Frankrijk: hoopgevende escalatie van protest

15 oktober, 2010

Eind september leek het erop alsof de vaart enigszins uit de arbeidersprotesten tegen een hogere pensioenleeftijd in Frankrijk was. Een actiedag, met stakingen en demonstraties, gaf niet veel groei in omvang te zien, er waren zelfs redenen om van enige terugval te spreken, al was het beeld niet eenduidig. Ik schreef daar destijds iets over. De strategie van een protest dat door vakbonden ingeperkt werd tot ééndagsactie na ééndagsactie, zonder nadrukkelijke escalatie, dreigde tot een impasse te leiden tegenover een regering die zich vastbesloten toonde om door te duwen. En ja, tegen ijzeren vastbeslotenheid is veel méér nodig dan af en toe een actiedag, hoe massaal qua deelname ook.

Intussen heeft het er veel van weg dat het tij aan het keren is, dat arbeiders de druk tegen de verhoging van de pensioenleeftijd stevig aan het opvoeren zijn. Op 2 oktober was er weer een actiedag, met demonstraties. het was geen doordeweekse dag, zoals eerdere actiedagen, maar een zaterdag. Er namen tussen de 900.000 (volgens het ministerie van binnenlandse zaken) en de 2,9 miljoen (volgens vakbondskringen) deel aan in totaal 230 demonstraties.

Dat bleek een opstap naar méér. Wederom een actiedag, nu op dinsdag 12 oktober. De politie kwam met 1,2 miljoen als deelnemerscijfer – een groei vergeleken bij de actie van 2 oktober, een groei ook vergeleken bij de actiedag van 23 september toen van politiezijde geschat werd dat er minder dan een miljoen mensen meededen. Stakingen waren, in metra, trein – en vliegverkeer, maar ook in de Eiffeltoren. Onheilspellend voor de regering, en hoopgevend voor ons: “voor het eerst  deden ook studenten en scholieren aan het protest mee.” Combinaties van jongerenprotest met arbeidersstrijd zijn eerder al eens uitermate effectief gebleken om regeringen verregaand in de problemen te brengen. Zeg ‘mei 1968’  in Frankrijk, en veel mensen weten wat je bedoelt.

Maar de escalatie bleek niet alleen uit deelname van nieuwe groepen aan de protesten. Het patroon van grootschalige maar in tijd vooraf beperkte actiedagen is bezig doorbroken te worden. Bericht op 13 oktober: “Een deel van het Franse spoorwegpersoneel  heeft woensdag besloten de staking tegen verhoging van de pensioenleeftijd voort te zetten.” Zo’n stap – uitbreiding van de stakingsstrijd van een groep arbeiders met een strategische positie in de richting van aanhoudend dóórstaken – was in 1995 onderdeel van de actiegolf die de toenmalige bezuinigingsregering in Frankrijk op de terugtocht bracht. Intussen was ook een 48-uursstaking in raffinaderijen begonnen.

Die laatste staking bleek na 48 niet voorbij, en er gebeurde meer. Een Volkskrantbericht van deze vrijdag was tekenend. Zo meldden vakbonden dat in alle 12 raffinaderijen wordt doorgestaakt. Actievoerders blokkeerden de toegangen tot raffinaderijen,er dreigden brandstoftekorten, de oproerpolitie maakte een eind aan sommige blokkades, maar elders kwamen weer nieuwe blokkades op gang. Er zijn ook blokkades van pijpleidingen naar vliegvelden bij Parijs. Intussen heeft een vakbond van vrachtwagenchauffeurs haar leden opgeroepen om ook te gaan staken tegen de pensioenplannen. Terzijde: vrachtwagenschauffeurs kunnen trouwens uitermate effectie blokkades organiseren, zoals ze bijvoorbeeld in 1996 eens hebben laten voelen. De stakingssstrijd tegen de pensioenplannen wordt grootschalig, ongrijpbaar, grimmig – en uiterst hoopgevend.

(bijgeschaafd en link toegevoegd op 16 oktober, 15.44)

Advertenties

Crisisprotest: als het in Zwitserland kan…

21 september, 2009

Komende zaterdag, 26 september, houden actievoerders een optocht naar het gebouw van De Nederlandsche Bank, gevolgd door een omsingeling ervan (1). Dit wordt een protest tegen hetbeleid van het kabinet, onder het motto: “red onze banen – niet de banken”. De actie vindt plaats onder de leus: “laat de rijken de crisis betalen”.  Ik ga erheen, en hopelijk jij, lezeres en lezer, ook.

In de actie-oproep lezen we over de snel oplopende werkloosheid, over een beleid waarin mensen die de crisis niet gemaakt hebben er wel voor mogen betalen, over de pogingen van rechts om “migranten tot zondebok van de crisis te maken”, en over de noodzaak van een gezamenlijke vuist tegen dit alles. De dreigende verhoging vande AOW-leeftijd wordt genoemd als voorbeeld van asociaal beleid waar dit kabinet mee bezig is.

De actie is nodig. Niet omdat het perse de best denkbare actie is, maar omdat het een voorzet kan zijn voor méér. Want na de Algemene Beschouwingen voeren ondernemers en regering de druk verder op. Vandaag lzaen we in de Volkskrant Bernard Wientjes van ondernemersclub VNO-NCW. Die wil niet alleen de AOW-leeftijd omhoog, maar daaraan gekoppeld ook de leeftijd waarop het aanvullend pensieon ingaat. Ook zegt hij dat de stapje-voor-stapje-invoering van een hogere AOW-leeftijd te ingewikkeld is. “Je moet gewoon een paar grote klappen maken”, zegt hij. VNO-NCW wil dus verder gaan in hoger tempo, dan het kabinet. Gek he, dat de onderhandelingen met de vakbeweing in de Sociaal Economische Raad om een alternatief te vinden zodat de AOW-leeftijd niet omhoog hoeft, zo moeizaam verlopen?!

Wat zijn de kansen om van de omsingeling een groot succes te maken? Ik vind dat moeilijk in te schatten, ik heb nog iet de indruk dat de actie in bredere lagen van de vakbeweging leeft. Ook de landelijke SP – die wel een kostelijke videoclip tegen de hogere AOW-leeftijd heeft uitgebracht – laat zich er niet echt over horen. Helaas. Het is vooral een kwestie van kleinere, veelal radicalere netwerken, waarin onder meer de Internationale Socialisten (IS) – die de actie prominent op hu site hebben – zich nadrukkelijk laten horen. Hopelijk weten die kleinere netwerken toch substantiële aantallen mensen te motiveren om deel te nemen.

Hoezeer ook in een, qua klassenstrijd nogal rustig land de vlam opeens in de pan kan slaan, bleek onlangs in Zwitserland. Daar protesteerden afgelopen weekend 30.000 mensen op initiatief vanuit de vakbeweging tegen het regeringsbeleid. Het ging vakbondsmensen om de, in hun ogen gebrekkige, aanpak van de economische crisis. DeZwitserse economie kromp in twee achtereenvolgende kwartalen, eerst met 0,8 procent, daarna nog eens met 0,3. De werkloosheid is opgelopen tot bijna vier procent, en dat is naar Zwitserse maatstaven hoog. “We hebben genoeg van ‘bonus-ridders’ en van managers met excessieve salarissen”, aldus Paul Rechtsteiner. Hij is voorzitter van de vakbondsfederatie USS in Zwitserland.

Dertigduizend mensen in de hoofdstad Bern is niet weinig. In het hele land wonen ruim 7,2 miljoen inwoners, de helft minder dan in Nederland. Op schaal bezien zou een vakbondsdemonstratie van 60.000 tot 70.000 mensen op Museumplein of Malieveld vergelijkbaar zijn.

En Zwitserland staat net zo min als Nederland bekend om haar felle vakbondsprotesten en heftige socialie strijd. Ook in Zwitserland regeren eindeloze coalistieregeringen die beleid maken in onderhandelingen met vrijwel alles en iedereen, waardoor tegenstellingen worden weggemasseerd. Het is een ver doorgedreven poldermodel, al zou je dat aan het bergachtige landschap niet zeggen.

Maar kennelijk loopt onder druk van de crisis ook in Zwitserland de sociale spanning zodanig op dat de vakbeweging in beweging is gekomen en enkele tienduizenden mensen op straat bracht. Als zoiets gedaan kan worden in het bezadigde kalme Zwitserland, dan kan het absoluut ook hier.

(1) Omsingeling De Nederlandsche Bank: Zaterdag 26 september, verzamelen om 13.00 uur, Beursplein, Amsterdam. Meer info: www.laatderijkendecrisisbetalen.nl.


Hopelijk hete actieherfst tegen sociale narigheid

21 juli, 2009

De zomer is warm, de herfst wordt heet aan het actiefront. Althans, daar zijn zowel goede redenen voor, als ook een mooi voorteken dat erop erop wijst.

De redenen liggen onder meer in de manier waarop de economische crisis zich steeds meer vertaalt in sociale ellende. Vandaag maakte het CBS bekend dat de werkloosheid fors is gestegen, tot 368.000 mensen, oftewel 4,8 procent van de beroekspebolking. in juni alleen al kwamen er 16.000 baanlozen bij. Onder mensen van 16 tot 24 jaar is de werkloosheid al veel hoger: 11,4 procent. En straks komen schoolverlaters  op deze  ongunstige arbeidsmarkt. Het CPB verwacht uiteindelijk een werkloosheid van 10 procent op het dieptepunt (NRC, 21 juli).

Met werkloosheid komt inkomensdaling en bijbehorende financiële narigheid. Wie werkloos werd, verloor ineens gemiddeld 15 procent van haar of zijn koopkracht, zo berekende het CBS (Nu.nl, 20 juli). Zoiets hakt er in. Je zal maar een eigen huis hebben, bijvoorbeeld.“Het waarborgfonds verwacht dat het aantal gedwongen huizenverkopen ruimschoots verdubbelt van 700 dit jaar tot 16o00 volgend jaar.” Het gaat hier om het Waarborgfonds Eigen Woningen. Reden van gedwongen verkoop: mensen kunnen de hypotheek niet meer betalen (Nu.nl, 20 juli).

Komende weken zal ook meer bekend worden over het regeringsbeleid rond de economische crisis. Bezuinigingen, met pijnlijke gevolgen voor mensen die het toch al moeilij hebben, zitten er dik in. En er ligt nóg een beleidsvoornemen dat heel goed  aanleiding zou kunnen zijn om met hoognodige grootschalige protesten op gang te brengen: het kabinetsplan om de pensioenleeftijd te verhogen.

De beslissing daarover is, als resultaat van overleg tussen vakbonden en regering eerder dit jaar, doorgeschoven naar de herfst.Vakbonden krijgen tijd om, via de Sociaal Economische raad (SER) met alternatieven te komen. Maar intussen bereidt – zo luidt vakbondskritiek – het kabinet al de doorvoering van de leeftijdsverhoging voor. Dat vraagt om een antwoord van vakbondskant. Gelukkig kómt dat antwoord er ook.

Het plan zelf stuit sowieso op grote weerstand, en terecht. Het arbeidsleven duurt lang genoeg, met 65 jaar met pensioen kunnen gaan is bepaald niet te vroeg, bepaald geen luXe. En een echt financieringsprobleem is er niet. Luid en duidelijk néé zeggen tegen deze plannen, op zijn minst door de petitie “65 blijft 65” te tekenen die de SP op touw heeft gezet, is wel het minste.

Met een petitie laten we zíén dat we het pensioenplan niet willen. Maar de regering al het pensioenplan hoogstwaarschijnlijk niet  op het massale maar nog veel te vriendelijke verzoek van velen intrekken. Het is nodig om de regering hard te laten vóélen dat ze er niet mee wegkomt. En daarvoor is de opstelling van vakbonden – die mensen organiseert waar ze samen sterk kunnen zijn, op en via hun werkplek – van groot belang.

Een hoopgevend teken dat er vanuit de vakbeweging actiesworden voorgenomen, vormen uitspraken van Henk van der Kolk, van FNV Bondgenoten. Die zegt dat zijn vakbond van plan is om mensen op te roepen op7 oktyober het werk 65 minuten stil te leggen, bij wijze van pauze-als-protest. “Luistert het kabinet niet naar zijn pleidooi, dan is de pauze van 65 minuten nog  maar het begin van een hete herfst, waarschuwt de grootste vakbond van het land.” Mogelijk komen er dan acties op Malieveld of Museumplein (Volkskrant, 20 juli).

Van der Kolk noemt de pauze-actie van 65 minuten“een ludieke actie”. Maar feitelijk gaat het om een vrij stevig begin, met hele goede mogelijkheden tot verdere versteviging. Vijfenzestig minuten niet werken in heel de economie van het land- datis feitelijk een landelijke algemene staking van één uur. Dat maken we niet elke dag mee.

En het biedt groepen arbeiders op werkplekken waar de vakbond sterk en actief is, goede extra mogelijkheden. Wie zegt dat arbeiders na 65 minuten weer braaf aan het werk gaan? Wie zegt dat we, bijvoorbeeld in openbaar vervoer- en havenbedrijven, geen staking van meerdere uren, misschien wel voor de rest van die werkdag, krijgen?

Makkelijk zal dat niet zijn, het zal inzet vergen, initiatief van actieve arbeiders in de bond – en waarom ook niet erbuiten? Maar ondenkbaar is het evenmin. De zevende oktober heeft het in zich om een belangrijke, hoopvolle dag te worden in de klassenstrijd in Nederland.