1 Mei Amsterdam: dappere demonstranten, verachtelijk gezag, bedenkelijke berichtgeving

woensdag 2 mei 2012

Opnieuw heeft een stedelijk gezagsdrager ME en arrestatiesteams losgelaten op een demonstratie die hem niet beviel. Opnieuw hebben deze agenten grof geweld gebruikt, mensen geslagen, mishandeld en opgepakt. Opnieuw speelde het gezag daarmee haar rol als onderdrukker. En opnieuw kozen gevestigde media ervoor om de gang van zaken leugenachtig en verwrongen weer te geven. Er is reden voor woede, en tegelijk ook voor analyse van de berichtgeving. Er is ook reden voor grote hulde, aan de dappere demonstranten en aan doortastende organisatoren.

De gang van zaken zelf. Ik was er niet bij, ik heb gebruik gemaakt van de het tijdlijntje op Indymedia; de verslagjes van NRC en Volkskrant, van Nu.nl, van Nieuws.nl en van Nos.nl, en bovendien van het prachtige verslag “Politiegeweld, mijn eerste keer”, van ‘bezorgde leraar’ op Indymedia. Daaruit valt het volgende beeld te vormen. Op het Mercatorplein verzamelde zich een flinke groep betogers, zeker honderdvijftig, mogelijk enkele honderden. Vrij snel na het begin van de demonstratie liet de politie weten dat gezichtsbedekking niet zal worden getolereerd – burgemeester Van der Laan had dat eerder op de dag al laten weten. De ME hield daarop de op gang komende demonstratie tegen en sloeg mensen. Arrestatieteams werden actief: mensen werden aangewezen, ME-ers maakte gewelddadig ruimte, mensen van het arrestatieteam drongen de demonstratie binnen, sleurden een betoger weg, sloegen hem soms tegen een politiebusje, zetten de gearresteerde betoger op de foto. De politie had een waterwerper klaargezet, agenten te paard waren ook op de demonstratie in gereden.

Géén van de verslagen – niet die op Indy, maar ook niet die van de genoemde media-berichten – rept van ook maar enig geweld vanuit de demonstratie tegen de politie. Ja, in een iets later stadium is wat vuurwerk gegooid. Bij vakbondsbetogingen in België en Frankrijk is zoiets de gewoonste zaak van de wereld, dus drukte daarover zou ook misplaatst zijn, en geweld is echt iets anders. Ook gebeurde dit blijkbaar nadat de politie zelf al aanvallen op betogers had uitgevoerd. De politie heeft dus gewoon een vreedzame demonstratie aangevallen, enkel en alleen omdat sommige demonstranten weigerden hun – uit privacy-overwegingen zeer legitieme – gezichtsbedekking weg te doen, en de rest van de demonstratie terecht solidair bleef met deze betogers. Ik heb wat foto’s bekeken, op Indy maar ook via Nu.nl . Mij viel op hoe relatief véél mensen géén gezichtsbedekking hadden, en de ME zo ongeveer recht in de ogen keken. Ik ben onder de indruk van hun moed! Gezichtsbedekking is geen legitiem excuus voor repressie, maar gezichtsbedekking was ook helemaal niet het allesbepalende aspect van de demonstratie dat er in dit soort gevallen zo graag van wordt gemaakt. Bovendien staat het ‘strafbare feit’ – weigering je sjaal omlaag te doen – ,zelfs volgens de logica van hun rechtsstaat, in geen verhouding tot het gebruikte politiegeweld. Er is in het strafrecht immers niet voorzien in lijfstraffen. Maar die rechtsstaatsredenering is nog te veel eer, ik ken alleen wel een rechtse staat. Maar dat is net zoiets als witte sneeuw.

Na een uur door ME te zijn ingesloten en belaagd, mag de demonstratie dan toch verder lopen, als ze politieaanwijzingen opvolgen. Zo niet, zou iedereen gearresteerd worden. Ze worden ‘begeleid’ door een immense politiemacht, met acht ME-busjes die zich bij de eerder aanwezige politie hebben gevoegd, een waterwerper die achter de groep aan komt. Er volgt nog een korte aanvaring, demonstranten vluchtten vervolgens panden binnen op het Bellamyplein. De actie is afgelopen. Er bleken 23 mensen te zijn opgepakt, die vandaag ik kleine groepjes weer vrijgelaten worden.

De berichtgeving in gevestigde media beschrijft een deel van het bovenstaande wel. En nogmaals, van geweld door demonstranten rept geen van de nieuwsbronnen. Maar woordkeus, toon en dergelijke verraden de standaard-partijdigheid. Voorbeelden te over. De Volkskrant sprak van een “krakersdemonstratie” in de kop, een “demonstratie van krakers” in het stukje zelf. Dat het hier een Eén Mei-betoging betrof, wordt niet vermeld, dat de actie was aangekondigd als “anarchistische antikapitalistische demonstratie” evenmin. het enige dat we over het doel van de actie lezen, is dat de ënkele honderden krakers demonstreerdetegen ‘de aasgieren van de politiek en de multinationals'”. Door de strekking en het doel van de demonstranten grotendeels weg te laten en het over ‘krakers’ te hebben, speelt de krant in op rechtse sentimenten en laat de krant belangrijke inhoudelijke informatie weg.

De NRC spreekt wel van een “anarchistische antikapitalistische demonstratie”, maar laat ook het niet onbelangrijke feit weg dat het hier een 1 mei-actie betrof. Zo kan de NRC keurig van een afstandje berichten over l talloze 1 mei-acties in andere landen, zonder duidelijk te maken dat de Eerste Mei in Nederland óók wordt gevierd – en dat die viering door autoriteiten met repressie wordt beantwoord. Nu.nl sprak van een “krakersdemonstratie”, maar vermeldde helemaal onderaan haar stuk niet alleen dat het “volgens de aankondiging om een ‘anarchistische antikapitalistische demonstratie'(ging)”; het artikel plaatste zelfs een link naar de oproep op Indy! Maar ook in dit stuk werd het verband met 1 Mei verder weggelaten, evenals Nieuws.nl dat dan weer wél het anarchistische en antikapitalistische doel van de demonstratie benoemde. De NOS had het in haar verslag over een “krakersbetoging”, een “betoging van krakers en andersglobalisten” (huh?) maar noemde de opgepakte mensen een dag later dan wel weer “1 mei-demonstranten”. Maar over het geheel genomen duwden media de politieke identiteit van demonstranten naar de achtergrond en doopt ze deelnemers om in het stereotype ‘krakers’.

De intimidatie van de demonstratie begon al van te voren. Burgemeester van der laan kondigde aan dingen als gezichtsbedekking, maar ook geen versterkte stokken aan de spandoeken, toe te laten. Het stukje van te voren in de Volkskrant – waar dan weer wel het anarchistische en antikapitalistische karakter van de actie wordt vermeld, iets dar er in het verslag zelf niet van af kon – is begripvol over de zorgen van de burgemeester. “De politie heeft aanwijzingen dat bij het protest mensen aanwezig zijn van het zogenaamde zwarte blok, een gewelddadig onderdeel van de kraakbeweging.” Hoe vaak moet nog worden uitgelegd dat het zwarte blok geen ‘onderdeel’ is, geen stroming of groepering, maar een tactiek die mensen soms wel, soms niet hanteren. Mensen kiezen er soms voor om zich door donkere kleding en gezichtsbedekking onherkenbaar te maken. Dat maakt aanhouding achteraf op basis van vastgelegde beelden moeilijker. Als zwart blok gezamenlijk optrekkende demonstranten kunnen de meest uiteenlopende dingen doen: van het aanvallen van een bankgebouw tot het met stevigheid verdedigen van mede-demonstranten tegen ME-charges. Een groep vormen en voor anonimiteit en onherkenbaarheid kiezen, maakt dit soort acties makkelijk. Maar inherent gewelddadig is de aanpak niet. Hooguit kun je zeggen dat in de aanpak een confrontatie, inclusief zelfverdediging, niet uit de weg wordt gegaan. En… na de actie of de demonstratie is het zwarte blok er dus niet meer. Bij een volgende actie kunnen mensen – dezelfde, of totaal andere – zich als zwart blok manifesteren. Als ik morgen een zwarte jas met capuchon aandoe, mijn gezicht bedek, en me voeg bij anderen die hetzelfde doen, en ik neem op die basis aan actie deel, dan maak ik deel uit van een zwart blok. Doe ik de kledij weer af, dan is mijn ‘lidmaatschap’ ervan weer voorbij. Maar door dat ‘zwarte blok’ af te schilderen als een soort geheime, gewelddadige organisatie, wordt mensen angst aangejaagd en repressie bij voorbaat gerechtvaardigd. Dat de burgemeester zoiets doet, is logisch: het is voor hem oorlog. Dat de pers daaraan meedoet is… eigenlijk ook logisch, want die vormen in de oorlog een subtiel soort propaganda-orgaan. Soms vervalt dan ook nog de subtiliteit.

De Volkskrant meldt ook nog: “De actie is overigens niet aangemeld, waardoor de gemeente niet heeft kunnen overleggen met de organisatoren.” Ja, de gemeente overlegt maar wat graag, om organisatoren te verstrikken in afspraken waar die organisatoren dan aan gebonden zijn, terwijl de politie ter plekke de afspraken op geheel eigen wijze invult. Zo worden organisatoren maar al te gemakkelijk een soort verlengstuk van de politie, zo kunnen organisatoren onder druk gezet t worden om mede-betogers zo ongeveer de dwingen om stokken in te leveren en sjaals omlaag te doen. Afspraken, nietwaar? Het is een goede zaak dat er weer eens een demonstratie op touw is gezet zónder dit circus binnen te treden. Openlijke verspreiding van posters en pamfletten is ruim voldoende aanmelding. Dat wil niet zeggen dat het niet-aanmelden van demonstraties een soort principe moet zijn. Het hangt gewoon van de situatie, en van tactische keuzes, af, bij Occupy-acties in Tilburg – maar ook bij de antikapitalistische demonstratie van 31 maart in Utrecht  – is er wel rechtstreeks melding gedaan. Maar het achterwege laten ervan – om valide redenen, zoals ik liet zien – is geen enkel excuus om dan maar begrip te hebben voor het aanvallen van deelnemers.

Ik wil eigenlijk nog meer schrijven over de demonstratie, met name ook in vergelijking met andere demonstraties. Wellicht kom ik er binnenkort op terug. Maar hoe dan ook: hulde aan de demonstranten die er waren en de repressie trotseerden. Zij mogen trots zijn op zichzelf. Hulde ook aan in initiatiefnemers van de demonstratie, die er in geslaagd zijn met zeer intensieve activiteit een flink aantal betogers op de been te helpen brengen.

Advertenties

9 Responses to 1 Mei Amsterdam: dappere demonstranten, verachtelijk gezag, bedenkelijke berichtgeving

 1. […] aan de anti-kapitalistische 1 mei-demonstratie, die net als voorgaande jaren weer veelvuldig door de politie werd belaagd. Twee jaar geleden schreven we al dat er echt iets moet veranderen in de manier waarop […]

 2. Joke Kaviaar schreef:

  Hallo kameraad,

  Ik was er wel bij, ziehier:

  Gijzeling in Amsterdam!
  https://www.indymedia.nl/node/4283

  Grt. Joke

 3. Ellis Samshuijzen schreef:

  Ik was erbij, met mijn zoon van 14 en mijn dochter van 20, nadat we ’s middags al onze stem hadden laten horen bij de 1 mei demonstratie in Den Haag. Ook wij zaten in de groep die ingesloten werd door de ME. Zodra het cordon zich sloot heb ik geprobeerd om in ieder geval mijn kinderen buiten het cordon te krijgen, maar de ME’er bij wie ik het probeerde sloeg me weg. Zowel mijn kinderen als ik zijn getuige geweest van de voortdurend geweldloze houding van de demonstranten en het extreme geweld waarmee de ME keer op keer charges uitvoerden en met name de agenten in burger mensen oppakten. Ons gezicht was onbedekt, net als de meesten van ons. Op de spandoeken waren leuzen tegen het kapitalisme en tegen het beleid te zien: down with capitalism, workers of the world unite en als onrecht wet wordt, wordt ongehoorzaamheid verplicht. De leuzen die we geroepen hebben, waren dezelfde die ik ’s middags in Den Haag heb gehoord. Het was dus in geen enkel opzicht een ‘krakersdemonstratie’; dat is een benaming die door de burgemeester in de wereld was geholpen en die gretig door de pers werd overgenomen, maar die absoluut geen recht deed aan de waarheid.
  Ik ben sinds anderhalve dag voortdurend in gesprek met mijn kinderen: ze zijn geshockeerd door het geweld van de ME dat ze hebben gezien. Ze zijn bang geweest voor zichzelf, maar vooral verbijsterd en razend over wat anderen is aangedaan door de ME.
  Natuurlijk heb ik me op dat moment en daarna afgevraagd of ik ze wel mee had moeten nemen. Beiden zeggen ze, dat dit niet voorzien had kunnen worden en dat niemand hier aanleiding voor gaf. Mijn zoon van 14 zei: als je dit op tv ziet, lijkt het hartstikke stoer. Maar als je op één meter afstand ziet dat een meisje in elkaaf wordt geslagen, dan is dat niet stoer, maar alleen maar hard. Hij zegt ook: het heeft mijn blik op de wereld scherper gemaakt, ik zie steeds meer hoe de wereld ècht is.
  Ik heb contact opgenomen met de advocaat van de arrestanten en wij zullen getuigen van het provocerende en gewelddadige gedrag van de ME en de agenten in burger.

 4. […] eerder op peterstormschrijft.wordpress.com. Auteur: Peter Storm. Stem of voeg toe aan:FacebookEmailPrintGerelateerde […]

 5. mijn reactie (als een van de arrestanten) op de website van rtlnieuws:

  “ik ben een van de mensen die afgelopen dinsdag bij deze demonstratie is opgepakt, de enige reden waarom ik ben aangehouden is omdat ik jaren perswoordvoerdere bij dit soort demonstraties ben geweest en vaak politiegeweld aan de kaak heb gesteld. de stillenteams (agenten in burger) geven dat ook gewoon toe als je eenmaal buiten persbeeld in hun busje zit, met de toevoeging erbij “als je een vin verroerd mogen we je helemaal de tyfus trappen”. Mijn aanklacht (belediging) is ook overduidelijk bij elkaar gefantaseerd en ze hebben me o.a. ook een dag langer vastgehouden dan toegestaan was (gijzeling dus) ik heb er alle vertrouwen dat ik bij de rechter niet alleen op alle punten vrijgesproken ga worden maar ook weer eens een ruime schadevergoeding ga krijgen.
  dan nog wat algemene punten:
  a. dit was een algemene (maar vooral georganis…eerd door de anarchistische beweging) 1 mei demonstratie tegen het kapitalisme, geen “krakers demonstratie” dus.
  b. de enige personen die ik heb gezien met “slagwapens, helmen, kniebeschermers en anderzinds lichaamsbeschemende kleding” was de totaal opgefokte politie.
  c. zelfs al zouden demonstranten persoonlijke berschermingsmiddelen dragen tegen politie geweld dan zou dat gezien het feit dat de politie, tegen hun ambtsinstructie in, altijd gericht op hoofden slaat met de lange lat (dat is minstens een ambtsmisdrijf dus naast poging tot doodslag/zware mishandeling) geheel begrijpelijk zijn, zeker in het licht van het miderjarige meisje die bij de kraakdemonstratie in 2010 een schedelbasisfractuur was geslagen. Ook dit keer zijn er weer, voornamelijk weer kleine meisjes overigens helemaal aan gort geslagen en vervolgens zover ik weet weer medische verzorging geweigerd. Wat mij tenslotte tot mijn laatste punt brengt; zelfverdediging en het niet mee hoeven werken aan je eigen vervolging zijn fundamentele basisrechten in nederland, ik ben dus nogal benieuwd of een zonnebrillen en persoonlijke beschermingsmiddelen verbod gebaseerd op de APV/burgemeester noodbevel het voor de raad van staten/hogeraad gaat volhouden.
  d. op deze 1 mei herdachten we onder andere de staatsrechtelijke moord op 4 totaal onschuldige stakingsleiders in chicago die na een aanslag door politie provacateurs tijdens een vakbondsdemonstratie na een politiek showproces tot de galg werden veroordeeld (zie http://en.wikipedia.org/wiki/Haymarket_affair), nu zullen de meeste politie en politici ons nu niet meer willen ophangen maar er zijn toch akelige paralellen te trekken, met bruut staatsgeweld word nog steeds de echt kritische oppositie de kop ingedrukt en wordt aan de burger laten zien wat de consequenties zullen zijn als je je roert tegen hen die zich boven je gesteld hebben en hun valse autoriteit en het kapitalisme dat ons alle uitbuit in twijfel trekt.

  lo lotta continua! hasta la victoria siempre! tegen vertrutting en apathie, leve, leve de vrijheid, zelfbestuur en anarchie!”

 6. […] niet naar de zin van schabouwelijk Eberhardje en zijn Kluis-Kluis-Clan zodoende … Lees hier het verslag van Peter Storm en hier het verhaal van Joke Kaviaar. (Een schande zonder […]

 7. Fleur schreef:

  Ik was bij de demo en werd toen we werden aangevallen door de ME, en kwam “de goede kant” van het kordon terecht. Hierna kwam ik dus gescheiden van mijn kameraden aan de andere kant van het kordon te staan vanwaar ik verwoede pogingen deed de grijze bol van mijn vriend te vinden om hem te laten weten waar ik was.
  Na de eerste arrestaties, die met verontwaardiging werden aanschouwd door de buurtbewoners, omdat wij steeds alleen een opeengepakte groep zagen staan die nauwelijks kon bewegen maar wel werd geslagen, werden we verder achteruit gedrongen door de politie.
  De situatie was toen zodanig dat ik er werkelijk van overtuigd was dat de politie van plan was ons – camera’s en publiek – zover naar achteren te dringen dat wij niets meer konden zien, om vervolgens alle demonstranten stuk voor stuk in elkaar te slaan. Toen ik dat belangstellend aan de politie-agent die mij naar achteren duwde vroeg, drongen de buurtbewoners op en een journalist riep naar de bewoners aan de overkant van de straat of hij bij hen binnen mocht om vanuit hun raam te filmen/fotograferen. Op basis van de beelden van de demo – geconstateerd dat in ieder geval 1 buurtbewoner een journalist met een goede camera met telelens in huis heeft gelaten om de politieacties vanaf de eerste verdieping goed te kunnen filmen.
  De spreekkoren “laat ze vrij!” werden door buurtbewoners ingezet, en niet door demonstranten als ik, die toevallig aan de andere kant van het kordon terecht waren gekomen.
  Hulde aan de buurtbewoners! De omsingelde demonstratie leek na verloop van tijd te leiden tot een tweede demonstratie buiten het kordon (wat zichtbaar tot ongerustheid bij de politie leidde).

  Deze solidariteit van Amsterdam West is in schril contrast met ook politici ter linkerzijde van de gemeenteraad van Amsterdam die tot op heden op geen enkele wijze hun afschuw hebben laten horen over de totaal ongepaste aanval op een 1 mei demonstratie, waarbij de gezichtsbedekkende kleding als excuus is gebruikt, maar de voorbereidingen voor de omsingeling al in volle gang waren toen de groep nog op het Mercatorplein stond (dit heb ik gehoord van een kameraad die van het Mercatorplein af naar elders in Amsterdam ging, en toen de politie al zag oprukken).

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: