TNT wil massa-ontslag: asociaal plan

Asociaal en laf. Dat zijn toepasselijke woorden voor de aankonmdiging van TNT Post dat het bedrijf 11.000 mensen weg wil werken.

Het plan zelf is asociaal: 11.000 postbodes en postsorteerders die worden afgedankt, en waarvan er velen bepaald niet gemakkelijk nieuw werk zullen vinden. Dat is zo, deels natuurlijk omdat het volop crisis is en het sowieso er moeilijk is om een baan te vinden. Maar daar komt bij dat het bij TNT vaak gaat om oudere mensen die er al tal van jaren werken, en voor wie de kansen op de arbeidsmarkt helemaal miniem zijn.

De aankondiging van het plan is bovendien een laffe daad. Het is begin juli, de vakantie-uittocht komt vandaag op gang, mensen hebben hun hoofd bij zonniger zaken. Juist nú met zo’n plan komen is een onverhoedse aanval in de rug.

Het is ook een schending van een gemaakte toezegging. “We zouden tot september krijgen voor een alternatief. TNT zet de boel nu op scherp. Dom en onbeschoft”, aldus Edith Snoey van de vakbond AbvaKabo. Vanuit CNV Publieke Zaak klinkt het: “De resultaten (van onderzoek door vakbonden, een procedure waarmee TNT heeft ingestemd, PS) zijn in september bekend, waarna we opnieuw zouden onderhandelen. TNT doorkruist dat nu.”

Wat zit er achter dit massaontslag? Winstbejag, puur en simpel, extra op scherp gezet doorsteeds verder doorgevoerde marktwerking. De markt voor poststukken is geen monopolie meer van het oude nutsbedrijf  PTT. Nee, dat bedrijf is inmiddels omgevormd v tot commerciële onderneming, TNT Post. evens is de postmarkt opengegooid voor andere bedrijven, Selekt Mail en Sendd. Die werken vooral met parttime arbeidskrachten en drukken zo hun kosten.

Bovendien kan een bedrijf als TNT Post mensen ook veek moeilijker via interne herplaatsing en omscholing baanbehoud bieden. Vroeger was TNT (de post), samen met KPN (de telefoon), en ook de Postbank, één concern. dat maakte inter allerlei verschuivingen met personeel mogelijk. Wie in de ene tak waar het tegenzat geen baan meer had, kon wellicht in een andere tak waar het beter ging een plek vinden. Maar nu zijn dat dus drie losse concerns, niet langer drie poten van één bedrijf. Dat gaat betekenen: geen plek meer bij TNT? Wegwezen, en zoek het verder maar uit.

Nog niet zo lang geleden probeerde TNT een aanverwant asociaal plan door te drukken: een CAO afspreken waarin de vakbonden tot 15 procent loonsverláging slikten. De meerderheid van vakbondsleden stak een stokje voor dit plan. De TNT-directie presenteerde de loonsverlage ing destijds als laatste redmiddel om dreigend massa-ontslag te voorkómen. Nu echter lees ik in de NRC dat “TNT aangeeft dat de aangekondigde reorganisatie doorgaat, zelfs als de loonsverlaging er komt.” Anders gezegd: wel of geen 15 procent loondaling, vele duizenden mensen verliezen hun baan.

De ontslaggolf wordt ook als onvermijdelijk gepresenteerd omdat sowieso de postmarkt kleiner wordt. Er wordt naar ja na jaar minder post verstuurd, en dat betekent dat het aantal noodzakelijke postbodes en – sorteerders ook afneemt. Dat rechtvaardigt omscholingstrajecten, aandacht binnen het bedrijf voor andere activiteiten waar meer leven in zit, noem maar op.

Maar het rechtvaardigt níét het huidige, onverhoedse massa-ontslag. Zelfs als het waar is dat “de postbode op den duur verdwijnt”, is massa-ontslag alléén nodig als winstbehoud heilig is. Immers, je kunt het langzaam afnemende postvolume ook verdelen over het bestaande personeel. Dat betekent dat elke postbode en -sorteerder de komende jaren zijn of haar werkvoorraad langzaam ziet dalen, net als – hoera! – de werkdruk.

Het betreft vooral ouder personeel, zoals we zagen. Geleidelijk aan gaan er mensen met pensieon – hetgeen je via een goede VUT-regeling (nog zoeits oudewets dat we moeten heroveren) nog ietsje kunt bespoedigen. Dit alles natuurlijk gewoon tegen een fatsoenlijk loon, zonder wilde loondalingsdreigementen. Niemand raakt zijn baan kwijt, en de post wordt keurig gemotiveerd door mensen die nog enige voldoening hebben van hun werk en van hun inkomen.

Is dit commercieel verantwoord? Vast niet. Beleid waaron gewone mensen voorrang krijgen boven aandeelhouders en directie is zelden commercieel verantwoord. Maar dat is dan pech. Dat is nu juist wat er mis is aan een economie die om winst draait.

Wat is er nodig om de ontslag- en loondalingsplannen te stoppen? Een tweeledig antwoord is vereist: vakbondsactie, en een strijd om TNT te nationaliseren en onder democratisch toezicht te stellen.

Uit de vakbondswereld klinken al geluiden dat er acties moeten komen. “Als het niet lukt om  TNT zo ver te krijgen om minder banen te schrappen, stappen we het actietraject in. Dan zijn we klaar met praten”, aldus Peter Wiechmann, van AbvaKabo.

Dat gaat de goede kant op. Maar ook mínder baanverlies is baanverlies, en vraagt om een beslist néé dat met acties kracht wordt bijgezet. En waarom wachten met het “actietraject”, tot onderhandelingen definitief kapot zijn? Waarom niet metéén druk op de ketel gezet?  Erg kansrijk lijkt overleg sowieso niet. Luister naar Ernst Moekis, woordvoerder van de TNT. Dat bedrijf wil best kijken naarde resultaten van het onderzoek dat bonden doen naar alternatieve opties. “Al vraag ik me af wat er nogte onderzoeken valt”, zegt Moeksis doodleuk. Waar de vakbonden ook mee komen, wij doen wat wij nodig vinden. Daar komt de opstelling van TNT ongeveer op neer.

Stevige vakbondsacties, tot en met stakingen van onbepaalde duur, kunnen het bedrijf bakzeil doen halen. Steun vanuit de bevolking wordt dan ook belangrijk: die bevolking gata hinder van een staking ondervinden. Maar precies die bevolking heeft juist belang bij een goed postbedrijf, met gemotiveerde en dus goedbetaalde postbodes die geen nachten hoeven wakker te liggen of ze morgen nog een baan hebben. een staking tegen verslechteringen bij  TNT is dus óók in het belang van iedereen die prijs stelt op goede service van zo’n postbedrijf.

Tegelijk is er een dieper antwoord nodig. De pst moet een nutsbedrijf zijn, gene commerciële onderneming. Alleen dan kunnen kwaliteit van postbezorging én goede arbeidsvoorwqarden van het personeel echt hand in hand gaan. Het bedrijf moet gewoon weer in staatshanden komen, onder democratisch toezicht met een stevige vakbondsrol in het bedrijf zelf. Zo kan niet alleen de huidige ontslagdreiging en de voorgenomen loondaling worden tegengehouden, maar tevens volgende asociale plannen overbodig worden gemaakt.

Er is al enige tijd een initiatief opgezet op initiatief van SP-kamerlid Sharon Gesthuizen: “Red de postbode “. De website ervan is een goede plek om meer informatie te vinden over het conflict, en op de hoogte te komen van actie-initiatieven tegen de plannen. Dit soort initiatieven verdienen onze actieve solidariteit en steun.

Advertenties

One Response to TNT wil massa-ontslag: asociaal plan

  1. […] bedrijf de TNT. Inderdaad, dat bedrijf dat de persoonlijke trots van haar personeel krenkt met massa-ontslag en een loondaling tot 15 procent. Wat heb ik aan een homovriendelijk imago als ik vervolgens mijn baan verlies en de […]

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: