Volkskrant vertekent Kosovo-oorlog

Wat doen gevestigde kranten hun werk vaak toch ongelofelijk slecht – voorzover nieuws brengen en uitleggen tenminste wel hun werk is. Hebben ze er geen journalisten in dienst? Hebben die journalisten geen tijd om echt hun werk te doen? Of wordt het resultaat van serieus journalistiek werk door domme redacteuren geschrapt? Dat soort gedachten bekroop me weer eens bij lezing van een kort Volkskrantbericht.

Het ging over het arresteren van vier van oorlogsmisdaden verdachte Serviërs in Kosovo. De aanhoudingen werden gedaan door “politieagenten van de Europese Unie”,  en ook “vredestroepen van de NAVO en de Kosovaarese politie” hielp een handje. Huh?! Wat doen die NAVO-troepen daar, en hoezo zitten er politiemensen van de EU in Kosovo? Is het een door de EU en de NAVO bezet land of zo? Is het niet gewoon een taak voor de politie van Kosovo zelf? Dat land is toch sinds 2008 onafhankelijk?

Wacht, verderop krijgen we iets meer informatie. De oorlogsmisdaden  waarvan het gearresteerde viertal wordt verdacht zijn begaan in, je raadt het al, een oorlog. Dat zat, aldus de Volkskrant, als volgt. “De oorlog brak uit toen Albanese separatisten zich wilden afscheiden  van Servië. Het Servische leger trad op bloedige wije op tegen de separatisten. In totaal vonden zo’n tienduizend mensen de dood.”

Verhelderend, nietwaar? Maar vooral vertekenend. Albanese separatisten drongen al veel langer aan op afscheiding van Servië, waarbinnen Kosovo een autonome provincie vormde, zo vertelt Stephen Zunes in een leerzaam stuk over het Kosovo-conflict.  Al in 1990 leidde dit tot een breed gedragen onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo. En al in 1981 was er een opstand waarin Albanezen eisten dat Kosovo een gelijkwaardige deelrepubliek binnen Joegoslavië werd, náást Servië en niet meer als deel ervan. Die eis leidde vanaf 1987 opnieuw tot grote protesten, toen Servië steeds meer druk uitoefende om de autonomie van de provincie uit te hollen en uiteindelijk af te schaffen. Gangmaker van die druk was de Servische partijbaas Milosevic, die carrière maakte door te hameren op de Albanese ‘dreiging’. Een aanhoudende campagne van burgerlijke ongehoorzaamheid van de Kosovaarse Albanezen tegen de Servische onderdrukking volgde.

Toen de één na de andere Joegoslavische deelrepubliek met krachtige en vaak bloedige Westerse assistentie losgemaakt was van Servië, veranderde Joegoslavië steeds meer in Servië plus wat aanhangsels. In 1998 begon een groep Albanese separatisten, het UCK,  inderdaad de wapens op te nemen, en inderdaad reageerde het Joegoslavische leger met grof geweld. Zo gaat dat bij guerrillabestrijding.

Ga maar kijken in Afghanistan, waar de NAVO de rol speelt van het Joegoslavische leger, tegen de Taliban die een positie inneemt die vergelijkbaar is met het UCK in Kosovo. Verschil is dat het Joegoslavische leger haar moordpartijen als het ware ambachtelijk, met de hand, uitvoerde. De NAVO heeft voor zoiets straaljagers en onbemande satelietten die hun werk van 10 kilometer hoogte doen. Veel beschaafder, veel dapperder ook.

De oorlog begon dus niet toen separatisten strijd begonnen te voeren voor afscheiding. De oorlog begon toen een deel van die separatisten daravoor daadwerkelijk de wapens opnam, in een strijd die zich niet alleen richtte tegen het Joegoslavische gezag, maar ook tegen Servische burgers (iets dat in de verontwaardiging over Servisch geweld tegen Albanese Kosovaren nogal eens werd genegeerd). Al snel was duidelijk dat het UCK daarmee een situatie wilden creeëren waarin de Joegoslavisch/ Servische autoriteiten met hun brute optreden in de problemen zouden raken.

Dat brute optreden kwam, de wereld werd getracteerd op vreselijke beelden van vluchtende Kosovaren, hetgeen een voorspelbare roep om ingrijpen in Westerse hoofdsteden op gang bracht. We kregen demagogische vergelijkingen tussen treinen met Albanese vluchtelingen en treinen met Joodse gedeporteerden. Dat in het eerste geval de eindbestemming een vluchtelingenkamp met kans op hulp was, en in het tweede geval een gaskamer en de dood, was een verschil dat om één of andere reden aan de aandacht ontsnapte.

De repressie – waarop het UCK met haar tactiek had aangestuurd – leidde vervolgens tot een NAVO-ultimatum aan Joegoslavië, dat het ultimatum verwierp. Logisch ook: het akkoord van Rambouillet, zoals het ultimatum bekend stond, eiste niet alleen een staakt-het-vuren, niet alleen het toelaten van Westerse troepen in Kosovo, maar het recht van NAVO-troepen om zich vrij te bewegen in héél Joegoslavië (of wat daar van over was). Het was een deal die bedoeld was om verworpen te worden, zodat de NAVO  een voorwendsel had om oorlog tegen Joegoslavië te voeren.

Bijna drie maanden lang gooiden NAVO-vliegtuigen bommen op Kosovo en Servië (de dominante deelrepubliek van Joegoslavië). Militaire doelwitten, maar ook ‘militaire’ doelwitten zoals vluchtelingenkonvooien, bruggen, een autofabriek en een omroepgebouw werden gebombardeerd. Van de 10.000 doden waar het Volkskrant-stukje over spreekt, zijn er 2000 het gevolg van NAVO-bommen, aldus het Global Balkans Netwerk in een artikel naar aanleiding van de tienjarige verjaardag van deze oorlog. Ook daarover geen woord in hier de Volkskrant.

Intussen voerden Servische militairen en militieleden de onderdrukking en etnische zuivering van Albanezen verder op: het geweld tegen Albanezen bereikte ná het begin van de NAVO-luchtaanvallen een hoogtepunt. Het was op die NAVO-aanvallen voor een flink deel een reactie, een wraakoefening ook op een bevolkingsgroep die door Servische nationalisten  verantwoordelijk werd gehouden voor die luchtaanvallen. Noam Chomsky heeft er  op gewezen dat het opvoeren van Servisch geweld na het begin van de NAVO-luchtaanvallen volgens toenmalig NAVO-bevelhebber Wesley Clark “helemaal voorspelbaar” was. De NAVO wíst dus dat haar acties de ramp voor de de burgerbeviolking van Kosovo wel eens zouden kunnen verergeren. De NAVO-aanval betekende daarom een catastrofe, niet alleen voor Serviërs maar ook voor heel veel Kosovaarse Albanezen, zogenaamd degenen die met die oorlog gered moesten worden. Wederom geeft Stephen Zunes nuttige inzichten, in een artikel dat tien jaar na de oorlog terugblikt.

Uiteindelijk kwam er een wapenstilstand, zónder dat de NAVO het recht kreeg in heel Joegoslavië haar troepen te bewegen, dus zonder die eis van Rambouillet ingewilligd werd die Joegoslavië tot weigering van het ultimatum dreef, waarmee de oorlog zogenaamd onontkoombaar werd. Wel kwamen er nu NAVO-troepen en EU-functionarissen naar Kosovo. Dáár ligt dus de reden van hun aanwezigheid, een reden die het Volkskrant-stuk wel even had mogen aanstippen.  

Joegoslavië was feitelijk de macht over die provincie kwijt, het werd een soort Westerse kolonie. Na lang touwtrekken werd die kolonie vorig jaar formeel een onafhankelijke staat. Maar NAVO-troepen en EU-politiemensen zijn, zo blijkt uit het Volkskrantbericht, gewoon gebleven en doen hun ding. De onafhankelijkheid van nu is bijna net zo’n wassen neus als de autonomie van de provincie Kosovo in het oude Joegoslavië.

Terug naar het Volkskrantstukje dat voor dit verhaal de aanleiding was. Nee, ik verwacht niet dat in een kort nieuwsbericht een lange verhandeling over deze oorlog staat. Maar het is wel heel, heel kwalijk om die oorlog in enkele zinnen ‘uit te leggen’, en daarbij geheel en al te verzwijgen dat de NAVO, ook NAVO-lid Nederland trouwens, in die oorlog een nogal enthousiaste en nogal criminele partij was. Ik vind het Volkskrant-berichtje journalistiek een aanfluiting en politiek een schande.

(bijgeschaafd 23-09, 22.39)

Advertenties

17 Responses to Volkskrant vertekent Kosovo-oorlog

 1. Bekim schreef:

  ja ik denk dat je uw huis werk niet goed gedaan hebt. je hebt gelijk dat er aanleidingen waren voor een vroegere onafhankelijkheid in de jaren 90. Maar dat kwam niet omdat die een onafhankelijk land prese wouden dat speelde ook mee maar niet zo een grote rol zoals gij het beschrijft. De onafhankelijk visie is opgericht door de jaren lange onderdrukking. Waarbij er in kosovo helemaal niet werd geinvesteerd en de kosovaarse albanezen helemaal werden onderdrukt. Ik zal u een concret voorbeeld geven. Mijn vader werd geslagen bijna vermoord gewoon omdat die snachts iets moest gaan halen in de dorp. das een van vele voorbeelden dat ik kan geven. Ook bij de educatie hadden de albanezen niet veel recht op pas laat krijgen ze de recht op universiteit. Een de gruwelijke daden dat je vergelijkt met afganistan wat de navo daar doet met wat de serven in kosovo deeden. zijn twee verschillende werelden. In Kosovo vermoorden ze vooral vrouwen, kinderen en oude mensen er zijn niet meer dan 2000 soldaten van UCK vermoord. de andere 8000 waren kinderen, oude mensen en vrouwen zoals ik vermelde. Wat je ook hebt vergeten te vermelden is dat bij de bombardemenden van navo dat er nie 2000 kosovaarse albanezen vermoord zijn maar dat kwam door de serben die het als wraak op het bombardemenden mensen gingen vermoord. Ik denk dat je vooraller je kritiek geeft op iets moet je u goed informeren over beide kanten van het verhaal.

  • Dani schreef:

   Laat me niet lachen! Leuke fantasie heb jij.
   Albanezen op Kosovo hebben ,ook tijdens Milosevic, eigen scholen, universiteiten, tv kanalen noem maar op,en de meeste Kosovaren albanezen spreken niet eens Servisch, dus de rechten werden wel degelijk gerespecteerd.Wat mij betreft hebben de Albanezen in Kosovo ook nooit uberhaupt recht gehad op educatie in eigen taal. Ik leer hier ook gewoon in het Nederlands en dat hoort ook zo, dus niet zeuren over universiteiten die niet mochten etc.

   • Marie schreef:

    de toon die u aanslaat is werkelijk onder alles, wat weet u er eigenlijk zo precies van, was u ter plekke?? Wat Bekim noteerde is wel degelijk werkelijkheid en een correcte beleving als we het hebben over de ellenlange onderdrukking tot in alle segmenten van het dagelijkse leven!

 2. […] Volkskrant vertekent Kosovo-oorlog Rooieravotr – PeopleRank: 4 – 23 sep. 2009 … Noam Chomsky heeft er  op gewezen dat het opvoeren van Servisch geweld na het begin van de NAVO-luchtaanvallen volgens toenmalig NAVO-bevelhebber Wesley Clark “helemaal voorspelbaar” was. De NAVO wíst dus dat haar acties de ramp voor de de bu… + stemmen […]

 3. Dani schreef:

  Kosovo, erkenning van de maffia staat op Servisch grondgebied.In Joegslavië werd genocide gepleegd en daarom moesten we ingrijpen. Toch? Of niet? De NAVO landen begonnen de oorlog omdat ze claimden dat hij verantwoordelijk was voor de verdwijning en de vermeende moord op 500.000 Albanezen. Dit bleek een flagrante leugen. Sindsdien heeft de NAVO in een verslag toegegeven dat het aantal doden niet meer dan 2.100 bedroeg, die in overgrote meerderheid omkwamen tijdens de strijdhandelingen of onze bombardementen.Voor hen die niet wisten dat de oorlog in Kosovo (ook) te maken had met olie en pijpleidingen, voor hen die denken dat Bill Clinton veel gematigder was dan G.W. Bush. Hier uw wake-up call. De analogie van de Joegoslavische situatie met Irak (of Afghanistan) is namelijk treffend: ‘geopolitiek’, ‘olie’, ‘pijpleidingen’, ‘invloedsfeer’.Omdat de VS belangen heeft in een bepaalde regio werd naar een excuus gezocht om militair in te grijpen. In Joegoslavië was dit niet de aanwezigheid van massavernietigingswapens maar de ‘etnische zuivering’[nu Kosovo 90% islamitisch!] uitgevoerd door het regime in Belgrado.US-NAVO militaire controle van Kosovo dient verschillende doeleinden voor grotere geostrategische agenda van Washington. Eerst maakt meer US controle over de potentiële olie en gas pijp lijn routes in de EU uit de Kaspische en Midden-Oosten alsmede de controle van de vervoers corridors die de EU de Zwarte Zee een koppeling maakt. Ook beschermt de miljoenen dollar heroïne handel, die aanzienlijk is toegenomen record afmetingen in Afghanistan . Albanië en Kosovo zijn belangrijke heroïne doorvoer routes naar Europa. Kosovo is genoemd als een belangrijk punt voor de overdracht van heroïne uit Turkije en Afghanistan naar West-Europa. Die middelen vloeien naar verluidt onder het toeziend oog van de regering Thaci.Hashim Thaci, de chef van het UCK, orgnaniseert betogingen om het vertrek van de VN te eisen en zwaait weer met de eis voor een “Groot-Albanië”. UCK – het Kosovaars Bevrijdingsleger dat kort daarvoor door Washington nog een terreurbeweging werd genoemd en dat achteraf vooral een coalitie van maffiabenden bleek te zijn.
  Een reden te meer voor de etnische Serviërs om niet terug te keren. Het voorbije halfjaar zijn trouwens dertig Serviërs, onder wie kinderen, vermoord, onder meer het werk van Ana, een fascistische groepering.Het UCK wil vooral geen pottenkijkers op hun zeer lucratieve handel. Pristina is een draaischijf van drughandel, wapensmokkel en vooral vrouwenhandel. De weg van de Macedonische hoofdstad Skopje naar Pristina staat vol hotels met “sex workers” uit Roemenië en Moldavië aangevoerd door de Kosovaarse maffiabazen onder bescherming van Thaci – aldus VN-bronnen. De UCK-leiders hebben nu een droom: van Kosovo een fiscaal paradijs maken. Achthonderd jaar geleden waren hier al dertienhonderd orthodoxe kerken en kloosters in Kosovo. Laten de Albanezen eens een van hun monumenten zien? De moskeeën? Dat zijn Turkse monumenten.Albanezen misschien 80 of 90 procent van de bevolking in Kosovo uitmaken, maar in heel Servië maar 15 procent. Dus als je die 15 procent een eigen land geeft, dan moet je ook de Albanezen in Macedonië en Griekenland een eigen land geven, maar ook de Serviërs in Albanië, Bosniërs in Kroatië, de Hongaren in Roemenië… KOSOVO
  1. Romeinse Rijk –> tot en met de 2e,3e eeuw
  2. Byzantheinse Rijk –> 3e eeuw tot en met 8e eeuw
  3. Slavische stammen (Bulgaren, Macedoniérs en Grieken) –> 8e eeuw
  4. Serviers (onder leiding van Nemanja vanaf 11e eeuw, daarvoor door allerlei kleinere stammen geheerst)
  5. Ottomaanse Rijk (13 eeuw tot en met 18e eeuw)
  6. Albaneze au8tonomie binnen Ottomaanse Rijk (slechts 50 jaar onder Ottomaanse Rijk)
  6. Serviers na 18 eeuw tot en met 1912
  7. Konijkrijk van de Serviers, Kroaten en Slovenen (oprichting unie en Kosovo erkend onderdeel van Servie: 1912)
  8. Joegoslavie (in 1970 krijgt Kosovo opnieuw autonomie door de stijgende nationalisme in Kroatié en Slovenie die de macht van Servie wilden inperken)
  9. Servie (na de onafhankelijkheid van Montenegro) Kosovo, erkenning van de maffia staat op Servisch grondgebied,gestolen van Servie.Kosovo[90% nu van moslimsAlbanezen], is een schoolvoorbeeld van demografische jihad. Hetzelfde kan worden opgemerkt over Libanon, waar het voormalige christelijke land vol is gelopen met moslims, met alle gevolgen van dien. Nederland kijk uit!

  • Illyrian schreef:

   @Dani

   Kosovo is onafhankelijk en zal nooit meer onder het gezag van Belgrado komen. De structurele repressie en terreur tegen de Kosovaarse-Albanese meerderheid (92%) door de Serviërs decennia lang heeft uiteindelijk tot de afscheiding geresulteerd.Uw pro-Servische haatretoriek die u hier etaleert is ingegeven door anti-islamitische sentimenten die in islamofoob Nederland nou eenmaal aanwezig zijn. U bent een vurige bepleiter van het Servisch nationalisme zonder ook maar enig hirstorisch besef van de gebeurtenissen die op de Balkan hebben plaatsgevonden. Daarnaast bedient u zich van grove leugens door de suggestie te wekken dat Albanezen in Kosovo immigranten zijn. Iedereen die ook maar een beetje bekend is met de Balkan weet dat dit onzin is!

   Uw betoog is verder een aaneenschakeling van leugens, verdraaiingen en onjuistheden waar ieder denkend mens nooit in zal trappen. Wat zei de Servisch schrijver Dobrica Cosic ook al weer? “Liegen en bedriegen behoren tot de hoogste morele eigenschappen van het Servische volk”. Tja…dat maakt een hoop duidelijk.

   • Dani schreef:

    Onafhankelijk Kosovo een moslim maffia staat.De christelijke Serviërs werden al tijdens de Ottomaanse overheersing van Servische Kosovo en Metochia verdreven, en het is sindsdien nooit gestopt. Voor de goede orde Metochia betekent: “Land van de kerk”. De kerk is nog steeds eigenaar van grote delen van Kosovo en Metochia. De culturele bakermat van het Servische volk ligt in Servische Kosovo en Metochia. Deze provincie is naar culturele, historische en emotionele waarde vergelijkbaar met wat de Groeningekouter, waar de Guldensporenslag in 1302 plaatsvond, voor de Vlamingen betekent. Iedereen heeft zijn eigen stukje heilig grond, de moslims hebben Mekka/medina, de Joden Jeruzalem en de Christenen ook. Zo hebben de Serven dus Kosovo en Metochia.

    De vroegste documenten die enig zicht geven op de etnische samenstelling van Servische Kosovo en Metochia, zijn kloosterregisters uit de 13e en de 14e eeuw.
    Daaruit blijkt dat destijds 2 procent van de bevolking Albanees was. Albanezen trokken pas vanaf de 13e eeuw langzaam vanuit het noorden van Albanië richting Servische Kosovo en Metochia.
    Door demografische evolutie en vervolging van de Serviërs in de laatste eeuw, is op heden een meerderheid van de bevolking islamitisch en etnisch-cultureel verwant met de Albanezen. Kosovo en Metochia, dat in de loop van de 20ste eeuw is geislamiseerd door de Albanezen, moest volgens de criminelen van de UCK onafhankelijk worden van Servië.
    De Fin Marti Ahtisaari, voormalige speciale afgezant voor Servisch Kosovo en Metochia die het pad heeft geëffend voor de afscheuring van de Servische provincie, ontving 2 miljoen Euro voor bewezen diensten, overgemaakt via een Zwitserse bankrekening van… de Albanese maffia. Deze omkoping is goed gedocumenteerd en bewezen.
    De leiders van het Albanese terroristen (UCK,KLA), die hun uniformen hebben geruild voor maatpakken van Armani en Versace, hebben de eerste islamitisch maffia-staat in onze geschiedenis in het leven geroepen en organiseren hun trafieken in drugs, mensenhandel, prostitutie en wapens.

    Meer dan 40% van de wereld heroïne smokkel wordt gecontroleerd door de Albanese maffia, en alleen in de VS, wordt 30% van de heroïne verkocht door het opkomende islamitische Albanese maffia kartel.
    Volgens documenten van de Amerikaanse drugsbestrijding (DEA) hebben leden van de beruchte Albanese maffia banden met smokkelkartels in Pristina. Dit kartel staat onder leiding van etnische Albanezen die lid zijn van het Kosovo National Front (KNF). De gewapende tak van het KNF is het UCK.
    De documenten van de DEA laten ook zien dat het hier gaat om een van de machtigste organisaties op het gebied van heroïnesmokkel in de wereld en dat de winsten naar het UCK worden gesluisd die er vervolgens wapens van koopt banden heft met elk drugskartel in het Midden- en Verre Oosten.

    Interpol, Europol en vrijwel alle Europese inlichtingendiensten en drugsbestrijdingsorganisaties hebben dossiers over drugssyndicaten die direct naar het UCK leiden en direct naar de Albanese bendes in dit land. Maar benevens de criminele component is er in Kosovo en Metochia ook een “islam op het oorlogspad”, iets wat volledig onderbelicht blijft in Westerse media…

    De Kosovaren komen openlijk (in 1999) uit voor hun goede relaties en nauwe banden met Saudische geldschieters, met extremisten van de muslim Brotherhood en jihadi-warriors van Al Qaeda. De neerslag van dit salafistisch verbond zijn de 400 nieuwe moskeeën die het laatste decennium zijn gebouwd in Kosovo, terwijl tussendoor nog een honderdtal kerken en kloosters werden geplunderd en afgebrand.Gearrangeerde huwelijken tussen Kosovo moslim drugs families met degenen in Iran, Afghanistan en Pakistan is het nieuwe horizontale integratie van de heroïne aanbod van de producenten is er aan de leveranciers in Kosovo en alleen familieleden worden toegelaten in deze innerlijke heiligdom van drugs en terreur.
    De positie van de vrouw in de Albanese gemeenschap was vroeger vergelijkbaar met die in de strengste islamitische samenlevingen (bijv. Afghanistan). In veel gemeenschappen was de sluier verplicht, vrouwen mochten geen onderwijs volgen en het enige doel van de vrouw was voortplanting, koken en wassen. Dat bijvoorbeeld vrouwen als koopwaar worden verhandeld, zegt veel over de positie van de vrouw in de Albanese samenleving.Meer dan 30.000 Albanese meisjes en jonge vrouwen worden ontvoerd en geveild in een wereld van prostitutie in Europa.
    Albanese criminelen zijn roekeloos en gewelddadig. In de vrouwenhandel is geweld en bedreiging normaal (Zo werd een Bulgaarse vrouw in een bad gelegd en kreeg ze elektroshocks toegediend).

    Kosovo is namelijk al sinds jaar en dag een belangrijk tussenstation op de Turks-Albanese aanvoerroute van heroïne uit Afghanistan.
    Sterker nog, die handel vormt een belangrijke hoeksteen van de Kosovaarse economie.

    Slachtoffer aan het eind van de rit is niet Kosovo en Metochia of Servië, maar het hele Europese continent dat nu op grootschalige wijze wordt geinfiltreerd door vijandige horden uit het Midden-Oosten.
    Ik hoop dan ook dat de dappere Serviërs (welke eeuwenlang de grenzen van Europa verdedigden) als voorpost ons OPNIEUW zullen behoeden voor een zoveelste poging van de islam om Europa te veroveren.

   • Marie schreef:

    @ Illyrian
    Beste Illyrian, u verwoordt het prima!

    @Dani
    Uw gerikketik is ronduit ergerlijk, zelfs onuitstaanbaar, en volkomen naast de kwestie, waar haalt u toch het absurde lef vandaan om zo’n verdraaiingen te zitten uitschrijven, intriest in dat –

 4. Illyrian schreef:

  @Danil, Je denkt toch niet dat er ook maar één weldenkende mens in je leugens en spookverhalen intrapt? Jouw verhaal is een aaneenschakeling van leugens en bedrog, geheel in de lijn van de Servische filosofie “vertel een leugen vaak genoeg, dan zullen de mensen het uiteindelijk wel geloven”. Maar iedereen weet wie de echte agressor op de Balkan was. Servië is verantwoordelijk voor 4 alles verwoestende oorlogen op de Balkan die zoveel pijn en leed hebben veroorzaakt. Serviërs zijn verantwoordelijk voor de grootste genocide na de Tweede Wereld oorlog, Srebrenica waarbij 8.000 moslim mannen binnen een dag werden afgeslacht. In heel Bosnië zijn meer dan 200.000 mensen omgekomen door Servisch geweld. En dan Kosovo, waar de Servische terreurapparaat (leger, politie)meer dan 15.000 mensen ombracht, meer dan 20.000 vrouwen verkrachte en ongeveer 1 miljoen mensen de grens overjoeg. De etnische zuivering was bijna voltooid, iets wat Serviers in Bosnie ook hadden geprobeerd. Bewust van de Servische plannen om Kosovo etnisch te zuiveren, greep de Internationale Gemeenschap in en dreef de Servische militaire en paramilitaire eenheden terug, die moordend, plunderend en verkrachtend door Kosovo waren getrokken. Na de Navo-bombardamenten kwam Kosovo onder een internationaal bestuur te staan. Het was toen voor iedereen duidelijk dat Kosovo nooit meer Servisch grondgebied zou kunnen en mogen worden. In 2006 werden de onderhandelingen gestart over de uiteindelijke status van Kosovo. De onderhandelingen werden geleid door de Finse voormalige president en Nobelprijswinnaar Marthi Ahtisarie. De onderhandelingen liepen uiteindelijk op niets uit mede door de koppige en halstarrige houding van Serviërs om tot een compromis te komen. Ahtisari kwam uiteindelijk met het plan: gedeeltelijke onafhankelijkheid voor Kosovo, met verregaande bevoegdheden voor de Servische minderheid in de enclaves waar ze de meerderheid uitmaken. Servië verwierp het plan, Albanezen, hoewel met grote tegenzin, accepteerden het. Op basis van dit plan riep Kosovo op 17 februari 2008 haar onafhankelijkheid uit. De onafhankelijkheid werd meteen door VS en de overgrote meerderheid van de Europese Unie erkend. Inmiddels hebben 71 landen Kosovo erkend. De meerderheid van deze landen zijn democratische, vrijheidslievende staten. Servië krijgt steun van landen als Rusland, Noord-Korea, Libie, Iran, China en de meerderheid van Islamitische landen. Hier zie je ook meteen de hypocrisie van Serviers zoals Dani, omdat hij het heeft over maffiastaat van moslims, terwijl Servie de steun geniet van de overgrote meerderheid van Islamitische wereld in de zaak Kosovo. slechts 6 Islamitische landen hebben Kosovo erkend. 

  Er zijn geen 300 kerken verwoest, dat is een pertinente leugen; slechts 3. Tijdens de Kosovo-oorlog zijn meer dan 500 honderd moskeen en tientallen Albanese katholieke kerken verwoest en geplunderd door Servisch tuig. Serviërs zitten niet in een getto maar genieten alle vrijheid en kunnen doen en laten wat ze willen. Er is geen enkele minderheid in de wereld die evenveel rechten genieten als de Serviers in Kosovo. Iedereend die ook maar een beetje bekend is met de situatie daar kan dit beamen. Albanezen in zuid-Servie echter, worden dagelijks onderworpen aan terreur en onderdrukking door de Servische terroristische staat. Er worden dagelijks mensen vermoord, mensen zonder enig vorm van proces vastgezet, verjaagt en mishandeld. Maar ook hier zal een einde komen. Servië zal boeten voor haar misdaden en terreur tegen de autochtone Albanese bevolking in Kosovo en zuid-Servie. 

  En knoop dit goed in je oren: 

  Kosovo was en zal nooit en te nimmer een Servische provincie worden. Kosovo is met geweld door Servië geannexeerd in 1912. Het was en is Albanees grondgebied, omdat Albanezen de autochtone inwoners in het gebied zijn.  De oudtst bekende inwoners van voormalig Joegoslavie waren de Illyriers, de voorvaderen van Albanezen. De Slavische stammen (Serviers, Macedoniers, Montegrijnen) hebben voor het eerst pas in de 6de eeuw n.Ch voet op de Balkan gezet. Voorheen behoorde het gebied, dat veel meer gebieden omvatte dan Albanie en Kosovo, aan de Illyriers en Thraciers toe. Als er èèn volk is op de Balkan dat het meest recht  heeft op het gebied, dan zijn het wel de Albanezen, èèn van de oudste volkeren in Europa. Serviers komen van de Karpaten, een bergachtig gebied in Rusland. Serviers zijn geen Europees volk. 

  • Kac schreef:

   zeg meneer de professor, je hebt absoluut gelijk dat je dani op zijn vingers tikt, maar wil je alsjeblieft zelf ook even een toontje lager zingen? wat jij hier nu allemaal over Serviers uitkraamt is namelijk van een zelfde eenkennigheid als wat dani doet. Je begrijpt toch wel dat de waarheid ergens in het midden ligt? in hemelsnaam! met dit soort getier komen we er nooit uit!

 5. Illyrian schreef:

  @Dani, Ik weet dat Serviers een aangeboren allergie hebben voor de waardheid, maar de waarheid moet en zal gezegd worden (voorzover die niet bekend was bij iedereen).  

  Ik moet toegeven dat ik je reacties erg vermakelijk vind. Een Servische fascist die ons even gaat vertellen hoe slecht wel niet de Albanezen zijn. Het is hetzelfde als een neonazi vragen wat hij van de joden vindt. Het komische (of misschien wel het tragische) is dat je zelf ook in je eigen leugens bent gaan geloven. Maar aan de andere kant ben ik blij met je “bijdragen” omdat mensen nu zien op wat voor haatdragende en racistische manier Serviers over andere volkeren praten. Het is precies deze fascisitsche mentaliteit van Serviers die de genocide in Bosnie en Kosovo mogelijk hebben gemaakt. Iemand die massamoordenaars als Milosevic, Karazic en Mladic, verantwoordelijk voor de grooste genocide na de Tweede Wereld-oorlog als helden ziet, is gewoon ziek in zijn hoofd en hoort in een gesticht thuis. 
  De beste arguementen over waarom Kosovo onafhankelijk moet zijn, geven mensen als jij Dani. Je maakt het me op deze manier wel heel erg makkelijk.

 6. Deon schreef:

  @Dani,

  Iemand die massamoordenaars en criminelen als Milosevic, Karaxhic en Mladic als helden ziet, is geen knip voor de neus waard en kan ik derhalve niet serieus nemen. Het is een uiting van frustratie omdat het inmiddels voor iedereen duidelijk is dat Kosovo voor eens en altijd onafhankelijk is en zal blijven. Overigens is het een grove leugen dat het UCK banden had met Taliban of andere extremistische organisaties. Behoudens enkele achterlijke PVV’ers zal geen weldenkend mens hier in geloven. Wel hebben christelijk-orthodoxe Russen, Grieken en neonazi’s meegevochten in het Servische leger en hebben veel mensen vermoord in Bosnie en Kosovo. Dit is ook door internationale mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch en Amnesty International beaamt. 

  En dan die complot theorieën. LOL. Serviërs zullen er ook alles aan doen, om maar niet met hun moorddadige en genocidale verleden geconfronteerd te worden. Ik zeg, neem een voorbeeld aan de Duitsers en erken jullie fascistische en misdadige verleden. Alleen dan kan de Balkan vooruit kijken en een beter toekomst tegemoet gaan!

  • Kac schreef:

   sorry jongens.. jullie zijn allemaal even ongenuanceerd en kramen allemaal ophitserige onzin uit.. de een voor kosovo de ander tegen.. weten jullie echt allemaal wel zeker dat er is gebeurt wat er is gebeurt? wat een gekakel zeg! om ziek van te worden…

 7. Deon schreef:

  @Dani, 

  Je aantijgingen jegens Albanezen en UCK daarbij verwijzend  naar dubieuze rapporten en Servische propagandastukken maken totaal geen indruk.  Ik weet dat er allerlei spookverhalen over UCK en hun voormalige commandanten circuleren, maar dat zijn niets anders kleinzielige pogingen om het UCK en haar strijd voor vrijheid en rechtvaardigheid te criminaliseren. Er is geen enkele serieuze internationale instantie die hetgeen jij schreef serieus neemt. Het blijven allemaal ongefundeerde beweringen die niets, maar dan ook niets met waarheid van doen hebben. Je maakt je compleet belachelijk door dergelijke theses te poneren. Ik sluit niet uit dat je een enkeling ook daadwerkelijk kan overtuigen, maar jij en ik weten beiden dat het leugens zijn ingegeven door anti-islamitische sentimenten die bij sommigen als zoete koek ingaan. Jij maakt misbruik van het slechte imago van Islam en probeert dat op Kosovo te betrekken door het als een islamitische staat voor te stellen, terwijl Kosovo een van de modernste grondwetten van de wereld heeft gebaseerd op liberale en democratische waarden. Kosovo is seculier, evenals de bevolking. Geloof speelt nauwelijks een rol in de levens van de meeste Albanezen. Albanezen zijn het meest pro-Amerikaanse volk ter wereld. Dat is ook de reden dat Islamitische landen Kosovo niet willen erkennen, vanwege hun anti-Amerikaanse houding. Serviërs zijn veel geloviger dan Albanezen. Dus laat je haatretoriek varen en vertel de waarheid.

 8. Stefan P schreef:

  @Bekim:In 1999 werden de meest hallucinante verhalen over Kosovo en Metochia verspreid. Alle jonge mannen waren afgeslacht, het aantal slachtoffers kon wel oplopen tot 500.000 – de helft van de bevolking. Die verhalen kwamen van persbureaus en Amerikaanse tv-zenders en werden overgenomen door Britse, Duitse, Franse, Amerikaanse leiders. Wat blijkt na een aantal jaaren later: de massagraven van Kosovo en Metochia zijn bijna even onvindbaar als de massavernietigingswapens van Saddam Hoessein. Bijna, er zijn in Kosovo en Metochia minstens drieduizend doden gevallen. Een klein deel bestaat uit Servische politiemannen die werden afgemaakt door het UCK separatisten/fascisten.Een ander deel viel in afrekeningen onder Kosovaars-Albanese groepen.Een deel werd slachtoffer van Servische groepen, waaronder enkele uiterst-rechtse milities. Tot 1999, een paar maanden voor de bombardementen door de NAVO op Servie werden de militairen die daar allerlei aanvallen op Servische politie en burgers uitvoerden officieel aangemerkt als een terroristische organisatie (de UCK).http://sz2604-max.blogspot.com/2011/06/kosovo-en-metochia-de-navo-en-de.html

 9. Kacpar schreef:

  Wil iedereen op deze pagina die zelf van Servische dan wel Albanese komaf is en vooral niet zelf in dit gebied woont zich in hemelsnaam onthouden van commentaar? jullie zijn allemaal even ongenuanceerd en haatdragend! en van beide kanten lees ik niets dan overtreffende trappen. Ik woon heel toevallig in Belgrado en begrijp dat deze kwestie erg gevoelig ligt (overigens ken ik hier helemaal NIEMAND die zo kwaad en haatdragend spreekt als jullie) maar het is juist deze opstelling van boos tegen boos die al honderden jaren de regio verdoemt! in hemelsnaam, temper het gemoed! vrede komt niet met schelden…

 10. kac schreef:

  haha.. en toen werd het stil…

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: