Staking, demonstraties en absurde repressie in Groot-Brittannië

30 juni, 2011

donderdag 30 juni

Vandaag staken honderdduizenden docenten, ambtenaren en dergelijke in Groot-brittannië tegen aantasting van hun pensioenrechten. Op de achtergrond speelt hierbij ook afkeer van meer bezuinigingen een rol, al is die om juridische redenen geen formele reden tot staken. De pensioenplannen houden een hogere pensioenpremie in, en een verhoging van de pensioenleeftijd. Pensioenen gaan bovendien veelal vastesteld worden op basis vanhet gemiddelde verdiende salaris tijdens de loopbaan, niet op basis van het laatst verdiende inkomen. het gemiddeld verdiende salaris zal doorgaans lager uitkomen dan het laatste, aan het eind van een loopbaan verdiende. De verandering leidt dan ook tot lagere pensioenen. Met toch al niet luxueuze pensioenregelingen voor leraren en personeel in diverse openbare diensten is het logisch en terecht dat mensen kwaad genoeg zijn om een stevige staking te houden. En stevig is de staking. Lees de rest van dit artikel »


Griekenland: escalatie van strijd

29 juni, 2011

woensdag 29 juni

Het Griekse parlement heeft gestemd: het nieuwe bezuinigingspakket van de regering krijgt groen licht vaneen meerderheid. Acceptatie van deze plannen warenvoorwaarde voor nieuwe financiële steun aan de Griekse staat, zonder welke een staatsbankroet erg dichtbij kwam. Ongetwijfeld is er nu opluchting in de financiële wereld, in EU-regeringen ook. Maar het antwoord van de straat-in-opstand is elder, en noodzakelijk bovendien. “Dit betekent oorlog”, schreef het revolutionaire webog From The Greek Streets. Inderdaad, en in die oorlog verdienen de opstandigen in Athene actieve steun. Lees de rest van dit artikel »


Mahler tegenover ME – verslag kunstprotest

27 juni, 2011

maandag 27 juni

Dat werd uiteindelijk een merkwaardig mooie dag, warm vanwege ze zon maar wel degelijk ook vanwege de felheid waarmee mensen protesteerden, en de solidariteit die zich aan weinig grenzen hield. Ik heb het over het grote protest vandaag in Den Haag als afsluiting van de Mars der Beschaving van de voorafgaande avond en nacht, tegen de bezuinigingen op kunst en cultuur op het Malieveld – en niet uitsluitend daar, want we hebben ons ook bij het Binnenhof laten horen. Lees de rest van dit artikel »


VVD-kamerlid Mulder: mensen laten doodgaan bespaart zorgkosten

26 juni, 2011

zondag 26 juni

Dit kabinet, deze coalitie van bestuurders en gedogers, wil mensen liever dood hebben dan levend. Dat is namelijk goedkoper, en dan kan het kabinet geld overhevelen naar villabewoners, naar grote bedrijven, naar verkopers van straaljagers  – naar hún soort beschaving, derhalve. Liever bommen op Libië dan betaalbare zorg. Dat is de VOC-mentaliteit, geüpdate naar de 21ste eeuw. Balkenende kan tevreden zijn. Lees de rest van dit artikel »


Kunstprotest: kritische opmerkingen op basis van solidariteit

24 juni, 2011

vrijdag 24 juni

Het aantal mensen dat gaat deelnemen aan de Mars der Beschaving  groeit gelukkig flink. Op de Facebook-oproep hebben inmiddels al meer dan 3000 mensen aangegeven dat ze mee gaan doen aan deze optocht, die zondagavond in Rotterdam vertrekt en maandag in de nachtelijke uren in Den Haag aankomt.  Andere acties gingen al aan aan dit grote protest tegen de bezuinigingen op de kunstsector vooraf.  Op het Oerol-festival op Terschelling hebben meerdere duizenden mensen al een begin gemaakt met de Mars der Beschaving, door symbolisch het kruis te vormen dat door de bezuinigingen heen gezet moet worden. Vandaag ontploften in allerlei plaatsen zogeheten ‘artbombs’, een soort rookbommen, als protest tegen de bezuinigingen. Kunststudenten voerden actie in grote steden. Zondag volgt een bezetting van het plein bij het museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam. Van daar uit volgt dan de Mars. Na aankomst wordt dan komende maandag, de dag dat de Tweede Kamer over de cultuurbarbaarse plannen spreekt, wordt dan de Mars afgesloten met een groot protest op het Malieveld, een hoogtepunt in deze snel opgekomen protestgolf – maar hopelijk slechts een voorlopig hoogtepunt.

Lees de rest van dit artikel »


Weer kleinschalig actie gevoerd in Tilburg

23 juni, 2011

vrijdag 24 juni

Op de Heuvel, centraal stadsplein in Tilburg, hield een handvol mensen een kleinschalige actie, tegen bezuinigingen en voor solidariteit met protestacties in andere landen. Tot de actie was via Indymedia en Facebook opgeroepen, en ook Vereniging Weldaad, een actie-initiatief in Tilburg waar ik bij betrokken ben, had een oproep op haar site geplaatst. Het was de tweede actie van dit type die we hielden, en nog niet veel groter dan de eerste van twee weken eerder. Maar er zat wel leven in, zowel met gesprekjes met voorbijgangers als met onderlinge discussies over een vervolg van de actie.

Lees de rest van dit artikel »


Marokko: koning doet toezeggingen, verzet gaat door

22 juni, 2011

woensdag 22 juni

Onderstaand stuk schreef ik voor de Doorbraak-site. Daar is de geïllustreerde versie te vinden.

In Marokko blijft het broeien het, nu het bewind beperkte hervormingen belooft terwijl demonstranten blijven aandringen op veel verdergaande veranderingen. Koning Mohammed de Zesde kwam in een toespraak met voorstellen om de grondwet te wijzigen. Enkele dagen later lieten vele duizenden betogers in meerdere steden voelen dat het wat hen betreft om volstrekt ontoereikende toezeggingen gaat. Daar hebben actievoerders zeer gegronde redenen. Het gevecht om werkelijke vrijheid en sociale rechtvaardigheid gaat dan ook door, en het is een strijd die de actieve steun en solidariteit van ons allemaal verdient.

Lees de rest van dit artikel »


Verzet Griekenland, en sprookjes weerlegd

22 juni, 2011

woensdag 22 juni

Afgelopen dag was in Griekenland alwéér een dag van actie. Tienduizenden mensen – volgens verslaggeving op het blog Keep Talking Greece rond  30.000 – protesteerden bij het parlementsgebouw.  In dat gebouw vond een vertrouwensstemming plaats waarbij 155  parlementsleden ja stemden, tegen  143 die néé stemden. Dat betekende dat premier Papandrou’s regering een meerderheid in het parlement acher zich heeft behouden. De kloof tussen de staat en de straat werd daarmee nog eens symbolisch onderstreept. Binnenkort stemt  het parlement over nieuwe bezuinigingen ter waarde van 28 miljard, en privatiseringen ter waarde van 50 miljard. Op 28 juni wordt daar weer gestemd.  Al eerder kondigde één van de twee grote vakbondsfederaties aan om een algemene staking te houden rond het moment van die stemming – een algemene staking, niet van de gebruikelijke 24 uur deze keer, maar van 48 uur. De sociale spanning in Griekenland is tot grote hoogte gestegen.

Lees de rest van dit artikel »


Kunst, bezuinigingen, protest

19 juni, 2011

maandag 20 juni

In de kunst- en cultuursector worden prachtige initiatieven genomen tot fors protest tegen de bezuinigingsplannen waarmee het kabinet de sector zwaar dreigt te beschadigen. Die plannen hakken er in. Een greep, uit een overzichtje van de NRC, kort voor officiële bekendmaking. Drie van de tien orkesten moeten weg, de rest krijgt 10 procent minder subsidie. Vier van de zeven dansgezelschappen, 1 van de 8 theatergezelschappen, 2 van de 3 opera’s – er blijft wel nog een “productiekern met beperkte reistaak” over – , 9 van de 29 musea, 20 van de 21 – volgens latere informatie op een VPRO-website zelfs alle – productiehuizen verdwijnen. Dat betekent: heel veel kunstenaars en personeel van instellingen die hun baan kwijtraken, het betekent ook minder kunstuitingen o als bezoeker naar toe te gaan. Het woord ‘asociale kaalslag’ is hier niet bepaald overdreven. Het nodige antwoord: protest, revolte. Daartoe worden al stappen gezet.

Lees de rest van dit artikel »


Praag, Boedapest, Londen… Tilburg?

17 juni, 2011

vrijdag 17 juni

Protesteren tegen bezuinigingen… het is internationaal een ware en welkome trend, een rage, lijkt het wel. Maar het is tegelijk ook hoognodig, want het gaat hier om protest tegen beleid dat zeer grote aantallen, veelal wetsbare mensen, pijn doet. Of je nu je baan kwijt raakt, straks niet meer met de inmiddels wegbezuinigde bus kunt, je medische behandelig zelf moet betalen met geld dat je niet meer hebt, of dat je pensioen of loon verlaagd wordt, je studiebeurs aangevallen wordt… het zijn allemaal aantastingen va broodnodige voorzieningen. En het zijn allemaal redenen om in verzet te komen. Dat dit ook daadwerkelijk gebeurt, is goed en juist en terecht. Dat het in Nederland nog iets minder heftig toegaat, is waar. Maar dat is reden te meer om protesten in andere landen aandachtig te volgen, solidariteit ermee tot uiting te brengen… en intussen de vuurtjes hier, bijvoorbeeld in Tilburg, ook op te helpen stoken.

Lees de rest van dit artikel »