AFA weert zich goed tegen AIVD-brief

Goed zo! Antifascistische Actie (AFA) dient de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst AIVD, die met een brief aan burgemeesters de AFA in een kwaad daglicht tracht te stellen, meteen van repliek met een mooie open brief. Inhoud zowel als tempo van reagren zijn een teken van gezonde alertheid van AFA-kant, een alertheid die we tegenover oprukkend fascisme in tal van varianten én tegenover de staat hard nodig hebben.

Eerst de AIVD-brief, waar onder meer Nos.nl over bericht. Daarin waarschuwt de veiligheidsdienst gemeentenbesturen voor AFA-acties tegen uiterst rechtse partijen – NVU, maar vooral ook Wilders en Trots op Nederland. AFA zou “op een oneerlijke manier” bijeenkmstenvan fascistsche en aanverwante organisaties proberen te dwarsbomen, “onder valse voorwendselen” gemeenten contact leggen met gemeenten om te waarschuwen voor uiterst-rechts. En hoewel AFA-protestacties  zoals vorig jaar in Waddinxveen en Arnhem volgens de AIVD “op zich (…) geoorloofd” zijn, waarschuwt de AIVD voor een ‘harde kern”die eventueel wel gewelddadig zou zijn. Bewijs geeft de AIVD niet, dat is uiteraard even geheim als de dienst zelf.

Ik moest lachen toen ik het het las. Een geheime dienst – een organisatie die menen aanzet tot verklikken van hun kameraden,  die mensen de linkse beweging instuurt om daa vertrouwen te winnen om ze vervolgens te bespioneren en te verraden – zo’n onwelriekeknde spionnenclub heef geen enkel recht va spreken om te klagen over de “valse voorwendselen” waarmee AFA  al dan niet te werk gaat in haar contacten met bestuurders en zaaleigenaars. Als  (en ik zeg: áls… de AIVD levert geen enkel conreet voorbeeld of bewijs) AFA-mensen ooit onder ander naam opereren om informatie los te krijgen, doen ze niets ander dan wat journalisten soms doen om achter dingen te komen. Soms kan zoiets gezien de geslotenheid van nazi-clubs en de afhoudende houdigvan bestuurders jegens linkse actiegroepen, gewoon nodig zijn.

En klagen over een gewelddadige (en niet-bestaande) harde kern van gewelddadige mensen in AFA, zonder iets te zeggen over de inherente gewelddadigheid van de nazi-clubs waartegen AFA op een steeds vruchtbaarder manier actie tegen voert komt neer op een kant kiezen: tegen democratische actievoerders, en vóór antidemocratische fascistische groeperingen. De AIVD onthult hier vooral haar eigen autoritaire keuzes. Als er al eens sprake is van geweld tijdens botsingen met fascisten, als er klappen vallen, dan ligt dat niet aan al dan niet harde kernen. Dan ligt dat aan de boosheid van mensen dat fascisten  zomaar door de straat mogen marcheren met hun dreigementen en hun haat. In de acties tegen Wilders’ PVV waar AFA bij betrokken is – fakkeloptocht, lawaaidemonstratie – is van geweld sowieso geen sprake. De AIVD escaleert hier zélf  door iets anders te suggereren.

In de AIVD-brief (PDF) staan nog wel meer opmerkelijke  zaken. De brief beschrijft de verschuiving in strategi van AFA,. Eest was er de lassieke tegendemostrate van AFA als fascisten een optocht hielden. NU stimuleert AFA vooral mensen in de stad waar zo’n optocht plaatsvindt om zelf ertgen in verweer te komen. dat mondt dan herhaaldelijk uit in een “gewelddadige confrontatie(…) tussen antifascisten en deMobiele Eenheid”. Inderdaad,  zo kan ik er aan toevoegen: de ‘harde  kern’ van de staat ‘die geweld niet schuwt’ laat zich bij zulke gebeurtenissen geducht gelden.

Volgens mij is de brief van de AIVD voor een flink deel een teken dat het AFA effectiever is dan tevoren. Die strategievan het triggeren van plaatselijk protest en verztee leidt keer op keer niet alleen tot hard ME-optreeden, maar vooral ook tot verheugende chaotische taferelen die fascistische marsen ontregelen, de politie ertoe brengen nazi-optochten sterk in te korten om de chaos te bezweren en dergelijke. Feitelijk is het een verschuiving naar een guerrilla-achtige strategie die bepaald niet zonder succes is, al is de prijs aan arrestaties van antifascisten veelal wel tamelijk hoog. Maar als de acties niet zoveel teweeg zouden brengen, zou de AIVD zich minder druk maken. In die zin is de brief een onbedoeld compliment aan de AFA, en uit de Open Brief blijkt AFA alleszins bereid dat compliment vrolijk te incasseren.

De AFA heeft binnen een dag na de AIVD-brief al gereageerd met een eigen Open Brief, te lezen op haar site en op Indymedia.  Daarin legt ze niet alleen haar werkwijze uit: informatievergaring over uiterst rechts, informatievoorziening  richting bestuurders en bedrijven aangaande uiterst rechtse activiteiten, en acties tegen fascistische en aanverwante activiteiten.

AFA kritiseert eerst de poging van de AIVD om AFA weg te zetten als gewelddadig en illegaal. AFA schrijft vervolgens: “Aangezien wij constateren dat het draagvlak voor de door ons ontplooide activiteiten onverminderd toeneemt, zullen we de brief van de AIVD dan ook vooral als aanmoediging zien, om met dezelfde energie en enthousiasme deze activiteiten voort te zetten. De AIVD lijkt met haar schrijven tevens tot uiting te brengen, dat zij onze activiteiten als een sterke belemmering  voor de sterke groeivan (het draagvlak voor)  extreemrechtse organisaties ziet. Wij nemen hier verheugd kennis van.” AFA heeft groot gelijk dat het deze postieve onverstoorbare houding aannneemt. Ik heb er vertrouwen in dat AFA met dezelfde opgewekte onverstoorbaarheid haar noodzakelijke activiteiten zal blijven ontwikkelen – hopelijk met groeiende steun.

Advertenties

One Response to AFA weert zich goed tegen AIVD-brief

  1. […] toen Antifascistische Actie (AFA) met een kwaadaardige hetze-brief van de AIVD te maken kreeg, en trouwens prima terugsloeg. Dat geldt nu met name voor de Internationale Socialisten (IS), die binnen een paar weken tweemaal […]

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: