Tegen de luchtaanvallen én tegen Kadhafi’s terreurbewind

De luchtaanvallen op Libië hebben effect. Helaas is het geen geweldig gunstig effect, maar dat was te verwachten en had ik ook verwacht. Kadhafi benut de interventie al heel behendig om zich te profileren als nationale held, strijder tegen kruisvaarders en kolonialisme. De opstand wordt door de aanvallen intussen langzaamaan omgebogen tot hulpstuk van die interventiemachten, al zien veel rebellen dat anders. Die praten over de luchtmacht van Frankrijk, Groot-Brittannië, de VS en dergelijke alsof het een zwaarbewapende arm van de opstand is. Is het naiviteit, of politieke tactiek, en weten opstandelingen beter? In beide gevallen is het tragisch en verkeerd. De interventiemachten dienen hun eigen belangen, willen hun eigen prioriteiten gewapenderhand opleggen. Voorzover ze het de opstand militair iets makkelijker maken, is dat een bij-effect, geen kerndoel.

Nu toe woeden er twee oorlogen: eentje tussen opstand en Kadhafi-bewind, en een andere tussen de interventiemachten en dat bewind. Maar ze raken meer verstrengeld naarmate het langer duurt, en daarbij hebben de interventiestatenn de overhand. Het is een tragische ontwikkeling, zefs als de uitkomst ervan een redelijk snelle val van Kadhafi zou zijn. Met regens van bommen en raketten wordt niet alleen dat regime aangevallen. Met diezelfde regen van bommen en raketten wordt het volksverzet in Libië aan de ketting gelegd, in het gareel gedrongen, in pro-Westers vaarwater gemanipuleerd. Ik ben en blijf daarom tégen die luchtaanvallen, en tegen de besluitvorming die deze aanvallen heeft ontketend.  Het vormt een aanvalsoorlog die de belangen van de aanvalsmogendheden dient, niet de belangen van de Libische bevolking.

Wat echter, juist nu, enorm belangrijk is dat we de aandacht blijven richten op de opstand. Dat de  luchtaanvallen nu tot belangrijke machtsfactor in de gebeurtenissen is geworden, dat het succes van de opstand deels verbonden is geraakt met die bombardementen en beschietingen is waar. En het is ongunstig. De opstand gaat erdoor nog minder op eigen kracht vertrouwen, en wordt afhankelijk van andere machten. En die machten rekenen het het niet tot hun taak om de opstand als zodanig te steunen. “Geen missie om een grondoffensief van de Libische oppositie ter steunen, zegt VS-generaal”, meldt Aljazeera.

Maar dit maakt het verzet vanuit de bevolking, ook het gewapend verzet, daarom nog niet minder legitiem. Ik ben falikant tegen de luchtaanvallen. Ik ben net zo falikant tegen de pogingen van het regime om de opstand neer te slaan en de bevolking met grote wreedheid te blijven vertrappen, zoals in Misurata nog steeds gebeurt, onder meer met sluipschutters, en in Zintan met bombardementen. Amnesty bericht dat er zelfs in Benghazi, bolwerk van de opstand, Kadhafi-lieden die zich een tijdje gedeisd hielden, willekeurig mensen onder vuur nemen en doden. Daar helpen geen kruisraketten tegen, geen bliegverbod en geen luchtaanvallen. Het laat zien hoe weinig de luchtaanvallen echt bijdragen aan het stopzetten van de terreur. Die verandert van vorm, maar stopt pas als het bewind echt is omvergegooid. En dat is het werk van de opstandelingen, niet van de luchtaanvalsmachten.

Er dreigt zelfs het gevaar dat Kadhafi, als hij uit het staatsbestuur maar niet uit het land wordt verdreven en niet wordt gevangen of gedood, zijn milities omvormt tot een keiharde gewelddadige terreurbeweging, vermomd als nationale verzetsgroep, maar feitelijk voornamelijk gericht op herovering van de macht. Zoiets deed de Baath-partij na de Amerikaanse verovering van Irak; zoiets deed de Taliban na de Amerikaanse bombardementen in 2001. Beiden bestaan nog steeds, en spelen hun gewelddadige rol tegen een gewelddadige bezeeting en de politieke verlengstukken ervan. Het is geen scenario dat we voor Libië zouden moeten verwelkomen, het is echter wél een scenario dat juist door de luchtaanvallen in de hand wordt gewerkt. Die maken het hem immers makkelijker zich in de beeldvorming om te vormen in een soort van verzetsleider tegen Westerse agressie. Dat er daadwerkelijk verwerpelijke Westerse interventie plaats vindt, maakt dit geloofwaardiger, dat is hiervan de tragiek.

Een verwant scenario is dat Kadhafi de greep op het oosten van Libié kwijtraakt, maar in het westen standhoudt. Dan dreigt verdeling van het land. Als Kadhafi’s troepen verder zouden afzien van aanvallen op Benghazi en dergelijke, hun terreur tot Tripoli en omstreken beperken en die uitoefenen via voor luichtaanvallen ongrijpbare doodseskaders, dan kan gezegd worden: Libië heeft aan de VN-resolutie voldaan, de luchtaanvallen worden beëindigd. Dan hebben we een opstand in een half land, afhankelijk geworden van Westerse steun; een rompregime in het westen, dat doorgaat met terreur; en een westerse versterking van arrogante macht die haar ‘succes’ weer eens heeft mogen bewijzen. Is dit nu echt wat linksere voorstanders van Westers ingrijpen langs lijnen van vliegverbod en VN beogen?!

Ik sprak van twee oorlogen, niet één. In de botsing tussen Kadhafi en Westerse staten kies ik géén kant: beiden zijn reactionair, het beste is als ze allebei afhaken, hoe eerder hoe beter. In de botsing tussen Kadhafi en opstand kies ik wél een kant: de opstand verdient te winnen, het bewind dient ineen te storten, hoe eerder hoe beter. Dat de opstand een verzwakking van Kadhafi’s troepen verwelkomt en benut door tot tegenaavallen over te gaan, is logisch. Dat vanuit de opstand de luchtaanvallen worden toegejuicht, en zelfs om méér wordt gevraagd, is echter  tragisch. Maar het is, gezien de aanhoudende terreur door Kadhafi’s eenheden ook begrijpelijk. En de verkeerde stellingname van opstandelingen mag geen reden zijn om de opstand onze steun en solidariteit te onthouden. Sterker nog: een links dat de opstand wél de steun onthoudt, werkt het zoeken vanuit de opstand naar ándere steun, Westerse steun, alleen maar extra in de hand. Als Chavez en Castro voor de opstand waren opgekomen en Kadhafi hadden laten vallen – of hem sowieso nooit hadden gesteund -, hadden mensen in de opstand andere opties gezien dan smeken bij het Westen om steun. Maar dan hadden deze twee herenrevolutionairen moeten zijn, in plaats van doodgewone nationalistische (ex-)staatshoofden en leiders. Als de revoluties in Tunesië en Egypte inmiddels zo sterk waren geweest dat de zélfgeorganiseerde bevolkingover de wapens van de legers van die landen kon beschikken, dan hadden die bevolkingm, die revolutie, actief de Libische opstandelingen kunnen steunen, met veel meer dan humanitaire hulp zoals nu al is gebeurd. dan waren ern  Tunesische en ERgyptische revolutionairen met Libische revolutionairen mee gana vechten, en dan was het idee van een no-fly zone en luchtaanvallen op Kadhafi’s militairen nooi zo aangeslagen bij leiders in het opstandige Benghazi. Dan hadden ze hun échte vrienden herkend.

Het is de relatieve zwakte van revolutionaire krachten wereldwijd die ruimte biedt om dan maar steun te zoeken in andere hoeken, bij staten, regeringen en hun legers. Solidariteit met het Libische verzet , onverkort, ongeremd maar niet kritiekloos, is een hoognodige houding, ook om deze zwakte te boven helpen komen. Wie nu alleen maar zegt: handen af van Libië, zónder met nadruk op te komen voor de Libische opstand, doet misschien het werk van een anti-imperialist maar niet van een internationalist. De twee zijn niet hetzelfde.

 

 

Advertenties

9 Responses to Tegen de luchtaanvallen én tegen Kadhafi’s terreurbewind

 1. excellentie zwembad schreef:

  sorry beste peter maar u had beter moeten weten toen u stond te cheerleaderen voor westerse interventie .

  U weet toch hoe het westen problemen ‘aanpakt’

  • peterstorm schreef:

   Beste excellentie, wanneer stond ik te cheerleaden voor westerse interventie? Ik heb me daar keer op keer tégen uitgesproken. Lees maar terug. Keer en keer schreef ik dat zoiets de opstand verzwakte en afhankelijk zou maken, dat het |Kadhafi’s propaganda in de kaart zou spelen, dat er burgerdoden zouden vallen… Ik heb er alleen bij gezegd dat ik wel snáp dat opstandelingen er om vragen, hoe onwijs ik het ook vind. En dat ik hoop dat opstandelingen effectief gebruik maken van eventuele voordelen die het in militair opzicht biedt. Maar snappen en hopen is niet hetzelfde als cheerleaden. Van enige waardering of steun voor westerse interventie is geen enkel sprake. Nogmaals, lees maar terug – maar léés dan wat er stáát, niet wat je denkt dat ik wel zal bedoelen.

 2. excellentie zwembad schreef:

  excuses dan . dan heb ik uw woorden verkeerd geïnterpreteerd.
  U gaf mij de indruk juist wel voor die no-fly zone te zijn .

  Iets dat veel mensen waren .

  Heeft u overigens meegekregen dat ban ki moen gister bekogeld is in egypte?

  een meneer die ik meestal niet zo waardeer om zijn rechtse gedachtengoed kaart wel iets aan waar ik me in kan vinden :
  http://www.trouw.nl/tr/nl/4328/Opinie/article/detail/1863355/2011/03/22/Sarko-s-oorlog.dhtml

  [Tot nu toe verliep de zogenaamde Arabische lente zonder al te veel problemen voor het Westen. Amerikaanse vlaggen werden niet verbrand, om een voorbeeld te noemen dat bewonderaars onlangs in extase bracht. Maar naar mate de Franse, Engelse en Amerikaanse bombardementen op Libië voortduren, dreigt dit te veranderen. Diep verankerd wantrouw en oude reflexen aan de overkant van de Middellandse Zee kunnen snel terugkeren.]

 3. Jorein Versteege schreef:

  Een F-15 is al neergestort. Vliegtuig nummer 1 dat neer gaat in de Libische woestijn. Ben benieuwd hoeveel vliegtuigen het imperialisme gaat verliezen.

 4. Peter Storm schreef:

  Excuses aanvaard. Maar om even te laten zien wat ik keer op keer over interventie heb geschreven, een paar citaten uit eerdere stukken op dit blog.

  Dit schreef ik op 15 maart: “Aan degenen die het vliegverbod bepleiten met het argument: ‘opstandelingen vragen er zelf om!’ heb ik een vraag: zijn jullie nu oook voor deze luchtaanvallen, nu ‘opstandelingen er zelf om vragen’? En als straks, vanuit bepaalde opstandige kringem, toch om grondtroepen wordt gevraagd, ‘militaire adviseurs’ van de Amerikaanse Special Forces of van de SAS? Waar eindigt het hellende vlak dat ons eerder een NAVO-oorlog tegen Joegoslavië om Kosovo heeft gebracht? Waarom is er bij sommige voorstanders van dit type interventie zelfs geen begín van een leerproces waarneembaar? Beschamend is het.”

  Over de Avaaz-petitie om tot een vliegverbod te komen schreef ik op 13 maart: “Maar ik teken niet, en ik hoop dat juist mensen die de kant van de opstand in Libië kiezen, evenmin tekenen. Ook de nog beperkte vorm van interventie waar de petitie toe oproept, is om allerlei redenen een gevaarlijke, heilloze weg.”

  Op 10 maart schreef ik een stuk onder de titel: “Tegen militaire interventie in Libié – solidariteit met de opstandigen.” Tégen militaire interventie!

  Op 2 maart schreef ik: “Terwijl de opstand momenteel stagneert en aanvallen van Kadhafi’s strijdkrachten moet afweren, gonst het in Westerse regeringskringen van interventieplannen en bijbehorende maatregelen. Allemaal tezamen zijn ze een gevaar voor de vrijheidsstrijd, een bedreiging van de Libische bevolking. Dat geldt voor de no-fly-zone war de britse premier Cameron voorstander van is. Het geldt voor het idee om luchtaanvallen uit te voeren, dat ik ook al ben tegengekomen. Het geldt voor het idee om Libische opstandelingen te bewapenen. Maar het geldt ook voor al die dipli omatieke intitiatieven om het stuk Libiéë waar Kadhafi nog de baas is, uit allerhande internationale organen te zetten. Al deze zaken zijn hetzij hypocriet, hetzij bedreigend, hetzij allebei.”

  Op 28 februari schreef ik: “Ik denk dat solidaire mensen zich in dienen te zetten voor een béter soort uitkomst van de gebeurtenissen in Libië. De kern van onze opstelling: géén interventie in Libië – leve de revolutie van de bevolking zèlf!”

  En op 20 februari, mijn eerste stuk over de Libische opstand, schreef ik al: “Militaire interventie door staten, zelfs onder humanitaire vlag, is altijd en overal verwerpelijk.”

  Dat is allemaal toch vrij duidelijk?

 5. excellentie zwembad schreef:

  u hebt uw punt duidelijk gemaakt ik heb u zelfs nog elders (geloof dat het zaplog was geciteerd)
  alleen later leek het dat u toch voor interventie was
  ik krijg uw blog binnen via email en lees dan niet altijd even nauwkeurig en dat mag u me beslist kwalijk nemen maar op dat moment kwamen er reacties uit de linkse hoe die vóor interventie waren dat ik wellicht te oppervlakkig gelezen heb in uw doorgaans lange betogen

  dus nogmaals mijn excuses

  Als u het nodig acht kan ik nog wel even zoeken welk schrijven die waan bij mij heeft opgewekt

  • peterstorm schreef:

   Kan me voorstellen hoor, zoiets, in de haast en tussen een heleboel andere schrijfsels over het onderwerp. En idd, mijn stukken zijn aan de lange kant. Maar ik ben benieuwd welke passage die indruk bij zijne excellentie zwembad heeft gewekt. Het kan namelijk best zijn dat mijn formuleringen niet duidelijk genoeg zijn hier en daar, er valt altijd wat bij te leren, dus dat lees ik dan graag:-)

 6. excellentie zwembad schreef:

  Ik zal me daar niet te druk om maken hoor .
  Zaken als dit :

  [Ademloos kijkt de wereld naar de interventie die maar niet opschiet, de no-fly zone in LIbié die er nog steeds niet is. Verontwaardigd klinkt het her en der – begrijpelijk vanuit Benghazi, maar ook vanuit sympathisanten van de opstand – : waar blijft die no-fly zone? Nog even, en dan hoeft het niet meer. ]

  Dit is gewoon mijn eigen slordigheid om de inleiding aan te zien voor uw opvattingen.

  Wat ik al zei . Ik kreeg zoveel binnen dat ik even niet de moeite nam om even netjes te lezen.

  *bloos*

  • peterstorm schreef:

   Ja, dat snap ik wel hoor. Los van het vervolg kún je zoiets ook aanzien voor sympathie voor het ingrijpen, al is het dat niet. Blozen is niet nodig, ik moet er wellicht méér op letten dat al in de inleiding van mijn stukken mijn uiteindelijke standpunt al herkenbaarder is. Dat voorkomt wellicht zulke misverstanden tussen mensen die aan dezelfde kant staan 🙂 Dank voor de feedback!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: