Protest… in Spanje, maar vooral ook in Portugal!

16 september, 2012

zondag 16 september 2012

Haalt iets het nieuws? Dan is het belang lang niet altijd overweldigend. Haalt iets het nieuws niet? Flinke kans dat het om iets werkelijk belangrijk gaat. Zo is het een beetje met de protesten tegen bezuinigingen afgelopen weekend. Die in Spanje haalden de NRC. Die in Portugal drongen in de Nederlandse media nauwelijks. Toch waren de protesten in Portugal in een bepaald opzicht veel opmerkelijker dan die in Spanje, en niet alleen vanwege de grote omvang. Lees de rest van dit artikel »


In de schaduw van crisis en dictatuur

5 augustus, 2012

zondag 5 augustus 2012

Gisteren werd het ontwerp van de Spaanse begroting bekend. Daarin staat een nog veel hoger bedrag aan bezuinigingen dan eerder al bekend was. Met dit beleid zal de sociale crisis, toch al intens, verder aanscherpen. Te hopen valt dat dit ook geldt voor het verzet tegen het beleid – verzet waar de staat zich blijkbaar voor voorbereidt. Ze tracht kritische stemmen te smoren, met politiegeweld en kennelijk ook met het uitrangeren van kritische journalisten. Niet alleen het levenspeil van de bevolking wordt gesloopt. Hetzelfde geldt voor het beetje vrijheid dat de bevolking na de dictatuur van Franco heeft verworven. Die dictatuur is intussen minder ver weg dan het soms lijkt. Lees de rest van dit artikel »


Economische catastrofe (1): schuldencrisis, recessie en meer

25 juli, 2012

woensdag 25 juli 2012

Welkom in de Wereldwijde Grote Depressie. Hoe gaan we ons teweer stelen tegen alles wat ons, vanuit de om zich heen grijpende economische crisis, vanuit ondernemers en regeringen wordt aangedaan in de vorm van bezuinigingen, ontslagen, werkdrukverhoging, loonsverlaging en stijgende kosten van levensonderhoud? Die vraag wordt steeds klemmender, nu de catastrofe om zich heen blijft grijpen. Lees de rest van dit artikel »


Spanje: rubberkogels tegen volksprotest mogen niet onbeantwoord blijven

20 juli, 2012

vrijdag 20 juli 2012

Op de actiedag tegen bezuinigingen die gisteren in Spanje is gehouden, hebben vele tienduizenden mensen in tachtig steden actie gevoerd. In Madrid gebruikte de politie tegen actievoerders wederom grof geweld, en beschoot demonstranten met rubberkogels. Komende uren zal de omvang van het geweld, en vooral ook de felheid van de reactie erop, duidelijk worden. Dát zo’n reactie nodig is – en niet alleen in Spanje! – staat als een paal boven water. Regering en politie mogen met hun beleid van bezuinigingen en beschietingen niet wegkomen. Lees de rest van dit artikel »


Sociale hoogspanning in Spanje

18 juli, 2012

Woensdag 18 juli 2012

Onderstaand stuk schreef ik voor de website van Doorbraak, waar het inmiddels al te lezen is.

Spanje staat onder sociale hoogspanning vanwege de grote weerstand die het bezuinigingsbeleid ook daar oproept. Heftig protest van mijnwerkers teen het schrappen van subsidies; demonstraties en stakingen tegen het bezuinigingspakket dat de regering vorige week bekendmaakte; een nieuwe dag van protest, komende donderdag 19 juli; en mogelijk binnenkort een algemene staking, iets waar binnen vakbonden al over wordt gepraat. Lees de rest van dit artikel »


Griepgolf: gevaarlijk symptoom van nog ernstiger ziekte

27 april, 2009

Een, volgens een artikel in de NRC overigens “ten onrechte varkensgriep” genoemde , uitbraak van een gevaarlijke griepsoort grijpt steeds meer om zich heen. Vandaag werd het eerste geval in Europa gemeld: in Spanje. Eerder was vooral Mexico de plaats waar het virus huishield: nu al  mensen die aan deze griep zijn overleden. Het totaal aantal slachtoffers daar is 103, maar van de meeste staat nog niet vast of het echt deze griepvorm betreft. Aljazeera meldt intussen bovendien gevallen van deze griep in Canada, Nieuw Zeeland en  Brazilië.

De media geven een beeld van een ongrijpbaar dreigende natuurramp, en van autoriteiten die doen wat ze kunnen om de zaak in de hand te houden. Maar dat is een vertekend beeld, en hier en daar schemeren de belangen die een echt effectief beleid voorkomen al door. Zo lezen we:  “De Europese Commissie vindt het voorlopig echter niet nodig een negatief reisadvies voor Spanje af te geven. Dat zou uiteraard enorme gevolgen hebben voor de Spaanse toeristenindustrie.” Of zo’n reisverbod sowieso al nodig is, kan ik niet uitmaken.Maar het zijn precies dit soort afwegingen , waarin volksgezondheid het moet opnemen tegen commeciële belangen, die een effectieve aanpak van gevaarlijke ziekten buiutengewoon belemmert.

Mike Davis, socialist in de Verenigde Staten en één van de meest oroginele denker vandaag de dag in de marxistische traditie, laat in een artikel op de website van Socialist Worker (VS) zien hoe een epidemie als de huisige samenhangt met de prioriteiten van de huidige maastchappij: winst boven alles, en gezondheid op een koopje.

Zo heeft de miljoenenstad Mexico City geen laboratorium waar kan worden vastgesteld of mensen daadwerkelijk het huidige ‘varkensgriep’-virus hebben. “Mexico heeft wereldberoemde experts in ziektes, maar het moest monsters naar een laboratoriyum in Winnipeg (dat minder dan 3 procent van het aantal inwoners van Mexico City heeft) sturen om de genetische samenstelling van  het virus vast te stellen. Als gevolg daarvan ging bijna een week verloren.” Waarom is er nooit internationaal geïnvesteerd in een netwerk van dit soort laboratoria, niet alleen in de rijke Westerse landen maar vooral ook daarbuiten?

Internationale uitwisseling van gegevens hapert ook. “Volgens de Washington Post vernam het CDC (dat staat voor Centre for Disease Control, PS) pas van de uitbraak zes dagen nadat de Mexicaanse regering noodmaatregelen was beginnen te nemen.” Ieder land voor zich, dat schiet lekker op. In weinig beleidsterreinen wordt de absurditeit van nationale grenzen en rivaliteiten duidelijke zichtbaar. En zo veel hinder de gezondsheidszorg van dit soort grenzen ondervindt, zo weinig trekt dat virus zich – in een economie die grensoverschrijdend is georganiseerd, met grootschalig grensoverschrijdend reisverkeer – van zulke grenzen aan.

Ook het uibreken van de epidemie zelf staat niet los van de winstgerichte organisatie van de economie, in dit geval van de veeteelt. Ook dat laat Mike Davis zien. Juist de concentratie van enorme aantallen varkens in grootschalige veefabrieken, onder erbarmelijke hygiënische omstandigheden, leidt ertoe dat virussen welig tieren, zich snel kunnen vespreiden, en allerlei kanten op kunnen muteren. De nabijheid van mensen maakt overdracht, en mutaties die overdraagvaar zijn, ook makkelijker. Veiligheidsmaatregelen en inspecties worden veelal ontdoken of gesaboteerd voor geldelijk gewin. Hygiëne regelen is duurder dan de beesten volstouwen met antibiotica. Zo krijg je ziekelijke dieren. En zo krijg je vroeg of laat ook zeer veel zieke mensen. 

De huidige griepgolf is geen natuurramp. De epidemie is het zoveelste symptoom van de ziekte die kapitalisme heet.