Links tegenover Chavez in Venezuela

30 april, 2011

zaterdag 30 april

Chavez is duidelijk geen vriend van de vrijheidsstrijd die – hoe misvormd ook door krachten die deze strijd helpen ontsporen  – in Libië en Syrië woedt. Zijn uitgesproken steun voor Kadhafi en Assad getuigt daarvan. Voor hem telt kennelijk vooral het conflict tussen de Libische en Syrische staten enerzijds, en de grote mogendheden en het NAVO-bondgenootschap anderzijds. Tussen grote staten  en kleine staten kiest hij tegen de groten. Pech voor degenen die tegen de regimes van de kleine staten protesteren. Staten tellen, mensen in die staten komen in deze logica kennelijk op de tweede plaats. Bij sommigen heet deze logica ‘anti-imperialisme’.  Bij mij heet deze logica: steun aan dictators, zolang ze tegenover grotere mogendheden staan.  Machtspolitiek opportunisme.

Lees de rest van dit artikel »


Syrië: demonstraties, onderdrukking… en muiterij?

30 april, 2011

zaterdag 30 april

Na de bloedige vrijdag, 22 april, de dag waarop Syrische veiligheidstroepen minstens 112 mensen doodden in pogingen om protesten neer te slaan, volgde een week die eveneens zeer bloedig verliep. Protesten bleven plaatsvinden, de onderdrukking daarvan werd verder oopgevoerd, met nu ook tanks tegen betogers. Intussen zijn er tekenen dat het bewind niet meer kan rekenen op onverkorte loyaliteit van zowel partijleden als van soldaten. De volksopstand gaat door, en heeft kans op een belangrijke overwinning. Maar de tol van de repressie is hoog, erg hoog.

Lees de rest van dit artikel »


Marokko: onvrede, protest… en Nederlandse investeringen

29 april, 2011

vrijdag 29 april

Onderstaand artikel is geschreven voor de website van Doorbraak, waar een met video-materiaal geïllustreerde versie ervan te vinden is.

Afgelopen zondag vonden, voor de derde keer in drie maanden, demonstraties plaats in Marokko. Net als in andere landen in de regio willen de betogers meer vrijheid, meer democratie, maatregelen tegen corruptie en wekloosheid en dergelijke. Anders dan in bijvoorbeeld Tunesië, Egypte en nu ook Syrië roepen demonstranten niet nadrukkelijk om de val van het bewind. Maar als het bewind niet over de brug komt met serieuze hervormingen, in woorden en daden, gaat het alsnog die kant op. En er is weinig reden om te geloven in een werkelijk democratische gezindheid van koning Mohammed VI en zijn peperdure, corrupte en machtige hof.

Lees de rest van dit artikel »


Weerzinwekkende steun voor ‘humanist’ Assad

27 april, 2011

woensdag 27 april

Kan die weerzinwekkende Chavez nu gewoon niet eens het fatsoen opbrengen om zijn mond te houden? Is het nu echt nodig dat hij, na zijn vriend Kadhafi te verdedigen, nu ook een goed woordje doet voor moordenaar Assad van Syrië? En zou een ieder met nog een greintje authentieke linksheidzo vriendelijk willen zijn deze man volledig te rug toe te keren? Chavez’ stellingname, een verdediging van dictatuur en onderdrukking, gehuld in een anti-imperialistisch jasje, maakt hem medeplichtig aan de voorgezette moorden van staatswege in Syrië. Het verdedigen van deze Chavez-politiek maakt linkse mensen medeplichtig aan die vunzige medeplichtigheid. Kappen ermee, onmiddellijk, dat lijkt me wel het minste.

Lees de rest van dit artikel »


Nieuw anarchistisch web-project in de maak?

26 april, 2011

dinsdag 26 april

Al enige tijd ben ik aan het nadenken over een anarchistisch web-project dat ik graag tot leven zou helpen komen. Daar zitten enkele gedachten achter, het project zou dan ook uit meerdere poten kunnen zijn opgebouwd. Het is ook denkbaar dat het uiteindelijk om meerdere losse projecten zou kunnen gaan. Wat zijn de gedachten, en wat zouden de poten, de onderdelen of eventueel de meerdere projecten kunnen zijn? Zeven stellingen als aanloop, over introvert en extravert anarchisme, over klassenstrijd en libertair communisme, en over documentatie vanuit de internationale sociale strijdbewegingen.

Lees de rest van dit artikel »


Goede solidariteitsactie voor vrijheidsstrijd Marokko

24 april, 2011

zondag 24 april

Met groot genoegen nam ik deel aan een solidariteitsactie voor de vrijheid in Marokko. Deze actie, een manifestatie met mmuziek en sprekers, vond afgelopen middag plaats op het Beursplein in Amsterdam. Het was ene goede ervaring, al waren er niet enorm veel mensen. Het smaakt vooral naar méér.

Lees de rest van dit artikel »


Syrië: revolutionaire situatie in wording

24 april, 2011

zondag 24 april

Ook in Syrië ontwikkelt zich met toenemende nadruk een revolutionaire situatie. We zien demonstranten die doorgaan met betogen en zich niet meer met traangas en scherpschutters vanaf daken laten afschrikken. We zien groeiende áántallen demonstranten. We zien en horen dat mensen om de val van het bewind roepen.  Keiharde onderdrukking weerhoudt demonstanten niet meer, concessies vanuit het regime leiden evenmin tot afname van de protesten. We zien, kortom, een volksopstand die zich ontplooit. Die opstand begint intussen barsten in het bewind teweeg te brengen. De eerste hoge functionarissen zijn al opgestapt. Of het volksverzet daadwerkelijk tot een omwenteling op korte termijn leidt, staat allerminst vast. Maar het bewind van Assad en zijn veiligheidsapparaat staat wel degelijk onder sterke druk vanwege de protesten.

Lees de rest van dit artikel »


Protesten in Marokko, solidariteitsactie in Amsterdam

23 april, 2011

zaterdag 23 april

Komende zondag, van drie tot zes uur ’s middags, vindt op het Beursplein in Amsterdam een solidariteitsactie plaats met protesten in Marokko. Het gaat om een manifestatie, op initiatief van een groep die zich de 20 Februari Beweging Nederland noemt. Die datum vonden er in Marokko forse demonstraties plaats, voor meer vrijheid, voor democratische hervormingen, tegen corruptie. In de plaats Alhoceima vielen daarbij vijf doden, en één van de eisen vann de 20 Februari Beweging Nederland is: opening van zaken over de precieze toedracht. Autoriteiten gedragen zich nogal alsof ze iets te verbergen hebben. Er zijn meer redenen voor dit protest, zoals er ook reden voldoende is om aandacht aan Marokko te besteden.

Lees de rest van dit artikel »


Nogmaals de SP als bestuurspartij

21 april, 2011

donderdag 21 april

Jaja lieve leesmensen, binnenkort weer belangrijker zaken, revolutieberichten over Noord-Afrikaanse en Midden-Oosterse om- en opstandigheden. Nu toch nog even wat vitten op wat polderkolder. Omdat ik het niet kan laten. En omdat het nu ook weer niet helemáál onbelangrijk is. Na Noord-Brabant wordt ook Zuid-Holland voorzien van een provinciaal bestuur waar de SP aan deelneemt. Net als in Noord-Brabant gata het hier om een coalitie met VVD en CDA (in Zuid-Holland doet ook D 66 mee). En net als in die andere priovincie kleedt de SP deze s vervolgstap naar het midden in met bijbehorende parlementaire, systeembevestigende excuses. Treurig, maar ik zal er niet ál te veel woede aan spenderen.

Lees de rest van dit artikel »


Bestuur en zelfbestuur in Brabant

19 april, 2011

dinsdag 19 april

Met kennelijke voldoening en trots gaat de SP deelnemen aan het provinciebestuur in Brabant. Andere deelnemers aan het College van gedeputeerde staten: het CDA en de VVD. Degene die het college in elkaar heeft helpen sleutelen door de onderhandelingen aan te sturen: Hans Wiegel, VVD-icoon. Jules Iding gaat namens de SP in dat bestuur zitten. Hij zegt: “Met de hulp van de partij – raadsleden, wethouders en actieve leden in heel Brabant – ga ik laten zien dat de SP in het bestuur van de provincie echt het verschil kan maken.” Zaterdag 16 april besloten op een SP-bijeenkomst 133 van de 135 van de aanwezige SP-ers groenlicht te geven voor deze provinciale regeringsdeelname. Een volgende heilloze stap naar inkapseling en verder afstand nemen van  linksradicale ambities en doelen is gezet. Voor verzet tegen onrecht kunnen we nóg minder bij de SP, beter de Sociaaldemocratische Partij genoemd, terecht dan tevoren. De PVV – buiten het bestuur gebleven, en daardoor met handen vrij – heeft nog méér ruimte om te profiteren van ongenoegen, de protest een rechtse draai te helpen geven. Het is een nare, kwalijke ontwikkeling.

Lees de rest van dit artikel »