Nu eens hulde voor Roemer

donderdag 19 mei

De SP krijgt van mij nogal eens een verbaal-digitale oorvijg van me op dit weblog. Dat komt er van als een zich links noemende club samen met CDA en VVD de provincies Noord-Brabant en Noord-Holland gaat besturen , met naargeestige consequenties. Dat is een voorbeeld van de steeds explicieter middenkoers, de keus van een sociaal-democratische partij die in ruiil voppr politieke macht principe na principe naar de achtergrond schuift. Die koers zelf wortelt in het geloof dat electorale steun, parlementaire macht, bestuurlijke oriëntatie en regeringsdeelname de kern vormen van maatschappijverandering. Mijn keus is, zoals vaste lezers weten, een andere: verandering brengen doen we samen, dat doen we zelf, dat laten we niet aan politici over. Maar soms doen SP-politici iets goeds, iets opmerkelijk goeds. Dan mag dan ook gezegd worden, en dat doe ik dan ook graag. Immers, elk positief geluid, elke stap in de goede richting, is welkom, óók als die komt van de heer Roemer.

Vandaag is zo’n moment waarop Roemer onverkort en zonder verder voorbehoud steun en applaus verdient – en meer. Het gaat om de houding van de SP-aanvoerder tijdens een debat in de Tweede Kamer. Dara ging de heer Wilders weer als vanouds tekeer. Hij verweet de PvdA  dat die “Nederland de afgelopen jaren zou hebben laten volstromen met ‘islamitisch stemvee'” De Volkskrant vervolgt. “Roemer vond dat zo beledigend voor moslims dat hij tegen Wilders zei dat hij weigerde nog verder te luisteren. Daarop verliet hij de plenaire zaal van de Twede Kamer.”

Goed zo! Honderd keer beter dan het gangbare genuanceerde’mijnheer Wilders heeft een punt maar noet het wat nettter zeggen’ of  ‘jt mag niet alle moslims over een kam scheren, er zitten ook keurige mensen tussen’en andere, veel te gangbare meegaandheden waar het om Wilders’hatelijkheden gaat. Tien keer beter ook dat Rutte, die de uitspraak van Wilders “zeer ongepast” vond. Dat zei hij, nadat Roemer later vroeg om afstand van Wilders’ woorden te nemen. De uitspraken zijn, uit de mond van een politicus die haat tegen moslims tot handvat voor machtsverovering heeft gemaakt, zeer ‘gepast’. Rutte leunt op de politieke steun die Wilders hem biedt, profiteert van diens moslim-haat. Zijn afstand-nemen van de wat ruwere uitingen ervan is huichelarij.

Roemer weigert naar de beledigende taal van Wilders te luisteren, hij keert de fascistische demagoog de rug toe en beent weg. Hulde op dit punt voor Roemer! Racistische hetze-taal van fascistische kopstukken, daar ga je niet mee in redelijk gesprek , die wijs je frontaal af. Extreem-rechts bestrijd je niet met redelijke gesprekken met de aanvoerders ervan. Oprukkend extreem-rechts bestrijd je, en non-coöperatie ermee is daarvan een onderdeel. Een krachtig nee, in  woord maar vooral in daad, tegenover racistische Wilders-taal, door te weigeren naar het verbale gifmengsel te luisteren, hoort daarbij. En het smaakt naar méér.

Advertenties

12 Responses to Nu eens hulde voor Roemer

 1. RG Gallagher schreef:

  Feit blijft dat deze reactie van meneertje Roemer, prijzenswaardig als je hem acht, slechts heeft kunnen plaatshebben dankzij het feit dat Links Nederland jouw stemadvies, i.e. non-participatie, massaal in de wind heeft geslagen. Inclusief schrijver dezes, die metterdaad van mening is, dat ‘elk positief geluid, elke stap in de goede richting’ welkom is, en daarom een parlement mét de SP prefereert boven een parlement zonder deszelve.

 2. NOalCalcioModerno schreef:

  @Gallagher:

  Dus als pak ‘m beet, Pechthold deze prijzenswaardige houding had aangenomen (wat heus niet zo utopisch zou kunnen zijn. Ik vond Pechthold in zijn stellingnames tegen de PVV vaak veel harder en oprechter dan die hele, trieste PvdA club) was dat een argument geweest om maar allemaal Pechthold kritische steun te geven, wie weet zelf in een stem op ‘m?
  Dit verdient lof. Maar ’t had net zo veel lof verdient als een een andere (meer of minder) bekende Nl-lander ’t geroepen wordt. Het causaal verband tussen op de SP stemmen en dan maar hopen dat Roemer (wie weet?) ooit zoiets doet ontgaat me.
  (p.s.: ik heb zelf ook SP gestemd, tot je tevredenheid, hehe…daar niet van)

 3. NOalCalcioModerno schreef:

  Excuseer taalfouten door ’t snelle schrift! Ik bedoelde:”Maar ‘t had net zo veel lof verdiend als het door een andere (meer of minder) bekende Nl-lander gedaan was”…zoiets, dus.

 4. jvdheuvel schreef:

  De hele kamer moet naar buiten lopen als die gast zijn vieze muil opendoet.

 5. Peter Storm schreef:

  Inderdaad. Zoals Pia Dijkstra en Spohie in ´t Veld )zie mn voorvorige blogstuk’ verstandige dingen over homofobie schreven. Maar dat is nog geen reden om met terugwerkende kracht D66 te gaan stemmen. Ook mensen op verkeerde posities kunnen wel eens iets goeds zeggen.

 6. Jorein Versteege schreef:

  Het zou mooi zijn als de SP ook nee zou zeggen tegen hun coalitiepartners in Brabant en hun neoliberale agenda. Maar het is goed dat Emile Roemer duidelijk afstand neemt van de PVV en hun racistische taal.

  De burgerlijke media schakelt de SP en de PVV vaak samen. Ze beweren dat de PVV en de SP veel met elkaar gemeen hebben. Het is jammer dat de ”Sociaaldemocratische” Partij zo reformistisch geworden is. Maar wat kun je verwachten van ex-maoïsten die nooit begrepen hebben wat socialisme inhoudt. Maoïsten waren idealisten, verblind door de Chinese propagandamachine.

 7. RG Gallagher schreef:

  Daar Pechtold en Pia hier ten tonele zijn gevoerd, klaarblijkelijk bedoeld als argument in een reductio ad absurdum, wil ik jullie deelgenoot maken van de volgende anekdote. ’t Is een waar gebeurd verhaal.

  Een vriend van me is een tijd geleden voor de liefde verhuisd, van Mokum naar de Bible Belt. Op een dag kwam hij weer eens op bezoek, en vertelde over de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in het dorp aldaar. Hij was uitermate onstemd, want afgezien van de Kiesvereniging Dorpsmaloten beperkte de keus zich tot liberaal (D66 en VVD) of kerkelijk (CDA, CU en de SGP).
  Ik heb hem toen aangeraden om, gegeven de specifieke context waarin enig quasi-, semi-, pseudo- of waarachtig links alternatief ontbrak, zijn stem maar op D66 uit te brengen. Daar viel op z’n minst mee te bereiken dat het maatschappelijk gewicht van het seculiere volksdeel in de politieke organen zou worden vertaald. En dat is, geloof me, in dat soort dorpjes, waar de kerk het openbare leven nog altijd in haar greep heeft, bepaald geen overbodige luxe.

  Dus ja, ik kan mij scenarios voor de geest halen waarin je op Pechtold of zijn makkers zou willen stemmen. De wetgevende macht is namelijk een zero-sum game. Dit betekent dat wie zijn stem niet aan de Lesser Evil gunt, hem automatisch aan de Bigger Evil schenkt. Dát is ook de consequentie van de electorale onthouding die Peter sedert zijn bekering tot het anarchisme predikt. De revolutie is er geen jota dichterbij mee gebracht, maar de formele machtsbasis van Bruin I is er ondertussen wél mee versterkt.

  • peterstorm schreef:

   Te moe voor een diepzinnige reactie op al deze diepzinnigheid. Maar in ieder geval is het openhouden van een stem op de PvdA D66 in de logica van Rick wél consequent. ALS ik weer zou gaan stemmen zou ook ik geen volstrekt principieel onderscheid maken tussen SP en D66. Als he, áls… Als in 2009 er een nek aan nekrace was geweest tussen Wilders en Cohen, dan was het niet ondenkbaar geweest dat ik Cohen had gestemd. Sterker, dat is in de toekomst niet honderd procent ondenkbaar. Maar dan zou ik dat stemgedrag van mij enkel zien als iets dat ik nu eenmaal niet kan laten, en NIET iets van groot gewicht op maqchtsverhoudingen. tegen dat láátste ga ik vooral tekeer, tegen het hypen van stemgedrag, whichever way.

   Want over die “electorale houding” die ik zou “prediken”: dat miskent voor een flink deel wat ik werkelijk zeg hierover. Ik denk dat stemmen zó weinig uitmaakt, dat ik het zelfs niet erg vind dat mensen wél gaan stemmen. Zelfs het “prediken” van stemonthouding zou nog betekenen dat ik gevangen zit in electorale illusies, maar dan omgekeerd. Mijn punt is: stem, of stem niet, whatever feels best… het is niet verschrikkelijk belangrijk. Ik denk dat niet-stemmen ietsje beter is. Een ander denkt dat SP-stemmen ietsje beter is. Big deal, as long as I see you on the demonstration.

   Het argument van de Lesser and Bigger Evil is ALTIJD ( en dus eigenlijk nooit) van toepassing. Er is altijd wel een verschilletje te vinden waarmee je rechts tegen nog wat rechtser in bescherming kunt nemen, om vervolgens te merken dat de minder ergere variant prompt onze steun gebruikt om erger te worden. Het blijft bouwen op krachten die niet van ons zijn, niet in onze greep zijn, en dat verzwakt ons. Niet het onthouden van stemmen brengt revolutie dichterbij, niet het stemmen op de SP doet dat, maar enkel het bouwen op eigen kracht doet dat.

   En doen alsof een niet-stem opgeteld kan worden bij de grootste is hetzelfde als zeggen dat, als ik mijn appel weiger te leggen bij drie appels, en ook weiger te leggen bij vier appels, die vier appels tot vijf uitbreidt. Dat is magie, geen politieke analyse. Mijn stemonthouding is precies dat: stemonthouding.
   edit: PvdA moest D 66 zijn, dus ff verbeterd.

 8. NOalCalcioModerno schreef:

  @Gallagher:

  Het was niet als reductio ad absurdum bedoeld. En je voorbeeld (Mooi verhaal overigens! Ik kan je vertellen dat ’t hier in Limburg in sommige Geuldal-dorpjes ongeveer zoiets is; we hebben dan wel geen “Christian Belt” . Maar soms hebben de mensen daar ook maar de keuze tussen, pak ‘m beet, CDA, VVD en 2 dorps-locale lijsten…). Ik snap je argumentatie dan ook wel. Het is de argumentatie die, het mooiste voorbeeld, altijd de Amerikaanse verkiezingen bepaalt. En ’t is een argumentatie waar ikzelf ook bij tijd en wijle gevoelig voor ben geweest.
  Maar wat (geen reductio ad absurdum) als die lijst van D’66 er dan in dat dorp niet was geweest? Was dan de CU (voor sommigen misschien helemaal niet onlogisch als je die argumentatie hanteert. Gezien de iets socialere agenda die ze wel eens hebben), als “lesser evil” moeten pakken? Ik bedoel maar.
  Het zal allemaal niet al te veel veranderen. Of ’t nu om dorpspolitiek of de regering gaat. Mensen zullen toch zelf in beweging moeten komen.

 9. NOalCalcioModerno schreef:

  Ah, Storm…jij was me voor! Cheers! Verder ermee eens, maar dat wist je al.

 10. RG Gallagher schreef:

  @Peter Storm

  Wie niet op de meest linkse partij stemt, welke op een bepaald moment ter beschikking staat, zij het de SP, D66 of whatever, bereikt slechts dat het vertegenwoordigend lichaam in kwestie nóg rechtser wordt samengesteld. Dat is geen magie, maar elementaire wiskunde.

  Elke kiesgerechtige heeft, altijd en onontkoombaar, een effect op de tellers en noemers van de breuken die de zetelverdeling bepalen. Stemonthouding, één van de mogelijke gedragsalternatieven, verschilt dáárin niet van een keus op deze of gene partij. De vier appels uit je analogie groeien niet op mysterieuze wijze aan tot vijf, nee. Maar het relatieve gewicht van die vier appels wordt er wel mee versterkt, want 4/7 > 4/8. Andersom wordt het relatieve gewicht van de andere stapel appels verzwakt, want 3/7 < 4/8. Q.E.D.: stemonthouding door linkse kiesgerechtigden maakt rechtse partijen sterker; linkse stemonthouding is qua uitwerking dus gelijk aan stemmen op rechts.

  Nu kan je deze verrechtsing van de representatieve staatsorganen natuurlijk voor lief nemen. Iemand die denkt dat “stemmen zó weinig uitmaakt’, dat hij daar niet eens om de zoveel jaren een inspanning van enkele minuten aan wenst te besteden, zal daar inderdaad geen been in zien. (Even tussendoor: deze overtuiging van nutteloosheid zou je pas écht krachtig onderstrepen als je een stem op Wilders zou uitbrengen, gelijk je de overtuiging onsterfelijk te zijn kan demonstreren door van de gifbeker te drinken.) Persoonlijk ben ik van mening dat deze lieden de overschatting van het parlement met de onderschatting daarvan aan het bestrijden zijn.

  Tijdens zijn leven nam Marx stelling tegen wat hij ‘parlementair cretinisme’ noemde: het geloof dat het parlement het almachtige, allesbepalende en doorslaggevende centrum van het politieke leven vormt. Wat jij predikt … pardon … propageert (zo beter?) is feitelijk het theoretisch spiegelbeeld van deze opvatting, zeg maar ‘antiparlementair cretinisme’; het idee dat het parlement volstekt gespeend is van enig gewicht in de machtsverhoudingen, dat het een lege en betekenisloze poppenkast is. Op die manier laat je de parlementaristische illusie varen door deze op zijn kop te zetten, en is het standpunt welliswaar verschoven, doch bevindt je jezelf even ver van de waarheid als tevoren het geval was.

  @NoAlCalcioModerno

  Je voorbeeld van de Amerikaanse verkiezingen loopt mank, omdat wat daar gezegd wordt is ‘stem zo realistisch mogelijk’, waarmee dan de Democraten worden bedoeld, die zodoende de linkse kiezers tracht te gijzelen, op momenten dat er een beter alternatief beschikbaar is. Wat ik beweer is wat anders, namelijk ‘stem zo links mogelijk’, hetgeen in de voornoemde context neerkomt op een stem voor de Democraten ZOLANG er geen linkser alternatief voorhanden is. Het moge duidelijk zijn dat dit niet hetzelfde is.

  • peterstorm schreef:

   *zucht* “linkse stemonthouding is qua uitwerking dus gelijk aan stemmen op rechts.”. Het mag toch duidelijk zijn dat , als je drie peren hebt en vier appels, en ik mag één vrucht toevoegen(of dat nalaten) – dus een peer erbij, een appel erbij, of mn optie een vrucht toevoegen niet gebruiken – dat het dan WEL uitmaakt. Voeg ik een peer toe, dan hebben we vier peren en vier appels. Voeg ik een appel toe, dan hebben we drie peren en vijf appels. Gebruik ik mijn toevoeg-optie niet, dan hebben we nog steeds drie peren en vier appels. Drie tegen vier is toch iets anders dan drie tegen vijf? Stemonthouding leidt tot ander resultaat, puur getalsmatig, dan mijn stem uitbrengen op rechts. En dan nog iets: stel dat de grootse partij juist links is. Dan zou je dus, in jouw logica (thuisblijven is de grootste steunen) dus veilig thuis kunnen blijven, want thuisblijven is hetzelfde als de grootste steunen. Are you quite serious? Je kunt stellen; niet stemmen helpt de winnaar (in dit geval rechts) een beetje (het relatieve gewicht, etc.) , maar op de winnaar stemmen helpt de winnaar méér. Maar stellen dat “linkse stemonthouding is qua uitwerking dus gelijk aan stemmen op rechts” is nog wel iets anders. En wat betreft je voorstel ‘dus je kan net zogoed Wilders stemmen, als het toch niets uitmaakt’: over reductio ad absurdum gesproken…

   Maar de kern van mijn punt ligt eigenlijk heel ergens anders dan wat er in het parlement gebeurt. Ja, er is verschil tussen partijen, tussen links en rechts. Het maakt uit hoe het parlement is samengesteld, niet voldoende om eraan mee te doen voor mij, maar íéts maakt het wel uit. Maar stemmen is méér dan daar invloed op uitoefenen. Het is een band erkennen en uitdrukken tussen d de staat en ‘de burger’, het is uitdrukking geven aan erbij-horen, en aan het idee dat dáár legitieme beslissingen genomen worden. Dát idee wil ik ondermijnen. Niet door te roepen ‘ga vooral niet stemmen!’ – ik zit er echt niet mee – maar door erop te wijzen dat onze kracht dara niet ligt, dat het staatsbestel zélf wat mij betreft illegitiem is, dat we in bezet gebied leven. Als dát duidelijk is, dan kunnen mensen er alsnog voor kiezen om een minder erge collaborateur – om de vergelijking maar even op de spits te drijven – te kiezen. Dat zijn dan verder tactische afwegingen, niet iets om ons vreselijk druk over te maken.

   En, nogmaals, ik predik niet alleen geen stemonthouding, ik propageer het evenmin. Ik vind het daar te onbelangrijk voor. Als jij wit geloven dat je, op grond van bovenstaande, goeddeeels voor mij ondoorgrondelijke, woorden, moet gaan stemmen, best. Ik ga, om voor jou overduidelijk ook ondoorgrondelijke redenen, niet stemmen. Ik verwacht van mijn niet-stem-gedrag op zichzelf niets; iets anders zou idd “anti-parlementair cretinisme” zijn. Ik propageer het dan ook niet. Ik probeer er alleen op te wijzen dat er van wél stemmen ongeveer net zoveel is te verwachten. Het is een beetje jammer dat je dáár herhaaldelijk overheenkijkt of langsheen praat.

   En er is NOG een schadelijk effect. Het stemmen op een partij maakt die partij sterker – tegenover andere partijen maar OOK tegenover individuele kiezers (hoe meer kiezers, hoe minder één ertoe doet). De speelruimte voor Roemer om te schuiven is groter als hij een enorme achterban heeft waar hij op kan bhgen. En hoe loyaler die achterban is, met hoe minder die genoegen neemt, hoe groter die speelruimte. Wie de meest linkse optie HOE DAN OOK steunt, geeft die meest linkse optie daarmee de ruimte om op te schuiven tot BIJNA de één na meest linkse optie. Er is dan kennelijk GEEN punt meer waarop je zegt: dit gaat te ver, ik blijf weg – zolang Roemer Cohen maar niet inhaalt qua middenkoers… Roemer mag blij zijn met zulke ‘revolutionaire’ aanhang. Oprechte reformisten binnen zijn partij zijn kritischer dan dát. Voor het veranderen van de wereld maakt zelfs dat stemmen niet veel uit, zolang de actie maar het volle gewicht krijgt. Maar voor Roemer maakt dit allemaal weer wél uit. Niet-stemmen speelt rechts in de kaart? Op dezelfde manier als SP-stemmen Roemer in de kaart speelt. Het eerste verzwakt parlementair links en helpt rechts een beetje. Het tweede verzwakt revolutionair links, en helpt rechts ook een beetje. Niet stemmen, wel stemmen, er zit te weinig verschul tussen om één van de twee te prediken, te propageren of welk woord je ook wenst te kiezen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: