Gemeentelijk machtsmisbruik tegen Occupy Den Haag

29 januari, 2012

zondag 29 januari 2012

De gemeente Den Haag misbruikt de aankomende kougolf om een eind te maken aan het Occupy-kamp op het Malieveld. Vijf nachten of méér met vorst, dat houdt in dat in de vier grote steden de zogeheten ‘winterregeling’ van kracht wordt. Die geldt voor zwervers, en verbiedt ze om dan in de open lucht te blijven bivakkeren. “De actievoerders van Occupy vallen daar volgens de gemeente ook onder”. Die winterregeling – beargumenteerd om kwetsbare mensen, daklozen en dergelijke, letterlijk uit de kou te halen – wordt hier gebruikt om actievoerders te dwarsbomen. Dat is machtsmisbruik, geen zorgzaamheid jegens weerloze mensen. Terecht trotseren Occupyers dit machtsmisbruik. Lees de rest van dit artikel »


Marokko, verzet aan vooravond verjaardag 20 Februari Beweging

28 januari, 2012

zaterdag 28 januari 2012 (1)

De Arabische Lente is inmiddels meer dan een jaar bezig, en heeft ook Marokko niet onberoerd gelaten. Dat land beleeft over ruim drie weken de eerste verjaardag van de 20 Februari Beweging. Onder die naam zijn in Marokko op zondag na zondag na zondag protestdemonstraties gehouden die vaak door politie zijn aangevallen. Veel aandacht voor de protestbeweging in Marokko is er in Nederlandse media niet. Daarom is de bijeenkomst die de Anarchistische Groep Amsterdam (AGA) op 4 februari organiseert over het verzet in Marokko, des te meer welkom. Want er zijn juist de laatste maanden weer belangrijke ontwikkelingen in en om de strijd in dat land. Lees de rest van dit artikel »


Beat the Borders: verslagje manifestatie solidariteit van/met vluchtelingen

23 januari, 2012

maandag 23 januari 2012

Afgelopen vrijdag nam ik deel aan de manifestatie “Beat the Borders” in Amsterdam. Dit was een bijeenkomt van stellingname en actie tegen de onderdrukking en uitsluiting van vluchtelingen, migranten met en vooral ook zonder verblijfsvergunning, een actie tegen grenzen en tegen beperkingen van het recht om te reizen naar en te wonen waar je wilt. Een actie dus, minstens impliciet, tegen het recht van staat en regering om mensen daarin beperkingen op te leggen, uit te maken wie wel en wie niet Nederland binnen mag komen en er mag blijven. Een actie voor vrijheid van migratie dus, een wezenlijk mensenrecht. Kortom, een actie die deel is van een absoluut noodzakelijke strijd.

Lees de rest van dit artikel »


Weer vruchtbaar middagje Occupy Tilburg

21 januari, 2012

zaterdag 21 januari 2012

Opnieuw hield Occupy Tilburg een succesvolle lezingenmiddag, opnieuw onder de titel Geld Schep Je Zo, maar nu dus nummer twee. Opnieuw was het onderwerp: de economie, het huidige minetaire stelsel en alternatieven voor beiden. Opnieuw was het zaaltje in het Sociaal Centrum, het gekraakte pand aan Stadhuisplein 250 waar Occupy haar activiteiten momenteenl houdt, goed gevuld. En, meer dan de eerste lezingenmiddag van twee weken terug, was er flinke inbreng van aanwezigen. Mensen luisterden, stelden vragen en gingen in discussie. Lees de rest van dit artikel »


Hoofddoek, hongerstakers, bijzaak, halszaak

19 januari, 2012

donderdag 19 januari 2012

Het rommelt nog wat na, dat rare staatsbezoek van Beartix aan de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en Oman. De discussie, als dat niet teveel eer is voor de uitwisseling van commentaren, gaat zoals zo vaak voornamelijk over bijzaken. De hoofdzaken zitten buiten beeld, en vinden bijvoorbeeld plaats in kerkers van Oman. Lees de rest van dit artikel »


Nigeria: protest tegen prijsstijging heeft resultaat

18 januari, 2012

Onderstaand stuk schreef ik voor de website van Doorbraak. Daar is een mooi geïllustreerde versie ervan te vinden. Hier ff wegklikken dus zometeen, en daar gaan kijken 😀

Nigeria was afgelopen twee weken het toneel van een groot en belangrijk sociaal conflict. Eerst verhoogde de regering de benzineprijs door subsidies erop af te schaffen. Al snel kwamen er felle straatprotesten op gang, gevolgd door een grotendeels algemene staking. Onder druk daarvan draaide de president de subsidieverlaging voor een deel terug, waardoor de prijsstijging beperkt bleef. Het verzet van arbeiders heeft dus resultaat gehad, maar van een volledige overwinning is geen sprake. Lees de rest van dit artikel »


Marxisten over anarchisme: (1) Bakoenin onder misplaatst vuur

14 januari, 2012

zaterdag 14 januari 2012

Het anarchisme beleeft dezer dagen een zekere opleving, internationaal en ook in Nederland. We zien anarchistische aspecten binnen de studentenstrijd die Groot-Brittannië de laatste maanden van 2010 beleefde, binnen de Arabische Lente die nu al meer dan een jaar duurt, binnen Occupy. We zien ook specifiek anarchistische initiatieven. En zo kent ook Nederland inmiddels een handvol plaatselijke anarchistische groepen, zo laat bijvoorbeeld de Vrije Bond af en toe nadrukkelijk van zich horen, zo is er sinds 2010 ook een Anarcho-Syndicalistische Bond. Lees de rest van dit artikel »


Acties leraren: gelijk hebben ze

13 januari, 2012

vrijdag 13 januari 2012

Schoonmakers vormen niet de enige beroepsgroep die deze week staakt en demonstreert. Ook docenten hielden eerder in de week een staking, en betoogden in Den Haag. Deze docentenstaking duurde drie dagen, en was op touw gezet door de categorale vakbond Leraren In Actie. FNV-bond AbvaKabo steunt de actie; de Algemene Onderwijsbond AOb, ook een FNV-bond, vindt staken zo pal na de kerstvakantie “niet gepast” volgens de NRC. De AOb houdt haar kruit droog tot 26 januari. Dan organiseert ze een actiedag. De versnippering, en met name de trage houding van de AOb, is jammer. Dat docenten actie voeren, is goed en juist. Lees de rest van dit artikel »


Schoonmaakstaking gaat door

12 januari, 2012

donderdag 11 januari 2012

Schoonmakers hebben hun acties afgelopen maandag hervat. Na de mooie ‘Mars voor Respect’, vorige week donderdag in Amsterdam, hadden de stakers een actie-pauze ingelast. Maar de ondernemers kwamen niet over de brug, en sinds maandag zijn er weer stakingen van schoonmakers bij diverse bedrijven. Vandaag houden actievoerders opnieuw een ‘Mars van Respect’, deze keer in Den Haag. Lees de rest van dit artikel »


Jemen: ‘parallele revolutie’, radicale revolutie

10 januari, 2012

dinsdag 10 januari 2012

Op 14 januari vluchtte de Tunesische president Ben Ali onder druk van een volksopstand die in december was uitgebroken. Met die volksopstand begon de reeks protesten, revoltes en revolutie die we intussen kennen als Arabische Lente. Dieis dus inmiddels dus aan haar tweede jaar bezig. Deze Lente weet nog van geen ophouden. In een hele reeks van landen gaat de protesten door, en bereiken steeds nieuwe hoogtepunten. Een land waarvoor dat geldt, is Jemen. Lees de rest van dit artikel »