Rusland en Bahrein: de ene veroordeling is de andere niet…

19 augustus, 2012

zondag 19 augustus 2012

Een vreedzame actie tegen een autoritair bewind. Arrestatie, een proces. Uitspraak: meerdere jaren gevangenisstraf. We kennen het scenario – en we miskennen het tegelijk. Waarschijnlijk denken veel lezers dat bovenstaande beschrijving betrekking heeft op de schandalige veroordeling van die leden van de radicale punkband Pussy Riot in Rusland. Ja, deze beschrijving is daar op van toepassing – maar niet alleen dáár op. Precies op dezelfde dag dat het Pussy Riot-vonnis werd uitgesproken, werder in Bahrein nóg een uitspraak in een proces gedaan. Omdat dat andere proces vrijwel géén aandacht kreeg, begin ik dáár eens mee. Lees de rest van dit artikel »


Protesten in Saoedi-Arabië: omvangrijk, belangrijk

12 juli, 2012

donderdag 12 juli

Al enkele dagen komen er berichten over omvangrijke protesten in Saoedi-Arabië. Ooggetuigenverslagen, foto’s en filmpjes duiden op duizenden, mogelijk tienduizenden betogers, op veiligheidstroepen die met scherp schieten, en op zeker drie doden. Vrijwel niets daarvan bereikt ons via gangbare Westerse media. Het betreft echter belangrijke ontwikkelingen, met potentieel grote gevolgen. Lees de rest van dit artikel »


Arabische Lente: maar weer eens een tussenstand

13 juni, 2012

woensdag 13 juni 2012

Dit artikel schreef ik voor de Doorbraak-website, waar het intussen al te lezen staat.

De euforische hoogtijdagen van de Arabische Lente zijn voorbij. De weken en maanden dat grote demonstraties in meerdere landen tegelijk regimes aan het wankelen brachten, dat er in steeds nieuwe landen, van Mauretanië tot Oman tot in buiten de Arabische regio, van Swaziland tot in de Kaukasus, de Kaukasus, protesten op gang kwamen… die weken en maanden liggen achter ons. Maar het proces zelf waar de protestgolf van januari -april 2011 een climax in waren, gaat nog steeds door. Degenen die de Arabische Lente afschrijven als wéér een mislukte aanloop naar fundamentele verandering, zijn voorbarig en nodeloos pessimistisch. In meerdere landen smeult het vuur, juist ook in landen waar de oude orde het stevigst in het zadel lijkt te zitten. Lees de rest van dit artikel »


Bahrein, Jemen: voortdurende strijd en wat effecten

23 november, 2011

woensdag 23 november

Het protest tegen dictatuur in Noord-Afrika en het Midden-Oosten laait vandaag de dag opmerkelijk fel op. De meeste aandacht gaat terecht uit naar de grote demonstraties en gevechten in en rond het Tahrir-plein in de Egyptische hoofdstad Cairo. Maar ook uit andere landen waar de zich Arabische lente eerder gelden, komen berichten van acties en belangrijke politieke verschuivingen. Bahrein en Jemen springen er vandaag uit. Ook daar houdt de Arabische Lente nog steeds huis. Lees de rest van dit artikel »


Syrië: revolutie, repressie, hypocrisie

9 augustus, 2011

dinsdag 9 augustus

De Syrische opstand bereikt nieuwe, grimmige mijlpalen. Het Syrische bewind schiet maar door – en toen intussen toezeggingen. Een doorbraak is voor geen van beide kanten nog in zicht. Intussen beginnen allerlei staten zich ermee te bemoeien, met  oproepen aanhet bewind om minder grof op te treden en met geloofwaardige hervormingen te komen. Die oproepen zelf ontberen echter geloofwaardigheid. Saoedische hypocrisie kan nooit een productief antwoord zijn op Syrische repressie. De dappere en doorzettende opstandigen in Syrië verdienen échte bondgenoten, maar in regeringskantoren zijn die niet te vinden. Lees de rest van dit artikel »


Hel op aarde op Arabisch schiereiland

1 juni, 2011

woensdag 1 juni

De hel op aarde die getypeerd wordt door de woorden ‘kapitalisme’ en ‘staat’ heeft vele afdelingen. Vaak is de dagelijkse verminking, vernedering en vernietiging van mensenlevens gemaskeerd, of haast in slow-motion, niet acuut merkbaar doorgevoerd. Vaak wordt de gifpil met een suikerlaagje omhuld, hebben mensen weliswaar geen leven maar worden evenmin daadwerkelijk omgebracht. Vaak is de ondraaglijke slavernij enigzins hanteerbaar gemaakt door een loon waar je levensonderhoud en huur van kunt betalen, door werktijden die uiotblazen achter de TV niet helemaal onmogelijk maken. Vaak is de tyrannie vermomd als ‘democratie’. Vaak, maar niet altijd. Op veel plaatsen, maar niet overal. Een gebied waarvoor deze verhulling, deze fluwelen sluipende aanpak, voor veel mensen niet geldt, wordt gevormd door een reeks monarchiën op het Arabische schiereiland. Daar heerst de hel op aarden in zijn brute vorm. Saoedi-Arabië, Bahrein, de Verenigde Arabische Emiraten…  het zijn oorden van verschrikking.

Lees de rest van dit artikel »


Saoedi-Arabië als regiomanager van de contrarevolutie

16 april, 2011

zaterdag 16 april

Er tekent zich een verschuiving af in de manier waarop de VS de opstanden in het Midden-Oosten en Noord-Afrika tegemoet tredt. Daar hangt ook een verschuiving mee samen in de rol van Amerikaanmse bondgenoten in de regio. De rol van Israël is meer op de achtergrond geraakt, de rol van Saoedi-Arabië treedt meer op de voorgrond. De verschuiving gaat bepaald niet zonder wrijving tussen minstens twee van de drie genoemde bolwerken van contrarevolutie. Want daarom gaat het: om tegenwicht bieden aan de plotseling op gang gekomen revolutionaire ontwikkelingen. Of deze strategische verschuiving in imperialistische verhoudingen en strategie beter gaat werken – voor de machthebbers – dan de vorige, is maar de vraag. Het is, ook gezien de bloedige aspecten van de nieuwe strategie, bepaald niet te hopen.

Lees de rest van dit artikel »