Scholieren- en studentenprotest Groot-Brittannië houdt aan

Niets erover tot nu toe op websites van  gangbare Nederlandse media als NRC, Volkskrant, Nu.nl, Trouw en Nieuws.nl. Niets tot nu toe ook in linkse/ alternatieve media zoals Indymedia. Zelfs niets op de voorpagina van de website van de BBC, de omroep in het land waar het allemaal plaatsvindt. [opm. 1 december 22.53: op de BBC stond wel degelijk berichtgeving, maar omdat ik het relevante deel van de de pagina had ingesteld op ‘World News’, niet op ‘UK News’, had ik dat over het hoofd gezien, waarvoor excuses]. Maar haaks op deze mediastilte staat het luidruchtige protest van scholieren en studenten in veel Britse steden tegen hoger collegegeld en universiteitsbezuinigingen. Het was, na de demonstratie in Londen van 10 november en de actiedag van 24 december, de derde keer binnen een maand dat het Britse studenten- en scholierenprotest door straten, pleinen en universiteiten spoelde.

Inmiddels is het al bijna traditie dat er op drie plekken veel informatie, heet van de naald,  over deze opstandigheid verschijnt. Er is de verslaggeving van de Socialist Worker. Er is de berichtgeving van de Guardian. En er is het onvolprezen Libcom met haar verslaglegging, aangevuld met talloze berichten in de Commentaar-rubriek. Alle die hebben hun waarde. Ik ga de stukken niet samenvatten, maar doe weer een greep, gecombineerd met enkele opmerkingen over de drie nieuwsbronnen

De Socialist Worker heeft tamelijk gestroomlijnde reportages. Daarin cijfers van aantallen demonstranten, korte verslagen uit heel verschillende plekken, en vooral ook veel uitspraken vana ctiwevoerders zelf. Aardig zijn ook de  weergegeven uitingen van creativiteit vann actievoerders. Een liedje bijvoorbeeld: “Build a bonfire, build a bonfire, put the Tories on the top, Put the LibDems in the middle, and then bburn the bloody lot!” De Tories zijn de Conservatieve regeringspartij; LibDems zijn de Liberal Democrats die ook meeregeren.

Mooie leuzen zijn terug te vinden in deze berichtgeving. “No ifs, no buts, no education cuts” was er al eerder. In verband met het winterweer was dat gewijzigd in “snow if, snow buts, snow education cuts! Dan was er weer “Tory scum”, en ook “Too many kettles, not enough tea!” Dat verwijst naar het zogeheten ‘kettling’ van demonstranten,  de tactiek van de politie om groepen demonstranten met politiecordons in te sluiten en urenlang op één plek opgesloten te houden, kou of geen kou.

De weergave van de Guardian is zeker zo waardevol. Wat bij Socialist Worker goeddeels ontbreekt is hier wel aanwezig: tal van links, naar video- en Twitter-materiaal. De berichtgeving wordt inmiddels voorafgegaan door een hele handige samenvatting van de belangrijkste gebeurtenissen. Het meest chaotisch, maar ook het meest informatief voor de volhouder, is de berichtgeving op Libcom.org. Daar is het vooral ook zaak om de commentaren een beetje door te kijken, want daar  berichten mensen rechtstreeksm, of verwijzen naar weer allerlei andere nieuwsbronnen, van websites van bezettende studenten tot verwijzingen naar berichten uit plaatselijke media. Ook staan er reacties op elkaars berichtgeving – zo van ‘er is het gerucht dat de politie taser heeft ingezet, klopt dat?’ ‘Nee daar zijn geen aanwijzingen voor’ , dat soort dingen. En er  blijft daar informatie en discussie binnenstromen, het zijn intussen al drie pagina’s.

In de diverse berichten zien we het volgende . Er is in Londen vol overgave onoverzichtelijk actie gevoerd is: mensen verzamelden zich in het centrum, zagen politielinies, draaiden om, en liepen een andere kant op. Diverse groepen betoogden op deze voor de politie tamelijk ongrijpbare wijze, en kregen vaak bijval van omstanders. De aantallen waren lager dan vorige week, mogelijk alles bij elkaar 5000 actievoerders. Een mooi en enthousiast verslag van actie in Londen is te vinden op Lenin’s Tomb, wiens schrijver Richard Seymour meeliep met de actievoerende jonge mensen. Uiteindelijk belanden heel veel actievoerders wel in een poliutie-‘kettle’. Maar voor het zover was, hadden ze met hun beweeglijke actie de ‘ordelijk’e gang van zaken in de binnenstad al flink effectief ontregeld. Inmiddels meldt Libcom wel dat ge-‘kettle’-de mensen worden gearresteerd.

In andere steden wisselde het beeld, met op een aantal plekken weer universiteitsbezettingen,  in Oxford een bezetting van het gemeentehuis, in Birmingham eveneens. In Sheffield – waar de opolitie de demonstratie aanvankelijk tot 100 mensen poogt te beperken – demonstreren 1.000 mensen bij het kantoor van Nick Clegg, de LibDem-minister die beloofd had de collegegeld níét te verhogen maar daar nu toch mee akkoord ging, en daarom de woede van studenten op zijn hals krijgt. Hier en daar botsingen met de politie. In Cambridge betoogden 1000 mensen, scholieren, studenten, vakbondsleden. In Aberdeen bezetten 15 studenten het plaatselijke Tory-kantoor. In Leeds werden demonstranten ge-‘kettled’ en arresteerde de politier al vroeg iemand.

Komende uren zal er nog wel meer bekend worden, vermoedelijk vooral via Libcom. Wie een indruk wil van hoe het er uitzag kan, behalve het doorgelinkte beeldmateriaal in vooral Guardian en Libcom, terecht bij een flinke fotocollectie op Libcom . Ook Socialist Worker heeft wel wat foto’s verzameld.

Hoe gaat het hjnu verder? Er kómt meer actie, dat staat wel vast. Het elan, de veerkracht, het enthousiamse en de wode waar die in wortelt – die zijn niet zomaar weg. De actiegeest is uit de fles. Maar hoe die geest vorm krijgt en vaart houdt, is niet helemaal duidelijk. Er liggen meerdere voorstellen.

Socialist Worker kondigt een ‘teach in’ aan, een groots opgezette discussiebijeenkomt, over het onderwerp “onderwijs voor  de mensen, niet voor de markt”. Die wordt opgezet door Education Activists Network, een bundeling waarbinnen de SWP prominent is.Dat is een wel zeer gezapige vervolgstap op je nu op te richten – in een stadium waarin in een aantal plaatsen meerdaagse bezettingsacties plaatsvinden en het oplaaiende protest naar nieuwe dáden snakt. Als mensen  zich voornamelijk op zo’n teach-in concentreren, dreigt de vaart er uit te gaan.

Discussie over strategie en doelen is zeker nodig – maar nu níét als groot actiemoment, en zeker niet in een weekend waarvoor uit andere groeperingen tot vervolg-actie was opgeroepen. Wel is het ongetwijfeld zo dat op zo’n teach in vrij eenvoudig exemplaren van de Socialist Worker verkocht kunnen worden , en mensen ingeschreven als lid van de Socialist Workers party (SWP)… Maar wie dit werkelijk hoofdzaak vindt, heeft kennelijk, en hopelijk onbedoeld, doel – effectief verzet – en middelen – organisaties opbouwen – van plaats doen verwisselen, zodat de beweging een middel is geworden om de SWP op te bouwen.

Naast dat weinig inspirerende teach in-idee noemt de SWP ook nog wel iets beters: protesteren op de dag waarop het parlement over de collegegeldverhoging stemt. Maar daarvoor ligt er nog geen datum vast.

Dan hebben actievoerders nog meer aan de Guardian! Die noemt twee nieuwe actiedata: op 9 en 11 december. Enig zoekwerk levert op dat de National Campaign against Fees and Cuts (NCAFC) – weer een andere bundeling, met weer andere trotskistische groeperingen, maar niet verregaand gedomineerd door één groep – tot deze actiedagen heeft opgeroepen, waarmee trouwens een oproep om al de vierde en vijfde december een actiedag te houden, nogal in de schaduw is gezet.

Elf december is, net als 4 december, een zaterdag. Dat is belangrijk, want met de keus van zo’n dag wordt het voor mensen die op doordeweekse dagen loonarbeid moeten verrichten mogelijk gemaakt toch aan het protest deel te nemen. Zo kan de noodzakelijke solidariteit tussen scholieren, studenten en arbeiders sterker worden, en een strijd tegen heel het bezuinigingsbeleid verder op gang gebracht worden.

(gewijzigd 1 december, 22.57)

Advertenties

2 Responses to Scholieren- en studentenprotest Groot-Brittannië houdt aan

 1. Erik schreef:

  Maak je geen zorgen Peter, de Socialist Worker wordt als warme broodjes ook op de vele acties van studenten verkocht. Acties, demonstraties en bezettingen die mede door SWP-leden worden georganiseerd. De teach-in is een discussie-moment die na drie weken van fel protest komt – als aanvulling en niet als vervanging van nog meer actie. Zie de aankondigingen van de vele komende acties in de Socialist Worker zelf.
  Zo’n teach-in is niet nieuw, ook in andere tijden en juist op hoogtepunten van strijd, zijn er teach-ins georganiseerd. Zoals het programma en de sprekers van de teach-in laten zien is het doel duidelijk, namelijk de ideeen van de beweging verdiepen, en ja als sprekers en de krant van de SWP ideeen naar voren brengen die de studenten aanspreekt hoop ik dat ze zich massaal aansluiten.
  Ze mogen zich ook massaal aansluiten bij een anarchistische organisatie die met hun krant de strijd steunt en helpt organiseren – als ze tenminste denken dat dat de weg vooruit is, word jij ook een stukje vrolijker in deze koude dagen.
  In de huidige acties zijn er allerlei groepen, partijen, netwerken (van anarchisten tot Labour-aanhangers en revolutionair-socialisten) actief. Het getuigt van je vastgeroeste cynisme dat je de deelname van de SWP terugbrengt tot krantenverkopen, terwijl veel van hun leden actief zijn in de protesten en directe-acties. Wat je natuurlijk daadwerkelijk irriteert is het feit dat ze een organisatie en krant hebben die – indien ze in die acties succesvol zijn – in aantallen en sterkte kunnen groeien, om in volgende stappen van de strijd een nog grotere en effectievere bijdrage te leveren.

  Het gaat hier niet eens om de SWP, het gaat om het idee dat je als activist wil dat de beweging groter en sterker wordt, maar ook je eigen netwerk/organisatie. Tenzij je denkt dat de huidige beweging de definitieve klap aan het kapitalisme zal toebrengen en toekomstige strijd niet meer nodig is. In die zin zit er geen muur tussen organisatie (in mijn geval partij) en de beweging, het gaat om een wisselwerking, van zowel elkaar versterken en ook groter worden en van leren.
  Je mag daarvoor de SWP geen goed middel/doel vinden, maar ik neem aan dat je wil dat de anarchistische groepen/netwerken in deze bewegingen meedoen sterker eruit komen?
  Welke ideeen en organisatiemethodes het meest nuttig zijn, zal de strijd zelf leren. Ik wacht geduldig af om te zien hoe anarchisten zoals jij niet alleen de studentenbeweging in Engeland vooruit helpen, maar ook een prominentere rol gaan spelen in de strijd van arbeiders tegen bezuinigingen en tegen de opkomst van extreem-rechts. In de tussentijd kun je misschien de samenwerking van anarchistische en socialistische revolutionairen versterken, ipv je te bedienen van verdachtmakingen en sektarische sneertjes. (op inhoud gebaseerd kritiek, bv over strategische koers, analyse, organisatiemethode enz lijken me nuttiger, dan ‘die club is fout want wil groter worden’, dat wil elke serieuze club, het gaat erom wat ze doen)

 2. peterstorm schreef:

  Wat een enorme lap tekst als reactie op twee zinnetjes zeg. It hurts, apparently. Eigenlijk had ik het daar bij willen laten, maar omdat ik sowieso best vrolijk ben, noch vastgeroest (hooguit -gevroren) noch cynish ben (eerder hoopvoller dan ik in twee jaar ben geweest!) – in deze koude dagen, ga ik er toch maar even op in.

  Het verschijnsel Teach In is mij bekend ja. Dat was in 1965 ooit een aftrap van Vietnam-protest, en in die zin uiterst zinnig. Maar als her en der allerlei netwerken acties aankondigen, als deel van een escalerend proces, dan is het minder zinnig om, op diezelfde dag voor een grootse teach-in, as big thing, te pushen. Kwestie van timing en tactiek en prioriteit.

  Nergens breng ik de deelname van de SWP terug tot krantenverkopen (ik noem ook de oproep van SW om actie te voeren op de dag van de stemming; overheen gelezen? Ik verwijs ook vrij positief – niet kritiekloos, maar wel positief – naar de versdlaggeving die SW biedt; ook overheen gelezen?).

  Mijn irritatie ligt er ook niet in dat de SWP zou kunnen gaan groeien om zo effectiever bij te kunnen dragen (hoezo, snéren?!); eerder dat die groei wel eens minder nuttig voor de beweging als geheel zou kunnen zijn, een punt dat ik in dit artikel inderdaad verder niet uitwerk want zo heel belangrijk vind ik de SWP verder niet. En nergens heb ik gezegd ‘die club is fout want die wil groter worden’; het is de mogelijke verwisseling van doel en middelen die me tegenstaat in groei als doel-op-zich (zoals het in de praktijk te vaak uitpakt, ongetwijfeld vaak niet bedoeld; been there, done that).

  Dingen lezen die er niet staan is waarlijk een talent. Weer een sneer, inderdaad, maar volgens mij eerlijk verdiend.

  Overigens sta ik open, maar dat is een ander onderwerp, voor een face to face gesprek over dit soort zaken, ook al kennen we elkaar helemaal niet (toch? 😛 ). Ik vind dat je mijn standpunten vrij stelselmatig misrepresenteert, en denkt te weten wat ik denk, vindt en doe zonder dat je dat wérkelijk weet. Jij vindt dat wellicht andersom ook. En ik denk niet dat blogreacties dit soort ruis uit het meiningsverschil kunnen filteren, zelfs als we ons allebei tot het uiterste gaan beheersen (which I will not do:) ). Real live worden we het waarschijnlijk ook niet eens; maar verduidelijking van de meningsverschillen zijn er wellicht mee gebaat.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: