Verbod of niet, kraken gaat door

Vanavond stemt de Tweede kamer over een wetsvoorstel dat het kraken van woningen strafbaar stelt. Het zit er helaas in dat dit wetsvoorstel een meerderheid behaalt. Vast staat evengoed dat het kraakverbod geen einde aan het kraken van woningen zal maken. Dat wordt er moeilijker door, maar ‘Kraken gaat door!’ Dat is maar goed ook.

Het kraakverbod is om twee redenen kwalijk. Het verbod is een aantasting op het woonrecht, dat wat mij betreft boven het  bezitsrecht (en dus speculatierecht) dient te staan. Er is woningnood. Arme mensen, vooral ook jonge mensen, kunnen niet wonen waar ze willen. Er zijn domweg niet voldoende betaalbare woningen in veel steden. Veel voorheen betaalbare huurwoningen worden omgevormd tot veel duurdere appartementen die je eventueel kuhnt kopen maar niet meer huren. Daar bovenop komt dan nog leegstand van panden om ze later met winst te verkopen: speculatie. Woningnood enerzijds, leegstand en specualtie anderzijds, ziedaar de kern. Daarom gaan mensen kraken, en gelijk hebben ze.

Pas in een maatschappij waarin goede huisvesting voor iedereen gegarandeerd is, mag je van mensen verwachten dat ze zich aan wachtlijsten en democratisch geregelde toewijzing gaan houden. In een maatschappij waar die toewijzing alleen mensen met lage inkomens betreft, kan die hel procedure al niet erg democratisch genoemd worden. Rijke mensen kunne huren en kopen waar ze willen, arme mensen niet: ongelijke behandeling dus. Het respect voor toewijzing, wachtlijsten en de bijbehorende procedures is daarom misplaatst. Kraken is een vorm van voor je woonrecht opkomen, en het is een goede vorm. Het verbieden ervan maaktde strijd voor woonrechten weer iets moeilijke, en het maakt Nederland weer iets meer tot een autoritair en asociaal bestuurd land.

Het kraakverbod komt er bovendien op een manier die extra kwalijk is. Aanvankelijk leek er geen parlementaire meerderheid voor te zijn. Maar daar is iets op gevonden: de PVV van Wilders heeft zich bij de verbieders aangesloten. Daarvoor heeft de PVV echter een prijs gevraagd, en gekregen: een hogere strafmaat voor het kraken. Niet alleen versterkt dit de autoritaire trend die in het kraakverbod zichtbaar wordt nog verder. Het geeft de PVV en haar fascistische voorkeuren ook extra gewicht, extra erkenning,  in het politieke bestel.

Er is flinke weerstand tegen het kraakverbod. Naar mijn mening hebben krakers zelf een serieuze en goede campagne gevoerd om het verbod kritisch onder de aandacht te brengen. De klassieke neiging om ich daarbij vooral tot de eigen doelgroep en netwerken – kraakpanden, autonome infocenta, weggeefwinkels etcetera – te richten was weliswaar onmiskenbaar. Maar krakers en sympathisanten hebben meer gedaan dan dat. Het tentenkamp dat zij momenteel op het Plein in Den Haag hebben opgezet om tot op het laatste moment tegen het dreigende verbod te protsteren, is daarvan een voorbeeld. Seervolle foto’s ervan zijn op Indymedia te zien.

Dat de campagne niet veel breder is opgezet is bovendien in hoge mate een gevolg van het feit dat de rest van links het weer eens grotendeels liet afweten. De neiging van niet alleen parlementair maar ook grote delen van revolutionair links om alles wat naar autonome scene en anarchistische politiek ruikt verregaand te negeren is hier weer eens  sterk voelbaar, en dat is tragisch. Wie vindt dat de verdediging van kraakrechten breder getrokken moet worden dan krakers zelf veelal doen, zou daar dan zelf best een goed voorbeeld in mogen geven.

Dat een kraakverbod vér buiten radicaal links op kritiek stuit, soms uit zeer onverwachte hoek, maakt het gemis aan brede campagne des te triester. De mogelijkheid ligt er namelijk wel degelijk. Een voorbeeld van een niet voor de hand liggende hoek vanwaaruit kritiek komt: Monumentenzorg! Krakers zijn namelijk zuiniger op gebouwen dan speculanten, dat hebben ze daar in de gaten. Zij moeten er immers wonen, speculanten niet. Soms laat een speculant een gebouw moedwillig verloederen, om krakers te weren.  “In Groningen werd ooit op last van de gemeente de vloer van het Wolters-Noordhoff-complex gesloopt om het krakers moeilijk te maken. dat zouden krakers nooit doen. Die willen een mooie vloer.” Ergens bij Monumentenzorg leeft duidelijk het besef dat er hogere waarden zijn dan het heilige bezitsrecht, en dat krakers – als gebruikers – dat beter door hebben dan spculanten aan kraaktreiterende gezagsdragers.

Als het kraakverbod er komt, is dat een slag in het gezicht, voor krakers, voor woningzoekenden, voor een ieder die sociale rechten hoger stelt dan bezitsrechten. Zo’n kraakverbod helpt speculanten om zich druk van het lijf te halen. Het is een asociale wet.

Maar het zal kraken niet stoppen. Juist in wat er over is van de kraakbeweging leeft het idee dat je rechten wint door e gewoon uit te oefenen – ongeacht de wet – sterk. Dat is een kracht, een pluspunt in deze beweging . Het is zaak dat krakers in de komende verdediging van met ontruiming bedreigde panden actieve steun krijgen uit veel bredere groepen dan we de laatste 15 jaar gezien hebben. Verbod of geen verbod, kraken gaat door.

Advertenties

2 Responses to Verbod of niet, kraken gaat door

  1. Johnvd schreef:

    helaas is het kraakverbod er door heen.
    Maar gelukkig komt er nog wel meer protest tegen:
    * 24 oktober, Demonstratie in Utrecht ‘Kraken gaat door’
    * 30 oktober t/m 1 november, Landelijke Kraak Actie Dagen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: