Mauro moet blijven – maar hij niet alleen

donderdag 27 augustus

Natuurlijk moet Mauro blijven! Daarom heb ik zojuist de internetpetitie onder die naam ook getekend. Natuurlijk is het onmenselijk een jongen die al negen jaar in Nederland woont het land uit te trappen. Het vereist hardvochtigheid om iemand die zich ergens thuisvoelt, banden heeft met pleegouders en bijbehorende familie, vrienden en vriendinnen enzovoorts, daarvan los te scheuren en af te voeren naar een land waar hij zijn leven zo ongeveer opnieuw moest beginnen. Tegenover die hardvochtigheid hoort menselijkheid te gelden, en dus: Mauro moet blijven. Maar laten we de zaak breder trekken, en wat dieper graven bovendien.

Laten we daarbij ook niet nalaten om de houding van de minister – en al zijn hardvochtige collega-politici – te hekelen. Ik lees in de NRC: “Minister Leers heeft vanmorgen aan de Tweede Kamer medegedeeld dat hij geen realistische mogelijkheid ziet om Mauro te laten bijven.” Aan  de diverse juridische opties – adoptie, reguliere verblijfsvergunning, studievisum – zouden bezwaren kleven. Natuurlijk zijn dat uitvluchten. Ministers hebben wat genoemd wordt een ‘discretionaire bevoegdheid’. Dat wil zeggen dat ze in individuele gevallen een besluit kunnen men men dat afwijkt van de standaardregels. In het geval van vluchtelingen kan dan bijvoorbeeld naar ‘humanitaire overwegingen’verwezen worden.

Een andere optie is dat de minister voor de gelegenheid een nieuwe categorie uitvindt van mensen die mogen blijven waar in dit geval mauro onder zou vallen. De Volkskrant wijst erop dat, toen het meisje Sahar – 14 jaar, tien jaar inn Nederland, afkomstig uit Afghanistan – de categorie “verwesterde asielzoekers die minstens acht jaar  in Nederland wonen” werd bedacht. Daar valt Mauro dus ook onder maar ja, zoals de Volkskrant aanstipt, Afghanistan is weer geen Angola, en Mauro heeft langer in Nederland gewoond dan Sahar. Maar er is door creatieve bureaucraten ongetwijfeld een sluitende formulering te vinden. Dat dit nu niet gebeurt, is ene keuze van Gert Leers, en het is onzin om dat te verpakken als ‘we hebben ons best gedaan maar helaas, we kunnen niets meer voor Mauro doen.’ Nee, ik geloof niet in de rechtmatigheid van al dit bestuurlijke gedoe. Ik wijs er alleen op om ermee te laten zien dat Leers’ beroep op overmacht onzin is.

Tegelijk is het geen vrije keus van Leers. Hij  dreigt Mauro te laten vallen, niet omdat de regelgeving niets anders toelaat, maar omdat Geert Wilders niets anders toestaat en daarbij gesteund wordt  door regeringspartij VVD. Die willen welbewust hardvochtigheid uitstralen, die willen afschrikking van mogelijk toekomstige vluchtelingen door, welbewust en dwars tegen wat mensen met nog enige menselijkheid voelen in, Mauro nu het land uit te werken. Deportatie van Mauro is een opsteker voor Wilders, en ook om die reden waard om te dwarsbomen. Want Wilders zal die opsteker gebruiken om zijn keiharde beleid nog nadrukkelijker te promoten en van Leers te eisen dat hij daarvan het willige instrument blijft. Uit dwangmatige trouw aan wetgeving en regelgevig, maar vooral uit slaafse loyaliteit aan onderkoning Wilders die mensenoffers van Leers eist om minister te mogen blijven, dáárom moet Mauro waarschijnlijk weg.

De zaak zelf is slechts opmerkelijk voor mensen die gewend zijn geraakt aan het feit dat het normaal is om wanhopige mensen die naar nederland gevlucht zijn, zonder pardon, generaal of anderszins, terug te sturen, een onzekere, angstige en vaak levensgevaarlijke toekomst tegemoet. Hoeveel mensen in vergelijkbare situaties als Mauro worden wel uitgezet, vrijwel zonder dat er een haan naar kraait? Het is goed, juist, terecht en bemoedigend  dat veel mensen in déze zaak zeggen: hó, dit kan zomaar niet! Maar laten we die houding dan uitbreiden. Want waarom zou het wél okay zijn a om iemand die hier acht jaar woont, of zeven, of zes, hetzelfde lot te laten ondergana dat nuMauro heel misschien bespaard blijft? Zijn mensen dan wezenlijk minder beschadigd en verwond door zoiets? Laten we ervoor zorgen dat Mauro blijft. Maar laten we er dan meteen voor zorgen dat precies gebeurt waar minister Leers bang voor is: de precedentwerking, het effect dat andere vluchtelingen die hier al jaren wonen, óók met succes hun deportatie kunnen dwarsbomen, daartoe geholpen door zoveel mogelijk mede-dwarsbomers.

En laten we verder gaan. De steun voor Mauro is hartverwarmend. Een deel van de argumenten ervoor zijn dat een stuk minder. Ik lees bij de petitie: “Mauro woont hier an negen jaar en dreigt snel te worden uitgezet naar Angola. Maar Mauro is geen Angolees. Mauro is een Nederlandse jongen” – Nederlands geworden, omdat hij al zolang hier woont. Die kant moeten we in de discussie dus niet op: een verblijfsvergunning als beloning voor spontane inburgering. Dat het onmenslijk is om iemand uit de familiekringen waar hij aan gehecht is los te scheuren, is waar en een geldig argument. Maar het argument zou precies even geldig zijn als die familie bestond uit hier wonende ‘niet-ingeburgerde’ (ik haat het begrip) Angolezen of Koreanen of Argentijnen of weet ik wat. Je maakt geen mensenlevens kapot door mensen van hun dierbaren te beroven, dat is de kern. Hoe Nederlands iemand is, is irrelevant. Zo op het ver-Nederlands-zijn van Mauro wijzen onderstreept de scheiding tussen ‘aangepaste’ mensen die rechten hebben, en onaangepaste mensen die dan blijkbaar – deze logica volgend – wél deportatie verdienen. En juist van die scheiding moeten we af: iedereen verdient het als mens behandeld te worden, en dus gevrijwaard te worden van bedreiging met deportatie. Ongeacht hoe verwesterd iemand wel of niet is. Het hele idee van ‘aanpassing’dat ‘beloning’ verdient is  nationalisme, en een handvat tot ondersheid, onderdrukking en uitsluiting. Dit soort dingen kan maar beter uit de argumentatie van solidaire mensen worden geschrapt, hoe goedbedoeld het in veel gevallen ook zal zijn.

Solidariteit met Mauro is een goede zaak. Maar het is vooral goed als het een vertrekpuntis voor méér, een handvat voor een breder verzet tegen de vervolging van vluchtelingen. Mauro moet blijven. Maar al die anderen die met deportatie bedreigd worden, enkel vanwege de ‘misdaad’dat ze een beter bestaan probeerden te vinden óók. Grenzen, grenscontroles, beperkingen van de bewegingsvrijheid, van staatswege afgedwongen en met geweld doorgedrukt, zijn zelf een aantasting van fundamentele menselijke rechten enw aardigheid. Dus zijn ze legitiem doelwit van een ieder die solidair met gevluchte mensen wil zijn. Daarom is het belangrijk dat degenen die nu zeggen: Mauro moet blijven, daar bijvoorbeeld aan toevoegen: en justitie moet Joke Kaviaar – solidariteitsactiviste en precies om die reden doelwit van vervolging door Justitie –  met rust laten. Dreigende deportatie van Mauro, dreigende hernieuwde arrestatie van Joke Kaviaar – het wortelt in hetzelfde onderdrukkingsbeleid dat totale verwerping en omvattende bestrijding verdient en vereist.

Advertenties

7 Responses to Mauro moet blijven – maar hij niet alleen

 1. Jorein Versteege schreef:

  Het is een schande dat een Nederlandse jongen van 18 jaar gedeporteerd wordt uit Nederland, puur omdat hij niet hier geboren is.

  Hij kwam als 10 jarige jongen naar Nederland. Groeide op met westerse normen en waarden en deed het zeer goed. Maar ons rechtse kabinet wil alle buitenlanders het liefst terug sturen naar hun land van herkomst. Vooral islamieten, zwarten en armen zijn een doorn in het oog van de PVV.

  Een rijke Amerikaan of een topsporter die kunnen makkelijk hier blijven, maar een normale jongen van 18 jaar van Afrikaanse afkomst blijkbaar niet.

  Als de politie hem komt oppakken, zou de hele stad voor zijn huis moeten staan. Eens kijken of de politie het lef leeft om al die mensen te arresteren. Burgerlijke ongehoorzaamheid is nodig wanneer deze jongen gedeporteerd wordt.

  Weg met dit rechtse kabinet. Weg met de VVD, CDA en PVV.

 2. […] het meisje Sahar – 14 jaar, tien jaar inn Nederland, afkomstig uit Afghanistan – de categorie “verwesterde asielzoekers die minstens acht jaar  in Nederland wonen” werd bedacht. Daar valt Mauro dus ook onder maar ja, zoals de Volkskrant aanstipt, Afghanistan is […]

 3. R. van Tongeren te Ede schreef:

  Ja, Mauro moet blijven en wel hierom.
  Mauro is niet het type asielzoeker waar de p.v.v. of wie dan ook bang voor hoeft te zijn. Het gaat hier niet over een probleem allochtoon of gelukzoeker naar een beter leven.
  Deze jongen is opgegroeid in een Nederlands gezin en bovendien volledig ingeworteld in onze maatschappij. Een vergelijkbare situatie als bij adoptiekinderen. Je kan zulke kinderen niet los scheuren van hun nieuwe gezins/familiebanden dat is onmenselijk.
  In de toekomst hebben we een gebrek aan jonge mensen op de arbeidsmarkt en dan moeten we mensen uit het buitenland aantrekken.
  Nu sturen we kinderen zoals Mauro en andere jonge asielzoekers die volledig geïntergreerd zijn het land uit.
  Ik pleit dan ook van harte voor een verblijfvergunning voor Mauro en andere vergelijkbare gevallen.

 4. Abena schreef:

  Nederland moet zich schamen. Een mensenleven kapot maken van een jongen die als 10jarige op een vliegtuig naar Nederland is gezet en hier jaren woont. Bewust iemand terugsturen naar een land waar hij amper de taal van spreekt, niemand en niets kent. Dat is pure deportatie. Ik schaam me dat Nederland dit wil doen en dit al jaren doet. En dan zitten ze wel andere landen te beschuldigen dat die de mensenrechten schenden. Wat een hypocriet gebeuren!!

 5. Dit is zoo oneerlijk. Ik zal niet opschrijven wat ik er van vind maar als ik in de politiek zat zou ik geen nacht meer goed slapen wat een stelletje …..

 6. Incy schreef:

  Trekken we het nóg breder… Als de Occupy-beweging echt gehoor gaat krijgen over de hele wereld, dan zal er een nieuw systeem (géén aangepast) komen op basis van gelijkheid! En dan bedoel ik niet alleen het huidige financiële systeem maar ook een menswaardig sociaal systeem. Waar mensen elkaar helpen en dienen op basis van vrije wil en niet het slaafse van nu waar een ander blijkbaar meer waard is dan een ander? Hieruit ontstaat een discrepantie van het respect naar elkaar met alle gevolgen van dien. Zie de geschiedenisboekjes tot op vandaag de dag!
  Mensen hoeven dan niet meer te vluchten. Of het nu voor een levensbeëindigende situatie is of voor een betere (economische) toekomst. Mensen komen dan vrijwillig naar het land waar ze willen wonen. En wellicht vertrekken dan vele Nederlanders naar andere landen, om welke reden dan ook en gewoon omdat het kan.

  Voor Mauro pleit ik dat de jongen in Nederland moet blijven. Ik zie het donker in, als het om de toekomst gaat van deze nog zeer jonge knul, in Angola. Oké, er is geen oorlog meer sinds 2002. Maar werk is er amper en het is geen verzorgingsstaat zoals hier. Ik hoop dat minister Leers vandaag in het CDA overleg naar zijn hart luistert en niet naar het “gevaar” dat hij gezichtsverlies lijdt en/of het kabinet valt vanwege zijn besluit iemand te helpen. We moeten af van dit ego-denken!

 7. Ernst. schreef:

  Hij spreekt al langer nederlands dan angolees.
  Bovendien spreekt hij geen angolees.
  Hij kent geen angolees.
  Weet niets van de angolese Cultuur.
  Kent Nederland.
  Spreekt Nederlands.
  Kent Nederlanders.
  Wil Nederlander worden.
  Kent de Nederlandse cultuur.
  Wil zich nuttig maken voor Nederland.
  Wil iemand nog iets zeggen over inburgeren????????
  Hoe kan een mens beslissen over een ander mens, of hebben we geen mensen in de politiek? op welke beesten hebben we dan gestemd?
  Kan iemand instemmen met het feit dat een medelander, bijna Nederlander, wordt gedeporteerd??
  Voorbeelden van deportatie kunnen we vinden in de geschiedenisboeken

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: