Algemene staking in India

29 februari, 2012
woensdag 29 februari 2012
 
Onderstaand stuk schreef ik voor de website van Doorbraak, waar de geïllustreerde versie te lezen is.
 
India beleefde op 28 februari een algemene staking.Daarmee kwamen elf vakbonds vakbondsfederaties in actie voor eisen als een hoger minimumloon, een landelijk sociale zekerheidsfonds voor ongeorganiseerden, pensioenzekerheid, geen uitbesteding/ outsourcing van werk en gelijke arbeidsvoorwaarden en lonen voor mensen met losse contracten. Tevens was de actie een protest tegen prijsstijging. De eisen drukken ongenoegen uit van arbeiders met het regeringsbeleid. Maar het zou verkeerd zijn om hier een actie van arbeiders zelf in te zien, althans niet in de zin dat arbeiders aan de touwtjes van hun protest trekken. De werkelijkheid is complexer, cynischer ook. De staking verklankt ongetwijfeld arbeiderswoede, maar op indirecte wijze, en schakelt die tegelijk in ten bate van de positie en ambitie van vakbondsbestuurders en politici.

Lees de rest van dit artikel »


Dreigende chantage met voedselhulp aan Noord-Koreanen

28 februari, 2012

dinsdag 28 februari 2012

Over de kwaadaardige prioriteiten van de – nog steeds – machtigste staat op aarde duiken soms op in kleine berichten, die ten onrechte weinig aandacht krijgen. Zo las ik deze avond een berichtje over de voedselhulp die de VS al dan niet aan hongerige Noord-Koreanen wil verstrekken. Een hoge Amerikaanse generaal wil die afhankelijk maken van… medewerking van de Noord-Koreaanse staat op het gebied van bewapening. Het is chantage, op immense schaal, het is spelen met honderdduizenden mensenlevens. Als een Syrische generaal zoiets zou voorstellen – je mag burgers uit Homs evacueren, maar dan moet je de sancties tegen en druk op het Assad-bewind staken, ik noem maar iets – , zou het idee onmiddellijk bestempeld worden als cynische misdaad tegen de menselijkheid. Terecht, en hetzelfde stempel is ook op het idee van de Amerikaanse generaal van toepassing. Lees de rest van dit artikel »


Lezenderwijs: Syrië

26 februari, 2012

zondag 26 februari 2012

Het nieuws uit Syrië is al maanden een aaneenschakeling van verschrikkingen, maar ook van volharding en grote moed. Verschrikkingen: dagelijks schieten troepen van president Assad mensen dood – mannen vrouwen, kinderen, voor het overgrote deel ongewapende burgers. Soms demonstranten, soms ook mensen die in een door Assads soldaten belegerde stad worden gebombardeerd of door sluipschutters worden neergeknald. Moed: meer dan elf maanden demonstreren mensen, wetende dat het hun dood kan worden. Toch gaan ze door. Intussen maken mogendheden zich op om de Syrische revolte te kapen en Syrische strijders tot voetvolk van interventie te degraderen. Interventiemachten, Saoedi-Arabië, Turkije, maar vooral West-Europese staten en de VS, én dat deel van het verzet dat zich deze interventie laat aanleunen of er naar zoekt, maken de vrijheidsstrijd ondergeschikt aan een machtsspel van mogendheden die eigen belangen nastreven en proberen om de Syrische strijd voor hun karretje te spannen. Dagelijks zijn er ontwikkelingen die er toe doen. Doel van onderstaande tekst is het verschaffen van wat informatiebronnen en enkele achtergrondteksten, die het mogelijk maken om de crisis te volgen, en enigszins te doorgronden. Lees de rest van dit artikel »


Wapens voor Syrisch verzet: “uitstekend idee”?

25 februari, 2012

zaterdag 25 februari 2012

“Een uitstekend idee”. Zo noemde de Saoedische minister van buitenlandse zaken het idee om Syrische opstandelingen tegen het bewind van Assad wapens te gaan leveren. Dit inzicht spreidde de excellentie ten toon bij de bijeenkomst van regeringsfunctionarissen uit 70 landen over Syrië. Het gezelschap noemde zich voor de gelegenheid “vrienden van Syrië”. Ik wacht op de onthulling dat de topconferentie van Hitler en Chamberlain in 1938 zich “Vrienden van Tsjecho-Slowakije” noemde. Dat zou vrijwel net zo ‘toepasselijk’ zijn geweest. Maar aasgieren noemen hun overleg misschien wel vaker naar het dier in doodsnood waarop ze hun oogje hebben geworpen. Lees de rest van dit artikel »


Poetins preventieve contrarevolutie

24 februari, 2012

vrijdag 24 februari 2012

Poetin heeft gisteren een massabijeenkomst, opgezet als steunbetuiging, toegesproken. De bijeenkomst had angstaanjagende aspecten die deden denken aan de tijden van stalinisme, en aan dat andere ‘-isme’ waarmee potentaten in de jaren twintig tot en met veertig de vrijheid in diverse Europese staten vertrapten. Poetin mobiliseert de contrarevolutie. En ja, hij zal wel weer tot president worden gekozen, over een dag of negen. Maar of zijn machtspositie, ook na het machtsvertoon van gisteren en wéér een verkiezingszege op zak, daarmee zelfs op korte termijn veilig is?

Lees de rest van dit artikel »


Griekenland op de rand

22 februari, 2012

woensdag 22 februari 2012

Vandaag wordt weer een dag van protest in de Griekse hoofdstad Athene. Opnieuw zullen mensen te hoop lopen tegen het steeds grovere bezuinigingsbeleid dat de Griekse regering én de Europese topfunctionarissen en regering aan de bevolking van het land opleggen. Gisteren kwam er een hardvochtig akkoord tot stand over de het tweede financiële ‘hulppakket’. Dart pakket is afpersing, onder openlijk koloniale verhoudingen. De bevolking kan dit blokkeren. Maar daar is dan méér voor nodig dan een keurige optocht en samenkomst in de binnenstad. Minder dan een volksopstand zal hoogstwaarschijnlijk onvoldoende zijn om aan de opgelegde kwellingen een eind te maken. Die volksopstand verdient dan onze solidariteit, zoals ook de eerdere en huidige protesten onze solidariteit verdienden en verdienen. Wat mensen in Griekenland nu wordt aangedaan, krijgen we elders ook te zien en hier ook te verduren – als we toestaan dat ‘onze’ regeerders ermee wegkomen. Lees de rest van dit artikel »


Nationale Zeurpartij weer in de rui

21 februari, 2012

dinsdag 21 februari 2012

Ja, het was een Fatsoenlijke Man, behalve dan voor al die vluchtelingen die hij als staatssecretaris het land uit liet werken, of voor degenen die nog steeds last hebben van door hem doorgevoerde vreemdelingenwet.. Nee, hij kon het ook niet helpen dat hij niet scoorde als oppositieleider. Ja, zijn vertrek was onvermijdelijk geworden. Nee, het was niet de goede man op de goede plek. Ja, nee, ja, nee, bla bla bla bla en nog eens bla. Het mag duidelijk zijn, de Nationale Zeurpartij, onder beleefd gezelschap nog de PvdA genoemd, zit weer in de rui, al wordt nu niet het ideologische verenpak maar de leider ingeruild. Het is niet verschrikkelijk belangrijk, het vertrek van Cohen als PvdA-leider. Het biedt echter wel een aardig aanknopingspunt voor wat onaardige observaties. Lees de rest van dit artikel »


Levendige Griekenland-actie in Amsterdam

19 februari, 2012

zondag 19 februari 2012

Afgelopen zaterdag vond in Amsterdam een manifestatie/ demonstratie in solidariteit met de Griekse bevolking plaats. Het was een belangrijke actie, vanwege de verschrikking die mensen in Griekenland door hun regering, volop gesteund en opgejaagd door Europese regeringen en financiële instellingen, wordt aangedaan. Juist nu is solidariteit nodig, temeer daar de Nederlandse regering vooraan staat bij deze foltering van de bevolking van Griekenland via bezuinigingsbeleid. Ik was dan ook blij dat ik aan de actie deelnam. Enkele indrukken en gedachten. Lees de rest van dit artikel »


PvdA beleeft “geen crisis”…

16 februari, 2012

donderdag 16 februari 1012

Cohen, Spekman, Timmermans, welke van deze PvdA-kopstukken verdient onze sympathie? Geen van allen, inhoudelijk gezien. Alle drie, menselijkerwijs gesproken, zou je bijna zeggen. Het moet immers niet meevallen, voornamelijk een onzindiscussie te voeren in wat steeds duidelijker een onzin-partij is. Maar ik spaar mijn medeleven voor mensen die er meer behoefte aan hebben. Intussen kan ik het echter niet nalaten, me toch even vrolijk te maken over het triootje richtingenstrijd dat de sociaaldemocraten ten beste geven. Lees de rest van dit artikel »


Lente in Birma?

16 februari, 2012

donderdag 16 februari 2012

Geschreven voor de website van Doorbraak, waar de geïllustreerde versie te lezen en te bekijken is.

In Birma is de laatste maanden een belangrijk politiek hervormingsproces vanuit het bewind in gang gezet. Verkiezingen waarbij weer iets te kiezen valt, ruimte voor politici van de oppositie om campagne te voeren, wapenstilstanden met guerrillabewegingen van niet-Birmese bevolkingsgroepen die tegen het centrale gezag vechten. Intussen beginnen onderin de maatschappij arbeiders zich te roeren voor meer loon. Er lijkt iets van een Birmese lente op gang te komen. Wat stelt het voor, wat zit er achter, en wat zijn de vooruitzichten? Lees de rest van dit artikel »