanwezigheid was meeste van de tijd wel bij elkaar bij het spandoek. Bedankt dat je het gecorrigeerd hebt, het kwam idd een beetje over als te kort doen. De NCPN zit zelf ook in het Palestina Komitee, dus wij hebben ook wel een steentje bijgedragen bij de organisatie.

 9. Robert schreef:

  Beste Joe, asl je het niet zo vreemd vindt dat moslims geen verschil zien tussen joden en het IDF (dat maak ik op uit je vergelijking ove WO2 en de Nationaal SocialistischePartij), is het dan ook geen probleem als igeen verschil zie tussen burgers in Gaza en Hamas aanhangers? (Voordaat iemand begint te sputteren, ik zie het verschil wel).

  Fijn dat je je zo op je gemak voelt tussen al die “niet-westerse allochtonen”als “blanke”. Peter bedrukt het ook , heel veel migranten liepen ermee. Geen idee wat iemands afkomst hiermee te maken heeft.

  Misschien lees ik je vergelijing over het zwembad helemaal verkeerd. Op mij komt dit over alsof moslims die de meest vreselijke zaken roepen een stel kleine kinderen zijn die voor het eerst iets fouts doen. Echter, dan zijn er veel moslims die tegelijkertijd overal ter wereld voor het eerst iets verkeerds doen. Allahu Akbar is een strijdkreet die overal gebruikt wordt. En we weten zo langzamerhand toch wel waar dat toe leidt.

 10. hans schreef:

  Heel jammer dat het NOS-journaal gisteren ook klakkeloos het aantal demonstranten volgens de politie, namelijk 1500, overneemt.

 11. GJ schreef:

  @ JD. Ik zal nooit vergeten dat er een anti-oorlogsdemonstratie was vlak na het overlijden van Milosevic. De NCPN was op die demonstratie en was voordat die demonstratie bezig met een soort van herdenking van Milosevic, compleet met zijn foto’s op borden, daar zakte mijn broek echt van af. Ik weet het, dit is voor een ander topic, maar als je jezelf marxistisch-leninistisch noemt mag je mij wel eens uitleggen wat Milosevic met dat gedachtengoed te maken heeft, walgelijk.

  Verder ben ik blij dat de NCPN er was, net als al die andere clubs die opkomen voor de Palestijnen. Want daar gaat het om: mensenlevens. Degenen die thuis hebben gezeten en hier kritiek lopen te leveren, dat doet me altijd denken aan die veel te dikke vent die met een zak chips op de bank naar voetbal zit te kijken en roept: ‘Lopen! Loop nou ‘ns, verdomme!’

 12. Jaap Hamburger schreef:

  Beste Matthijs,

  Ik heb natuurlijk bedoeld, dat ik de stem van de rabbijnen mis, nu op grote schaal mensenrechten geschonden worden, en ik zou het prima vinden als ik die stem niet op zaterdag overdag hoor, als ik hem dan maar hoor op vrijdag voor zonsondergang, of op zaterdag na zonsondergang. Maar ook toen was het oorverdovend stil.

  Dit is wat ik letterlijk gezegd heb:

  “Ik weet Imams onder u, maar ik mis de rabbijnen. Zijn we inmiddels zover, dat zij het opkomen voor mensenrechten hebben uitbesteed aan Imams, behalve als er joden gedood worden? Toen de joodse slachtoffers uit Mumbai in Nederland herdacht werden, zag ik u allen bijeen, heren. Uw Thora is een leerboek voor medemenselijkheid, leert u mij.

  Collega’s van u, in Israël en Amerika hebben zich daarom verenigd in een organisatie: Rabbi’s for Human Rights. Zulke rabbijnen wens ik mij hier, maar u bent achtergebleven gebied.

  Rabbijnen, waar bent u?”

  Matthijs, ik hoop dat je je kwalificatie ‘goor’wilt intrekken.

  Met vriendelijke groet,

  Jaap Hamburger

 13. x schreef:

  “Is het nu al zover dat het opkomen voor slachtoffers is uitbesteed aan imams, tenzij het om joodse slachtoffers gaat?!”
  Ojajoh Peter? Zouden die imams ook maar één minuut wakker liggen van de Israelische slachtoffers?

 14. cor schreef:

  Ik was ook bij de demonstratie en er was ook iemand die een portret van Khomeiny droeg waar ik me dood aan ergerde en volgens mij werden ook er bepaalde fundamentalische leuzen geroepen. Ik ben zelf atheistisch en vind dat de wereld beter af is zonder religie.
  En ik ben niet solidair met Hamas maar wel tegen de Iraelische politiek. Kortgeleden vermoorden de Hamas nog hun eigen Palestijnse broeders.

 15. Dan schreef:

  Ik zie dat het weer eens reuze gezellig was op het plein. Beetje boe roepen, beetje bidden, kindertjes mee, kopje thee drinken. Lekker weertje. Dus kortom, een leuke dag! Nu maar weer lekker slapen en vroeg weer op!

 16. matthijs schreef:

  Beste heer Hamburger,

  Ietwat demagogisch is het toch zeker. Begrijp me niet verkeerd: ik sta volledig achter de demonstratie. Dat er een aantal mafkezen met posters van Khomeini rondlopen mag en zal niet afstralen op de belangrijke boodschap die verder wordt afgegeven. Wat er momenteel in Gaza gebeurt is verschrikkelijk. Ik kom overigens wel eens op bijeenkomsten van Een Ander Joods Geluid en teken zo nu en dan uw petities. Daar gaat het me niet om.
  Ik schrijf ‘goor’, maar bedoel vooral: onhandig, in potentie wellicht gevaarlijk en neigend naar demagogie. Ik zie nu uw nuancering, maar die wordt niet gemaakt in de toespraak. Waarom niet? Ik vind het gek om op sjabbat te gaan demonstreren om vervolgens uit te roepen dat de rabbijnen er niet bij zijn. Dat suggereert van alles, maar zegt zo onnodig weinig. De oproep aan de rabbijnen om zich te gaan verenigen zoals elders gebeurt is natuurlijk volkomen terecht (ik had uw toespraak overigens niet gelezen toen ik mijn reactie schreef en de heer Storm citeert u onvolledig; zelf was ik verhinderd toen er werd gedemonstreerd) en onderschrijf ik van harte.

  Een vriendelijke groet,
  Matthijs

 17. JD schreef:

  @GJ
  “maar als je jezelf marxistisch-leninistisch noemt mag je mij wel eens uitleggen wat Milosevic met dat gedachtengoed te maken heeft, walgelijk.”

  Antwoord daarop is simpel, niks. En inderdaad walgelijk. Het Partijstandpunt van de NCPN was wij steunen die antiimperialistische strijd tegen de NAVO die de regio uit elkaar willen rukken ten goede van de kapitalistische expansie drift. Hoogstens was het standpunt van de NCPN naar Milosevic toe dat de NAVO eigen misdaden ook wilde afschuiven(wat ook waar is). Met dat standpunt was ik het eens (was in die periode lid geworden), maar een paar namen er een andere wending aan. Dan krijg je die schandelijke vertoningen van dat ik een paar mede-leden zag met borden die niet meer het Partijstandpunt uitdroegen.

  Maar hij is dood, en gelukkig maar!

  Idd de persoon heeft niks met socialisme te maken. De strijd tegen de NAVO wel.

 18. JD schreef:

  @GJ
  “een soort van herdenking van Milosevic,”

  Huh, echt? Wist ik niet eens. waar en wanneer? Want dan was het niet vanuit de NCPN zelf georganiseerd.

 19. peterstorm schreef:

  @ Jaap Hamburger: zeer bedankt! En heel veel sterkte, ook de komende tijd.
  @Matthijs: toch wat onbevredigend, je laatste reactie. Eerst doe ik een “verontwaardigde oproep” (ik riep niet, gaf een uitspraak van Jaap Hamburger die ik treffend vond gedeeltelijk weer); nu “citeer ide heer Storm onvolledig”( (ja, ik geef wat indrukken van zaken die mij opvielen op de demonstratie, een volledige weergave van toespraken van buiten dat bestek). En nu blijkt “gewoon goor” (toch best zware taal, vind je niet? ) slechts bedoeld te zijn als “onhandig, in potentie wellicht gevaarlijk en neigend naar demagogie” (waar ik het ook niet mee eens ben maar wat in idergeval iets is waar je het rustig over kunt hébben). Des te jammerder, aangezien matthijs en ik, zo blijkt uit zijn tweede reactie, helemaal niet ver uit elkaar staan qua opvattingen over het Israëlische geweld in Gaza: we wijzen het allebei af. Waarom elkaar dan zo ongeveer uit lopen schelden?
  Verder: ja, het gaat er natuurlijk niet om of de rabbijnen wel of niet op zaterdag meededen. het gata erom dat rabbijnen schitterden door afwezigheid in hun stéllingname, op welke dag van de week ook. Dat punt maakte Jaap Hamburger, naar mijn mening terecht en overtuigend. Ik sluit me daar graag bij aan, en blijf achter mijn eerdere reactie verder staan.

 20. Rick Gallagher schreef:

  Beste JD,
  Op een drietal punten maak je toch een aantal ernstige vergissingen.

  1) De NCPN is wel zeker een stalinistische organisatie. Deze eer valt eenieder toe die meent dat ‘socialisme’ dan wel ‘communisme’ het passende etiket is voor de zgn. ‘planeconomische’ produktiesystemen zoals deze in het heden en/of verleden in Rusland, China, Cuba, Noord-Korea etc. bestonden. De theoretische dwaling hierin is, het staatsbezit der produktiemiddelen te verwarren met een socialisering der produktiemiddelen.

  2) Dat jij geen ‘ideologische bijdrages’ van Stalin kent impliceert nog niet dat ze er niet zijn. De man was over het geheel bekeken geen bijster origineel denker, maar met zijn verzamelende werken vul je toch wel een boekenplank. Je verklaring dat het ‘te ingewikkeld’ was voor zijn beleidsgeorienteerde practicus slaat dus volstrekt nergens op. Gewoon even naar een tweedehandsboekwinkel met Oost-Duits drukwerk dus. Met name z’n stellingnamen op het vlak van het ‘nationaliteitenvraagstuk’ zijn belangrijk voor een goed begrip van de geschiedenis van de RSDAP.

  3) Je kennis van “het Partijstandpunt”(sic) van de NCPN ten aanzien van Milosevic laat ook nogal te wensen over. Milosevic was partijbaas van de Servische Socialistische Partij, een “post-communistische” organisatie waar de NCPN vriendschappelijke banden mee onderhoudt. Stalinisten onder elkaar, niet waar? Nu hebben Milosevic en de SPS inderdaad weinig op met de “zelfemancipatie van de werkende klassen”, maar het is idioot om te beweren dat ze NIETS met het socialisme te maken hebben, als was het maar een perverse toeeigening van het begrip,

  Terwijl jij uitspreekt je te verheugen over de dood van Slobodan, tapt het partijbestuur van de NCPN uit een heel ander vaatje. Deze spreken uit “diep geschokt te zijn door de tragische dood” van Milosovic (http://www.ncpn.nl/archief/milosevic)

  Allemaal off-topic, ik weet het….ik kon het niet laten.

 21. Jaap Hamburger schreef:

  Beste Peter en Matthijs,

  laten we elkaar niet teveel de maat nemen. Ik geloof niet dat onze verschillen van opvatting heel diep gaan.

  Eén reactie van mijn kant, op de opmerking dat mijn oproep aan rabbijnen demagogisch is. Een toespraak is natuurlijk iets anders dan een artikel: je beoogt enig effect bij de menigte teweeg te brengen. In die zin geef ik je gelijk, Matthijs .

  Maar ik heb het punt ook opgevoerd omdat ik me al langere tiijd stoor aan de totale afwezigheid van enig tegengeluid uit de religieuze hoek. Ik druk me nu heel terughoudend uit: er zijn rabbjnen die heel actief Israël verdedigen, welke schendingen van het internationaal recht dat land ook pleegt. Het is hier en daar op het stuitende af, bijv. ten tijde van de Libanonoorlog. Ik heb ook in een meer persoonlijk gesprek met een niet onbelangrijke rabbijn gewezen op het bestaan van Rabbi’s for Human Rights, en tot mijn ontsteltenis beek hij van deze organisatie nooit gehoord te hebben. Van dat feit heb ik in mijn toespraakje maar geen melding gemaakt, omdat ik de echte demagogie heb wilen vermijden.

  Nu echter Gaza van alle kanten kapot gemaakt wordt, na een wederechtelijke en wurgende blokkade, waarover uit rabbinale hoek nooit één woord geuit is, voor zover ik kan nagaan, nu vond ik het moment gekomen om er iets over te zeggen.

  Om Primo Levi te citeren: if not now, when?

  Met vriendelijke groet voor u beiden,

  Jaap Hamburger

 22. Martin Wisse schreef:

  Jaap,

  ik zou me ook niet te veel aantrekken van mensen die menen dat het erg belangrijk is dat er in een demonstratie tegen een gruwelijke oorlog vooral niet te veel de nadruk op religie wordt gelegd, of dit nu een oproep aan rabbijnen of het scanderen van religeuze kreten is. Iemand die dat als prioriteit ziet is bij mij al gelijk verdacht.

 23. […] nu al elf dagen op Gaza pleegt, en de acties daartegen. Over één daarvan maakte ik ook weer een verslag. Sindsdien tel ik mijn dagelijkse bezoekersaantallen in de ettelijke honderden. In de eerste zes […]

 24. […] De solidariteitsacties tegen de aanval op Gaa in januari waren opvallend fors – een grote demonstratie in Amsterdam op 3 januari was daarvan een voorbeeld. Ze waren ook opvallend fel – de golf van universiteitsbezettingen […]

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: