Egypte: twee contrarevoluties tegen één revolutie

25 augustus, 2012

zaterdag 25 augustus 2012

In Egypte vonden weer eens demonstraties plaats tegen de zittende macht. Een paar duizend mensen kwamen op de been in Cairo, terwijl ook in Alexandrië mensen betoogden, ongeveer duizend. In die stad vielen mensen, gewapend met messen en stokken, de demonstranten aan. In Cairo gooiden betogers en tegenbetogers met stenen naar elkaar. Aljazeera maakte melding van 14 gewonden. Noch de demonstranten, noch ook de tegenbetogers verdienen erg veel waardering, zoals een brokje analyse van de achtergronden laat zien. Lees de rest van dit artikel »


Islamisme en revolutie in de ‘Arabische Lente’

29 juli, 2012

zondag 29 juli 2012

Onderstaand stuk schreef ik voor het meest recente numer van de krant van Doorbraak, waar hert ook is verschenen. Het is ook al enige tijd te lezen op de website van deze organisatie. maar het leek me ook wel goed om het hier te plaatsen. Dan staat er toch weer wat, zonder dat ik al te hard hoef te schrijven in vakantietijd  🙂

Kort nadat in de Tunesische opstand dictator Ben Ali was verdreven, dook er een argument op rond wat al snel bekend werd als de Arabische Lente. Het argument kwam op het volgende neer. Ja, landen in Noord-Afrika en het Midden-Oosten werden door dictators bestuurd. Maar de uitkomst van de opstanden kon niet anders zijn dan een nieuw autoritair bestuur. Reden was, dat het vooral de politieke Islam was die zich naar voren zou schuiven, de opstanden zou kapen en nieuwe regimes zou vormen die niet veel beter, net zo erg of mogelijk nog erger waren dan de dictaturen die bezig waren verdreven te worden. Van soms religieus-conservatieve, soms seculiere dictaturen zouden de landen omgevormd worden in fundamentalistische regimes. Lees de rest van dit artikel »


Egypte: militaire machtsgreep, verkiezingen, ontsporing bij links

17 juni, 2012

zondag 17 juni 2012

Egypte zit in de tweede dag van de tweede ronde van de presidentsverkiezingen. Die vinden plaats in een context die een vrije uiting van politieke keuze tot een aanfluiting maakt. In de eerste plaats zijn er de twee kandidaten, die twee vleugels van de contrarevolutie vertegenwoordigen. In de tweede plaats zijn er de maatregelen van de militaire leiding die openlijk vestigt wat het op wat versluierde wijze aldoor al was: een militaire dictatuur. Verzet op straat was er vrij snel, maar niet met de noodzakelijke omvang en felheid. Lees de rest van dit artikel »


Arabische Lente: maar weer eens een tussenstand

13 juni, 2012

woensdag 13 juni 2012

Dit artikel schreef ik voor de Doorbraak-website, waar het intussen al te lezen staat.

De euforische hoogtijdagen van de Arabische Lente zijn voorbij. De weken en maanden dat grote demonstraties in meerdere landen tegelijk regimes aan het wankelen brachten, dat er in steeds nieuwe landen, van Mauretanië tot Oman tot in buiten de Arabische regio, van Swaziland tot in de Kaukasus, de Kaukasus, protesten op gang kwamen… die weken en maanden liggen achter ons. Maar het proces zelf waar de protestgolf van januari -april 2011 een climax in waren, gaat nog steeds door. Degenen die de Arabische Lente afschrijven als wéér een mislukte aanloop naar fundamentele verandering, zijn voorbarig en nodeloos pessimistisch. In meerdere landen smeult het vuur, juist ook in landen waar de oude orde het stevigst in het zadel lijkt te zitten. Lees de rest van dit artikel »


Egypte: nieuwe opstand krijgt vaart

22 november, 2011

dinsdag 22 november

De hernieuwde protesten en straatgevechten in de Egypische hoofdstad Cairo gaan met volle kracht verder. Inmiddels hebben onderdrukkingspogingen van veiligheidstroepen aan zeker 35 mensen het leven gekost. De politie gebruikt volgens berichten een veel zwaarder soort traangas dan tijdens de opstand tegen Mubarak in januari en februari. Maar demonstranten blijven het staatsgeweld trotseren , en zijn na eerder van het Tahrir-plein te zijn verdreven, daar wee teruggekeerd. Ook in andere steden zijn demonstraties en confrontaties, daar vielen honderden gewonden, en in Alexandrië ook een dode. Dit is via nederlandse gevestigde media – berichtgeving van bijvoorbeeld NRC en Nu.nl waar ik me hier op baseer – ook te lezen. Maar er gebeurt veel meer, de intensiteit van de op gang komende nieuwe volksopstand wordt duidelijker als we wat andere bronnen benutten. Lees de rest van dit artikel »


Arabische Lente: springlevend ondanks gure tegenwind

21 november, 2011

maandag 21 november

Onderstaand artikel schreef ik voor Doorbraak, waar de geïllustreerde versie, zoals te doen gebruikelijk, te lezen is.

De ‘Arabische Lente’ ziet er vandaag de dag minder voorjaarsachtig uit dan in februari en maart. In die prachtige maanden, toen Ben Ali van Tunesië en Mubarak van Egypte net gevallen waren, leek de verdwijning van een hele reeks andere regimes in Noord-Afrika en het Midden-Oosten op korte termijn op handen te zijn. Opstandigheid in Koeweit, Oman, Saoedi-Arabië, Jordanië, Algerije, Marokko, grote opstanden in Bahrein, Jemen en Libië, terwijl ook in Syrië demonstraties tegen een moorddadig schietend bewind op gang kwamen… het leek een een onstuitbare golf. Inmiddels, acht maanden later, lijkt de verfrissende voorjaarsbries plaats te hebben gemaakt voor guur winterweer. Is de Arabische lente alweer voorbij? Een overzicht van recente ontwikkeling laat zien dat die conclusie veel te voorbarig en pessimistisch is. Lees de rest van dit artikel »


Egypte: revolutie wint aan kracht

30 september, 2011

vrijdag 30 september

Onderstaand stuk schreef ik voor de website van Doorbraak, waar zoals gebruikelijk een geïllustreerde versie te lezen is.

Het lijkt soms al haast een gebeurtenis uit een ver verleden: de Egyptische revolutie die dictator Mubarak ten val bracht met aanhoudende demonstraties, straatgevechten en stakingen. Intussen zijn er parlementsverkiezingen in de maak, als vormgeving van democratisering. Tegelijk is er een, onlangs zelfs aangescherpte, noodtoestand van kracht. Oppervlakkig gezien lijkt het alsof de revolutie voorbij is, deels ingekapseld, deels teruggedrongen met repressie. Een nieuwe normaliteit, met de essentie van de oude orde intact, lijkt te overheersen. Maar schijn bedriegt: op allerlei terreinen woedt er hevige strijd, tegen die normaliteit en voor verdergaande veranderingen. Lees de rest van dit artikel »