Rusland: kleiner protest, sociale dimensies van het conflict

11 maart, 2012

zondag 11 maart 2012

Het groots aangekondigde protest tegen Poetins herverkiezing trok minder deelnemers dan de 50.000 waarop organisatoren klaarblijkelijk op hadden ingezet. Je kunt je afvragen – zoals bijvoorbeeld op het NOS journaal omstandig gebeurde – of daarmee de protestbeweging aan het verdampen is. Volgens mij is die conclusie echter veel te voorbarig, uitingen van oppositie op staat zullen niet verdwijnen. Maar in de oppositiekrachten tegen Poetin zijn wel allerlei problemen, tekortkomingen en erger merkbaar, die een effectief en positief verzet tegen het Poetin-bewind niet bepaald makkelijker maken. Enige observaties over de oppositie in Rusland zijn dan ook niet misplaatst. Maar eerst is een kijkje naar de demonstratie van afgelopen dag wel zinvol. Lees de rest van dit artikel »

Advertenties

Rusland: verkiezingen voorbij, niets veranderd?

9 maart, 2012

vrijdag 9 maart 2012

Ogenschijnlijk is alles als vanouds in Rusland. Poetin heeft de presidentsverkiezingen gewonnen, zoals verwacht. Er is daarbij fors gefraudeerd, zoals verwacht. De verkiezingsuitslag en de gang van zaken lokte protesten uit, zoals verwacht. De politie viel de protesten aan en maakte hardhandig een eind aan acties, zoals ook verwacht. Toch is er de afgelopen maanden wel degelijk iets veranderd. Poetin blijft besturen, zijn bewind behoudt vooralsnog de macht. Maar de wijze waarop verandert, en dat heeft de maken met de protestbeweging die er tegen zijn systeem is opgekomen. Die protestbeweging zelf staat, mede door eigen beperkingen, voor grote problemen om verder te komen. Daarover een andere keer meer. Maar alleen al het feit dat ze bestaat en geen eendagsvlieg blijkt, is van grote betekenis. Lees de rest van dit artikel »


Poetins preventieve contrarevolutie

24 februari, 2012

vrijdag 24 februari 2012

Poetin heeft gisteren een massabijeenkomst, opgezet als steunbetuiging, toegesproken. De bijeenkomst had angstaanjagende aspecten die deden denken aan de tijden van stalinisme, en aan dat andere ‘-isme’ waarmee potentaten in de jaren twintig tot en met veertig de vrijheid in diverse Europese staten vertrapten. Poetin mobiliseert de contrarevolutie. En ja, hij zal wel weer tot president worden gekozen, over een dag of negen. Maar of zijn machtspositie, ook na het machtsvertoon van gisteren en wéér een verkiezingszege op zak, daarmee zelfs op korte termijn veilig is?

Lees de rest van dit artikel »