Quebec: van studentenverzet naar volksprotest

31 mei, 2012

donderdag 31 mei 2012

Onderstaand stuk is geschreven voor de website van Doorbraak, waar het intussen al te vinden is.

Onwaarschijnlijk groot zijn de straatprotesten van de laatste tijd in de Canadese provincie Quebec, en onwaarschijnlijk langdurig ook. Intussen breiden de protesten zich uit buiten de deelstaat Quebec, naar andere delen van Canada. Het begon als studentenprotest tegen een forse verhoging van het collegegeld. Het groeide uit tot een protest tegen een noodwet waarmee de regering het studentenprotest probeerde te beteugelen. Van studentenprotest is het uitgegroeid tot een indrukwekkende volksbeweging. Lees de rest van dit artikel »


Onderwijs als big business – gek he, dat het misgaat?

10 april, 2012

dinsdag 10 april 2012

Scholen in Nederland zijn big business, en het probleem zit zowel in ‘big’ als in ‘business’. Grootschaligheid en commercie gaan hand in hand. Het onderwijs in Nederland is dan ook hard op weg een speeltuin te worden voor beleggers, voor ondernemers, voor geldwolven. Dat niet alleen, ook schoolbestuurders zelf behandelen de school waarover zij zeggenschap hebben, steeds meer als commerciële onderneming. Het is hoog tijd dat betrokkenen, werkelijk belanghebbenden bij onderwijs dat onderwijs zelf in handen nemen en uit handen rukken van degenen voor wie kinderen en ouders, docenten en ander personeel, een niet te vergeten de bevolking die de belastingen betaalt waar veel van het onderwijs uit gefinancierd wordt, als melkkoe behandelen. Lees de rest van dit artikel »


Acties leraren: gelijk hebben ze

13 januari, 2012

vrijdag 13 januari 2012

Schoonmakers vormen niet de enige beroepsgroep die deze week staakt en demonstreert. Ook docenten hielden eerder in de week een staking, en betoogden in Den Haag. Deze docentenstaking duurde drie dagen, en was op touw gezet door de categorale vakbond Leraren In Actie. FNV-bond AbvaKabo steunt de actie; de Algemene Onderwijsbond AOb, ook een FNV-bond, vindt staken zo pal na de kerstvakantie “niet gepast” volgens de NRC. De AOb houdt haar kruit droog tot 26 januari. Dan organiseert ze een actiedag. De versnippering, en met name de trage houding van de AOb, is jammer. Dat docenten actie voeren, is goed en juist. Lees de rest van dit artikel »


Scholierenactie, politiegeweld en misplaatste afzijdigheid

28 december, 2011

woensdag 28 december

Het is een grof schandaal, zoals de politie vorige week woensdag optrad tegen actievoerende scholieren op het Museumplein. Mensen klommen op een dak van een supermarkt, actievoerders jouwden een PVV-Kamerlid uit. En ja, sommige jongeren staken viuurwerk af, soms zwaar vuurwerk. Een Geen Stijl-verslaggever raakte gewond vanwege zulk vuurwek. Vervelend, dat laatste, zeker. Maar geen enkele rechtvaardiging voor wat de politie deed: spuiten met een waterkanon, met politie te paard op de menigte inrijden, om de actie uitéén te drijven. En helemaal geen rechtvaardiging vervolgens voor linksen en radicalen om – zoals vrijwel uitsluitend gebeurde – daar vervolgens over te zwijgen of er pseudo-objectief, maar in werkelijkheid gezagsgetrouw, over te berichten. Lees de rest van dit artikel »


Onderwijsprotesten: woede, lachlust en de noodzaak van solidariteit

21 december, 2011

woensdag 21 december

De berichtgeving over het scholierenprotest van vandaag wekt deels de lachlust, maar maakt ook weer eens grote woede bij me los. Laat ik met dat tweede beginnen. Politie heeft – nadat een aantal van de pakweg duizend actievoerende scholieren op het Museumplein vuurwerk afstaken, op het dak van een supermarkt klommen, een PVV-kamerlid uitjouwden en een handvol van hen een onderlinge vechtpartij hield –  “een waterkanon ingezet om het Museumplein schoon te vegen”, aldus de NRC. Een waterkanon – hetw apen dat de Briste politie na drie dagen hevige rellen níét in stelling, wordt door de Amsterdamse politie doodleuk losgelaten op wat jongeren die wat rumoerig actievoeren. En iedereen vindt dit normaal? Ben ik dan de enige die laaiende woede voelt als de arrogantie van de macht zich vertaalt in koude waterstralen gericht op scholieren op een decembermiddag?! Lees de rest van dit artikel »


23 mei terecht docentenprotest

10 mei, 2011

dinsdag 10 mei

Op 23 mei gaan leraren op initiatief van de groep Leraren In Actie (LIA) actie voeren vanwege de inhoud van de CAO die onderwijsvakbonden met de VO-raad van het middelbaar onderwijs (de ‘werkgevers’ zeg maar, al verfoei ik dat laatste woord) dreigen af te sluiten. Op die dag gaan VO-raad en bonden er weer overleggen, en het LIA vreest dat het voorlopige akkoord dan definitieve vorm aanneemt. Onderwijsbond AOv zegt dat het zover nog niet is. De leden mogen er eerst over beslissen. In welk stadium het overleg nu precies zit kan ik niet beoordelen. Maar het is een goede zaak dat de LIO met actie druk op de ketel helpt zetten, want het akkoord is bepaald onbevredigend. Er is reden tot verzet.

Lees de rest van dit artikel »


Uitstel bezuinigingsmaatregelen: links triomfalisme misplaatst

14 april, 2011

donderdag 14 april

Een van de schadelijkste gewoontes bij teveel linkse mensen is de neiging om eigen successen uit te vergroten, zichzelf te feliciteren met nauwelijks of niet bestaande grote overwinningen, zich rijk te rekenen met resukltaten die hetzij niet bestaan, hetzij niet of nauwelijks aan de kracht van links, van sociaal verzet en dergelijke, te danken zijn. De SP geeft weer eens een prachtig voorbeeld van deze houding. Het betreft het, op zich welkome, uitstel van bezuinigingen in het passend onderwijs, en het uitstel van de boete voor mensen die  volgens de regels te lang over hun studie doen. De SP is, net als ik, blij dat deze twee maatregelen nog niet worden ingevoerd. De SP maakt haar vreugde echter wereldkundig met de aanhef: “Kabinet buigt voor onderwijsprotesten”. Welnu, met dit triomfalisme slaat de SP de plank  goed mis.

Lees de rest van dit artikel »