Staakresultaat voor volhardende schoonmakers

22 april, 2010

Schoonmakers hebben met hun langdurige staking de bazen in de schoonmaaksector tot een loonsverhoging bewogen die boven het oorspronkelijke bod van die ondernemers lag. Dat betekent – zo is mijn indruk op basis van de eerste berichten – een gedeeltelijke overwinning voor de schoonmakers in hun bewonderenswaardige strijd.

Het voorlopige akkoord bevat een loonstijging van 3,5 proent, stapsgewijs doorgevoerd. Dit jaar juli een procent, 1 januri volgend jaar nog een procent, volgend jaar juli 0,75 prcent, en een eindejaarsuitkering van 0,75 procent eind 2011. Dat is niet de volle 4 procent die de vakbond eiste, en de verhoging gaat ook niet voortvarend genoeg en blijft zo helemaal maar amper vóór op de inflatie. Maar het zit ruim boven de 2 procent die de bazen boden. Het verhaal van ondernemerskant dat er niet meer geld was voor loonsverhoging is dus keurig weggestaakt.

Verder is afgesproken dat er een convenant, een soort afspraak, komt tussen vakbond, schoonmaakbedrijven en pdrachtgevers. Dat doet ertoe, want juist het streven naar een zo goedkoop mogelijk contract voor het schoonmaakwerk werd door de schoonmaakbedrijven aangevoer als excuus om een ruimere loonstijging voor onmogelijk te verklaren. “In dit convenant, dat de komende maanden verder wordt uitgewerkt, is ondermeer afgesroken dat opdrachtgevers mede verantwoordelijk zijn voor de schoonmakers” , aldus de NRC. In die nog vage formulering zit nog ruimte voor conflictstof genoeg. Maar het biedt een handvat voor schoonmakers om opdrachtgevers onder druk te zetten. Aan het excuus van opdrachtgevers – NS, Schiphol, universiteiten, Heineken, noem maar op – dat schoonmakers niet bij hen moesten zijn maar hooguit bij de bazen van de schoonmaakbedrijven, de schoonmaakbedrijven, komt op deze manier een eind. Ook dat is een  stap vooruit.

Het akkoord moet nu nog door vakbond en ondernemers aan hu  achterbannen worden voorgelegd. Meer details worden ongetwijfeld komende uren en dagen bkend, waarmee ook een preciezer analyse van plussen en minnen van het resultaat mogelijk wordt. Dat het een soort van overwinning is, lijkt me echter wel duidelijk.

Het belangrijkste positieve resultaat is echter de strijd zelf! Het was een lange staking: negen weken,  de langste staking in Nederland sinds 1933. Het was een aanzwellende staking, met uiteindelijk 1000 stakers, volgens de NRC. Het was een hele dynamische staking, met groepen enthousiast-boze actievoerders die voor de deur van opdrachtgevende bedrijven – de ene keer Schiphol, de andere keer Heineken – opdoken om die onder druk te zetten, met een vijfdaagse sit-in in de stationshal van CS Utrecht als tussentijds hoogtepunt. Het was ook een staking waarin de betrokken arbeiders een relatief grote eigen inbreng hadden, via het zogeheten organising-model – een concept waarover Globalinfo een kritisch interview met betrokkenen deed, maar waar nota bene ook het dagblad Trouw een paar dagen geleden een vrij uitvoerig artikel aan wijdde: “Nieuw: de Doe-het-zelf-actie”. Zo héél nieuw is het concept weliswaar niet, maar daaar gaat het nu eventjes niet om. ‘Doe-het-zelf-actie’, inderdaad: dat is precies wat we nodig hebben, en wat de schoonmakers in een aantal opzichte ten beste gaven.

Het was ook een vrij grimmige staking van ondernemerskant, met intimedatie en de inzet van stakingsbrekers. Het was vooral ook een staking die een opvallende hoeveelheid solidariteitsacties van allerlei delen van links opriep. De SP sprak op diverse manieren steun uit voor de schoonmaakactievoerders. De Anarchistische Groep Amsterdam hield samen met Vrije Bond en Klasse! een picketline. Zowel de Internationale Socialisten als Doorbraak betuigden steun, hielpen mee en deden verslag.  Er kwam een solidariteitscomité Steun de Schooonmakers van de grond. Het is maar een greep.

Dit was meer dan zomaar een staking. Dit was een bredere sociale strijd vol vuur en elan. Het gedeeltelijke succes ervan biedt een hoopgevend voorbeeld, voor andere groepen vertrapte arbeiders met vergelijkbare  problemen, en uiteindelijk voor ons allemaal.

Advertenties