Griekenland: escalatie van strijd

woensdag 29 juni

Het Griekse parlement heeft gestemd: het nieuwe bezuinigingspakket van de regering krijgt groen licht vaneen meerderheid. Acceptatie van deze plannen warenvoorwaarde voor nieuwe financiële steun aan de Griekse staat, zonder welke een staatsbankroet erg dichtbij kwam. Ongetwijfeld is er nu opluchting in de financiële wereld, in EU-regeringen ook. Maar het antwoord van de straat-in-opstand is elder, en noodzakelijk bovendien. “Dit betekent oorlog”, schreef het revolutionaire webog From The Greek Streets. Inderdaad, en in die oorlog verdienen de opstandigen in Athene actieve steun.

De  stemming vond plaats terwijl het verzet tegen bezuinigingsbeleid en regering tot nieuwe hoogte steeg en de politie met grote hevigheid probeerde het protest neer te slaan. Verzet en pogingen tot onderdrukking gaan door, de Griekse sociale crisis verhevigt. Van de escalatie van protest en verzet zijn meerdere tekenen:

 • Vakbonden – gevestigde organisaties, die wanhopig proberen om protest binnen voor de gevestigde orde hanteerbare banen te houden en zelden verder gaan dan beperkte stakingen om concessies los te wringen en stoom af te doen blazen – zagen zich genoodzaakt om de druk op de veren. na een hele serie éénsdagsstaking rieen ze voor gisteren en vandaag een algemene staking voor een volle 48 uur uit. Dat was voor het eerst sinds de val van het militaire bewind in 1974, en weerspiegelt de woede onder arbeiders.
 • Aanvankelijk zou er, vanwege de staking, geen metrovervoer naar de binnenstad van Athene zijn. Druk van arbeiders leidde ertoe dat de metro in Athene openbleef, zodt demonstranten de binnenstad konden bereiken om te protesteren. Dit is een teken dat de greep van vakbondsbestuurders op arbeiders ondermijnd is, dat arbeiders zelf een meer rechtstreeks stempel op de strijd uitoefenen, dat het meer rechtstreeks hun eigen strijd is.
 • De menigten bij het parlemntsgebouw aan het Syntagmas-plein blijven op dat plein, ondanks de aanhoudende aanvallen van oproerpolitie, met grote ladingen traangas. De autoriteiten hadden 5000 agnten ingeschakeld in Athene. Maar ze kregen het plein niet leeg, er waren ’s nachts demonstranten, en overdag groeide het aantal actievoerders weer, tot op een gegeven moment 15.000 mensen. Nog steeds betogen mensen daar, dringen de politie terug, verdedigen het plein. From The Greek Steets heeft actuele updates waar ik één en ander aan ontleend heb. Het heeft Tahrir-achtige trekjes, en gaat de bijna rituele vechtartijen tussen kleinnere groepen radicalen tegen de politie vér te buiten. Dit is volksopstand, niet zomaar wat rellen – rellen die op zich óók al heel gegronde redenen hadden.

De aantallen agenten duiden er al op, het politiegedrag eveneens: ook van staatswege is voor escalatie gekozen. Er doen tegenstrijdige versies rond over de start an de straatgevechten gisteren. Hier en daar lees je over kleine groepen die met stenen en een enkele molotov-cocktail gooiden, waarna de politie met traangas begon te hieten. het gebruikelijke verhaal. Natuurlijk deugt dat politieoptreden ook dan niet. Als er 10.000 mensen op een plein staan, en 300 ervan vallen agenten aan, is het afvuren van traangas op die tienduizend mensen op geen enkele manier recht te breien als een soort verdediging of legitieme pogingen ‘de orde  te handhaven’. Niet dat ik ook maar geloof in enige legitimatie van welke politionele ordehandhaving dan ook. Maar zelfs menigeen voor wie dat (nog) wel erkent is het hudige politiegeweld een botte vorm van onderdrukking van logisch en terecht protest.

De vraag of het okay is om oproerpolitie aan te vallen is wat mij betreft echter gewoon een kwestie van tactiek, niet van principe.  Te vaak zijn het trouwens politieprovocateurs die zich als ‘relschoppers’ manifesteren en de oproerpolitie daarmee haar ‘legitimatie’ verschaffen.  Deze keer is er – surprise – een teken dat de politie niet wachtte op (al dan niet  door z haarzelf georganiseerde) ‘provocatie’ van de kant van sommige actievoerders. Een student, zakdoek voor de mond, vertelt in de Guardian: “De oproerpolitie begon zonder enige  provocatie salvo’s van traangas af te vuren. Ze vuurden en vuurden tot we ons moesten verspreiden.” Dat klinkt als een aanval op een tot dan toe vreedzame menigte, zonder zelfs de schin van een ‘legitieme’aanleiding.

De regering heeft vandaag een miniem succesje geboekt, in de zin dat haar plan niet is weggestemd.  Er moet echter nog gestemd woden over de uitwerking van de plannen in wetgeving. Met de  aanhoudende druk van straatvechters en stakers tegen regering en beleid is niet alleen het scces, maar zelfs het politieke overleven van de regering niet bepaald verzekerd. De boosheid zal niet verdwijnen, en terecht. Het bezuinigingsbeleid betekent immers simpel gezegd dit: de regering sloopt lonen peinsioenen en voorzieningen. Het uitgespaarde geld gaat naar krediteuren, banken en regeringen. Om tekorten te blijven betalen, lenen regeringen nieuwe miljarden aan die Griekse staat, die dit geld gebruikt om… eerdere schulden af te lossen.

Het gaat dus om geldstromen tussen Griekse staat, internationale bankiers en financiéle instellingen, en Europese regeringen. Griekse gepensioneerden en arbeiders en jongeren hebben hier niets aan. Integendeel: de hele geldstroom heeft eindeloos bezuinigingsbeleid als  voorwaarde een consequentie. Een volledige weigering om de schuld te betalen, een volledige weigering van deze ‘hulp’ die alleen rijken en regeerders helpt, een volledige weigering van het hele bezuinigingsbeleid, een volledige weigering om deze regering verder te verdragen – dat is wel het minste waar heel veel kwade mensen in Griekenland genoegen mee zullen nemen. Gelijk hebben ze.

Advertenties

8 Responses to Griekenland: escalatie van strijd

 1. Jorein Versteege schreef:

  Helaas gedragen sommige anarchisten zijn zeer wreed in Griekenland. Niet alle anarchisten zijn gewelddadig, maar helaas zijn er veel die dat wel zijn. Die anarchisten verpesten het voor geweldloze anarchisten en andere revolutionair socialisten.

  De burgerlijke media zal natuurlijk de schuld van de opstanden bij radicaal links leggen. De schande die gewelddadige activisten veroorzaken is de schuld van het socialisme, zullen de rechtse koppen brullen.

  De rechtse PASOK en haar conservatieve bondgenoten hebben nu voor de bezuinigingen gestemd. Alle (a)sociaal democraten stemde voor. Ik kan de woede van het Griekse volk enorm begrijpen. Maar met geweld los je niets op. Het geeft de bourgeoisie alleen maar meer redenen om flink terug te slaan met de politie.

  PASOK moet weg en ook de ND ( Conservatieven ). Maar wat is het alternatief? De stalinistische KKE? of de links-reformistische; Coalitie van Radicaal Links? Griekenland mist een arbeiderspartij en zonder die partij zal men op rechts en burgerlijk links blijven stemmen.

  • peterstorm schreef:

   Geweld gebruiken is nog iet hetzelfde als “zeer wreed” zijn. En het geweld van actievoerders afwijzen, zonder één woord van afkeuring van het massieve, grootschalige geweld van de Griekse oproerpolitie… tja.. Zelfs als je geweld geen juiste tactiek vindt, is het niet-veroordelen van staatsgeweld toch wel een beetje nalatig. Tenzij je het met dat staatsgeweld gewoon eens bent, natuurlijk, maar dát geloof ik niet.

   Ik vind overigens het geweld, niet van ‘sommige ‘anarchisten’ alléén, maar van veel en veel grotere anatllend emonstranten, niet alleen gerechtvaardigd maar onder de gegeven omstandigheiden ook júíst. Zonder een flinke dosis terúgvechten tegen de ME was het Syntagmas-plein nu schoongeveegd. Nu echter houden betogers nog steeds stand – voor de tweede achtereenvolgende nacht. En hoe Griekenland er uit gaat zien wordt niet bepaald door welke partij een parlementsmeerderheid krijgt, maar door de uitkomst van de botsing tussen staat en straat.

   En ja, dat burgerlijke media de schuld bij links leggen… láát ze. Ik vind het principieel onuist om onze tactiek vooral te laten bepalen door wat de Volkskrant of de Telegraaf ervan zegt.

   • Jorein Versteege schreef:

    De acties van de Griekse oproer politie zijn vaak net zo brut als die van andere Europese politie eenheden. Politie is een apparaat van de burgerlijke staat en ik keur hun hardhandig optreden tegen demonstranten keihard af.

    Maar ik kan ook niet goedkeuren dat gewelddadige activisten, auto’s in brand steken en ramen kapot slaan. Natuurlijk praat ik dan over een kleine groep, maar die kleine groep zorgt er wel steeds voor dat mensen een negatief beeld krijgen van demonstraties.

    De burgerlijke media wordt gelooft, want er is geen alternatieve media. Er zijn geen antikapitalistische mediastations of grote kranten die de kant van de werknemers kiezen. Alle kranten in Nederland hebben een kapitalistische houding ( vooral NRC en Telegraaf ).

    Helaas zijn er anarchisten die gewelddadig zijn. Dat kun je niet ontkennen. Er zijn anarchistische groepen in Griekenland, die aanslagen plegen en dat vindt ik contraproductief. Ik kan de woede begrijpen, maar ik kan aanslagen niet accepteren. Individueel terrorisme zal het kapitalisme niet omver werpen.

   • peterstorm schreef:

    Ik ontken ook niet dat sommige anarchisten, in jouw woordkeus, “gewelddadig” zijn. En aanslagen zijn in zeer veel gevallen idd geen weg vooruit en zullen idd “het kapitalisme niet omverwerpen”. Maar wa heeft dat te maken met de straatgevechten van gisteren? Over ramen kapotslaan: hangt er vanaf wél ramen. Voorbeeld: op Kreta is een gebouw van de PASOK-partij getrasht. Zoiets vind ik, onder de gegeven omstandigheden, niet verkeerd, het is een gerichte actie tegen één van de pijlers van de macht en van het huidige beleid. Als onderdeel van het veel bredere verzet verhoogt zoiets de druk.

    En het opvallende van het straatgeweld van gister was dat het NIET meer ging om alleen een kleine groep’, maar dat duizenden mensen zich hardhandig, ook met tegenaanvallen, verdedigden. Ik zeg: goed zo! Wie nu nog hamert op de kleine groepjes gewelddadigen, heeft zelf niet uit de media-beeldvorming weten te breken. Er zijn alternatieve media die bij zulke uitbraakpogingen behulpzaam zijn, o.a. wat ik vaak citeer: From The Greek Streets, http://www.occupiedlondon.org/blog/

    Dat de burgerlijke mdia geloofd wordt, is niet zonder meer waar. Half Griekenland zal echt llieever geloven wat ze zelf zien en meemaken, dan wat de krant erover schrijft… De chronische overschatting van de kracht van de media is erg contraproductief, naar mijn overtuiging: het maakt dat we ons zwakker voelen dan we werkelijk zijn, en dat we ons voorzichtiger, meer aangepast gedragen dan wenselijk en nodig.

 2. Pyt van der Galiën schreef:

  Er is natuurlijk een reden dat de politie vaak probeert met de inzet van provocateurs geweld uit te lokken: groepen die geweld gebruiken kunnen gemakkelijk gecriminaliseerd worden. Een groot deel van de bevolking keert zich tegen het geweld, waarop de ‘geweldlozen’ zich distantiëren van de ‘relschoppers’ om te voorkomen dat zij ook gecriminaliseerd worden. Voor je het weet is iedereen zich van iedereen aan het distantiëren en ligt een beweging op zijn gat.

  Alleen: ik vraag me af of dat rekensommetje hier nog wel opgaat. De Griekse bevolking is ‘on the edge’ en – indien ik de BBC mag geloven – is alle vertrouwen in de legitimiteit van de staat kwijt. Maw: een criminaliseringsstrategie zou wel eens kunnen mislukken vanwege de simpele reden dat een meerderheid van de Griekse bevolking – Henk en Ingrid als je wilt – het geweld niet langer veroordeelt.

  Blijft natuurlijk de vraag hoe het nu verder moet. Ik weiger te geloven dat men in Europese regeringskringen echt denkt dat Griekenland nog gered kan worden. Waarschijnlijker lijkt mij dat wat we nu zien uitstel van executie is. Het land kan nu leeggeplunderd worden om de komende klap te verzachten. Te verzachten voor de buitenwereld, wel te verstaan. Griekenland gaat nadat de hele inboedel verkocht is in de loop van 2013 alsnog failliet.

  De vraag is hoe je dat plannetje kunt stoppen of saboteren. Dat lijkt me eerlijk gezegd een interessantere discussie dan de eeuwige geweldsdicussie. Waarmee ik uiteraard niet wil zeggen dat je de geweldsvraag maar helemaal moet negeren.

 3. Jorein Versteege schreef:

  Peter heeft gelijk als hij zegt dat we ons niet moeten laten leidden door wat kapitalistische kranten zeggen. Inderdaad, want dat zou ons niet veel helpen. Kranten zoals de NRC en de Telegraaf zijn duidelijk rechts. De ex-linkse krant Volkskrant is ook niet meer echt links, vroeger waren ze centrumlinks maar of ze dat nu nog zijn betwijfel ik.

  Griekenland gaat nu veel staatsbedrijven privatiseren. De kapitalisten juichen zeker van plezier. Daarmee zal ook de neoliberale bezuinigingsgolf Griekenland keihard raken. Hoeveel Grieken zullen daar niet onder gaan lijden. Een Griekse werknemer verdient ongeveer 800 euro netto per maand en dat terwijl de prijzen in Griekenland niet veel lager zijn dan hier.

  Nederlanders verdienen dan wel iets meer, maar ook hier zal het pittig worden. Mensen met een salaris tussen de 1200 en 1500 euro netto, zullen het flink gaan merken. Dankzij de VVD, CDA en PVV moeten de werknemers, ouderen, jongeren en gehandicapten de kosten van deze crisis betalen.

 4. Jelle schreef:

  Hier een verslag mijnerzijds van in de protesten: http://www.zcommunications.org/the-battle-for-syntagma-by-jelle-bruinsma

  @Jorein: In dit verslag ook een paar voorbeelden van debiele “anarchisten” die volledig losgeslagen en onnadenkend geweld gebruikten. Dat zouden we als anarchisten niet mogen ontkennen. (Dit heeft overigens niks met een discussie over geweldloosheid te maken – rechtvaardiging van geweld vergt bepaalde omstandigheden, en soms kan geweld mijns inziens zeer goed gerechtvaardigd worden.)

 5. Jelle schreef:

  @Peter’s 1e reactie;

  De eerste dag hielden we niet stand dankzij het geweld van de demonstranten; eerder ondanks dat geweld. De tweede dag was een geheel ander verhaal uiteraard.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: