Nachtmerries, nachtmerries

1 oktober, 2012

maandag 1 oktober 2012

Opmerking vooraf: dit is een vrij lang stuk. Ik heb overwogen om het op te splitsen in een serie, maar dat haalt de loop van het betoog eruit. Tanden erin of doorzappen, zou ik dus zeggen…

Spanje? Of ook…?

Er was eens een Zuid-Europees land. Het lag aan de Middellandse zee, en werd langdurig bestuurd via een openlijke dictatuur, een éénpartijstaat met alles erop en eraan. Aanvankelijk was het vooral een agrarisch land, maar de jaren vijftig, zestig en zeventig brachten forse industriële groei. Arbeiders in grote fabrieken werkten tegen matige lonen, en hielpen ondernemers aan forse winsten en staatsbureaucraten aan mooie groeicijfers. Toen werd het crisis. Lees de rest van dit artikel »


Protest… in Spanje, maar vooral ook in Portugal!

16 september, 2012

zondag 16 september 2012

Haalt iets het nieuws? Dan is het belang lang niet altijd overweldigend. Haalt iets het nieuws niet? Flinke kans dat het om iets werkelijk belangrijk gaat. Zo is het een beetje met de protesten tegen bezuinigingen afgelopen weekend. Die in Spanje haalden de NRC. Die in Portugal drongen in de Nederlandse media nauwelijks. Toch waren de protesten in Portugal in een bepaald opzicht veel opmerkelijker dan die in Spanje, en niet alleen vanwege de grote omvang. Lees de rest van dit artikel »


In de schaduw van crisis en dictatuur

5 augustus, 2012

zondag 5 augustus 2012

Gisteren werd het ontwerp van de Spaanse begroting bekend. Daarin staat een nog veel hoger bedrag aan bezuinigingen dan eerder al bekend was. Met dit beleid zal de sociale crisis, toch al intens, verder aanscherpen. Te hopen valt dat dit ook geldt voor het verzet tegen het beleid – verzet waar de staat zich blijkbaar voor voorbereidt. Ze tracht kritische stemmen te smoren, met politiegeweld en kennelijk ook met het uitrangeren van kritische journalisten. Niet alleen het levenspeil van de bevolking wordt gesloopt. Hetzelfde geldt voor het beetje vrijheid dat de bevolking na de dictatuur van Franco heeft verworven. Die dictatuur is intussen minder ver weg dan het soms lijkt. Lees de rest van dit artikel »


Spanje: rubberkogels tegen volksprotest mogen niet onbeantwoord blijven

20 juli, 2012

vrijdag 20 juli 2012

Op de actiedag tegen bezuinigingen die gisteren in Spanje is gehouden, hebben vele tienduizenden mensen in tachtig steden actie gevoerd. In Madrid gebruikte de politie tegen actievoerders wederom grof geweld, en beschoot demonstranten met rubberkogels. Komende uren zal de omvang van het geweld, en vooral ook de felheid van de reactie erop, duidelijk worden. Dát zo’n reactie nodig is – en niet alleen in Spanje! – staat als een paal boven water. Regering en politie mogen met hun beleid van bezuinigingen en beschietingen niet wegkomen. Lees de rest van dit artikel »


Sociale hoogspanning in Spanje

18 juli, 2012

Woensdag 18 juli 2012

Onderstaand stuk schreef ik voor de website van Doorbraak, waar het inmiddels al te lezen is.

Spanje staat onder sociale hoogspanning vanwege de grote weerstand die het bezuinigingsbeleid ook daar oproept. Heftig protest van mijnwerkers teen het schrappen van subsidies; demonstraties en stakingen tegen het bezuinigingspakket dat de regering vorige week bekendmaakte; een nieuwe dag van protest, komende donderdag 19 juli; en mogelijk binnenkort een algemene staking, iets waar binnen vakbonden al over wordt gepraat. Lees de rest van dit artikel »


Gelderloos over democratie en anarchie

31 mei, 2012

donderdag 31 mei 2012

Afgelopen woensdagavond hield Peter Gelderloos, anarchist uit de VS en schrijver van intussen al een flinke reeks boeiende teksten, een fascinerend betoog op een informatieavond in Nijmegen. De bijeenkomst was belegd door de mensen van de gloednieuwe Anarchistische Bibliotheek Nijmegen, die intussen van een fraaie naam is voorzien: De Zwarte Uil. In zijn inleiding, “Democracy as Totalitarianism”, zette uiteen waarom volgens hem democratie – als zodanig, niet alleen de parlementaire vertoning die onder die naam schuilgaat – in strijd was met het soort vrijheid en zelforganisatie die anarchisten voorstonden. Een prikkelende stelling – en één die zeer serieuze overweging verdient. Helemaal eruit ben ik nog niet. Maar ik ben geneigd het voor een zeer aanzienlijk deel met Gelderloos eens te zijn. Lees de rest van dit artikel »


Confrontatie in Athene en Madrid: tijd voor solidariteit

3 augustus, 2011

woensdag 3 augustus

De Griekse staat heeft vorige week opnieuw voor confrontatie met de protesten tegeen bezuinigingen gekozen en liet het actekamp op Syntagma ontruimen. Gisteren ging ook de Spaanse staat tot het offensief over, met ontruiming van het actiekamp op Puerta del Sol. Maar dat lijkt gelukkig heel verkeerd uit te pakken vanwege het prachtige snelle en felle antwoord van actievoerders. Maar eerst, kort, Griekenland. Lees de rest van dit artikel »


Pleinprotest van Spanje tot in Israël

27 juli, 2011

woensdag 27 juli

Opm., vrijwel direct na plaatsing: dit stuk is geschreven voor de site van Doorbraak,  alwaar een geïllustreerde versie te vinden is, zoals inmiddels gebruikelijk 🙂

Meer dan twee maanden geleden begon in Spanje een reeks pleinprotesten, onder de leus “Echte Democratie Nu”. Binnen enkele weke vonden er soortgelijke acties plaats in een reeks andere landen, op kleine schaal ook in Nederland. In Griekenland werden pleinprotesten enorm van omvang; de acties verbreedden er het verzet tegen bezuinigingsbeleid dat tot dan toe vooral via vakbonden en vanuit radicaal-linkse, vaak anarchistische jongeren gevoerd werd. In Spanje groeide het protest rond verkiezingsdag 22 mei naar een – illegale – climax, en trotseerde een politieaanval in Barcelona op 27 mei. Daarna verspreidde het protest zich vooral in stadswijken, maar grootschalige manifestaties werden minder, en de aandacht in media verdween goeddeels. Maar afgelopen wekend was het pleinprotest nadrukkelijk terug op de voorgrond, met 30.000 mensen in Barcelona, en met een herbezetting van het Puerta del Sol in Madrid. Intussen is deze protestvorm overgenomen en ingezet in weer een heel ander land: Israël beleeft inmiddels al ruim tien dagen prachtige pleinprotesten tegen hoge huizenprijzen. Lees de rest van dit artikel »


Mooie Nacht van de Revolutie

19 juli, 2011

woensdag 20 juli

Vastere bezoekers van mijn weblog denken wellicht: er verschijnt wel tamelijk weinig de laatste tijd. Dat klopt inderdaad. Offline activiteiten hebben veel aandacht gekregen en energie gevergd, en het bloggen eventjes enigszins naar de achtergrond geduwd. Eén van die activiteiten was de Nacht van de Revolutie, die de Tilburgse Anarcho Sociëteit waar ik in meedoe, op poten heeft gezet, in samenwerking met onder meer Vereniging Weldaad. Een verslagje bij deze. Lees de rest van dit artikel »


Arabische revoluties?

13 juni, 2011

Maandag 13 juni

Onderstaand stuk is geschreven voor de website van Doorbraak, waar je de geïllustreerde versie ook kunt vinden. Ik dank de Doorbraak-redacteur voor enkele verbeteringen die ik heb overgenomen.

De talrijke demonstraties, stakingen, opstanden in Noord-Afrika en het Midden-Oosten, en intussen ook elders, zijn inmiddels voorzien van allerhande overkoepelende etiketten. ‘Arabische Lente’ hoor je intussen veel. Maar ook het begrip ‘Arabische revolutie’ duikt her en der op. Met vooral dat laatste woordenpaar worden minstens twee, soms drie dingen uitgedrukt. er wordt mee verwezen naar eerdere gebeurtenissen, uit de jaren vijftig en zestig, die onder dat begrip bekend stonden. Er wordt een nationale typering gegeven aan de gebeurtenissen; die zijn specifiek ‘Arabisch’ van signatuur. En er wordt een kwalificatie gegeven van de draagwijdte en betekenis van de gebeurtenissen: het zijn niet zomaar opstanden en protesten, het zijn ‘revoluties’, of ze vormen gezamenlijk een revolutie. Is dit allemaal adequaat? Vormen de gebeurtenissen een soort van tweede ronde van een al tientallen jaren geleden begonnen Arabische revolutie (1)? Zijn de gebeurtenissen wel specifiek Arabisch? En zijn het wel revoluties?

Lees de rest van dit artikel »