Bolkesteins racisme en knieval voor antisemitisme

Het is alweer enige tijd geleden, en met de jaarwisseling ertussen lijkt het nog langer terug… Maar een column op de website van het Nederlands Palestina Komitee herinnerde me eraan: uitspraken van Bolkestein over “bewuste joden”, en dat die in Nederland vanwege groeiend antisemitisme eigenlijk nauwelijks toekomst hebben in Nederland. Vanwege die column, maar vooral ook omdat het elders ter linkerzijde vrijwel doodstil is gebleven over Bolkestein’s schandalige opstelling, toch maar even een stukje erover alhier. Beter laat dan nooit.

Waar ging het om? Bolkestein, prominent VVD-er uit de jaren negentig van de vorige eeuw en nog steeds hof-intellectueel van sjiek rechts, kwam begin december in het nieuws met een opmerkelijke uitspraak. “Voor ‘bewuste joden’ is er geen toekomst in Nederland, denkt VVD-prominent Frits Bolkestein.” Zo verwoordt Nu.nl het. Verderop lezen we nog: “De oud-eurocommissaris ziet geen rooskleurige toekomst in Nederland voor hen ‘vanwege het antisemitisme onder vooral Marokkaanse Nederlanders, die in aantal blijven toenemen.'”  ‘Bewuste joden’- kortweg: joden met traditionele kledij en haardracht – konden hun kinderen maar beter adviseren om te verterekken, naar de VS of naar Israël. Kort erop liet Bolkestein weten dat hij niet helemaal goed was verstaan; hij had geen ‘actieve oproep’ tot vertrek gedaan en wist niet eens of hij wel had ingestemd met publicatie van de eerdere uitspraken. maar de toonzetting was duidelijk: er was groeiend antisemitisme, verzet daartegen was kennelijk kansloos, joden konden maar beter de benen nemen – en het antisemitisme was de schuld van Marokkanen, die met steeds meer waren. Tsunami’s van islamisering, we kennen dat.

Een ongeluk komt zelden alleen, ook nu: Bolkestein hanteerde hier maar liefst twee vormen van racisme tegelijkertijd. Enerzijds was zijn uitspraak – of het nu een actieve oproep was of niet – een knieval voor antisemitisme. Immers, als een groep last heeft van discriminatie en pesterij, en je adviseert die groep om voor dde treiteraars op de loop te gaan, dan beloon je de treiteraars – en hun discriminerende ideeén en houding. Joden adviseren om te vluchten voor antisemieten is de antisemieten – en het antisemitisme dat ze tot uiting brengen – belonen. Dat is verderfelijk, verwerpelijk, een knieval voor antisemitisme.

Tegelijk was Bolkesteins uitspraak een aanmoediging voor racisme tegen de Marokkaanse gemeenschap. Bolkestein wees immers “vooral naar Marokkaanse jongeren” als bron voor dat antisemitisme, en omdat “die in aantal blijven toenemen”, was er kennelijk geen kruid tegen gewassen. Dat je de anderhalve antisemiet onder de Marokkaanse gemeenschap best tegenspel kunt bieden als daar enige wil tot bestaat, krijgt bij Bolkestein geen aandacht. Kennelijk is het belangrijker om te somberen over die ‘Marokkaanse dreiging’. Racistisch gestook is het.

Enkele antwoorden zijn hier op hun plek. Het eerste is als volgt. “Joden zijn niet van plan uit Amsterdam te vertrekken. En als Joden herkenbaar op straat willen lopen, moet dat kunnen in een vrij Nederland.” Zo verwoordt Het Parool het standpunt van iemand van de Joodse Gemeente Amsterdam, Ronnie Eisenbaum genaamd. Afgezien van het punt dat een vrij Nederland niet bestaat, is dit precies de houding die we moeten hebben: niemand hoeft hier de benen te nemen voor racisme. En als de joodse gemeenschap gevaar loopt, hebben mensen uit die gemeenschap het recht zich te verweren en verdienen ze daarbij steun en solidariteit. Dat is ook de houding van de column van het Nederlands Palestina Komitee, die de glasheldere titel heeft: “Blijf van onze joden af!” Dat is één.

Tegelijk moet elke poging om het antisemitisme specifiek toe te schrijven aan Marokkanen van de hand worden gewezen als een racistische poging om bevolkiongsgroepen tegen elkaar op te zetten., om Marokkanen in een kwaad daglicht te zetten. Ja, er is antisemitisme in Nederland, onder Marokkaanse en onder andere bewoners van Nederland. Ik heb de indruk dat het inderdaad iets toeneemt, al is er , zoals we zullen zien, ook onderzoek dat dit weerspreekt. Hoe dan ook, antisemitisme dient niet onder de mat geveegd te worden. Uitingen van antisemitisme wortelen nogal eens in volstrekt ontspoorde, stompzinnig verwrongen, anti-Israëlische sentimenten, met een volstrekt misplaatste gelijkstelling tussen ‘Israël’ en ‘de joden’. 

 Het is een onzinnige gelijkstelling, gezien het feit dat de meeste joden niet in Israël wonen, en dat de wandaden van Israël ondenkbaar zouden zijn zonder de immense financiële steun vanuit vooral de VS, maar ook West-Europa en Nederland. Israël’s misdaden zijn een product van een specifieke vorm van Westers kolonialisme, het Zionisme. Dat Zionisme hield zelf een knieval voor antisemitisme in, waar het immer suitging van de onvermijdelijkheid van antisemitisme, hetgeen als argument gehanteerd werd om vertrek richting wat nu Israël is aan te moedigen. Heel veel joden hebben daar nooit iets van moeten hebben, hoezeer veel Zionistische leiders zich ook trachten voor te doen als belangenbehartigers van ‘alle joden’ – hetgeen voer is voor precies de vorm van antisemitisme dat zich als antizionisme camoufleert maar wezenlijk iets anders is. En ik heb over president Obama, de hoofdsponsor van Israël, al veel horen beweren, maar niet dat hij Joods is. Over Bush destijds trouwens evenmin. Linkse tegenstanders van Israël moeten in deze context wel extra nauwkeurig zijn in hóé zij hun verzet verwoorden, om aan dit type antisemitische ontsporingen geen enkel voer te geven. En tegen mensen die de wandaden van Israël aangrijpen om ‘de joden’ aan te vallen, dienen we keihard in te gaan.

Dit geldt allemaal helemaal ongeacht welke herkomst de antisemiten in kwestie hebben, Marokkaans of Tilburgs of wat ook. En daar mag nog wel iets met nadruk bij vermeld worden. Veel van het antisemitisme komt helemaal niet uit de moslim-gemeenschap, zoals Boplkestein met zijn uithaal naar Marokkanen impliceert. “Antisemitisme in Nederland, althans op internet, komt vooral uit de koker van autochtone Nederlanders. Ook neemt het niet significant toe. Dit blijkt uit cijfers van het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI).” Dat bericht Trouw, en het bericht geeft ook cijfers die dat illustreren. Het aanvallen van Marokkanen als bij uitstek de bron van antisemitisme is hiermee nog eens extra onderuit gehaald. En Bolkestein staat hiermee extra in zijn racistische hemd.

Het strekt intussen links – mijzelf inbegrepen – intussen niet tot eer dat er uit die – uit ónze – hoek zo weinig over bericht is. Dat maakt de column op de website, notabene, het zo vaak verdacht gemaakte Nederlands Palestina Komitee extra opmerkelijk. Hulde hierom voor het Nederlands Palestina Komitee!

Advertenties

3 Responses to Bolkesteins racisme en knieval voor antisemitisme

 1. NOalCalcioModerno! schreef:

  Hulde voor ’t artikel! Consequente stellingname tegen racisme, antisemitisme en zionisme (idd. ook niet meer dan een antisemitische “spin-off”).
  Kritische mensen moeten naar ALLE kanten zich durven uitspreken.
  Sidely on topic, maar ik heb me bv. ontzettend geërgerd om de SWP, die bij antiracisme betogingen “uit respect” voor de meedemonstrerende moslimgemeenschap SWP-dames opdroegen gedoekt te gaan…een schande! Is dit dezelfde organisatie, die zich in hun prop materiaal zo op de borst slaat dat homo activisten zich ooit bij de zwarte gemeenschap durfden aan te sluiten bij antiracisme betogingen???! Dit soort navelstaarderij is vaak de achilleshiel van links. Net als (een hele andere discussie) de knuffel-policy ten opzichte van het reli-fascisme (“the Prophet and the Proletariat” om maar eens een voorbeeld te geven is wat dat betreft ’t meest lachwekkende werkje dat wijlen Tony Cliff heeft voortgebracht. En ’t spreekt niet bepaald voor zijn aanhangers dat ze ’t zo klakkeloos overnemen…).

  Ironisch trouwens ook hoe veel antisemieten in Geert “Israël” Wilders zijn PVV-kamp zitten. Daar zouden ze eens een onderzoekje naar moeten doen! Hoe vaak loopt racisme en antisemitisme niet gewoon hand in hand?

 2. peterstorm schreef:

  Dank, NOalCalcioModerno, ben het met veel van wat je schrijft eens, mn ook dat kritische mensen niemand dienen te ontzien in hun kritiek. In dat kader moet me dan echter ook een kritisch punt aan jouw adres van het hart 🙂 Komt-ie.

  Ja, ik snap je ergernis over de SWP. Maar we moeten wel nauwkeurig blijven. Die berichten over hoofddoekdragen op SWP-instructie, heb je daar trouwens een bron voor?

  Voorts: “The Prophet and the Proletariat” is het probleem niet zozeer: daarin wordt wel degelijk afstand gehouden van wat jij reli-fascisme noemt (een term die ik niet hanteer, maar dat voert nu even te ver; je afkeer die je ermee uitdrukt, deel ik). Die tekst is helemaal niet zo slecht, al deel ik het er in geschetste perspectief inmiddels niet meer (ik steun geen burgerlijk-nationale bevrijdingspolitiek meer, en dus ook niet de religieuze variant ervan, ook niet tactisch, ook niet ‘militair maar niet politiek’, ook niet ‘onvoorwaardelijk maar kritisch’). Het probleem is veeleer dat die in genoemde tekst toch wel genomen afstand tussen socialisme en Islamisme, in de politieke praktijk, de rechtstreekse agitatie op demonstraties en peptalk-bijeenkomsten, nogal zoek raakt.

  De SWP is geen fan van fundamentalisme – maar je kunt het mensen die de SWP op demonstraties bezig zien niet kwalijk nemen dat ze die conclusie wél trekken. Een verhaal voor insiders, een ander, veel slechter verhaal voor de buitenwereld, dát is het eerder – een opportunisme waar je je terecht aan ergert. Overigens is “The Prohet and the Proletariat” geen tekst van Tony Cliff maar van Chris Harman.

  Je slotzinnen, over de PVV – daar kan ik me weer wel echt in vinden. Sterker: antisemitisme ís natuurlijk een vorm van racisme; dat die nogal es samengaat met andere vormen is nu ook weer niet zó vreemd…

 3. NOalCalcioModerno! schreef:

  @Peter:
  Ik zal de bron eens zoeken… Dat er door deze beweging nogal eens een beetje gedraaid wordt met de waarheid (“In ’t belang van de Partij. Want de Partij is natuurlijk het allesbevrijdende orgaan voor de arbeidersbeweging” etc, affijn je kent de hele riedel wel beter dan ik.) hoeft geen betoog denk ik.

  Mijn welgemeende excuus aan wijlen Tony Cliff dan als ’t van (wijlen neem ik onderhand aan?) Chris Harman was, hehe. Desalniettemin blijf ik erbij dat ’t mensen in die beweging nog wel eens ontbreekt aan ideologische zelfkritiek.
  Mijn standpunt over dat werkje blijf ik bij en nog vooral eens vanwege de overigens goeie argumentatie die diezelfde beweging heeft over wat fascisme is. Als je in die analyse “race and nation” vervangt door “religion and nation” is ’t zo wat de spiegelreflectie van “ons” fascisme. Kritische steun vanuit anti-imperialistisch oogpunt vind ik de plank misslaan: Dan zou je bij wijze van spreke ook de Ku Klux Klan kritisch kunnen steunen!
  Door de jaren heen heb ik met flink wat collega’s gewerkt die uit landen kwamen waar de Islamisten hoogtij vierden en of die mensen nou seculier of belijdend moslim, gedoekt of niet, migrant of vluchteling waren: Voor de mening over kritische steun aan de Islamisten was er zelden of nooit sympathie (zelfs als men heel kritisch stond tegenover ’t imperialisme). Wel onbegrip tot regelrechte walging. De stellingname dat ’t hier om de spiegelreflectie van ’t fascisme gaat komt trouwens van een voormalige Afrikaanse collega van me. Er is dus maar zelden begrip bij de mensen die men met deze stellingname denkt te mobiliseren. Want dat is ben ik bang de enige reden dat men hier zo aan vasthoudt. Ideologisch blijf ik ’t een misslag vinden.
  Ciao bello, Pé …

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: