SP mist kans tegen dreigend kraakverbod

Nu het kabinet gevallen is, komt een groot deel van de wetsvoorstetellen die het wil doorvoeren, stil te liggen. De Tweede Kamer kan namelijk wetsvoorstellen ‘controversiëel verklaren’, hetgeen wil zeggen dat ze niet behandeld worden vóór de verkiezingen en de kabinetsformatie. Dat is in sommige gevallen erg gunstig. De verhoging van de AOW-leeftijd is al op de lange baan geschoven op deze manier.

De Eerste Kamer kan hetzelfde doen. Maar die is veel terughoudender. Die werkt, in de woorden van SP-Eerste- Kamerlid Tiny Cox, volgens het principe “Wat goed genoeg was om door de Tweede Kamer  aangenomen te worden, is goed genoeg om door ons in ieder geval behandeld te worden.” Hij maakt daarbij één uitzondering:  de Crisis- en Herstelwet, die onder meer allerlei procedures zou moeten versnellen om bouwprojecten sneller op gang te krigen en zo de werkgelegenhed te ondersteunen. Die wet rammelt volgens hem erg, en perkt intussen wel  democratische inspraakmogelijkheden is.

Cox is boos dat het kabinet niet gevoelig is voor zijn idee om de problematische onderdelen van de wet wel controversieel te verklaren en slechts de niet-omstreden onderdelen ervan af te handelen. Hij zegt: “een demissionaire premier die powerplay inzet om in verkiezingstijd te scoren, allemaal erg bdroevend. De redelijkhei lijkt zoek, en een meerderheid van de Eerste Kamer laat dat toe.” Zijn verwachting van redelijkheid bij een meerderheid die gewoon haar beleid wil drukken is redelijk naief. Maar Cox’ verontwaardiging over de arrogante opstelling van Balkenende is terecht.

Niet tereht is echter dat de SP op een ander front wél akkoord is gegaan met verdere behandeling. De NRC schrijft: “De Eerste Kamer besloot gisteren geen enkel onderwerp controversieel te verklaren. Dat betekent dat bijvoorbeeld ook de Winkeltijdenwet (…), het kraakverbod en het Elektronisch Patiëntendossier worden behandeld.” Het kraakverbod wordt dus niet controversiëel verklaard, en de SP heeft daar ook niet op aangedrongen. Dat is een gemiste kans, een linkse partij onwaardig.

Natuurlijk, behandelen is nog niet hetzelfde als voorstemmen. maar dat laatste komt wel dichterbij nu de behandeling zelf niet erder gedwarsboomd wordt. Voor dat dwarsbomen was bepaald wel reden: een eerder advies in de Eerste Kamer gaf al aan dat het wetsvoorstel nogal wat mankementen vertoonde, nog los van de principiéle onrechtvaardigheid van het verder verheffen van eigendomsrecht boven woonrecht. Het stilleggen van de behandeling – sowieso valide, zelfs in de bestuurlijk-parlementaire logica die de mijne niet is – had krakers en hun bondgenoten extra tijd gegeven om verder verzet ertegen op de bouwen.

De SP heeft die extra tijd niet mogelijk helpen maken. Ze toont hiermee weer aan dat deze partij geen betrouwbare bondgenoot is voor sociaal verzet. Krakers en hun sympathisanten kunnen maar beter nietop deze partij – of welke dan ook – rekenen. Eigen kracht blijft de enige werkelijk bruikbare kracht.

Advertenties

3 Responses to SP mist kans tegen dreigend kraakverbod

  1. Bart schreef:

    Je maakt een vergissing. Het kraakverbod is een initiatiefwet uit de Kamer. Dat is iets anders dan regeringsbeleid. Kijk maar naar, alle initiatiefwetten zijn niet controversieel verklaard. Mocht de SP het wel hebben gedaan, dan zouden hun eigen initiatiefwetten hoogstwaarschijnlijk ook controversieel zijn verklaard. (marktwerking thuiszorg, nertsenfokverbod, concertkaartjes etc)

  2. peterstorm schreef:

    Je maakt een vergissing. Ik zeg nergens dat de anti-kraakwet regerngsbeleid is. Ik zeg dat de SP heeft nagelaten deze wet – of het nu regeringsbeleid is of een initiatiefwet doet voor mijn punt niet terzake -controversieel te verklaren. Daar was zelfs in de parlemntaire logica – nogmaals, niet mijn logica – reden voor: een eerste stuk behandeling wees op ernstige tekortkomingen, de het tot nader order stilleggen van behandeling wel degelijk hadden kunnn rechtvaardigen. Dat dan andere partijen SP-plannen hadden gedwarsboomd… tsja, wijken daravoor lijkt me eerder een kwestie van politieke koehandel dan va principiéle antikapitalistische politiek. De taak van antikapitalistisch links, áls het dan al in een parlement opereert is: dwarsliggen, zand in de machine gooien.

  3. […] Ja, de SP was in het parlement tegen het kraakverbod – net als andere partijen. Maar het ging mondjesmaat. Toen de SP de kans had om na de val van het kabinet een verdere behandeling van de antik-kraakwet te blokkeren door die wet ‘controversieel te verklaren’ – oftewel: iets dat niet behandeld dient te worden zolang de regering demissionair is, zolang er nog geen nieuw kabinet is – liet de SP dit na. […]

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: