Goede solidariteitsactie voor vrijheidsstrijd Marokko

zondag 24 april

Met groot genoegen nam ik deel aan een solidariteitsactie voor de vrijheid in Marokko. Deze actie, een manifestatie met mmuziek en sprekers, vond afgelopen middag plaats op het Beursplein in Amsterdam. Het was ene goede ervaring, al waren er niet enorm veel mensen. Het smaakt vooral naar méér.

Dwe manifestatie was georganiseerd door de 20 Februari Beweging Nederland. Op die datum, 20 februari, demonstreerden in Marokko vele duizenden mensen voor meer vrijheid, tegen corrputie en voor democratische hervormingen. Op die dag kwamen ook vijf jonge demonstranten om het leven. Eigen schuld,  volgens autoriteiten. Moord na parteling van politiezijde, aldus familieleden en andere sympathisanten. Het gedrag van het gezag laat zien dat autoriteiten iets te verbergen hebben: ouders die opheldering kwamen vragen over hun zonen werden afgebekt en beledigd, de bank waar de lijken waren gevonden heeft videomateraal maar wil dat alleen beschikbaar maken als er veel geld op tafel komt. Dat hebben die families niet.

Opheldering over de precieze toedracht van de dood van deze vijf jonge mannen was dan ook één van de eisen van het protest van vandaag. Andere eisen betroffen democratische hervormingen, vrijlating van politieke gevangenen in Marokko; stopzetting vanzakelijke commersiële bvanden met het bewind, opzegging van mensenrechtenschendende verdragen, en “(e) een warm onthaal voor alle vluchtelingen.” Eisen die het waard zijn om voor de straat op te gaan, of je nu van Marokkaanse herkomst bent of niet.

Op de manifestatie waren vooral mensen van Marokkaanse afkomst afgekomen, in meerderheid, maar lang niet uitsluitend, mannen, jong maar ook wel ouder, en ook een paar kinderen. De mannen vormden dus wel de overgrote meerderheid, maar degene die de zaak presenteerde was een vrouw. Ik zag slechts een paar mensen die kennelijk geen Marokkaanse achtergrond hadden. Toen ik aan kwam lopen, tegen drie uur, waren er vijftien of twintig mensen en zag het er nog niet erg inspirerend uit. Geleidelijk aan groeide het aantal aanwezigen tot veertig, misschien vijftig mensen, en werd de sfeer steeds levendiger. We kregen beknopte toespraken, afgewisseld door liedjes met gitaar van twee zangers. En tussendoor riep een flink dele van de deelnemers met grote animo leuzen. Ik kon er niets van verstaan, maar dat gaf niet. Het enthousiasme was meer dan aanstekelijk, en ik kreeg af en toe vriendelijk uitleg van enkele bekenden.

Er was wenig zichbare aanwezigheid vanuit georganiseerd links. Een man deelde pamfletten uit voor de 1-mei-manifestatie in Amsterdam. Ik zag ook iemand met flyers van het Marxisme Festival, het jaarlijke lezingengebeuren van de Internationale Socialisten, plus enkele bekenden uit mijn IS-tijd. Ik vond de geringe déélname van buiten de Marokkaanse gemeenschap, en met name ook vanuit links, wel jammer. Dit was nu juist een prachtplek en gelegenheid om solidariteit te tonen met de geweldige vrijheiddstijd in Noord-Afrika. Maar ik vond het wél goed dat links, voorzover wél aanwezig, de terughoudendheid verkoos en niet met borden en kranten en groepsspandoeken op de voorgrond trad.

Natuurlijk zal de lage opkomst te maken hebben gehad met de dag: eerste paasdag is geen ideaal actiemoment in Nederland, waar veel mensen toch een christelijke achtegrrond hebben en pasen een dag is voor familiebezoek. Dat valt overigens organisatoren op geen enkele wijze aan te rekenen. Deze dag vinden er namelijk in Marokko zelf volgens plan weer protestdemonstraties plaats, en het is niet verkeerd om in Nederland een actie op af te stemmen. En in Marokko hebben mensen wel wat beters te doen dan rekening houden met Ikea-zondag in polderland.

Zoals gezegd had de actie de vorm van een manifestatie, een gebeuren op één plek, geen demonstratieve optocht. Vaak leidt zoiets tot een tamelijk passief gebeuren, waarbij aanweezigen toeschouwers zijn die mogen luisteren en kijken naar experts, boegbeelden en iconen op een podium. Dat was nu anders, en dat had meerdere redenen. De schaal was vrij klein, met het rijdende podium van de Theaterstraat dat vaak bij acties ingezet wordt. De afstand tussen mensen op hetn podium en mensen op het plein was daardoor gering en makkelijk overbrugbaar. Toespraken waren ook kort, net als ooptredens, en het waren er niet te veel. Belangrijker was dat deelnemers in het geheel niet van plán waren om zich toet voetvolk en toeschouwer te laten degraderen. Steeds weer zetten mensen leuzen in, die vrijwel steeds door veel mensen werden overgenomen. Dit kreeg vanaf het podium, vanuit de organisatie, ook nadrukkelijk de ruimte. Op één moment zag ik de vrouw diede presentatie deed, glimlachend van evidente voldoening, kijken naar de scanderende groep. Dit was áctie, geen passiviteit, ook al was er geen optocht.

Leuk was ook het open podium: wie na de geplande optredens en sprekers iets wilde zeggen, kon haar of zijn gang gaan, en dat deden enkele mensen ook. Wijs was bovendien het bvesluit om, niet eindeloos door te gaan toen er geen sprekers meer waren. Ok vijf uur werd de zaak afgesloten, een uur eerder dan in de planning stond maar dat kon helemaal geen kwaad. Zelfbeperking is een wijsheid die in actieland te vaak ontbreekt, en op dat punt kunnen we iets leren van de actie van vandaag.

Er valt ook nog wel iets te zeggen over leuzen en dergelijke. Op het podium waren teksten bevestigd: “Nee tegen corruputie en staatsvernedering Ja tegen solidariteit en waardigheid”, en: “vrijheid en democratie, ook in Marokko!… Nu”. tegen hepodium bevestigd was ook nog een roep om geen heineken en Coca Cola meer te exporteren naar Marokko. De flesjes worden namelijk gebruikt om mnensen te martelen. Coca Colaflesjes – imperialistische connectie –  tegen linkse gevangenen, Heineken – alcohol, kwetsend voor religieuze gevoelens van vrome moslims – tegen Islamisten, zo werd mij, mede door toelichting van een vriendeliojke mede-demonstrant duidelijk. Ik kan niet instaan voor de waarheid van deze bewering, maar mensen roepen zoiets doorgaans niet zómaar in dit soort situaties.

 Enkele mensen liepen met de leus “No immunity but democracy”. Ik vermoed dat dit slaat op de Waarheidscommissie in Marokko die sinds 2004 mensenrechtenschendingen onderzoekt. Bij zoiets pleegt er sprake te zijn van immunif teit voor mensen die hun misdaden erkennen, een onbevredigende ruil die misdadigers vrijuit laat gaan en niet echt een rem zet op herhaling. De andere kant van een bord met deze woorden had als tekst: “Pour un Rif autonome dans un Maroc unie et prospere”, oftewel : “Voor een autonome Rif in een verenigd en welvarend Marokko”.

Daarmee zijn we aan een belangwekkend aspect toegekomen. Het Rif-gebied is de regio waar Tamazigh wonen. Deze bevolkingsgroep staat beter bekend als Berbers. Maar dat is een woord dat ánderen op de Tamazigh hebben geplakt, geen woord dat ze zelf graag hanteren en dus ook geen woord dat solidaire mensen klakkeloos dienen te gebruiken. Tamazigh spreken Tamazight, een heel andere taal dan Arabisch . Mensen hielden op de manifestatie een spandoek vast met de eis dat die taal als officiële taal in Marokko wordt erkend. Gelijke rechten voor Tamazigh is overduidelijk één van de thema’s in de vrijheidsstrijd in Marokko, zoals het onderwerp van gelijke rechten voor Koerden dat in bijvoorbeeld Syrië is. Mensen liepen met vlaggen met een blauwe, groene en gele band naast elkaar en een rood symbool erop: de Tamazigh-vlag. Veel van de leuzen die geroepen werden en van de liedjes die gezongen werden, waren Tamazigh, niet Arabisch. Wel klonk de inmiddels befaamde Arabische leus: Het volk eist de val van het bewind. Ik heb een voorzichtige poging gedaan tot meedoen, maar ik zal meer moeten oefenen voor een volgende keer. Hoe dan ook, kennelijk hadden veel van de deelnemers aan de manifestatie zelf een Tamazigh-achtergrond. Ik wist hier allemaal weinigvan, maar één en ander werd me uitgelegd door een bekende. Zo werd de dag ook nog eens extra leerzaam.

Hoe nuttig was de actie? Ik denk dat het een hele goede stap vooruit was. het was een zichtbare vorm van solidariteit met de strijd in Marokko. Al waren we niet met veel, mensen in Marokko kunnen toch bemoedigd worden als ze eeop enkele foto’s een enkel YouiTube-filmpje zien dat mensen in het verre Amsterdam in actie zijn ter ondersteuning. het doorbreekt ook de veel te grote stilte in Nederland rond hetn thema van onderdrukking in Marokko. Die stilte maakt het voor het bewind makkelijker om haar greep te bewaren. Aan ondermijning van die greep die het bewind via inkapseling van de Marokkaanse gemenschap in Nederland probeert te handhaven, dragen acties als die van vandaag bij. Deze actie vraag om een vervolg, op meerdere plekken, en op steeds grotere schaal.

Advertenties

7 Responses to Goede solidariteitsactie voor vrijheidsstrijd Marokko

 1. Eric schreef:

  Mooi verslag Peter.

  Hier een verslagje van de vorige keer, in Rotterdam:
  http://www.doorbraak.eu/?p=5232

 2. […] bovendien, ook in Nederland. Die is er gelukkig ook, met solidariteitsacties zoals afgelopen zondag in Amsterdam en al eerder in Rotterdam. Er is een flinkie Nederlandse betrokkenheid bij het bewind. Niet alleen […]

 3. […] betrokkenheid bovendien, ook in Nederland. Die is er gelukkig ook, met solidariteitsacties zoals afgelopen zondag in Amsterdam en al eerder in Rotterdam. Er is een flinke Nederlandse betrokkenheid bij het bewind. Niet alleen […]

 4. […] Berbers. Mensen op een solidariteitsactie in Amsterdam liepen bijvoorbeeld met Tamazigh-vlaggen, en eisten gelijkberechtiging voor het Tamazight, de taal van Tamazigh. Welnu, het Tamazight is géén Arabisch, de Tamazigh kunnen niet zomaar als […]

 5. […] van het land betreft de rechten van Tamazigh, bij niet-Tamazigh beter bekend als Berbers. Mensen op een solidariteitsactie in Amsterdam liepen bijvoorbeeld met Tamazigh-vlaggen, en eisten gelijkberechtiging voor het Tamazight, de taal […]

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: