Dien het volk

1 februari, 2011

Even een aardig berichtje uit Cairo, terwijl tussen de maximaal 250.000 volgens de BBC en de 2 miljoen volgens Aljazeera – mensen uur na uur het aftreden van Mubarak blijven eisen. Mubaraks  minister van binnenlandse zaken is in een wijk van de Egyptische hoofdastad op werkbezoek geweest. Hij maakte daar promotie voor een nieuw initiatief: “Politie dient het volk” Aljazeera schrijft het. Als het een grap blijkt te zijn, heb ik het niet zelf verzonnen.

Ik zou zeggen. Jolanda Sap: aan de slag! Werk aan de winkel! Samen met de gehele GroenLinks-fractie – minus Ineke van Gent, ere wie ere toekomt – motie indienen, politiemissie organiseren, net als naar Afghanistan, hopsakee! Als je snel bent, zijn er misschien nog wat kiezers over die je dan ook weg kunt jagen. Bovendien: fair play boven alles! Waarom zou alleen Karzai, autoriteir leider van een corrupt bewind, gesteund mogen worden vanuit Nederland? Waarom Mubarak ook niet met extra politionele raad, daad en praktische steun terzijde gestaan? Toch…?

Advertenties

Geen soldaten naar Afghanistan – en ook geen politiemensen aub

21 april, 2010

D66 en GroenLinks krijgen hun zin: een meerderheid van 80 Kamerleden is voorstander van tenminste onderzoek naar een politiemissie in Afghanistan. De vraag of er militairen meegaan, en of de missie in Uruzgan of elders plaats vindt, ligt nog open. dat hielp met name de PvdA over de streep. Maar ook zonder militairen erbij is het sturen van agenten als trainers een heilloos plan dat krachtige tegenwerking verdient.

GroenLinks  en D66 kwamen oorspronkelijk met het idee om 200 tot 250 soldaten te sturen om 50 politietrainers te sturen. Dat idee maakt geen onderdeel uit van de motie die de twee partijen  ter stemming bachten. Die behelst nu met name de vraag aan het kabinet om de mogelijkheid van een politiemissie te onderzoeken. maar Maxime Verhagen is sowieso al blij. Hij sprak van een “‘een heel helder signaal’ dat Nederland de Afghanen niet in de steek wil laten.” Wat vooral helder is, dat is Verhagens opluchting dat Nederland toch op één of andere manier mee blijft doen aan de Westerse gewapende operaties in Afghanistan. Degenen die boven alles niet in de steek gelaten mag worden van Verhagen zijn niet ‘de Afghanen’, maar de VS en de NAVO. GroenLinks   en D66 laten met hun v motie vooral zien hoe zwaar oor hun dat kwaadaardige bondgenootschap met VS in NAVO-verband weegt.

De SP geeft geen steun aan het plan, en dat is maar goed ook. Maar de afwijzing heeft wel een misplaatste beperking. Op de SP-website staat dit: “Volgens Van Bommel  onderzoekt de minister nu al of  er extra politietrainers naar Afghanistan gaan. “Dat heeft de regering al in een brief aan de Kamer gemeld en daar is ook niks tegen. Waar we bezwaar tegen maken is om met die politietrainers ook militairen mee te steunen. Daarmee gaat GroenLinks een stap verder dan wat de regering zegt te willen. Op die wijze is sprae van een voortgezette militaire missie, eventueel zelfs in Uruzgan. Daar zullen we niet mee instemmen.” De motie zoals die uiteindelijk werd ingediend spreekt weliswaar nietvan militairen. Maar SP-kamerlid Harry van Bommel ziet goed dat de deur voor het mee sturen van militairen met de motie wel komt oen te staan.

Met militairen in Uruzgan gaat de SP dus terecht niet akkoord. Met politietrainers echter ten onrechte wel. Sterker: “Nederland levert op dit moment, met steun van de SP al enige tijd 20 politietrainers voor een opleidingsmissie van de Europese Unie. Later dit jaar komen er nog 6 trainers bij.” Ziedaar het gevaarlijke hellende vlak.

Het sturen van politiemensen – en ook het steunen van de aanwezigheid van de 20 die er al zijn – is verkeerd. De eerste reden is de gevoelde noodzaak om die politiemensen dan ook van bescherming te voorzien. Zo werk je het meesturen van soldaten in de hand. Ja, je kunt ook zeggen: dan leveren andere landen die militairen maar. Dat betekent echter geen principiële, maar slechts opportunistische, weigering van eigen militairen. Als het erom gaat dat er geen Westerse soldaten naar dat land toe moete, dan maakt het niet wezenlijk uit of het nu Nederlandse soldaten zijn, of Canadese, of Australische. Wie de Westerse militaire rol afwijst, kan geen genoegen nemen met de vervanging van Nederlandse door bijvoorbeeld andere NAVO-soldaten. Elk soort missie dat die militaire beveiligingsnoodzaak oproept, dient daarom van de hand gewezen te worden.

Een tweede reden om het sturen van politietrainers af te wijzen ligt in het wezen van die Afghaanse staat die hiermee gesteund wordt. Die is corrupt en doordrenkt van bijvoorbeeld drugshandel. De politie doet ook nog eens dienst om een regering te verdedigen wiens president zijn baan te danken heeft aan de VS die hem invloog na de Amerikaanse aanval van 2001, en aan frauduleus verlopen verkiezingen, onder meer afgelopen zomer. De Afghaanse politie opbouwen betekent: de Afghaanse autoritaire corrupte machthebbers helpen, hunhandelswijze misschien enigszins opkalefateren zonder dat er wezenlijks verandert. Dat verdient het om totaal gedwarsboomd te worden.

Geen militairen sturen dus naar Afghanistan – en de daar nog aanwezige militairen onmiddellijk terughalen! – maar ook geen politietrainers. En de 20 die er, met een misplaatst goedvinden van de SP,  al zijn, dienen per direct terug te komen. Dat een door sommigen nog steeds als ‘links’ beshouwde partij als GroenLinks met een nieuwe oorlogsmissie in Afghanistan aan komt zetten, is een schande. Dat de SP een Nederlandse politierol in het land niet afwijst is echter óók helemaal niet in de haak.


Weer twee dode soldaten – káppen, nú, met die militaire missie in Uruzgan

18 april, 2010

Een bermbom maakte een einde aan het leven van twee Nederlandse militairen in Uruzgan. Daarmee zijn nu in totaal 23 Nederlanse militairen omgekomen bij de Nederlandse deelname aan de bezettingsoorlog in dat land. Weer twee slachtoffers van deze misdadige oorlog, weer twee argumenten voor onmiddellijke terugtrekking uit Afghanistan – en Alexander Pechtold en Femke Halsema, luister goed, alstublieft: géén nieuwe missies meer, ook geen kleintjes. Dank u.

De twee doden kwamen kort nadat de NRC vooruitgang in Uruzgan wist temelden. Minder opiumverkoop in het openbaar, meer winkeltjes, “Tarin Kowt is tot leven gekomen”. Nee, echt veilig is het er nog niet, “buitenlanders kunnen er nog steeds niet alleen over straat. Maar dat kan in Kabul evenmin.” De twee Nederlandse slachtoffers vielen trouwens tusen de Baluchi-vallei en, jawel, Tarin Kowt.

De dood van de soldaten is extra wrang omdat de Nederlandse aanwezigheid naar zijn einde loopt. Soldaten die er sowieso nooit heengestuurd hadden mogen worden, zitten er nog een handvol maanden. Logisch dat ze hopen op rust. Logisch echter ook dat de gewapende groepen, Taliban of anderszins, die de NAVO-bezettingsmacht bestrijden daar geen enkele boodschap aan hebben.

Intussen zijn  er in Nederland zeer bedenkelijk geluiden te horen, zowel naar aanleiding van deze bermbom-exlosie als sowieso over de Nederlandse rol in Afghanistan. Militaire vakbonden roepen het ministerie van Defensie op om beter materieel te sturen, een veiliger soort voertuigen om precies te zijn. De oolog moettot de laatste snik verder gevoerd worden, met nog betere spullen. Alsof de Taliban daar op hun beurt niet weer effectievere wapens en tactieken tegenover zullen stellen. En dat voor de handvol maanden dat nederland er nog troepen heeft zitten. De zorg voor de veiligheid van soldaten is bijna roerend. Het zou echter allemaal pas echt humaan zijn als de vakbonden de dodelijke gebeurtenissen zouden aangrijpen om met nadruk te zeggen: het is al meer dan genoeg geweest. De troepen  moeten per direct met de terugtocht beginnen, en elk militair machtsvertoon dient verder onmiddellijk te worden gestaakt.

Intussen hadden D66 en GroenLinks afgelopen week juist het initiatief genomen voor… een nieuwe missie in Afghanistan! Wat deze partijen betreft kunnen er best vijftig Nederlandse politiemensen als trainers voor de Afghaanse politie gestuurd worden. Die zouden dan door minstens 200 militairen beschermd moeten worden. Nadat de ene missie wegens kabinetcrisis niet is verlengd, willen deze twee partijen doodleuk een volgende missie op oorlogspad sturen. Van D66 verwachten mensen waarschijnlijk (?) weinig anders. maar er zijn vast nog lezers van dit blog die GroenLinks op één of andere manier nog als anti-oorlogsgezinde partij beschuwen. De GroenLinkse steun voor dit onzalige plan is de zoveelste doodsteek voor dat, sowieso al misplaatste, idee.

SP-kamerlid Harry van Bommel vraagt naar aanleiding van dit voorstel zich met verbijstering Twitterend af: “Zyn ze gek geworden?” Nee hoor, Harry. Dit is doodgewone politiek, dat legt Emile Roemer je desnoods nog wel een keer uit. Dit is kennelijk de prijs die ook GroenLinks bereid is te betalen om gezien te worden als NAVO-loyale potentiële coaliteprogartner in het volgende kabinet. Dit maakt het allemaal niet minder schandalig – integendeel.