Socialistische Partij werkt socialistische groep uit partij

Op het weblog van Platform Rosa, een initiatief van kritische linkse SP-ers, las ik dat de SP besloten heeft om de groepering Offensief uit die partij te werken. Dat is een kwalijk besluit, een besluit dat de SP armoediger maakt en daarom heel links nodeloos weer iets verzwakt. De SP-beslissing verdient dan ook luide afkeuring, van SP-leden én van iedereen die – SP-er of niet – graag een sterk en radicaal links ziet groeien.

Waar gaat het om? Offensief is een kleine organisatie met een specifieke opvatting van de Leninistische, Trotskistische traditie. Het idee is dat de opbouw van een revolutionaire arbeiderspartij het best gediend is door in een bredere linkse partij actief te zijn. Met oplaaiende arbeiderstrijd en radicalisering zal er om een kleine groep revolutionairen in zo’n partij dan een grotere linkervleugel kunnen onststaan. Die linkervleugel kan de overhand krijgen in zo’n partij, of na splitsing zelf een veel grotere radicaal-linkse, naar revolutie neigende, partij vormen. Het hele idee staat in de Trotskistische traditie bekend als lange-termijn intredepolitiek.

Met dit idee was Offensief jarenlang actief binnen de PvdA. Maar toen begin jaren negentig duidelijk was hoezeer die partij een linksige, maar uiteindelijk ideologisch hooguit nog sociaal-liberale partij geworden was, verliet Offensief die partij en werd actief binnen de SP. Daar drong ze aan op een veel linker programma en een activistischer opstelling. Tegelijk opereerde ze ook als zelfstandige groep op demonstraties en  met eigen bijeenkomsten.

Natuurlijk was dit wel eens vervelend voor de leiding en de hoofdstroom van de SP, die steeds meer een gematigde, klassiek sociaal-democratische koers richting regeringsdeelname insloeg. Op lastige linkse tegenwerpingen zaten deze mensen niet te wachten. Tegelijk kun je je afvragen waar de SP zo bang voor was:  Offensief is bepaald klein, en de manier waarop ze optrad is niet bepaald aansprekend voor  grote bijval. De, op zich vaak juiste, standpunten, worden vaak nogal star naar voren gebracht, hetgeen onbegrip en irritatie in de hand werkten.

Maar irritatie mag geen argument zijn om een groep uit te sluiten. Offensief probeerde op haar manier socialistische politiek te bedrijven in een partij die zegt socialisme na te streven. Een partij die haar linkse elementen uitsluit, verzwakt haar radicalisme en haar linksheid. Dat raakt niet alleen Offensief, maar álle linksere activisten binnen de partij. Elke handvol linkere SP-ers die tegengas willen geven tegen partijleiding en gematigde koers, kan het weren van Offensief voelen als een waarschuwing. Geen wonder dat Platform Rosa – ook actief in de SP – er zo fel stelling tegen neemt!

Maar ook linkse mensen buiten de SP dienen het uitsluiten van Offensief af te wijzen. Het gaat hier niet om specifieke sympathie met de exacte Offensief-opolitiek. Alhoewel Offensief uit dezelfde Leninistische traditie put als ik probeer, verschil ik toch op talloze punten van mening. Het intreden binnen de SP om via die weg een revolutionaire partij te bouwen vind ik onjuist: in een sociaal-democratische partij hebben revolutionairen in principe niets te zoeken, zeker niet op lange termijn. Het afschrijven van de PvdA als een partij die puur-burgerlijk is vind ik een miskenning van haar sociale basis en van haar verbindingen met de vakbond (via een bureaucratische vakbondsleiding, maar toch).

Het optreden van Offensief in de praktijk staat mij soms, wegens enorme, op zelfverzekerde toon gebrachte starheid, vaak tegen. Mijn ervaringen in samenwerking met Offensief toen ik nog lid was van en actief in de Internationale Socialisten (iets waar ongeveer een jaar geleden een eind aan kwam) waren bepaald niet aangenaam. Daar staat trouwens wel tegenover dat Offensief momenteel op het gebied van antifascisme een redelijk goede lijn kiest. De groep steunt bijvoorbeeld openlijk bijvoorbeeld de anti-Voorpost-demonstratie op 1 maart in Maastricht. Dat is meer dan andere Trotskistische groepen kunnen zeggen.

Maar politieke solidariteit tegenover uitsluiting is niet geworteld in goede herinneringen, persoonlijke waardering of totale politieke eensgezindheid. Het gaat om iets anders. Een partij als de SP is belangrijk als tegenwicht tegen rechts. Ik prefereer een linksere boven een meer gematigde SP, een activistische boven een puur-parlementaire. Het gedwongen vertrek van Offensief uit de SP maakt de linkse, meet activistische krachten binnen die partij zwakker.

Ik prefereer bovendien een SP die meerdere, ook georganiseerd optredende, stromingen openlijk accepteert, boven een SP die opponenten die ruimte niet gunt. Het wegwerken van Offensief is een teken dat de SP géén meerstromenland, en veel te weinig een open en democratische organisatie, is. Dat is een verlies, en niet alleen voor  SP-ers zelf.

Ik zeg dit alles als iemand die, sinds bijna een jaar, van geen enkele politieke organisatie lid is, zeker niet van Offensief en al helemaal niet van de SP. Maar ik was bij de laatste verkiezingen wel een SP-stemmer, en ben van plan dat komende keer wederom te doen. Het enthousiasme om de komende keer wéér op de SP te stemmen wordt er op deze manier echter niet bepaald groter op.

Advertenties

4 Responses to Socialistische Partij werkt socialistische groep uit partij

 1. Emil Jacobs schreef:

  Bedankt voor de solidariteit. Je maakt inderdaad een goede opmerking dat het hier om een algemeen gevaar gaat dat breder is dan de aanval op Offensief. Wie is immers de volgende?

  Dat je ervaringen met Offensief minder aangenaam was en ons star vind is jammer, maar lijkt me bijzaak in deze. Ik nodig je overigens uit om in discussie te gaan over waar onze verschillen hem precies in liggen. Een blog discussie is daar in mijn ogen minder geschikt voor.

 2. Martin Wisse schreef:

  Tja, uit persoonlijke ervaring weet ik dat Offensief, hoewel de mensen afzonderlijk inderdaad het beste doel na streefden, toch erg parasiteerde op de SP, niet fungeerde zoals ook de IS met/in de SP functioneerde, maar als een soort splijtzwam. Offensief heeft via de taktiek van het entrism geprobeerd verschillende afdelingen over te nemen en haar eigen opvattingen op te dringen aan de rest van de partij. Je kan geen enkele partij kwalijk nemen dat het dit niet pikt en de SP heeft dit zeker niet van de ene op de andere dag gedaan; dit speelde al jaren.

  Niets tegen Offensief als een linkse groepering, maar ze moeten het op eigen kracht doen.

  Ze heeft trouwens ook expliciet in haar statuten opgenomen dat leden geen lid kunnen zijn van andere partijen, maar dit terzijde.

 3. Gerrie schreef:

  De SP ontbeert ook als ongeveer enige partij een vrouwenklup binnen haar gelederen. De partij is zwaar op de hand van de vaderlobby – Harry van Bommel is prominent lid van Fathers4Justice, hetgeen een klup is die geweld tegen vrouwen niet schuwt [meldt wikipedia].
  Zie voor de lijntjes binnen de partij naar de vaderlobby
  http://bezorgdemoeders.nl/content/7/van_hongerstaker_tot_wetgever.html

 4. henk miedema schreef:

  Natuurlijk moet je uit de SP gaan

  Democratische Partij voor Solidariteit DE VRAAG IS< BENT U VOOR???:
  Economie in dienst van de mensen? Ja/ Nee Duurzame en diervriendelijke Landbouw? Ja/ Nee Een Basisinkomen voor iedereen? Ja/ Nee Vrede enVrijheid van meningsuiting? Ja/ Nee Natuur en Fauna behoud? Ja/ Nee Het liefst gratis openbaar vervoer ? Ja/ Nee Goed onderwijs voor iedereen? Ja/Nee Overheid in dienst van de burgers? Ja/ Nee Een Sociaal en Solidair Nederland? Ja/ Nee Betaalbare Woonruimte voor iedereen? Ja/ Nee Betaalbare zorg voor iedereen? Ja/ Nee ——————————————————- WIJ wel : word lid van de DPS : Betaal 6 euro (voor de minima) / 10 euro(normaal) per kwartaal tot weder opzegging contributie. Naam………………………….Adres:…………………………………Postcode:………………. Plaats:……………………………Telefoonr:……………… Bank Nr:……………………….. E mailadres:……………… Handtekening:……………….. opsturen in gefrankeerde enveloppe naar: DPS… H Verbeek Willemsknaapenstraat 47 5666 TM Geldrop (BR) g_verbeek@orange.nl of Geert.Zondag Anton Coolenstraat 59 4003DR Tiel(gld) geert.zondag@tele2.nl

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: