Ontslagen, werkloosheid, armoede en Occupy

donderdag 15 december

De crisis, en de bezuinigingen waarin deze vertaald worden, hakken er nu in Nederland ook stevig in. Een handvol berichten, op een natte winderige donderdagmiddag bij elkaar gegrasduind, laat daarover weinig twijfel bestaan.

Werkloosheid: die staat op 5,8 procent oftewel 455.000 mensen. Dat cijfer is momenteel, na vier maanden stijging, stabiel. Voordat we echter opgelucht ademhalen: dit is wel net zo hoog als op het hoogtepunt in februari 2010.  

Baanverlies in de zorg: bij de geestelijke gezondheidszorg komende tijd verdwijnen wegens bezuinigingen 7.000 volledige banen; in totaal 9.000 mensen raken er hun baan kwijt (niet iedereen heeft een volledige baan). 

Baanverlies in het onderwijs: wegens bezuinigingen in het passend onderwijs raken naar schatting van staatssecretaris Bijsterveldt  (1) raken ruim 5000 de docenten hun baan kwijt. Kinderen die wegens bijvoorbeeld ADHD of syslectie extra hulp nodig kunnen hebben, moeten zich nu zonder die extra steun door het onderwijs heenploeteren. Voorspelling van ondergetekende: binnen een paar jaaern alarmerende cijfers over sterk gestegen schooluitval.

Armoede: Het aantal mensen dat naar voedselbanken komt, is de afgelopen maanden met 15 procent gestegen en bedraagt naar schatting 23.5000 mensen. Tegelijk wordt het moeilijker voor voedselbanken om aan voedsel te komen, omdat bedrijven wetgens bezuinigingen minder over hebben dat naar de voedselbanken kan.

Hier en daar hoor je binnen Occuopy-kringen dat mensen het nog te goed hebben, en daarom nog niet “wakker worden”. Dat argument is sowieso niet valide: mensen zien echt in overgrote meerderheid wel de onrechtvaarigheid, de tegenstelling tussen de ene procent bovenin en de andere 99 procent. Mensen zien alleen nog niet makkelijk wat ze er aan kunnen doen. Dus kijken ze, geenszins in slaap maar klaar wakker, als het konijn dat de aanstormende auto aanstaart, naar wat er op ze afkomt en doen nog weinig.

Maar de aanzwellende misère voor steeds meer mensen – misère die opdoemt uit de boven vermelde cijfers – maakt deze passiviteit elke dag minder tot een zelfs maar tijdelijk draaglijke optie. Occupy, te duiden als poging om deze passiviteit te helpen doorbreken, zal feller vervolg moeten krijgen willen we voorkomen dat mensen echt in groten getale in wanhoop wegzakken. Stakingen, zoals mensen in het onderwijs van plan zijn, stakingen zoals die bij Nedcar al plaatsvinden, zullen van dit vervolg een belangrijk bestanddeel dienen te zijn.

(1) (noot  15 december 17.35 toegevoegd): en niet Bijleveld. zoals hier eerder stond. Ik moet er weer ff inkomen hoor;-)

Advertenties

2 Responses to Ontslagen, werkloosheid, armoede en Occupy

 1. Wouter ter Heide. schreef:

  Tijd voor het primaat van de mensenrechten in de politiek.

  Hoe goed bedoeld ook, stakingen schieten tekort voor het doorbreken van de onrechtvaardigheid, de tegenstelling tussen de ene procent bovenin en de andere 99 procent. Voor die broodnodige doorbraak zullen de Europese Occupiers de Brusselse elite moeten overtuigen van het feit dat het tijd wordt om het geloof in de vergankelijke euro, dat (getuige de eurocrisis) geen enkel perspectief biedt, te vervangen door het geloof in de universele rechten van de mens, als grondslag voor een rechtvaardig en vruchtbaar Europees langetermijnbeleid.
  Mocht de Brusselse elite voor rede vatbaar zijn, dus mocht de overtuiging slagen, dan zal de daaruit voortvloeiende vervanging van beleidsgrondslag automatisch de weg vrijmaken voor de creatie van een eensluidend buitenlands beleid, bepaald door het wereldwijd uitventen van de mensenrechten sec, door alle EU-landen. Een ideëel buitenlands beleid dat een definitieve punt zal zetten achter de degradatie van ambassades tot handelsposten en diplomaten tot afgezanten van het bedrijfsleven.
  Het is deze onverteerbare koopmansmentaliteit waar de wereld momenteel in gevangen zit, dankzij het primaat dat aan de economie wordt toegekend. De toekenning waar onze kinderen en kindskinderen – toch onze eerste zorg! – op zeker moment onherroepelijk de rekening van gepresenteerd zullen krijgen, waarvan het nog maar de vraag is of zij die ooit zullen kunnen! betalen.
  Om daar nù al achter te komen, in plaats van ons kroost straks voor een mogelijk voldongen feit te plaatsen, zal die vraag op de eerstvolgende EU-top ingebracht moeten worden door één van de EU-leden. De inbreng die niet alleen getuigt van verantwoordelijkheidsgevoel voor het wel en wee van ons nageslacht, maar ook een gunstige uitwerking zal hebben op de voortschrijdende devaluatie van TOPPEN. Dus het broodnodige vertrouwen in de politiek ten goede zal komen, met alle positief maatschappelijke consequenties van dien. De vraag is alleen welk EU-lid over de moed en de kracht beschikt om die gemeenschappelijke schuldvraag te agenderen, waar komende generaties de zoete of vredelievende vruchten van plukken zullen.

 2. Wouter ter Heide. schreef:

  Het is de schuld van het kapitaal.

  De oorzaak van de crisis is niet de banken te verwijten en is ook niet gevolg van het grote graaien, was het maar zo simpel, maar vloeit voort uit het primaat van de economie, dat wereldwijd de koers van het beleid bepaalt en zo de bron van alle ellende is. Geen opzienbare gedachte, omdat dit gegeven ook spreekt uit een oud liedje waarvan elk couplet eindigt met ‘Het is de schuld van het kapitaal’. Het refrein dat dagelijks aan zeggingskracht zal winnen, zolang het beleid niet inziet dat het primaat van de economie het grote obstakel is, dat een rechtvaardige en vreedzame samenleving (die niet alleen de Occupiers en hun sympathisanten beogen, maar bovenal het ultieme politieke doel! is) in de weg staat. Over visie van onze politieke elite gesproken.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: