Arizona: antiracisme met effect

In de Amerikaanse staat Arizona woedt een hevige strijd tegen een nieuwe, in zijn effect racistische, wet. Zo betoogden gisteren ettelijke duizenden mensen tegen deze maatregel. In de strijd tegen deze, tegen ‘illegale ‘migranten gerichte wetgeving boeken antiracistische activisten opvallend mooie resultaten. Het is een gang van zaken waar we hier, met Wilders nog steeds in aantocht, hoop en ook een goed voorbeeld uit kunnen putten.

Waar draait het om? Op 23 april heeft de staat Arizona een wet aangenomen, SB 1070 geheten. Daarin krijgt de politie de bevoegdheid om mensen aan te houden vanwege een ‘redelijke verdenking’ dat ‘ze ‘illegaal’ in de VS verblijven. ‘Illegaal ‘in Arizona verblijven wordt op zichzelf strafbaar. Wie iemand zonder geldige verblijfsvergunning onderdak biedt of vervoert, wordt strafbaar. Iedereen moet ten allen tijde kunnen bewijzen dat zij of hij zich niet ‘illegaal’ in Arizona bevindt. Een complete identificatieplicht dus. Stukken van Anti-Racist Action Network en Labor Notes geven meer informatie erover.

De bedoeling – duidelijk gemaakt door gouverneur Jan Brewer – is dat ‘illegale’ migranten zich zo onder druk gzet voelen dat ze vertrekken. Dat is al een aanval op de rechten van mensen om te gaan en te staan, te wonen en te werken, waar ze willen. Maar het dreigende effect gaat veel verder. Het mag duidelijk zijn dat de ‘redelijke verdenking’ dat iemand ‘illegaal’ aanwezig is, zich niet richt tegen witte Amerikanen, maar wel tegen mensen die eruit zien alsof ze uit Mexico of Centraal-Amerika afkomstig zijn, vanwege hun bruine huidskleur. Dat maakt de wet in haar uitwerking racistisch.

Wrange ironie: ook mensen wiens voorop ouders al in Arizona woonden toen de voorouders van witte Amerikanen nog in Europa woonden , worden door dit soort ‘redelijke verdenking’makkelijk getroffen. Ik doel op mensen van de Indiaanse gemeenschappen, die in Arizona redelijk omvangrijk zijn. Het woongebied van het Navaho-volk be ijvoorbeeld, een gemeenschap van ruim over de 100.000 mensenm, bevindt zich grotendeels in Arizona. Ondanks vrome woorden die het tegendeel moeten laten zien, is deze wet een legitimatie voor het zogeheten ‘racial profiling’: mensen er voor controles uitpikken op basis van uiterlijk, met name huidskleur. De wet is een grote opsteker voor racisme van staatswege, en een concessie aan de uiterst-rechtse bewegingen die momenteel bekend staan als de Tea Party.

Er is meteen rond het aannemen van de wet fel protest tegen de wet op gang gekomen. Gisteren – de dag dat de wet in werking trad – demonstreerden duizenden mensen in de hoofdstad van Arizona, Phoenix, tegen de wet. Ook voorstanders waren trouwens op de been. Antiracisten roepen op tot een boycot van Arizona; voorstanders willen juist een ‘buycott’: demonstratief op vakantie gaan als steunbetuiging aan de anti-immigranten-wet.

Maar tegenstanders winnen terrein, zo blijkt onder meer uit opiniepeilingen. Opvallend is dat het vooral ouderen zijn die vóór de wet zijn, en jonge mensen – voor wie de aanwezigheid van immigranten, ongeacht verblijfspapieren, een vanzelfsprekendheid is – die ertegen zijn. Het protest tegen de wet heeft trouwens dubieuze schijn-bondgenoten. De Mexicaanse president Calderon bijvoorbeeld, die ertegen is, maar wiens protest verklaard kan worden uit zijn behoefte om juist voor zijn Mexicaanse onderdanen op te komen. Nationalisme, geen antiracisme, is hier de kern.

Dan is er ook nog president Obama die de wet niet kan waarderen, kennelijk wegens het wel erg grof-openlijke racisme ervan. Maar, ter geruststelling van de anti-immigratie-hype-lui, stuurde hij wel 1.200 soldaten naar de grens tussen Arizona – om illegale immigratie en drugshandel tegen te gaan. Sneaky combinatie van woorden, ‘illegale immigratie’ en ‘drugshandel’: zo krijgt migratie helemaal de onterechte associatie met iets crimineels opgeplakt. Van Obama moeten principiële tegenstanders van SB 1070 het dus niet hebben.

Hoe het verzet wel gevoerd wordt, en met welk resultaat, vertelt Joel Olson, van de Repeal Coalition in Arizona. ‘Repeal’ betekent ‘schrappen’, en het schrappen van de wet is wat deze beweging beoogt. In een interview geeft hij de grote lijnen, de context van de wet, de hoofdlijnen van het verzet. In een artikel gaat hij meer in detail in op de campagne tegen die wet. Vooral dat laatste stuk is hartverwarmend om te lezen. Het komt erop neer dat actieve mensen, met name vanuit immigrantengemeenschappen zelf, druk uitoefenen op gemeentebesturen om de wet in zo’n gemeente ongeldig te verklaren en zelfs een juridische procedure ertegen te starten.

In Fallstaff is dat bijvoorbeeld gelukt, door grote aantallen mensen op de been te brengen bij een gemeenteraadsvergadering en daar zó overweldigend nadrukkelijk en indringen van zich te laten horen dat zelfs raadsleden die eerst nog aarzelden en enige sympathioe voor de wet hadden, uiteindelijk zwichtten. Tea Party-lui die ook op de been waren gekomen en dachten dat ze een makkie zouden hebben, kwamen zwaar in de minderheid tegenover antiracistische tegenbetogers: het was een verhouding van zes op één ten  gunste van de rechten van immigranten.

De kracht hier is de kracht van onderop. Druk op het stadsbestuur, en niet het opwekken van keurige goodwill, is het recept. En als deze druk niet voldoende blijkt om de wet te torpederen, wil Olson burgerlijke ongehoorzaamheid op gang zien komen. Intussen blijkt uit peilingen dat de ruime meerderheid die onder de bevolking vóór de wet bestond, gekrompen is tot nog maar een hele krappe. De hele gang van zaken laat zien hoe het initiatieven van betrokken en solidaire mensen zelf zijn die een racistisch tij kunnen keren, tegen de verdrukking in.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: