TNT-staking: over vakbondsverdeeldheid, effectiviteit en solidariteit

Vandaag kreeg ik een brief, en dat vond ik geen goed teken. Vandaag is immers de tweede dag van de driedaagse TNT-staking, en een brief in de brievenbus betekent waarschijnlijk dat de postbode hier niet meestaakt. Misschien is de postbode hier wel lid van de vakbond BVPP die aan deze staking niet meedoet en daarmee de strijd extra verzwakt. Misschien is er iets waar van de kop van de NRC: “Minder animo stakingen TNT”. Maar voor dat laatste geeft de NRC geen enkel verder argument behalve het afhaken van die ene bond. Deelnamecijfers en gegevens over het al dan niet plat liggen van de postbezorging staan er niet in. Er is geen reden om te somberen. Er is wél reden voor serieuze zorg over de stand van zaken aan dit stakingsfront. En er is en blijft solidariteit nodig, bijvoorbeeld via het initiatief Code Zwart.

Eerst iets over de spanning tussen de bonden. De BVPP heeft 5000 leden bij de post, meldt NRC. Volgens Trouw heeft AbvaKabo  er 9000, en CNV Publieke Zaak 1250. Die aantallen zouden wel eens kunnen veranderen, ten nadele van de weglopersbond BVPP. Veel leden van die bond zijn nogal boos over het niet meer meedoen van de BVPP aan de staking. Dat valt te zien op bijvoorbeeld het gastenboek van Red de postbode. Intussen is er een BVPP-vergadering met kaderleden geweest waar het kennellijk verhit aan toe gaat. De bond handhaaft haar opstelling maar leden houden wel vast aan hun onvrede over  een “enorme fout in de communicatie” over de gang van zaken

Dat afhaken van de BVPP is een nare zaak. De reactie van de andere bonden is ook niet bepaald verheffend. Eerst de BVPP. Die “is er nog altijd van overtuigd dat verder actie voeren geen zin heeft omdat er niets meer te bereiken is met acties”. Volgens de BVPP was er tussen onderhandelaars en bedrijf al een akkoord, maar kaderleden van CNV en AbvaKabo vonden dat onvoldoende en wilden nog 500 ontslagen minder.  Dat was volgens de BVPP onhaalbaar. De BVPP geloofde dus niet dat doorstaken tot een verder terugdringen van ontslagen kon leiden, de andere vakbonden – met name de kaderleden! – vonden van wel.

De AbvaKabo komt met een andere lezing van de gebeurtenissen. Volgens die bond was er geen onderhandelaarsakkoord dat vervolgens door de kaderleden was afgewezen. AbvaKabo-bestuurder,“Wiechman: ‘TNT heeft een voorstel gedaan omhet aantal gedwongen ontslagen te vermideren met 300. Met dat voorstel zijn we teruggegaan naar onze achterban. Samen met de leden hebben we daarna de conclusie getrokken dat er meer ruimte moet zijn om mensen uit de WW te houden.'” Het verschil tussen de twee versies is dat volgens de BVPP ook AbvaKabo-onderhandelaars  de deal wel zagen zitten, en teruggefloten zouden zijn door de leden; volgens de AbvaKabo hebben leden en onderhandelaars meer één lijn getrokken. Mij zou het niet verbazen als de AbvaKabo hier de spanning tussen ontevreden leden en een voorzichtige bestuursopstelling enigszins aan het licht probeert te onttrekken. Op zo’n voorzichtige opstelling wijst ook de uitspraak van Wiechman: “De marges worden kleiner. Dat weten onze leden ook. Maar we moeten er wel uithalen wat er in zit en daar staken we nu voor.”

De reactie van AbvaKabo op het weglopen van de BVPP is opvallend, en laat een ernstige zwakte in héél de vakbondsaanpak zien. In een reactie schrijft AbvaKabo: “De suggestie wordt (…) gewekt dat het onrealistisch is om actie te voeren, omdat het aantal gedwongen ontslagen nooit op nul zal uit komen  en de reorganisatie niet zal worden tegengehouden. AbvaKabo ont kennen ten stelligste dat dit  ooit het actiedoel is geweest.” Daar heb je het: het tegenhouden van héél de reorganisatie, het voorkomen van álle ontslagen bij TNT was nooit de inzet van de vakbondsacties! Maar in plaats van dit aan te prijzen als teken van ‘realisme’ van de vakbond, dient deze opstelling gehekeld worden als een mogelijkerwijs fatale zwakte.

En het is een zwakte waar de TNT op inspeelt in haar PR om de staking te beschadigen. “De bonden maken niet duidelijk wat hun eisen zijn. Dat is gissen voor ons, waar eindigt dit?”, aldus het bedrijf. Door geen hard en hanteerbaar getal op tafel te leggen, maken de vakbonden inderdaad niet erg helder wat de inzet van de staking is. Die vaagheid ergert de TNT-directie ongetwijfeld, en dat is hún probleenm. Maar zo’n vaagheid is ook niet de beste tactiek om de motivatie van stakers te verstevigen. Als zelfs die niet precies weten waar ze nu voor staken, dan is dat geen heel goede zaak.

Natuurlijk is je vastpinnen op een getal van ontslagen dat eventueel wel aanvaardbaar is voor de bonden, ook hachelijk. In de eerste plaats is het enorm moeilijk te controleren, in een bedrijf dat weinig interne openheid geeft en al her en der mensen slinks ‘overcompleet’ verklaart. In de tweede plaats is élk gedwongen ontslag er een te veel. De enige inzet die én hanteerbaar is, glashelder ook, én recht doet aan de zorg van de mensen die er werken is: géén gedwongen ontslagen.

De staking is – dat bleek al uit de postbezorging op mijn adres – dus niet compleet. Maar de actie heeft wel degelijk een effect. Dat blijkt uit reacties vanuit bedrijven. “De stichting Wenskaarten Nederland vreest dat de verkoop van wenskaarten onder de stakingen bij TNT Post zal leiden.” Aldus een brief die de bedrijfstak aan de vakbonden schreef. En Bol.com heeft ook een probleem: “De staking van postbezorgers kost webwinkel Bol.com honderdduizenden euro’s. Het heeft in TNT Pakketpost een andere vervoerder gevonden om bestellingen die normaal via de postbode worden bezorgd, toch op tijd bij de klant te krijgen. ‘Maar die oplossing is wel duur en ingewikkeld’, zei algemeen directeur Daniel Ropers woensdag.”

Bol.com omzeilt de staking bij de ene tak van TNT door een andere tak van TNT in te schakelen! Hier zei je trouwens hoezeer het feit dat de vakbonden de staking beperkt hebben tot alleen TNT Post – en niet de héle postzending, dus ook andere TNT-takken, plus Sandd en dergelijke  plat te leggen – de staking minder effectief en dus zwakker maakt. De Vrije Bond heeft al in haar tekst die mensen op 16 november aan stakers uitdeelden, op zo’n staking in héél de postsector aangedrongen. De Internationale Socialisten doen dat in hun artikel van 8 december over het TNT-conflict ook. De noodzaak hiervoor staat recht overeind.

Intussen klaagt de TNT dat klanten weglopen vanwege de staking. Daarop past een antwoord: als de TNT die klanten wil behouden, dient ze de reden tot staken weg te nemen. Dat kan ze vandaag nog doen, als het bedrijf wil. Het bedrijf wil niet. Daarom wordt er doorgestaakt, terécht doorgestaakt. Ik hoop dat de stakers volhouden, tot ze hebben gewonnen.

Om de TNT-directie wat extra tegengas te bieden, en de stakers aan te moedigen, hebben solidaire mensen van de Vrije Bond intussen een actie op touw gezet: Code Zwart, onder het motto: “Postcode? Gewoon even laten!” Zonder postcode op bijvoorbeeld je nieuwjaarskaart moet TNT die handmatig verwerken, hetgeen extra inzet van menskracht  en hogere kosten meebreng. Het is een klein aanvullend drukmiddeltje. Via de kaarten en andere actiematerialen die er inmiddels zijn, is het ook een manier om mensen op de noodzaak van solidariteit met TNT-ers te wijzen. Informatie,  actiemateriaal en ook een lijstje met locaties waar actiemateriaal beschikbaar is vindt je op de website van Code Zwart: http://codezwart.nl Gewoon even kijken!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: