Gooi de commercie uit de kinderopvang

Scholen, openbaar vervoer, gezondheidszorg – zelfs de meeste neoliberalen snappen dat je dat soort voorzieningen tenminste enigszins collectief zult moeten regelen. De overheid – bij gebrek aan werkelijk menselijke  collectiviteit het orgaan dat zoiets dan doet – geeft concessies uit voor het openbaar vervoer. De overheid bepaalt, via gedetailleerde regelgeving, wat voor ziekenhuizen er staan, met wat voor soort capaciteit en bevoegdheden. En de overheid zorgt voor openbare scholen, en onderwerpt scholen die daarbuiten van llen – bijzonder onderwijs, vaak op religieuze grondslag – aan stevige regulering. Er zijn eisen aan de voorzieningen, aan het lesprogramma emn dergelijke. daar hangt subsidieverlening van af, en dat soort dingen worden gecontroleerd ook. Als er misstanden zijn, kijken mensen mede naar die overheid: was regelgeving adequaat, is er voldoende controle geweest?

Maar stel je nu eens het volgende voor. Een politicus – laten we hem Rotte noemen, of  Vervagen, of Wildwest – stelt voor dat iedereen die dat wil en er het geld voor heeft, gewoon lekker een school kan beginnen. Je huurt een gebouwtje, zet daar stoelen en tafels is, regelt wat werkloze docenten die aan de slag willen, ontwerpt een flitsende folder, en hopsakee. Je zorgt er intussen voor dat er een schrijnend tekort aan openbare scholen is, je zet de subsidie aan bijzondere scholen eveneens stop. Onderwijs is immers gewoon een product, nietwaar? U wilt dat uw kinderen kunnen lezen en schrijven? De vrije markt biedt de plek waar u dat kunt regelen, mevrouw, mijnheer! Dókken zult u, voor de toekomst van uw kind.

Je kunt er donder op zeggen dat er over tien, vijftien jaar na zo’n maatregel overal inderdaad particuliere scholen zouden bestaan. Aftandse schooltjes voor armeluiskinderen, waar je na zes of acht jaar stampen tot 50 kon tellen, zinnen van vier tot vijf woorden kon schrijven, en heel misschien wist waar de Slag bij Nieuwpoort ligt, en wanneer Delfzijl plaatsvond. En kwaliteitsscholen waar dertienjarigen al twee talen beheersten, halve wiskundigen waren en moeiteloos de weg tussen Kandahar en Kaboel zouden kunnen wijzen op een kaart, compleet met een volkenkundig-historische verhandeling over Afghanistan. Ongelijkheid zou openlijk troef zijn.

Wantoestanden ook. Docenten die grof deden tegen leerlingen die zich enigszins rumoerig gedroegen, botte opmerkingen tegen kinderen die ‘domme’ antwoorden gaven of onhandig waren in de wekelijkse kindermishandeling die als gymnastiekles bekend staat, noem maar op. Verder natuurlijk lekke en stinkende WC’s, apparatuur die vaker niet dan wel werkt, verwarmingen die uitvallen in december, om over ontbrekende airco maar te zwijgen. Dat natuurlijk vooral in de armeluisscholen. De rijkeluisscholen hebben glanzende WCs, flitsende én werkende apparatuur, bevoegde en getrainde docenten. Daar echter springen tegen de tijd dat de examens aanbreken, leerlingen bij bosjes net niet of net wel uit het raam vanwege de pure wanhoop en de stress vanwege het afgedwongen opgefokte prestéren, prestéren, prestéren. O heerlijke nieuwe wereld!

En van allerlei scholen, zowel die voor het rijke als voor het arme deel van de kindermarkt, zouden we nog andere verhalen horen, eerst als gerucht, daarnaals onthulling, schandaal en onderwerp van aangifte en juridisch onderzoek. We zouden horen van docenten en ander personeel dat de handen niet wist thuis te houden, van oudere leerlingen voor wie hetzelfde gold, we zouden horen van misbruik in alle soorten en maten. En heel veel mensen zouden zeggen en erkennen: ja, als je kinderen overlevert aan scholen waarin het om opbrengst en winst gaat, waarin kosten gedrukt moeten worden, dan krijg je tekorten aan personeel, dat bovendien niet voor de taak is berekend en aan wie je de zorg voor kinderen dus niet kunt toevertrouwen. Je krijgt dan ook gebrekkige selectie waardoor mensen met zeer ónpedagogische bedoelingen makkelijk werk in zulke scholen zouden kunnen vinden. Maak van het onderwijs een neoliberaal eldorado, en je zet de deur naar zelfs de grofste vormen van kindermisbruik wagenwijd open. Dat is niet erg moelijk te snappen.

Waarom is het dan moeilijk te begrijpen dat dit evenzo geldt voor kinderopvang? Waarom zijn we verbaasd dat er verschrikkelijke dingen gebeurd zijn in het Hofnarretje, waar nu een heuse onderzoekscommissie mee aan de slag gaat? En waarom de schok dat iets soortgelijks gebeurd is in Ens, waar de van misbruik verdachte persoon zelfs mede-eigenaar was van een kinderdagverblijf? In deze sector kan iedereen gewoon een opvangbedrijf beginnen. Toezicht is gebrekkig en formeel, winstgevendheid de norm. Gek he, dat het welzijn, en zelfs de meest elementaire veiligheid, van kinderen er een beetje bij in schiet?

Het is niet altijd zo geweest. “Pas met de invoering van de Wet op de kinderopvangis vastgelegd dat de colectieve verzorging van kleine kinderen hjet beste op de markt kan plaatsvinden”, schrijft Rineke van Daalen in een prachtig opiniestuk in de Volkskrant dat afsluit met de hartekreet: “kinderopvang hoort een publieke voorziening te zijn.” Niet dat de zaak voor die tijd zo héél goed gesteld was. “Eenderde van de cr`ches is illegaal” meldde Trouw in 1997, in een stuk waar columniste Elma Drayer naar verwijst. Drayer noemt zelf, in een verstandig stuk,  enkele gevallen van misbruik op crèches uit die tijd.

Het heeft er veel van weg dat de wet van 2005 niet veel verbetering heeft mee gebracht. Voor die tijd was er een ongereguleerde sector, vol van onwettige praktijken. Die praktijken zijn ongeveer gebleven, ze vinden nu alleen binnen wettelijke grenzen plaat. En die grenzen worden niet alleen slecht gecontroleerd en gehandhaafd. Die grenzen zijn ook nog eens erg losjes. Edith Snoey, voorzitter van de AbvaKabo, schrijft bijvoorbeeld: “bij de invoering van de Wet kinderopvang zijn de kwaliteitsregels overgetalen aan de ‘producenten’ (werkgevers) en de ‘afnemers’ (ouders).” Die “hebben een convenant afgesloten waarin staat dat ze het verantwoord vinden als je maximaal drie uur per dag alleen werkt optt de groep.” Volgens Snoey geven personeelsleden aan dat dit vaak tot “onveilige toestanden” leidt. maar ja, personeel is geen partner in genoemd ‘convenant’. Het is absurd dat zulke regels, buiten de mensen die in de kinderopvang werken, zo via een convenant geregeld wordt. En het aantal uren waarin, volgens afspraak of regelgeving, personeelsleden alléén mogen zijn met de kinderen, zonder tweede collega’s, zou op núl dienen te staan, en geen minuut meer.

Nee, ik geloof niet dat in een beter geregelde kinderopvang, met professioneel personeel, goede arbeidsvoorwaarden en vooral veilige omstandigheden voor de kinderen om wie het zou moeten gaan, geen misbruik meer zal plaatsvinden. Maar de opvang van kinderen overlaten aan marktwerking, en voorwerp laten zijn voor commercie en winstbejag, is wel 0vragen om veel méér van dit soort verschrikkingen dan anders het geval zouden zijn.

Ja, er zijn mensen – helaas kennelijk ook werkzaam in kinderopvang – met een doodgriezelige obsessie met kleine kinderen. Er zijn mensen – helaas ook werkzaam in de kinderopvang – met een doodgriezelige obsessie met het geld dat met kinderporno te ‘verdienen’valt. Maar de gevaarlijkste kracht wordt gevormd door diegenen dmet een doodgriezelige obsessie voor marktwerking, commercie en winstbejag tot elke prijs, zelfs als die prijs bestaat uit het grofste misbruik van de meest weerloze jonge mensen. De kinderopvang onttrekken aan hun obsessie en hun macht is wel het allerminste dat we kunnen en moeten doen om de kans op misbruik in ieder geval heel drastisch terug te dringen.

Advertenties

11 Responses to Gooi de commercie uit de kinderopvang

 1. Tod schreef:

  Anders stuur je toch gewoon een bompakketje naar ze toe?
  Vuile anarchist.

 2. Tod schreef:

  Wie pedofilie predikt zal kindermisbruik oogsten!

  Het PvdA beleid uit de jaren 70 die de leeftijdsgrenzen voor omgang tussen minderjarigen onderling en tussen meerderjarigen en minderjarigen wou verlagen heeft nu geleid tot de huidige zedenverwildering waar met name jonge kinderen het slachtoffer van zijn.
  Ik bedoel natuurlijk de voorstellen van PvdA senator Edward Brongersma, die ook zijn omvangrijke collectie kinderporno heeft ondergebracht in zijn eigen stichting.

  En laten we de linkse rechters van de Coornhart-liga niet vergeten die het niet slecht gedrag niet meer willen straffen maar belonen , behalve natuurlijk voor de Wilders aanhangers, want die moeten als het aan de Coornhart-liga rechters licht branden op de brandstapel,, waardoor met name zedendelinquenten de dans ontsprongen.

  Ik blijf het vreemd vinden dat juist een PvdA burgemeester als van der Laan zich over de ouders ontfermd terwijl diezelfde PVDA jarenlang pedofilie gepredikt heeft.

  Dus nogmaals: Wie pedofilie predikt zal kindermisbruik oogsten.

 3. GoatofMendes schreef:

  Niet om nu een lans te breken voor de PvdA, maar om een gigantisch en omvangrijk probleem als kindermisbruik op te hangen aan wat vage besluitvorming uit de 70’er jaren (Die hier nog eens totaal geen betrekking op heeft. Alsof het verlagen van, pak ‘m beet en om maar eens een voorbeeldje te stellen, een leeftijd met 1 of 2 jaar voor seksuele omgang hetzelfde is als goedkeuring verlenen aan een zedendeliquent om een kinderopvang te terroriseren!). Lijkt me totale wartaal. Het verklaart ook niet waar al die zedendeliquenten op ’t politieke rechterspectrum en in conservatieve kringen dan vandaan komen. Erfenis van “linkse losbandigheid” uit de 70’er jaren (allemaal dan maar weer ’t lampje uit? En weg met die ChristineleDuc-speeltjes! woehahaha!)? Of toch de ziekelijke erfenis van “master rules slave”-socialiseringsprocessen? Praat eerst maar eens met deskundigen voordat je wartaal gaat zitten balken…
  De RooierRavotr zegt: “Nee, ik geloof niet dat in een beter geregelde kinderopvang, met professioneel personeel, goede arbeidsvoorwaarden EN VOORAL VEILIGE OMSTANDIGHEDEN VOOR DE KINDEREN om wie het zou moeten gaan, geen misbruik meer zal plaatsvinden.” Dat is me wat te cynisch: Het zou ’t in ieder geval gigantisch reduceren. En dingen zouden veel eerder een halt toe te roepen zijn.
  Vanuit die context sta ik helemaal achter de felle kritiek aan de liberalisering van de zorg. En zo zijn er nog veel meer horrorverhalen te vertellen. Dit is maar ’t begin.
  p.s.: Ik ben niet zo voor bommen. Integendeel. Laat de RooieRavotr maar lekker met literaire munitie schieten. Hehe…cheerzzzz

 4. Tod schreef:

  Peter Storm wil dus kinderopvang onder staatstoezicht. Netzo als destijds in de DDR. Alsof daar geen kindermisbruik heeft plaatsgevonden. Lamenielache.

 5. GoatofMendes schreef:

  @Tod:
  Dat zegt ie helemaal niet. Kritiek aan ’t een staat niet gelijk aan sympathie voor ’t ander.
  Je roept van alles, maar inhoudelijk schiet je met losse flodders. Ik laat ’t er maar bij, want dit gaat nergens over…

 6. Tod schreef:

  Nee, dat zegt hij niet. Maar die conclusie moet je wel trekken uit zijn geschrijf.Want tegenover marktwerking staat marktwering. En dan krijg je al gauw zoiets als de DDR. Tenzij Peter Storm een Katholieke kinderdagopvang beoogt. Want ook dat is niet commercieel.

 7. Dylan schreef:

  lieve tod, anarchisten verwerpen markt én staat.

  Daartegenover stellen wij het zelfbeschikkingsrecht van mensen en het gemeenschappelijke bezit van de economie, democratisch georganiseerd. Samenwerking ipv concurrentie.

 8. Dylan schreef:

  oftewel, zoals de leus gaat

  ‘geen bazen of politici, maar zelfbestuur en anarchie’

 9. Tod schreef:

  @Dylan, je bedoelt dus zoiets als de Kibboets in Israel.

 10. peterstorm schreef:

  @Goat iof Mendez: “De RooierRavotr zegt: “Nee, ik geloof niet dat in een beter geregelde kinderopvang, met professioneel personeel, goede arbeidsvoorwaarden EN VOORAL VEILIGE OMSTANDIGHEDEN VOOR DE KINDEREN om wie het zou moeten gaan, geen misbruik meer zal plaatsvinden.” Dat is me wat te cynisch: Het zou ‘t in ieder geval gigantisch reduceren. En dingen zouden veel eerder een halt toe te roepen zijn.”Inderdaad! Precies daarom zeg ik erachteraan: “Maar de opvang van kinderen overlaten aan marktwerking, en voorwerp laten zijn voor commercie en winstbejag, is wel 0vragen om veel méér van dit soort verschrikkingen dan anders het geval zouden zijn.”Goede, veilige niet-commerciële kinderopvang zou kindermisbruik niet uitbannen. Maar wel flink terugdringen. Ik zeg het misschien te voorzichtig maar cynisch daarover ben ik niet.
  @ Tod: zie Dylan’s antwoord. Je hebt markt/ commercie, daar ben ik tegen. Je hebt staat/ dwang en daar ben ik tegen. je hebt vrije samenwerking op basis van solidariteit, en daar ben ik vóór.

  Over de kibboets: de interne structuur van de oorspronkelijkie kibboetsen hadden véél sympathieks, en kwamen vaak in de buurt van wat ik beoogd (aan sommige kibboetsbewegingen namen ook socialisten en anarchisten deel trouwens; Martin Buber was een Kibboets-voorstander die tegelijk inspiratie zocht in de libertaire tak van het socialisme; zie zijn boek “Paden in Utopia”).

  Probleem met de kibboets is niet de interne structuur als zodanig, maar het feit dat die kibboetsen tegelijk een rol speelden in een proces van kolonisatie, van stáátsopbouw, hetgeen de libertair-socialistische inspiratie en dynamiek die er soms óók in zat, ondergroef. Binnen de kortste keren had je ook de situatie dat heel veel van het handwerk niet meer gedaan werd door de Kibboets-bevolking zelf, maar door ingehuurde werkkrachten.

 11. mikejr schreef:

  Thank you.
  I added your site to my favorites.

  my site: wikilog
  webofisi

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: