Nogmaals Hoek van Holland

Over het grove geweld afgelopen weekend bij Hoek van Holland is bepaald het laatste woord nog niet gezegd. Hoe meer ik er over lees, hoe vaster mijn conclusie wordt. Hoe akelig het gedrag van een deel van de feestgangers ook geweest mag zijn, hoofdverantwoordelijke voor de bloedige chaos zijn allereerst de polite en degen die de politie van instructies hebben voorzien.

Wat afgelopen nacht, toen ik mijn vorige stuk erover schreef, duidelijk léék te zijn, was het volgende: nadat er vechtpartijen waren uitgebroken op het feest, en ook schoten waren gehoord, greep de politie in en vuurde waarschuwingsschoten af. Mogelijk vuurden agenten ook gericht. Eén van de gewonden was slachtoffer van een politiekogel; voor de andere gewonden, en voor de dode 19-jarige jongen, stond dat niet vast.

Inmiddels weten we iets meer. Uit politiekringen komt het bericht dat alle kogels door de politie zijn afgevuurd. Justitie houdt echter nog staande dat er eerst door anderen zou zijn geschoten. Een vuurwapen is op het strand en de duinen ernaast echter nog niet gevonden.

Er is ook veel dat erop wijst dat de schutters die rug aan rug op mensen vuurden, geen feestgangers waren, geen hooligans, maar agenten in burger die zich bedreigd gevoeld zouden hebben nadat ze als zodanig waren herkend. Een commentaar bij een AD-artikel verklaart die herkenning: het voetbalteam van de politie was ingezet, sommige hooligans hebben eerder met deze agenten te maken gehad, hetgeen de kans op zo’n herkenning vergroot.

Een ooggetuige die dit schietincident met – kennelijk – vier agenten in burger, beschrijft, hoe de mannen moesten vluchten, en hoe vervolgens… politie een soort van charge probeerde uit de voeren.  Je kunt op je vingers natellen wat er gebeurde: “De opgeroepen politie kwam met 40 man met wapenstokken het strand op maar gauw gingen de jongeren de paniek afreageren op de politie.” Wie bedénkt zoiets?! Enkele tientallen agenten met wapenstok op een opgefokte menigte afsturen waar even eerder op geschoten is? Op een strand waar duizenden mensen, deels  aangeschoten maar in sommige gevallen ook zowat néérgeschoten, rondhangen? Zulk optreden lijkt wel bedácht om de zaak nog verder te laten escaleren.

Opvallend, en nogal verdacht, is ook het geringe aantal arrestaties: drie, voor lichte overtredingen, voordat de zaak echt was dolgedraaid. Talloze mensen hadden iets gezien, als er echt door bezoekers  zo geschoten zou zijn, waarom is er dan geen schutter aagehouden door aanwezige agenten in burger? Justitie verklaart dat aldus: ” ‘Dat was moeilijk’, aldus een woordvoerder van het OM, ‘omdat het erg donker was.'” Ook nadat zich tientallen getuigen hadden gemeld, volgden geen arrestaties.” Prachtig, nietwaar? Het is te donker om mensen aan te houden. Maar het is niet te donker om op mensen te schieten en het risico van dodelijke kogels te nemen. Vreemde prioriteiten vind ik  het. Tenzij de politie natuurlijk inderdaad al wist dat er, buiten de politie zelf, geen schutters te arresteren waren omdat de politie inderdáád als enige geschoten had.

Ik weet het: er is nog teveel onduidelijk om heel veel zeker te weten. En ja, de organisatie gaat zelf ook niet vrijuit. Waarom bijvoorbeeld wél hekken bij een feest dat gratis was – en dan níét foulleren omdat dit zinloos zou zijn aangezien mensen toch wel spullen door de hekken heen zouden gooien

Enige controle was er volgens bezoekers aan het feest trouwens wel: “Er werd niet gefouilleerd, maar wel in tassen gekeken. Daardoor ontstond er en rij en moet st je al gauw een uur wachten om binnen re komen”, aldus een bezoeker in een NRC-stuk. Zoiets is ook niet echt een goede manier om een relaxede atmosfeer te krijgen. En wat mocht er dan niet naar binnen? “Mijn deodorant werd ingenomen. Wapens kon je kennelijk ongestraft meegenomen, deodorant niet. En ook geen drank, want ze moeten natuurlijk wel verdienen aan zo’n feest, hé?”, vertelt iemand erbij.

En natuurlijk rechtvaardigt niets het agressieve gedrag dat een deel van de feestvierders ongetwijfeld vertoonden, ruim voordat de politie de aanval opende. Maar mijn indruk dat de politie met haar optreden – roekeloosheid gecombineerd met machtsvertoon – zeer heeft bijgedragen aan de verschrikkingen op dat strand, wordt wel steeds sterker.

Advertenties

6 Responses to Nogmaals Hoek van Holland

 1. Kees schreef:

  Goed dat je hierover schrijft. Niet onmiddellijk een onderwerp waar links iets over schrijft, maar wel een trieste gebeurtenis die meer linkse aandacht verdient. Grotendeels ben ik het met je eens, maar het wringt ook wel. Het politieoptreden deugt voor geen meter, is ook mijn gevoel. Ondanks alle onduidelijkheid. Maar ik heb wel wat meer moeite met wat je schrijft in je vorige bijdrage:

  “Delen van die maatschappij die verandering eisen, treffen de politie keer op keer tegenóver zich aan. De krakers die grootschalig relden tegen de politie in de jaren tachtig, relden vóór de maatschappij, niet ertegen. Een béétje socialist stond en staat samen met die opstandige delen, tegenover het gevestigde , al dan niet geüniformeerde, gezag.”

  Als dit betekent dat relschoppende hooligans evenveel solidariteit verdienen als krakers, puur omdat ze zich verzetten tegen het gezag, dan ben ik het daar niet mee eens. Niet dat je dat letterlijk zegt. Maar wat ik opmaak uit alles wat zaterdag gebeurde, is dat er een grote groep hooligans bewust de confrontatie met de politie zocht. Als hooligans tegenover de politie staan, kies ik niet klakkeloos de zijde van hooligans. Krakers beogen iets met hun verzet, iets waar ik achter sta. Maar relschoppen om het relschoppen en “vieze vuile kankerhomo’s” roepen (hoor de audio bij de Youtube-filmpjes) vind ik triest. Ga wat nuttigs doen met je opgekropte woede zou ik zeggen. Terecht dat de meeste bezoekers het hazenpad kozen, had ik ook gedaan.

  Zoals in een van de andere reacties al te lezen was neemt geweld tegen hulpdiensten toe. Nee, de politie staat zeer zeker niet op een voet met ambulancepersoneel, wat mij betreft. Maar het relschoppen past naar mijn idee wel in die lijn. Dat de politie de zaak vreselijk verergert heeft, wordt mij ook steeds meer duidelijk. Daar moet de discussie over gaan, en laten we die hooligans niet al te veel verdedigen.

 2. rooieravotr schreef:

  NERGENS schrijf ik dat hooligans solidariteit verdienen, laat staan evenveel solidariteit als krakers destijds. Het punt van krakersrellen maakte ik in een zeer specifieke context: het was gericht tegen SP-er Van Raak, die rellen tegen politie bij voorbaat afdoet als rellen tegen de maatschappij. De krakersrellen lieten het tegenovergestelde zien, dát was het punt ermee.

  Het enige dat hooligans met krakers hierin gemeen hebben is dat ze allebei snappen – de tweede op een politiek-doordachte manier, de eerste vooral intuïtief – dat de politie er niet voor “de maatschappij” is, althans niet voor de húnne. Daaruit lezen dat ik oproep , direct of indirect, tot solidariteit met hooligans zoals ik zou oproepen tot solidariteit met krakers is onterecht, en is het mij zonder onderbouwing toedichten van opvattingen die ik niet heb. Het staat er niet (dat zeg je zelf ook) – en ik impliceer het ook niet. And you shouldn’t , either:-)

  En in beide stukken staat vrij duidelijk dat ik voor het gedrag van agressieve feestgangers bepaald geen waardering heb. “En natuurlijk rechtvaardigt niets het agressieve gedrag dat een deel van de feestvierders ongetwijfeld vertoonden, ruim voordat de politie de aanval opende.” Dat staat er, tegen het einde van dit stuk hierboven, en het staat er niet voor niets. Ik ben bang dat je dingen in mijn stuk leest die er gewoon niet staan, en wat er wel staat aan de aandacht laat ontglippen. Dat is één.

  Verder is het gepraat over “de hooligans” me iets te kort door de bocht. Ja, groepen zochten de confrontatie met de politie. Hooligans? Deels, maar zo groot was die groep niet: 70 tot 80 mensen, zoals ik in het eerste stuk aangeef. We wéten niet wat voor mensen zich allemaal tegen de politie keerden. Maar de narigheid met name toeschrijven aan een bepaalde groep – in dit geval die nare hooligans – ik vind dat linkse mensen daar geweldig mee moeten oppassen.

  We weten wel dat de politie schoot. Met scherp. En het lijkt dat de politie de énige was die schoot. Laat dat asjeblieft niet ondersneeuwen in alle begrijpelijke boosheid over hooligans – die ik niet alleen “niet al te veel”, maar feitelijk helemaal NIET verdedig – behalve dat ik vind dat ook hooligans het recht hebben om niet te worden neergeschoten… Maar dáárover zijn we het duidelijk eens. Dat lijkt me de kern.

 3. Kees schreef:

  Ik heb je nergens iets toegedicht, dat mag je mij dan weer niet toedichten :P. Ik schrijf wat ik opmaak uit de tekst en zeg daar duidelijk bij dat je dit niet letterlijk zegt. Dit betekent veel meer dat je stuk kennelijk op verschillend geïnterpreteerd kan worden, en daar wilde ik een nuance in aanbrengen.

  Maar om te beginnen, heb ik inderdaad over een passage heen gelezen waarin je het over het agressieve gedrag hebt. Stom! Dan had ik de link tussen de krakers en de hooligans niet of minder kort door de bocht gemaakt. Maar dat de passage die ik in de vorige reactie aanhaalde, gericht was tegen Ronald van Raak was mij minder duidelijk. Dat bedoel ik met interpretatie. Misschien leesverwaaring bij mij, maar misschien had het net iets duidelijker in het stuk gekunt.

  Nog even over die hooligans. Ik lees nog steeds dat je vindt dat hooligans, in ieder geval intuïtief, aanvoelen dat de politie er niet voor hen is. Zonder ons blind te focussen op die hooligans, denk ik dat we moeten uitkijken met zo’n uitspraak. Of dat meespeelt weten we niet, in ieder geval ken ik geen hooligan persoonlijk om het te vragen. Ik heb zelf de indruk dat het op niets anders neerkomt dan de kick van de rel op zich. Daarom blijf ik bij mijn standpunt dat relschoppen om het relschoppen weinig zinvol is. Dat het om veel meer mensen ging dan relschoppers alleen, weet ik wel, maar ik constateer ook dat een hoop mensen weg renden voor de wild-west taferelen. Iets wat ik dus ook zou hebben gedaan. Dat andere bezoekers het misschien leuk vonden om mee te rellen, al dan niet als hooligan, vind ik alleen maar dom. En nee, natuurlijk verdient niemand het om te worden neergeschoten door de politie. En dan zijn we inderdaad weer bij de kern van de discussie :-).

 4. peterstorm schreef:

  Nogmaals, en punt voor punt. Verheldering boven alles, al is het een tikje vermoeiend, voor allebei no doubt, en vast ook voor andere leers.

  “Ik heb je nergens iets toegedicht, dat mag je mij dan weer niet toedichten. Ik schrijf wat ik opmaak uit de tekst en zeg daar duidelijk bij dat je dit niet letterlijk zegt.” Inderdaad – niet létterlijk. Maar dingen opmaken uit mijn tekst die ik niet zeg en niet impliceer – dat komt op zijn minst bij me óver over als mij iets toedichten…

  “Maar dat de passage die ik in de vorige reactie aanhaalde, gericht was tegen Ronald van Raak was mij minder duidelijk. Dat bedoel ik met interpretatie. Misschien leesverwaaring bij mij, maar misschien had het net iets duidelijker in het stuk gekunt.” Mea culpa, ik beken hier schuld. Ik had die passage duidelijker af moeten bakenen zodat het glashelder was dat mijn punt enkel bedoeld was tegenover Van Raaks opmerkingen. Dat ik bij “Delen van de maatschappij die verandering eisen” en dan “de politie tegenover zich aantreffen” wél aan krakers dacht, maar niet aan doorgedraide feestgangers op een strand had helderder gemaakt kunnen worden.

  Maar dan! “Ik lees nog steeds dat je vindt dat hooligans, in ieder geval intuïtief, aanvoelen dat de politie er niet voor hen is.” Dat lees je heel goed! Maar verder gaat het ook niet: hooligans hebben een anti-politie-gevoel. Dat zegt echter vervolgens NIETS over het gedrag van hooligans, en wat ik daarvan vind: uit zo’n gevoel kan agressie voortkomen, maar ook vlucht als de politie eraan komt. “Sommigen mensen worden dan bang. Andere mensen worden dan boos”, zeg ik in het eerste stuk, over het te lijf gaan van politie door feestgangers. BEIDEN zijn te snappen (en snappen is nog geen goedkeuren!). Als – let wel: áls! 😀 – je in mijn opmerkingen goedkeuring leest voor het aanvallen van de politie op dat strand, dan lees je iets dat er niet staat, niet direct en niet indirect.

  “Ik heb zelf de indruk dat het op niets anders neerkomt dan de kick van de rel op zich. Daarom blijf ik bij mijn standpunt dat relschoppen om het relschoppen weinig zinvol is.” Mee eens! En alweer – dat zég ik feitelijk ook al. Laatste alinea van mijn eerste stuk: “Zelfs als de menigten die zich op dat strand van Hoek van Holland tegen de politie keerden – zónder enig werkelijk positief doel, voorzover ik kan nagaan – geen speciale sympathie van links verdienen, dan nóg is het misplaatst om de politie zo ongeveer heilig te verklaren en de onaantastbaarheid van het gezag van de daken te schreeuwen.” Alweer: ook dit had iets scherper gekund, het lijkt zoals het er staat nog te voorwaardelijk (“zelfs áls”…). Maar mijn “zonder werkelijk positief doel, voorzover ik kan nagaan” is ongeveer hetzelfde als jouw “niet anders dan de kick van de rel op zich” en “weinig zinvol”en voor mijn part “alleen maar dom”. Daar zit geen meningsverschil, zelfs geen echt nuanceverschil.

  “Dat andere bezoekers het misschien leuk vonden om mee te rellen, al dan niet als hooligan, vind ik alleen maar dom.” Alweer: ik ook! En ik zou ook zijn weggerend van de angstaanjagende chaos. Dat ik ergens zeg dat ik snáp dat een dronken, al agressieve menigte die nog eens aangevallen wordt, zich tegen de politie keert is geen goedkeuring, maar gewoon dát: proberen te snáppen wat er gebeurt. Niets meer, niets minder.

  Tenslotte. Eén van de redenen dan ik het wangedrag van feestvierders – hooligans of niet, ik blijf er tegen om die groep er speciaal uit te lichten, tenij we willen zeggen dat er 15.000 hooligans waren op dat strand… – slechts summier veroordeel, en niet zo uitvoerig laak als jij in je commentaren doet, is simpel: bij mij overheerst de verontwaardiging over een met scherp schietende politie véruit. Relschoppers doen akelig. Politie doet dódelijk akelig, en ook nog eens van jouw en mijn belastingcenten, uit jouw en mijn naam, met de wet aan hun kant. Dat vind ik veel ernstiger, dus dát krijgt het volle pond. De tweede reden om de agressie vanuit de menigte slechts kort – en niet positief! – te bespreken is een andere: er zijn genoeg media die dáár de nadruk allang op leggen. Dát koor van verontwaardiging kan het uitstekend zónder mijn uitgebreide ondersteuning daarvan. Tegen de law-and-order-brigades in gaan en vooral een kritisch licht op het politieoptreden zetten, dat vind ik veel nuttiger.

 5. Barbara schreef:

  Hier een hele late reactie. Naar aanleiding van een bericht op de radio zojuist (5 december 2009). Sinds het incident, heb ik niets meer gehoord over de fouten van de politie. Wel, is eea in opsporing verzocht geweest en hebben self ouders hun kinderen aangegeven! Er werd gedreigd dat je met je gezicht op televidsie zou komen als je niet jezelf aan zou geven. Toen ik dat zag, had ik zo mijn bedenkingen. Maar goed, vanochtend was op de redio dat de politie niet verder kan met haar onderzoek, omdat ziekenhuizen en ehbo zich beroepen op hun beroepsgeheim en geen namen willen vrijgeven van gewonden. Een of andere partij was hiertegen omdat hooligans zich niet mogen verschuilen.

  Ik wil dat inderdaad eea geheim kan wordt gehouden. Ik wil artsen kunnen vertrouwen. Want nu hebben we een regime dat bureaucratisch is en niet zoveel slechts wil. Maar wat als er een ‘slechterik’ aan de macht komt, ik hou er niet van om mensen aan te zetten tot verraden en verklikken. En al helemaal niet als ze dat verplicht worden. Iedereen heeft recht op zorg, ook als mensen door de politie zijn beschoten…. want daar hoor je dus helemaal niets meer van. Het gaat om het schoonvegen van hun straatje.

  Misschien kun je een update over het incident schrijven. Misschien is het tijd dat de waarheden nog een keer op het nieuws komen.

 6. Barbara schreef:

  self moet zijn zelf

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: