Servisch parlement neemt resolutie aan over Srebrenica

Het Servische parlement heeft, met 127 vóór, 21 tegen en één onthouding, een resolutie aanvaard waarin de massamoord van 1995 die Servische troepen pleegden op Moslims in en rond Srebrenica, werd veroordeeld. In de resolutie staan ook excuses.

Het is een opmerkelijke en omstreden stap. Nabestaanden zijn niet tevreden, en dat kan ik begrijpen. De tekst bevat niet de omschrijving ‘genocide’, en overlevenden zijn daar boos over. Maar de resolutie omschrijft de gebeurtenissen wel als “de misdaad zoals bepaald door het Internationaal Gerechtshof”. En dat gerechtshof sprak wèl van genocide in dit verband. Overigens denk ik zelf dat die omschrijving ‘genocide’ hier níét van toepassing is: genocide is niet synoniem met massamoord. Maar dat is voor een andere keer. Ik snap heel goed dat vor nabestaanden van de vermoorde Bosnische moslims  slechts een zo zwaar mogelijk woord – in dit geval dus ‘genocide’- enigszins recht doet aan hun gevoelens van woede en verlies.

Opvallend is de discussie die op de NRC meteen  op touw werd gezet over de vraag: zijn de excuses wel oprecht? Of gaat het er gewoon om dat Servië een obstakel voor toetreding tot de EU uit de weg wil nemen, door de esterse kijk op de massamoord in Srebrenica over te nemen?Ik vind die vraag op zich reëel. Elke keer als officiële gevestigde politici iets humaans zeggen, vragen verstandige mensen zich af wat het belang er achter kan zijn. Het idee dat al die Servische parlementsleden puur de stem van hun geweten eindelijk laten spreken is inderdaan niet erg plausibel.

Toch hoort er bij deze benadering wel een kanttekening. Het komt niet zo heel erg vaan voor dat parlementen misdaden afkeuren die door hun eigen regering, of een nauw ermee verbonden regering, zijn bedreven. Het komt nog veel minder vaak voor dat zo’n felle afkeuring gebeurt van misdaden die nog helemaal niet lang geleden zijn bedreven bovendien, zodat verantwoordelijken nog leven. Het zou vergelijkbaar zijn met het Amerikaanse Congres en andere NAVO-parlementen die resoluties aannamen waarin het keer op keer bombarderen van dorpen vol onschuldigen, bruiloftvierders  en begrafenisgangers, in Afghanistan, van begin 2002 tot kort geleden in de provincie Uruzgan – 27 doden bij een luchtaanval – werd veroordeeld, compleet met excuses. Maar vermoedelijk gebeurt dat pas als de Amerikaanse macht is ingestort, en andere machten de VS-politici tot zulke stappen dwingen. Zonder zwaarwegende belangen komen politici  zelden tot menslievendheid.

Nee, de VS-politici houden zich liever onledig met het aannemen van resoluties over misdaden van ándere staten. Zo stemde de buitenland-commissie van het Huis van Afgevaardigden in de VS in maart voor een niet-bindende resolutie die de genocide –  en ja, daar was écht van genocide sprake ! – tegen Armeniërs, door Turkse troepen bedreven tijdens de Eerste Wereldoorlog, veroordeelde. Dit is natuurlijk net zo goed een politiek steekspel: Turkije moet onder druk gezet worden, er moeten mensenrechten-eisen gesteld worden voor Turkije een volwaardig Westers partner mag worden. Tegelijk moet Armenië – pro-Westerse voorpost in de strategisch gelegen kaukasus – kennelijk te vriend gehouden worden. Ik kan me alleen hier geen NRC-vraagstelling herinneren, of deze resolutie wel oprecht bedoeld was. Een kritische houding is daar blijkbaar pas echt welkom als die zich tegen landen richt die uit de door het Westen voorgeschreven pas lopen, of te lang hebben gelopen.

Erg serieus kon ik het spektakel in ieder geval niet nemen. Zolang de reeks van genocides en massamoorden tegen de oorspronkelijke Indiaanse bevolking, waarmee de Amerikaanse staat zich gevestigd heeft, nog steeds niet in de felste bewoordingen worden afgekeurd oor het Congres, compleet met excuses, teruggave van gestolen land en een enorme schadeloosstellng, is  élke officiële uitspraak van de VS over misdaden van andere staten ongeloofwaardig, lachwekkend en hoogst verdacht.

2 Responses to Servisch parlement neemt resolutie aan over Srebrenica

  1. Max schreef:

    De mythe van de genocide in Srebrenica….Opzettelijk beschrijven de grote mediaconcerns de gebeurtenissen in Srebrenica als ‘de ernstigste gruweldaden in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog of sinds de Holocaust, soms als de ergste massamoord op burgers etc. Doelbewust halen zij de Holocaust en nazi’s tevoorschijn om Srebrenica te verbinden met genocide, Serven met nazi’s, en moslims als onschuldige slachtoffers. De internationale pers maakte de strijd om Srebrenica klinken als Stalingrad. In de pers worden ‘oorlogsgraven’ als ‘massagraven’ aangeduid.De moslims zouden de Srebrenica over zich zelf hebben afgeroepen, door in strijd met de afspraken gewapende uitvallen te plegen rond Srebrenica .Kijk maar naar wat aan Srebrenica voorafging.Tussen 1992 en 1995 werden tussen 1300 en 2000 burgers geliquideerd rond Srebrenica door islamitische troepen in Srebrenica, en dit was de voorloper van de beruchte juli 1995 Servische offensief tegen die stad. Op kerstochtend, 7 januari 1993, vielen 3.000 islamitische strijders onder leiding van ‘Het Beest’ Naser Oric het dorp Kravica aan en doodden 114 mensen waaronder ook kinderen, vrouwen en ouderen. Niemand wordt gespaard. Ook honden en katten werden doodgeschoten terwijl alle huizen in het dorp, 700 in getal, werden geplunderd en in brand gestoken.Grafzerken op de orthodoxe begraafplaats werden vernield en ontheiligd, en zelfs de organen van de overledenen werden niet gespaard van plunderingen en ontheiliging. Zelfs dit was niet genoeg voor Oric en zijn moordenaars: Op 16 januari 1993 vielen ze de dorpen Cosici, Kostolomci en Kusici aan.Op die dag werden in totaal 48 personen gedood. Oric en zijn eenheden slachtten 87 personen af met behulp van messen, hooivorken, stompe voorwerpen, door kruisiging, castratie, in brand steken en marteling.Mirsad Sulejmanovic (moslim) “Skejo” herinnert zich dat na de aanval op het dorp Kravica, de soldaten van Naser vijf of zes Serviërs in het dorp Kajici gevangen namen en ze hun keel doorsneden. Naser Oric over de moord op de rechter van Srebrenica, Slobodan Ilic: “Ik klom op zijn borst. Hij had een baard en was harig als een dier. Hij keek me aan zonder een woord te zeggen. Ik pakte de bajonet en stak het meteen in een oog en dan draaide ik het heen en weer. Hij maakte geen enkel geluid. Daarna stak ik het mes in het andere oog … ik kon het niet geloven dat hij niet reageerde. Eerlijk gezegd werd ik toen voor de eerste keer bang; dus sneed zijn keel direct door.Ze zouden van de moslimautoriteiten in de hoofdstad Sarajevo het bevel hebben gekregen om de Bosnische Serven te ‘provoceren’: „Dagelijks werden er Serven gedood.”Hier heb ik gewoon geen woorden meer voor, zulke monsters!.En ja ik weet niet hoe jij reageert als je tegenover de moordenaars van je broertjes en zusjes en moeder staat?
    Moordenaars van de Servische kinderen, vrouwen, oude mensen zijn nooit slachtoffers!!!! Dat was ook de reden, waarom Mladic in een telegram twee weken van tevoren Karremans de opdracht gaf om deze aanvallen te stoppen, want anders waren de Bosnische Serviers genoodzaakt om Srebrenica binnen te vallen. Deze actie heeft tot doel terroristen uit te schakelen en is niet gericht tegen burgers of VN-troepen, schreef Mladic tijdens de aanval op Srebrenica aan de Britse commandant Rupert Smith. Het aantal 7,000-8,000[enorm opgeblazen en niet wordt ondersteund door het bewijsmateriaal] vermiste Bosnische moslims, aan het publiek gepresenteerd als de slachtoffers van een oorlogsmisdaad, is een van de grootste leugens en manipulaties.Onbloedig zal de inname van Srebrenica niet geweest zijn, maar de achtduizend lijken bleken net als de Iraakse massavernietigingswapens hardnekkig onvindbaar. De VN commissie ging het NIET om het aantal slachtoffers maar alleen om het aantal VERMISTEN! Servische soldaten, de meesten afkomstig uit de streek zelf, hadden bij hun inval in juli lijsten bij zich met honderden namen van moslims die van oorlogsmisdaden werden verdacht. Arrestaties van moslimmannen hadden in elk geval voor een deel een selectief karakter.’De Serviërs kenden de mannen’, volgens een Nederlandse chauffeur. ‘Ze hadden hele lijsten bij zich en foto’s. Ze werden er zo uitgepikt. Nu wordt het verteld alsof de inval zonder enige reden is gedaan en alleen maar om onschuldige burgers te vermoorden.In een andere moslimenclave die enkele dagen later viel door dezelfde troepen, Zepa, was er geen sprake van ‘massamoord’. En waarom niet?Zij evacueerden de vrouwen, kinderen en ouderen die ze vonden in het VN/kamp Potocari, in vrijheid, terwijl de Servische kinderen, vrouwen, oude mannen rond Srebrenica werden gedood door monster Naser Oric en jihadstrijders.Generaal Philippe Morillon verklaarde zijn overtuiging dat de aanval op Srebrenica een directe reactie was op de moordpartijen door Nasir Oric en zijn strijdkrachten in 1992 en 1993.Nicholas Burns van het State Department verklaarde dat 800 Srebrenica-gevangenen in kampen in Servië waren vastgehouden en dat de VS er 214 als vluchteling asiel zou geven.Er zijn vele mensen die in het buitenland wonen en, zoals door verschillende andere organisaties vastgesteld, als vermist zijn opgegeven. Er zijn andere massagraven ontdekt met de lichamen van mensen die zijn omgekomen bij incidenten die niets met Srebrenica te maken hadden.Elke moslim die stierf in Srebrenica gedurende de hele oorlog,maar ook eerder , voor de burgeroorlog in Joegoslavie zelfs begonnen ,werd genoemd als gedood in juli van 1995?!!Osman (Ibro) Halilovic (1912-1989), Hamed (Hamid) Halilovic (1940-1982),stierf een volle 13 jaar voor de Srebrenica ‘genocide’,Nurija (Smajo) Memisevic (1966-1993), Salih (Saban) Alic (1969-1992),Mujo (Hasim) Hadzic (1954-1993), Ferid (Ramo) Mustafic (1975-1993), Hajrudin (Ismet) Cvrk (1974-1992),Fetahija (Nazif) Hasanovic, 1955 – 15.12.1996, Sukrija (Amil) Smajlovic, 1946 – 2.5.1996, Maho (Suljo) Rizvanovic, 1953 – 3.1.1993, Mefail (Meho) Demirovic, 1970 – 10.5.1992, Redzic (Ahmet) Asim, 1949 – 22.4.1992,enz…Waarom is forensisch bewijsmateriaal gebonden aan “Bloedbad van Srebrenica” beschuldigingen? BEWAARD GEHEIM?! Dr Ljubisa Simic, patholoog en forensisch deskundige, die de volledige toegang had tot forensisch bewijsmateriaal bij de Haagse Openbaar Ministerie met betrekking tot de vermeende “massamoord in Srebrenica”, vond de wetenschappelijke bewijzen van de Srebrenica een hoax: het totale aantal slachtoffers, het aantal slachtoffers van de uitgevoerde, het tijdstip van overlijden en de oorzaken van de dood vertellen een verhaal dat volledig anders is dan de officiële mythe. Op 11 juli 2005 heeft de ‘Srebrenica Research Group’ op een persconferentie in het gebouw van de Verenigde Naties in New York een tweehonderd pagina’s tellend rapport gepresenteerd, met als titel: http://www.srebrenica-report.com/ Het rapport veegt de vloer aan met de officiële versie over de gebeurtenissen in en rond de enclave in 1995. Het komt met onweerlegbare bewijzen dat zowel de omvang van het aantal slachtoffers als de versie die door regeringen en de media worden gegeven, berusten op misleidende manipulatie. Hierdoor wordt een totaal verwrongen beeld van de gebeurtenissen gegeven. Het rapport werd op de persconferentie gepresenteerd door enkele hoge VN-functionarissen. Phillip Corwin, hoofddeskundige van de ‘VN-Coördinatie voor Civiele Zaken’ en Carlos Martino Branco, beiden waren destijds in Bosnië aanwezig.Nu blijkt uit documenten van de Duitse overheid en andere onderzoeksrapportages dat er geen keiharde bewijzen bestaan voor etnische zuiveringen of volkerenmoord. Ook uit rapporten van forensische onderzoekers blijkt dat niet achtduizend, maar tweeduizend lijken in en rond Srebrenica teruggevonden zijn. De bevindingen van deze wetenschappers zijn nooit publiek gemaakt!En waarom niet?Misschien omdat niet bewezen kon worden dat de soldaten van Ratko Mladic helemaal geen duizenden krijgsgevangenen vermoord hadden? Misschien omdat het bij het gevonden massagraf helemaal niet om een oorlogsgraf ging?En kom nu niet met het onzin verhaal aan over de lichamen die ze gevonden hebben rondom Screbrenica want deze zijn van vermoorde moslims en Serven (tot 2000) van omliggende dorpen, wat al treurig genoeg is. Ongeveer 1200 Bosnische Srebrenica soldaten kwamen om op het slachtveld en dat er 442 gedood zijn in opvolgende executies (uit wraak van de Servische dorpelingen) en anderen waren gedode Serviërs.http://www.amsterdampost.nl/442-executed-victims.html Ondanks hinderlagen van de Serviers was de operatie [SREBRENICA] een groot succes, zoals de opperbevelhebber van het Bosnische regeringsleger, generaal Rasim Delic, later in het parlement in Sarajevo verklaarde.Volgens (moslim Bosnische) Nesib Buric, een voormalig lid van de 28e Divisie verdediging van Srebrenica: “Niemand kan ontkennen dat er in de gemeente Srebrenica 2000 strijders begraven liggen. De meeste moslims zijn omgekomen tijdens de militaire uitbraak van de troepen van Naser Oric, die met mannen en ‘jongens’ van strijdbare leeftijd Tuzla probeerden te bereiken. Volgens de internationale verdragen een legitiem militair doel. Het cijfer van 3.000 Srebrenica moslims soldaten die overleefden werd ook bevestigd door islamitische Gen Enver Hadzihasanovic [ volgens de UNHCR ook] , die getuigde in Den Haag.Lewis Mackenzie: er heeft zich in Srebrenica geen genocide op 8000 moslimmannen voorgedaan….Hij schat het aantal omgekomen moslimstrijders op hooguit 2000.Ook bleken volgens Mackenzie volgens de stemlijsten voor de verkiezingen van 1996 een groot aantal genoemde slachtoffers nog in leven te zijn. In april 2010,ten minste vijfhonderd moslims uit Srebrenica die in juli 1995 door het Bosnisch-Servische leger zouden zijn vermoord, zijn nog in leven.Dat zei directeur Mirsad Tokaca[moslim] van het Centrum voor Oorlogsdocumentatie in Sarajevo.Volgens Tokaca zijn in het herdenkingscentrum in Potocari ook zeventig mensen begraven die tijdens de verovering van Srebrenica door de Bosnische Serven helemaal niet in de stad aanwezig waren. Hun namen staan echter nog steeds op de officiële lijst van slachtoffers.http://www.nu.nl/buitenland/2221774/honderden-slachtoffers-srebrenica-mogelijk-nog-in-leven.html Dit is nog een bewijs dat de Bosnische moslims jaren manipuleren met het aantal slachtoffers,maar dit is slechts het begin.Het wordt hoog tijd dat vermoedelijke massagraven,oorloggraven door een onpartijdige instantie worden onderzocht!!!!De hele aanloop naar de ‘slag om Srebenica’ toont aan dat het genocidedrama is uitgelokt door de VS/NATO om de getergde en gedemoniseerde Serviërs daadwerkelijk als ‘nazi’s’ in het collectieve geheugen te branden.Harold Pinter, de Nobelprijswinnaar literatuur van 2005 verklaarde bijvoorbeeld: Het VS–tribunaal dat Slobodan Milosevic moet beoordelen is altijd compleet onwettig geweest. Navo woordvoerder Jamie Shea zei in mei 1999, tijdens de bombardementen in Balkan:natuurlijk steunt de Navo het Internationaal Joegoslavie tribunaal. We hebben het zelf opgericht !Het is een leugen dat het ICTY een instelling van de Verenigde Naties zou zijn. Het tribunaal is ingesteld door de aanstokers en “overwinnaars” van de oorlog in Joegoslavië: de NAVO, die ter “goedkeuring” is voorgelegd aan de, door landen van de NAVO gedomineerde, Veiligheidsraad. Niet aan de Algemene Vergadering van de VN.Het politieke proces dient er alleen toe om de ware schuldigen aan het oog te onttrekken en de schuld toe te schuiven aan de Balkanstaten, m.n. Servië. Daarom wordt er alles, ook niet legitiem, aan gedaan om Milosevic en het Servische volk te criminaliseren.Bovendien krijgen we dadelijk opnieuw zo’n proces voor het Joego-tribunaal met Radovan ‘Panoramix’ Karadzic in de hoofdrol.De beschuldiging van een genocide in Srebrenica werd gebruikt door de regering Clinton om later militair ingrijpen te rechtvaardigen,en om de aandacht afleiden van de activiteiten in de Kroatische Krajina regio, de grootste etnische zuivering [genocide] in EU,na WO2 in Europa, georganiseerd door VS.Josef Goebbels zei:Als je een speciaal doel wilt bereiken, bedenk je een grote leugen. Door hem steeds te herhalen gaan de mensen vanzelf geloven dat het waar is wat je zegt.Op dat moment is de leugen geen leugen meer, maar is de leugen een nieuwe waarheid geworden.http://www.srpska-mreza.com/library/facts/jihad-in-Europe.html http://www.srebrenica-project.com/DOWNLOAD/Deconstruction_english_summary.pdf http://www.zcommunications.org/the-politics-of-the-srebrenica-massacre-by-edward-herman

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: