Driedaagste staking TNT-ers op komst

Ja! eerst een ééndagsstaking van TNT-ers om het aantal ontslagen vanwege reorganisatie terug te dringen. Toen een tweedaagse staking voor hetzelfde doel. En volgende week komt er een driedaagse staking, zo heeft de vakbond Abva Kabo vandaag bekendgemaakt. Om  23 uur op 7 december leggen postbodes en andere TNT-ers het werk neer. Zij staken tot 10 december 23 uur door. Zo voeren TNT-ers de druk op de directe langzaam op.

Aan eerdere acties was de deelname stevig. De grote stakingsmanifestatie in Den Haag van 16 november had tussen de 5.000 en 10.000 deelnemers uit tal van plaatsen. Daar was de woede  merkbaar. Bij de tweedaagse staking van 25 en 26 november hadden 2.500 mensen zich aangemeld als staker. De staking was klaarblijkelijk, ondanks dat dus lang niet alle 20.000 mensen die door de reorganisatioe bedreigd worden meestaakten, redelijk effectief. “De vakbond” (Abva Kabo)“meldde vrijdag dat  het grootste deel van de postbezorging  stilligt. Ook uit informatie van TNT blijkt dat het overgrote deel van het postbedrijf stilligt”, zo berichtte Nu.nl vorige week vrijdag.

Intussen gaat de TNT zich opsplitsen, zo bericht Trouw vandaag. Een tak gaat  TNT Express heten, en vooral een plek op de markten in India, China en Zuid-Amerika verdedigen. De divisie Post, die een nieuwe, nog onbekende naam zal krijgen, gaat in Nederland verder. Die tak “wordt geconfronteerd met een almaar krimpende markt en zal zich richten op  het behoud van solide kasstromen.” De stap laat zien hoe commercie in hetn postbedrijf het welzijn van mensen – zowel personeel als klanten – ondergeschikt maakt aan de winst. Alleen al die zinsnede “behoud van solide kasstromen.” We mogen aannemen dat in en uit die “kas”, geen poststukken “stromen”, maar geld. Een vertaling van de zin luidt dan blijkbaar: de post “heeft steeds minder te doen en zal zich desondanks richten op  het binnenhalen van zoveel mogelijk geld.”

Overigens is dat verhaal van die “almaar krimpende postmarkt” hooguit waar als je de briefverzending en dergelijke (inderdaad steeds meer vervangen door e-mail) loskoppelt van anderer postdiensten zoals pakketverzending (die dankzij internet-bestellingen juist eerder zal groeien dan krimpen). In een postvoorziening waar welzijn en service voorop staan, zouden postbodes zich bijvoorbeeld om kunnen scholen richting pakketbezorging. Maar het opsplitsen van het bedrijf bemoeilijkt dit.

Tegen de achtergrond van dit besluit komt er nu dus een volgende poststaking, al tamelijk dicht op de feestdagen met de bijbehorende postverzending, , en dus al aardig drukverhogend. Het is zaak om van deze staking een succes te maken. daartoe zouden een viertal aanscherpingen echter wel behulpzaam zijn. Allereerst zou de stakingsmotivatie wel eens groter kunnen worden als de eis tot minder ontslagen en trager doorvoeren van de reorganisatie omgezet in géén onstlagen, het behoud van élke baan zolang arbeiders die baan willen. Als dit niet in ‘financiële kaders’ past, dan is het pech voor die financiële kaders.

Verder is het zaak om de staking uit te breiden tot héél het TNT-personeel. Niet alleen het vaste personeel dat met ontslag ben vervanging door uitzendkrachten en dergelijke bedreigd wordt, en nu her en der al ‘overcompleet’ wordt verklaard. Ook die uitzendkrachten, ook de mensen met losse, flexibvele contracten die bij de oproep tot de tweedaagse staking expliciet van de stakingsooproep werd uitgesloten door de Abva Kabo kan beter wél aan de staking deelnemen. Dat maakt het moeilijker voor het bedrijf om de positie van vast personeel  te ondermijnen via de inzet van flexwerkers. Die laatsten, met hun beroerde arbeidsvoorwaarden, goede reden om zelf ook in staking te gaan. Een gezamenlijk gevecht vabn álle TNT-arbeiders voor betere arbeidsvoorwaarden en baanbehoud zet extra kracht.

In de derde plaats zou het goed zijn als ook arbeiders van ándere postbedrijven -Sendd en dergelijke – meestaken, an als die staking actief wordt aangemoedigd. De Vrije Bond, een anarchistische organisatie, maakte dat punt al in een strakke tekst die op 16 november ook werd uitgedeeld. Het punt is belangrijk. Het is de concurrentie die de druk op de TNT-ers door de directie heet te rechtvaardigen. Als arbeiders van diverse posbedrijven gezamenlijk tegenover de bedrijven staan, doorbreken ze de verdeeldheid. Dan wordt het een gevecht, niet alleen van TNT-ers, maar van arbeiders in héél de postsector voor banen en behoorlijke arbeidsomstandigheden en- voorwaarden. In de vierde plaats is als volgende stap aan de orde: een staking van onbeperkte duur, tot TNT goed inbindt.

Voor dit soort aanscherpingen van de strijd is inzet nodig, discussie. Die inzet en discussie zal van onderop dienen te komen, vanuit TNT-ers en andere postarbeiders zelf, samen met solidaire mensen buiten de bedrijfstak. Rekenen op vakbondsbestuurders, die hopen door een béétje druk en goede argumenten de TNT-top tot andere gedachten te kunnen brengen is niet zinnig. Het is van belang dat het stakende personeel zich hun eigen strijd toe-eigent, zelf de beslissingen over actievormen en eisen neemt, de regie van hogerhand door vakbondsbestuurders ondergraaft.

In de stakingsstrijd van TNT-ers is solidariteit nodig. De onderlinge solidariteit van TNT-ers zelf, op stakingsbijeenkomsten, in acties en dergelijke. Maar ook de solidariteit van mensen die zelf niet bij de post werken maar wel de waarde van een goede postvoorziening – van mensen die hun werk tegen behoorlijke arbeidsvoorwaarden doen, zonder ontslagdreiging en onaanvaarbare werkdruk – inzien, en die sowieso steun willen bieden aan een groep arbeiders die een rechtvaardige strijd probeert te voeren. 

Hoe zulke solidariteit vorm kan krijgen, wat mensen kunnen doen om de TNT-staking te ondersteunen? Dat zijn vragen die kennelijk besproken gaan worden op een informatieavond in Den Bosch, onder de titel “de TNT werknemers staken, wat doen wij?”. De bijeenkomst is opgezet vanuit het geestig getitelde initiatief ‘Inlichtingendienst’. De avond vindt plaats in Actiekantine Knoflook, in Havendijk 1-3, om 20.30 uur (met eten vooraf om 19.00 uur). Het wordt een nuttige bijeenkomst, denk ik zo.

One Response to Driedaagste staking TNT-ers op komst

  1. […] De postbodes hielden eerder al een eendaagse en een tweedaagse stakingsactie. Volgende week gaan ze zelfs drie dagen in staking.“De strijd die de postmensen leveren met TNT voor het behoud van hun baan is ook onze strijd”, […]

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: