Nachtmerries, nachtmerries

1 oktober, 2012

maandag 1 oktober 2012

Opmerking vooraf: dit is een vrij lang stuk. Ik heb overwogen om het op te splitsen in een serie, maar dat haalt de loop van het betoog eruit. Tanden erin of doorzappen, zou ik dus zeggen…

Spanje? Of ook…?

Er was eens een Zuid-Europees land. Het lag aan de Middellandse zee, en werd langdurig bestuurd via een openlijke dictatuur, een éénpartijstaat met alles erop en eraan. Aanvankelijk was het vooral een agrarisch land, maar de jaren vijftig, zestig en zeventig brachten forse industriële groei. Arbeiders in grote fabrieken werkten tegen matige lonen, en hielpen ondernemers aan forse winsten en staatsbureaucraten aan mooie groeicijfers. Toen werd het crisis. Lees de rest van dit artikel »


From Greece, coming to a place near you…?

16 september, 2012

zondag 16 september 2012

Onderstaand artikel schreef ik voor mijn blog op Libcom.org, waar het al staat.

Sometimes one reads a piece of news that should set the alarm bells of working class militants, anarchists, communists ringing loud and clear – should, but somehow doesn’t. That strange mismatch between alarming news and an almost total lack of outrage struck me after I read reports that creditor institutions involved in the Greek bailout/ imposed austerity programme want to impose a hugely longer working hours as a precondition for another bailout. Lees de rest van dit artikel »


Griekenland: crisis, strijd en nationalistisch vergif

12 september, 2012

woensdag 12 september

Onderstaand artikel schreef ik voor de website van Doorbraak, waar het intussen al te lezen is.

De crisis in en rond Griekenland trekt weer toenemend aandacht. In Griekenland, waar de economische en sociale crisis voortwoedt, en de regering verdeeld blijkt over nieuwe bezuinigingen. Rond Griekenland, nu Europese staten en internationale financiële instellingen weer een bezuinigingspakket eisen als voorwaarde voor een steunpakket zodat Griekeland aan betalingsverplichtingen kan voldoen. Intussen komt er opnieuw protest op gang, maar groeit ook de nazi-dreiging. Lees de rest van dit artikel »


Griekenland: ramp, ironie en tekens van hoop

19 juli, 2012

donderdag 19 juli 2012

De bevolking van Griekenland is door de intense bezuinigingen een sociale catastrofe ingeduwd. Armoede en ingestorte voorzieningen raken miljoenen kwetsbare mensen. Zelfs de regering – gekozen om het bezuinigingsbeleid conform afspraken met EU en IMF door te zetten – deinst terug en mindert vaart. Intussen bouwen mensen verzetsnetwerken en alternatieven op, om het hoofd boven water te houden en de strijd voor overleving vorm te geven en te versterken. Helermaal zonder tekenen van hoop is Griekenland dan ook niet. Lees de rest van dit artikel »


Griekenland: beperkte nederlaag in sociale oorlog

19 juni, 2012

dinsdag 19 juni 2012

De overwinning van pro-bezuinigingspartijen in Griekenland is geen goed nieuws voor al diegenen die met de afgelopen jaren met stakingen, demonstraties, rellen en andere activiteiten het bezuinigingsbeleid met zoveel vuur en volharding hebben bestreden. Die nederlaag geldt degenen die op Syriza hebben gestemd, met de hoop dat die linkse partij bezuinigingen zou terugdraaien en verbeteringen voor armen zou brengen. Die nederlaag raakt ook degenen die op andere linkse groeperingen stemden. Die nederlaag raakt wel degelijk ook degenen, in Griekenland en daarbuiten, die de stembusstrijd niet als het centrale front van de sociale oorlog zien, ook als zij aan die stembusstrijd niet deelnamen omdat zij – terecht – andere strijdmethoden, directe actie en dergelijke, voorrang gaven en willen geven. Lees de rest van dit artikel »


Verkiezingen als valkuil

15 juni, 2012

vrijdag 15 juni 2012

Het gonst verkiezingen, dezer dagen, weken en maanden. Eerder dit jaar presidentsverkiezingen in Rusland en Frankrijk, en een eerste ronde in Egypte. Dit weekend twee hele belangrijke: parlementsverkiezingen in Griekenland en de tweede presidentsronde in Egypte. Binnenkort de tweede ronde parlementsverkiezingen in Frankrijk. Later in het jaar op het menu: parlementsverkiezingen in Nederland, en natuurlijk de hoofschotel voor electorale fetisjisten: de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Het is allemaal op een bepaalde manier belangrijk. Maar daar volgt helemaal niet uit dat we moeten doen wat links zo vaak doet: uit alle macht een kandidaat of partij zoeken die gesteund moet worden, ‘kritisch’ natuurlijk en ‘zonder illusies’, maar toch gesteund. Het analyseren van verkiezingen is noodzakelijk: wat daar tot uiting komt doet ertoe. Ons gedragen als supportersvereniging in deze wedstrijd is echter nergens voor nodig. Wie naar de paardenrennen kijkt, hoeft toch aan de bijbehorende weddenschappen niet mee te doen – tenzij je je geld graag kwijt wilt. Lees de rest van dit artikel »


Groot-Brittannië, Frankrijk, Griekenland: verkiezingen versus bezuinigingen

10 mei, 2012

donderdag 10 mei 2012

Onderstaand artikel schreef ik voor de website van Doorbraak, waar het ook al pronkt 🙂

Verkiezingen in drie landen maakten de afgelopen dagen duidelijk dat heel veel mensen boos zijn vanwege grof bezuinigingsbeleid, en zich tegen de zittende regeringen keren. Hier en daar lees je al dat het nu zo ongeveer gedaan is met ‘austerity’. Dat is, zacht gezegd, nogal voorbarig. De bezuinigingen zijn er niet gekomen omdat kiezers het wilden; het idee dat bezuinigingen nu verdwijnen nu kiezers het niet blijken te willen, ziet de werkelijke redenen – en de sterke machten – achter de bezuinigingen over het hoofd. Evengoed zijn de verkiezingsuitslagen in Groot-Brittannië, Frankrijk en vooral Griekenland belangwekkend genoeg om bij stil te staan. Lees de rest van dit artikel »


“Bezuinigingen zijn dodelijk”: na de zelfmoord van Dimitris Christoulas in Griekenland

4 april, 2012

woensdag 4 april 2012

“Bezuinigingen zijn dodelijk”. Dat schreef iemand op één van de tientallen briefjes die mensen op een boom op het Syntagma-plein hadden bevestigd. Bij die boom had Dimitris Christoulas, een 77-jarige gepensioneerde apotheker, zichzelf met een pistool doodgeschoten. Zijn afscheidsbrief maakt du duidelijk dat het wanhoop vanwege schulden was geweest die hem tot zelfmoord hadden gedreven. Al verzamelden mensen zich op de plek, al gauw leidde de woede to botsingen met de politie. Flessen gooiende jonge mensen, pepperspray spuitende agenten. Vijftienhonderd betogers, op korte termijn bijeengekomen. Verdriet en woede. En nu? Lees de rest van dit artikel »


Griekenland op de rand

22 februari, 2012

woensdag 22 februari 2012

Vandaag wordt weer een dag van protest in de Griekse hoofdstad Athene. Opnieuw zullen mensen te hoop lopen tegen het steeds grovere bezuinigingsbeleid dat de Griekse regering én de Europese topfunctionarissen en regering aan de bevolking van het land opleggen. Gisteren kwam er een hardvochtig akkoord tot stand over de het tweede financiële ‘hulppakket’. Dart pakket is afpersing, onder openlijk koloniale verhoudingen. De bevolking kan dit blokkeren. Maar daar is dan méér voor nodig dan een keurige optocht en samenkomst in de binnenstad. Minder dan een volksopstand zal hoogstwaarschijnlijk onvoldoende zijn om aan de opgelegde kwellingen een eind te maken. Die volksopstand verdient dan onze solidariteit, zoals ook de eerdere en huidige protesten onze solidariteit verdienden en verdienen. Wat mensen in Griekenland nu wordt aangedaan, krijgen we elders ook te zien en hier ook te verduren – als we toestaan dat ‘onze’ regeerders ermee wegkomen. Lees de rest van dit artikel »


Levendige Griekenland-actie in Amsterdam

19 februari, 2012

zondag 19 februari 2012

Afgelopen zaterdag vond in Amsterdam een manifestatie/ demonstratie in solidariteit met de Griekse bevolking plaats. Het was een belangrijke actie, vanwege de verschrikking die mensen in Griekenland door hun regering, volop gesteund en opgejaagd door Europese regeringen en financiële instellingen, wordt aangedaan. Juist nu is solidariteit nodig, temeer daar de Nederlandse regering vooraan staat bij deze foltering van de bevolking van Griekenland via bezuinigingsbeleid. Ik was dan ook blij dat ik aan de actie deelnam. Enkele indrukken en gedachten. Lees de rest van dit artikel »